Home > > Зов за помощ към нашите Галактически Братя

Зов за помощ към нашите Галактически Космически Братя


СаЛуСа, 14 март 2011 г.:

„...Кармата е фактор, в който не можем да се намесваме, но ние можем да се отзовем на вашите призиви за помощ, които получим в Любов и Светлина...”

„...Продължавайте да ни изпращате мислите и молитвите си за открит контакт с нас и вие самите ще помогнете да се ускори това събитие...”

Екипът на ПАО (Организация за планетарна активация) възприема настоящата природна катастрофа и ядрен инцидент като повод да помоли посетителите на сайта на ПАО да се присъединят към редовна синхронна медитация през следващите дни с цел изцеление на района около Япония и на цялата Земя. Времето за действие настъпи!

Зов за помощ към нашите Галактически Космически Братя
Препоръчваме повтарянето на тези утвърждения по няколко пъти на ден.

За да увеличим ефекта от тези утвърждения, ние, обществото на ПАО, избираме времето между 23:00 и 23:30 ч. (българско време) всяка вечер.

Нека всички ние дадем активния си принос, за да окажем позитивен „тласък” за осъществяването на открит контакт!

Следните утвърждения могат да послужат като препоръка; те могат да бъдат използвани по всяко време и навсякъде в ежедневието:

- Аз избирам подкрепата на Галактическата Федерация за изцеление на природното бедствие в Япония – Сега!

- Аз избирам предотвратяване на ядрения катаклизъм в Япония – Сега!

- Аз изпращам вълни на мир, надежда и смелост. Нека те да донесат подкрепа и изцеление чрез активната намеса на Бог – Сега!

- Аз избирам открития контакт с Галактическата Федерация на Светлината – Сега!

Нека бъде така! (Бъдете едно! – Бъдете в радост!)


Превод: Camelia
Share |