Home > > Blossom Goodchild - March 31, 2011

Blossom Goodchild - March 31, 2011


Blossom: Така бързо дойде април! Толкова много мина. Толкова много Земни изменения, толкова много изменения в душите. Те вървят сякаш ръка за ръка. Както, действително, сме длъжни и НИЕ! Аз чувствам, че това също би могло да помогне на нашата планета, ако ние бихме си представили всички души, държейки си ръцете и опасвайки нашия свят с изпращаните Златни лъчи от Любов от нашите сърца в сърцето на Майката Земя … в нейните води, за да се знае, че всеки път, когато правим това … НИЕ ВНАСЯМЕ ИЗМЕНЕНИЯ! Концентрирайте се на НОВИЯ СВЯТ.

Съсредоточете се върху резултатите от нашите визуализации. Поддържайте вибрациите високо със своите прочувствени въображения, защото по този път ние помагаме на всичко, което става СЕГА, за да се обърнем напълно и ДА СТАНЕ такъв свят, какъвто жадуваме да обитаваме. Някои все още продължават да се сражават с вината за „своите благословения”, сравнявайки се със другите. Позволете на „вашите благословения” да останат във Вашите вибрации и благодарете за тях всеки ден. Колкото повече ЛЮБОВ можете да ЧУВСТВАТЕ вътре в своето пространство … толкова голямо добро правите за тези на други места, които в това време се сражават.

Пазете своите Висши вибрации. Това е най - полезното нещо, което можете вие да направите … за себе си и за ВСИЧКИ. Нека реално да направим опит да поддържаме това ниво високо. Аз ЧУВСТВАМ увереност, че именно това е същото, за което ни молят.

Отново съм аз! Аз знам, че ние сме говорили преди няколко дни, все пак, възможно е вие „да знаете”, че аз се приготвих да замина за две седмици, така че, бих искала да можем да поговорим преди моето отпътуване.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: За нас това е най-подходящото, защото е удобно за тебе и много други. Ние смятаме, че това би било от полза и би позволило да ускори ръстът на душите, благодарение на дадените от нас знания.

Blossom: Добре, фактически вие толкова много ни давате за да „размишляваме”. Аз знам, много от нас действително започват да разбират значението на всичко, за което вие говорите и какво е най - важно – защо това говорите. За ЛЮБОВТА ми е трудно да си представя, че би било възможно да се каже още нещо. Реално, само повторение.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: И ние бихме възразили на такова твърдение. Макар че сме ви дали много храна за размишления и следователно храна за вашите души, тъй като вие прогресирате, растете, развивате се и разбирате повече от чистата ЛЮБОВ … това е толкова естествено, че има какво да ви предложим по този въпрос. За пример … започвате да разбирате УСЕЩАНЕТО на тази Висша ЛЮБОВ, че вие просто я намирате, че думите са излишни. Нима не е така, сякаш сте способни да поддържате това ЧУВСТВО даже при това, сякаш ЧУСТВОТО от време на време ви препълва и всеки момент ще се пръснете.

Blossom: Да, но аз просто се мъча после да си представя това „излизане” в света.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Ние разбираме това и все още е възможно, бихме искали да ти предложим друг път.

Blossom: Разбира се.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Когато твоето сърце е с такова знание … когато твоят ум е затворен за такова ЧУВСТВО и признава това на най – лична основа, понеже постъпва така … ние ви молим „да разлеете това по бутилките”.

Под разливане по бутилките ние разбираме нещо съвсем различно от вашето изходно разбиране. Този въпрос съдържа това вътре във вас от определен промеждутък от време. „Да се държите за това” за известно време и още да бъдете напълно осъзнаващи защо го правите. Това трябва отначало да се осъществи в медитативно състояние на ума. Да си представите тази Висша Любов вътре в себе си и да наблюдавате как тя буквално ви настига. Така, че вие да намерите себе си окончателно в това ЧУВСТВО. Вашият ум не може да бъде отхвърлен от това, защото вие сте обсебени „от това”. Имате това и то е станало вие. Именно за вас, за да установите специфично ниво, което е достижимо от гледна точка на „ума” и както само душата признава това положение … представете се като натиснато копче, което „ви направлява”.Все още вие сте някъде в „никъде” … и все пак сте прекрасно осведомени за ЛЮБОВТА, КОЯТО ИМАТЕ. Това е важно на този етап да бъдете на едно ниво, в състояние „без ум” и още „напълно с ума” на друго. Двете нива действително са разделени … трябва да бъдат … и те прекрасно се съчетават в своята раздяла. Когато това става за вас … всеки ще знае точно за какво сме говорили и да признае „за качеството на отправната точка”. Тогава можем да ви помолим „да разлеете по бутилките” Представете си наливане в съдове и съхранение вътре в това „свещено място”.

Blossom: И аз чувствам, тогава вие ще поискате ние да повтаряме това упражнение колкото може по-често ?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Така. Ако това се приспособи … за концентрация … може да номерираме тези бутилки, които се съхраняват. Не е това, което бихме нарекли упражнения. Това е много по-сложно. То служи на най - великите цели.Ние ви молим да продължите да правите това доколкото и когато е възможно.

Blossom: Аз също мога ДА ЧУВСТВАМ, че вие искате ние да вървим по-нататък по пътя. Искате ли да поговорим за това сега?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Най-важно е всеки да се концентрира на „този етап”. Всички ние имаме в предвид следващия стадий, за който непременно ще поговорим, когато му дойде времето … защото това ще служи голяма служба за вашата планета.

Blossom: Едно нещо ме безпокои, макар че това … ако ние „разливаме това”, вместо да разпращаме, нима нашата планета не ще страда повече? Ето така са нужни в това време Любовта и Светлината.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Кого бихме помолили да изпраща вашата ЛЮБОВ постоянно? Като че ли постоянния поток от Любов идва свише надолу, а чрез вас и наяве – в света.Сякаш това движение става естествено като дишането. „Бутилирана ЛЮБОВ” това е … ние казваме … съзряваща … узряваща … очакваща своя час. След време тя ще бъде определен калибър, когато ние помолим да приложим нейния съответстващ образ.

Що се отнася „кога” ще бъде това, ние ви молим да не се безпокоите. В същото време то е за вас … ако желаете … просто не бързайте, подръжте я в себе си, във вашето свещено място. Това свещено място може да бъде „където е удобно” по ваш избор. Всичко, което е нужно да правите – то ще дойде тук, когато е нужно.Ние молим да не бъде всеки загрижен относно това „има ли у него също такъв опит” както в другите. Защото с тези предложения всеки намира своето собствено място … и позволява на това да се развие по индивидуален маниер и служи много полезна служба.

Blossom: Добре, благодаря. Аз съм уверена, че много от нас незабавно започват. Имам чувството, че това ще бъде достатъчно дълго, преди на нас да ни бъдат дадени по-нататъшни инструкции по този повод.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Не е задължително. Ние можем „да добавим към” сегашните и после преди Завършването.

Blossom: Искате ли да поговорим за още нещо?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Фактически … за сега сме в състояние.Това също ще донесе много полза, за да премине времето в удоволствия. Намиране на източници на дейности, които носят на душата велик подем. По такъв начин вие „зареждате” атмосферата с положителни вибрации. И е добре да се види, че вашата планета много силно се нуждае от такива неща. Хранете вашата атмосфера със Смях. Бъдете Светлина.

Ако от време на време вие се оказвате неспособни „да предприемете действие”… тогава идете във вашия ум на места и ги вземете на пътешествие към вашето сърце където може да ги ПОЧУВСТВАТЕ. Спомнете си минали преживявания, които са донесли възхищение на душата. Възпламенете времената, които са давали радост и напълнили вашия живот с ЧУВСТВО.

Ние много сме говорили за внедряване езика на ЧУВСТВАТА и как това трябва да замени думите. На всеки е нужно само да погледне в очите на другия, които са от Истината и толкова много е казано, без една казана дума. Сърцето може да говори хиляди думи в тишината на погледа. Елате, научете своето сърце на новия начин.

Станете най-добри приятели с вашите сърца. Защото много ги заключиха от страх от големи повреди … за защита … по причини, които те са считали за достойни. Нищо, най-скъпи … повече не вредете на сърцето, скрийте го … заключете го. Вашето сърце е пазител на вашата Истина. Толкова много се скриват зад стените, за да се защитят от елементите на емоцията. Вие мислите, че сърцето не е способно да се защити?

Вашето сърце … о, скъпи наши приятели … това е вашата скала. То не е дооценявано милиони пъти. Вашето сърце – това сте ВИЕ. Това е вашата същност. Именно вашето сърце ви говори всичко, което е Истина. То наблюдава вашите ситуации и обстоятелства. НИКОГА няма да ви подведе.

Някои могат да изпитват това, което вие наричате „разбито сърце” и все пак то не може да бъде разбито. То може да ЧУСТВА най-дълбока болка и най-дълбока радост. Може да ви каже на кого да се доверите и кого да избягвате. То е тук, за да ви води във вашето странстване. Ние ви молим в тези дни, пълни с такива противоречия, най дълбоко да опознаете сърцето си. Да разберете своето сърце по този начин, по който по-рано все пак никога не сте го правили … защото правейки това … вие опознавате самите себе си. Общувайте с него, сякаш сте приятели.

Нежно се грижете за него, като за дете. Тъй като вашите сърца растат в любов, както и всичко останало. Както те се протягат и се съединяват един с друг … така се прави признание на Единството.

Тези бъдещи дни ще се отличават от досега известните ви. Пътят, по който всеки се ръководи – това е път, от който произлизат изменения и всеки е длъжен да се сдобие с него, за да се ръководи от новите способи. Способи, за които по-рано не се е предполагало и все пак това ще бъде служене, което се извършва.

Blossom: Аз чувствам, че ние приближавам към привършване?

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Все пак бихме искали да добавим още едно нещо, за да ви попитаме? За да бъдете уверени, каква отстъпка правите за себе си. За да бъдете уверени, какво ИСТИНСКИ признавате … с тези ваши драгоценни сърца … огромния подем, който вие давате на планетата. Фактически изпитвате от нея отчасти безпокойни времена … в много аспекти … все пак сте способни да видите през това, за което сте дошли тук. Да я повдигнете във Висшите вибрации … вие правите това с голямо амблоа.

Blossom: И ние ще я поддържаме. Благодаря ви за този разговор … Сега аз ще вървя и ще напълня своята първа бутилка!! С Любов и Светлина, както винаги, мои приятели.

Огромно благодаря на всички.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Всички хора по целия свят! Моля, изпратете вашите молитви и благодарности на водата на ядрените реактори в Япония!

Blossom: Процедурата на молитвата е:

Наименование на церемонията:

Blossom: Нека да изпратим нашите мисли с любов и благодарност на всичката вода от ядрените реактори.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: Моля, кажете следната фраза:

Blossom: „Води на ядрените реактори, ние ви молим за прошка за това, че ви принудихме да страдате. Моля, простете ни. Ние ви благодарим и ви обичаме” Моля, кажете това на глас или мислено. Повторете три пъти, положили ръце в молитвен жест.

Моля, нека вашата молитва бъде искрена.

Огромно благодаря на Всички.

ФЕДЕРАЦИЯ НА СВЕТЛИНАТА: НИЕ МОЖЕМ ТОЛКОВА МНОГО ДА НАПРАВИМ В ТЕЗИ ВРЕМЕНА! НЕКА ДА ПОСТИГНЕМ УСПЕХ! НАПРАВЕТЕ ТОВА! НЕКА ПОБЕДИМ!

Blossom: Любов, Светлина, Усмивки и Златни Лъчи!

Website: Blossom Goodchild
Превод: Кръстина

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.