Home > > Лекарства от Светлина

Лекарства от Светлина

Лекарства от Светлина:

Защита и изцеление от радиационно отравяне, невротоксини, бактерии и вируси

Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Земетресението в Нова Зеландия, последвано от земетресението в Япония, показват ясно, че вие сте навлезли в по-сложна фаза на Хаотичния Възел.

Бихме искали да ви дадем метод за защита и изцеление от радиационно отравяне, както и за други физически състояния. Ние го наричаме Лекарства от Светлина.

Това очевидно е свързано с последните събития в Япония, въпреки че с разгръщането на бъдещите земни промени, вие може да срещнете подобни предизвикателства в близко бъдеще и в други места по света.

Този метод ще ви помогне едновременно да се защитите и излекувате от излагане не само на радиоактивност, но също така на невротоксини и на мутирали форми на бактерии и вируси. От наша гледна точка можете да очаквате повишаването им в близката ви времева линия.

Методът включва свързването ви с вашата Божествена Душа, така наречената БА. Това действие е да се свържете с царствата на светлината, които са част от вашето същество.

Всичко, което съществува във вашия космос може да бъде разгледано като състояние или енергийно изражение на светлината дори най-гъстите форми на вашата материя са в основата си форми на светлината.

При този метод вие се свързвате с вашата Божествена Душа, поддържайки намерението и очакването, че тя ще ви даде енергия, която ще ви защити и/или излекува. Вие изпращате това намерение до вашата Божествена Душа с емоционална вибрация на признателност или благодарност. Това е просто вибрационен резонанс, който активира този по-висш аспект на вашето същество.

След като изпратите това намерение, заедно с признателност или благодарност към БА, вие измествате вниманието си към сърдечната чакра, като получавате енергията за лечение или защита в сърдечната чакра. Можете да усетите тази енергия като форма на светлина или геометрични фигури, или можете да имате чувство за намаляване на енергията. Също така можете да преживеете тази енергия просто като мисъл/чувство.

Веднъж след като енергията е получена в сърдечната чакра, тя е готова да изпраща.

За тази фаза ще се нуждаете от чиста вода, тъй като водата задържа много добре този вид информация. Държейки съд с вода в ръцете си, чрез намерението си изпращате енергията, която е в сърдечната чакра, от горната част на ръцете надолу през чакрите, които са в центъра на всяка длан. Енергията влиза във водата по този път.

Предлагаме ви да увеличите тази енергия като повтаряте процедурата три пъти или общо три пъти още два пъти в допълнение на първия. След това изпивате водата. Водата прониква във водния елемент на вашето тяло и нейните лечебни и защитни качества накрая влизат във всяка клетка.

Чрез това действие вие приемате светлината, като я карате да сe спусне през централния път на вашето тяло към сърцето и да я изпратите във водния елемент. Съзнанието на водата получава тази енергия и когато я изпиете, тялото я получава.

Ако се окажете в ситуация, в която сте изложени на радиоактивност, вие ще извършите тази процедура, както сме я описали, приемайки енергията, която се спуска от БА, за да ви защити и излекува от всяко възможно радиационно отравяне. Ако имате други начини за предпазване, трябва очевидно да използвате и тях, но дори да не разполагате с нищо друго, освен средствата на вашето собствено съзнание, вие можете да се защитите и излекувате.

Ако сте били изложени на невротоксини, ще направите същото. Ако сте в разгара на епидемия, която включва бактериални или вирусни инфекции, ние ви съветваме да направите същото.

Тъй като вие колективно навлизате по-дълбоко в тази сложна и интензивна фаза на Хаотичния Възел, бактериите и вирусите ще мутират по-бързо. Този метод ще ви позволи да се защитите и излекувате от тези мутиращи форми на живот.

Важно е да разберете, че вие създавате защитата и изцелението си чрез силата на вашето собствено съзнание. Вие имате директен достъп до вашите собствени светлинни царства. Имате суверенното право да използвате светлинните царства за собствена полза и за вашите близки.

Ако се окажете в една от тези трудни ситуации, които описахме, ние ви предлагаме да вземате Лекарството от Светлина (което е водата, която сте заредили) няколко пъти на ден, както ви води интуицията.

Много е трудно да се справите с физическите последици от земетръсната активност в Япония и последвалото цунами. Но ние бихме искали да изместим вниманието ви от физическите към мисловните, емоционални и духовни въздействия, създавани от подобно бедствие.

Поради факта, че вие сте в Хаотичен Възел и енергиите от дълбокия космос заедно с активността на слънчевите изригвания влияят върху енергийните ви тела, вие, като колектив, сте още по-засегнати. Това, което имаме предвид, е, че да сте свидетели на страданието на вашите събратя, разбива сърцето ви. Налице е признание, че тяхната съдба може лесно да бъде ваша. Това признание може да създаде отваряне във вашите сърца, а именно чрез сърцето, вашето сърце, се реализират висшите състояния на съзнанието и затова земетресението в Япония по много начини е земетресение на колективното сърце.

Времената, които са пред вас, не са лесни. От наша перспектива ви предстои увеличение на земните промени. Но един от резултатите от тези събития е, че вие сте разтърсени до основи и масовата хипноза спира за момент. И при такова крайно и сюрреалистично опустошение, мнозина от вас виждат много ясно, че вашата цивилизация почива на слаби основи. Имаме предвид това както буквално, така и в преносен смисъл.

И така, нашият съвет за тази фаза на Хаотичния Възел е да изучавате и усъвършенствате способността си да създавате Лекарства от Светлина за себе си, така че, когато настъпи момента, да знаете как да използвате тази сила за защита и изцеление, която притежавате по природа. И ви предлагаме да се движите през тези времена не само с умовете си, но и със сърцата си и нека вашите сърца да бъдат докоснати, защото чрез сърцата си вие ще се издигнете по спираловидния път към вашето собствено величие.

Хаторите, 16 март 2011 г.

Мисли и наблюдения на Том

Занимавам се с канализиране на послания от Хаторите вече 20 години и започнах да публикувам планетарните им съобщения през февруари 2003 г. И през цялото това време никога не съм усещал в тях такава настойчивост да публикувам тяхна комуникация. Обикновено ми се дават няколко дни да размишлявам върху техните послания преди да напиша коментарите си. Но този лукс не съществува в сегашния момент. Те помолиха Джуди и мен да публикуваме това специално послание колкото е възможно по-скоро и затова коментарите ми ще бъдат кратки и по същество.

Основното послание тук е, че човешките същества имат способността да създават това, което Хаторите наричат Лекарства от Светлина. И този вид лекарства имат способността и потенциала да ни защитават и лекуват не само от радиоактивно отравяне, но също така от въздействието на невротоксините, както и от бактериални и вирусни инфекции.

Методът е прост и от съществено значение. Тъй като за някои от вас, които четете това, цялата идея за Божествената Душа (или БА) може да е нова, нека да изясня нейното местоположението и как да я задействате. БА или Божествената Душа е аспект на вашето собствено съзнание и е извън ограниченията на времето и пространството. Някои от вас може да разбират Божествената Душа като Висш Аз. Но както и да я наричате, вашата Божествена Душа съществува в това, което Хаторите наричат светлинни царства, и този ваш аспект се задейства всеки път, когато му изпратите признателност или благодарност.

Вашата БА няма местоположение във времето и пространството, тъй като се намира извън пределите им.

Но съществува входна точка към енергийното ви поле, която се намира на около една ръка разстояние над главата ви. Ако повдигнете ръцете си над главата и докоснете пръстите си, те ще бъдат близо до тази входна точка. И това е мястото, където насочвате вниманието си в първата фаза на този метод за създаване на Лекарството от Светлина. (Имайте предвид, че поставянето на ръцете над главата е само с цел ориентация. В действителност не е необходимо да вдигате ръцете над главата си, когато създавате Лекарството от Светлина).

След като насочите вниманието си в областта на вашата точка БА, задръжте в съзнанието си състоянието на светлина, което желаете да получите. Да кажем, например, че сте били или ще бъдете изложени на опасни форми на радиоактивност и сте застрашени от радиационно отравяне. След като фокусирате вниманието си върху вашата точка БА над главата, задръжте намерението, че енергията, която се спуска от БА, ще бъде енергия на изцеление и/или защита от радиационно отравяне.

След това изпратете чувството на признателност или благодарност от сърдечната чакра нагоре към точката БА над главата като задържате намерението или състоянието, че енергията, предавана ви от БА, ще ви защити и/или излекува от радиационно отравяне.

После изместете вниманието си от точката БА към сърдечната чакра (в централната част на гърдите под гръдната кост) и след това изчакайте да получите енергията на защита и изцеление от БА.

Онези от вас, които са нови в това, може да е необходимо да изпратят намерението или състоянието заедно с чувството на признателност или благодарност към БА няколко пъти преди да забележат отговор. Но просто продължавайте да изпращате това намерение заедно с чувството на признателност или благодарност нагоре към БА, докато усетите спускането на енергия. Когато почувствате слизането на енергията от вашата Божествена Душа, изместете вниманието си към сърдечната чакра. Позволете на сърдечния си център да получи тази енергия на защита и изцеление.

След това поставете ръцете си около или над съд с чиста вода и изпратете енергията, получена от вашата Божествена Душа, към водата. Енергията на изцеление и/или защита, която е влязла в сърдечния ви център, ще се придвижи надолу по ръцете ви и във водата чрез двете чакри, които са в центъра на дланите на всяка ръка.

Повторете този процес общо три пъти. След това изпийте водата.

Ако се намирате в несигурна ситуация, Хаторите съветват да създавате Лекарството от Светлина няколко пъти на ден и да го пиете според интуицията си.

Както посочват Хаторите, Лекарството от Светлина има още много приложения, освен защитата и изцелението от радиационно отравяне. Можете да го използвате, за да се защитите и/или излекувате от невротоксини, както и от бактериални или вирусни инфекции. Въпреки че не го споменават, аз попитах Хаторите, след като те дадоха това послание, дали методът би работил и за други физически предизвикателства, като например рак. И те казаха, че Лекарствата от Светлина могат най-категорично да бъдат създавани по един и същ начин за справяне както с този тип ситуации, така и с други.

Очевидно, ако се намирате в сериозна ситуация като радиационно отравяне, излагане на невротоксини и/или епидемии от бактериални и вирусни инфекции, вие ще искате да се възползвате от всички медицински средства. С други думи, този метод не е предназначен да замести медицинските или обществените решения за здравето, но е допълнение, нещо, което можете да правите сами за себе си.

След като ми предадоха посланието си, аз попитах Хаторите за създаването на Лекарства от Светлина за онези, които не са в състояние да го правят сами, като деца и животни. Те казаха, че може да се използва същия метод, с изключение на факта, че намерението се изразява за детето или животното, на което се дава Лекарството. Например, ако създавате Лекарство от Светлина, за да защитите или излекувате себе си от радиационно отравяне, вие изпращате мисълта, че енергията, която ще получите от вашата Божествена Душа, е за ваша лична защита и изцеление. Ако правите това за дете или животно, вие изпращате мисълта, че енергията, която ще получите от вашата Божествена Душа, е за защита и изцеление на съществото, на което ще дадете Лекарството, т.е. вашето дете или домашен любимец.

Тук бих искал да вметна нещо. Далеч по-добре е да научите някой как да създава Лекарство от Светлина, отколкото да създавате зависимост. Умението да се създават Лекарства от Светлина е вродена способност на всички човешки същества. Това е част от нашето многоизмерно наследство. И да се даде възможност на някой да прави това за себе си е в негова или нейна полза.

Лично на мен би ми било крайно неприятно да видя този метод да се използва от лечители, които създават Лекарствата от Светлина за другите под маската, че имат някаква специална сила, която другите не притежават. Този метод за създаване на Лекарства от Светлина е човешко право по рождение и моето чувство е, че трябва да се споделя с всички хора.

Има още много неща, които бих искал да споделя относно този прост метод за създаване на Лекарства от Светлина, но философските и метафизични наблюдения ще трябва да почакат за друг път.

Хаторите настояват да публикуваме тази информация и да я разпространим колкото е възможно по-бързо.

Източник: Tomkenyon.com/medicines-of-light
Translation: Camelia


< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.