Home > > МАТЮ УОРД , February 1, 2012

МАТЮ УОРД , February 1, 2012

Ефектите от негативните мисли; страха; доказателства за прогреса на светлината; основанията за отлагане стартирането на важни реформи; причини за глобалното „бучене”; чакрите; новата парична система; науката срещу универсалната реалност; секса в пето измерение; богове и богини.


С любящ поздрав от всички души на това място, аз съм Матю. Докато много Служители на светлината очакват с увереност преходните стъпки към настъпването на Златната епоха на Земята, други убиват времето си, така да се каже, докато неопровержими доказателства оправдаят пълното доверие в съобщенията от Съществата от Светлина. И понеже мнозинството от вашето население няма и най-малката представа, че тази година ще приключи на прага на една великолепна нова ера на мир, сътрудничество и живот в хармония с природата, отново възникват опасения при всеки сблъсък, суров икономически анализ, нов закон или политика, която подкопава свободата.

В началото на възнесението на Земята преди около 70 години, в колективното съзнание цареше яростен негативизъм. Когато хората започнаха да откликват на светлината, която се излъчваше към планетата от далечни, могъщи цивилизации, колективното съзнание започна да се накланя към позитивното, и след повече от едно десетилетие светлината достигна значително количество, което осигури курса на движение на планетата към четвъртo измерение без отклонение или забавяне. Оттогава интензитета на светлината продължи да нараства като все повече и повече индивиди отвориха сърцата и умовете си и съответно повдигнаха колективното съзнание. Негативността загуби своята опора и позитивното стана изключително доминиращо.

Дори и при тези обстоятелства, няма автоматичен имунитет срещу негативното мислене – и страха е в основата на всичко! И когато тези мисли са фокуса на нечия енергия, те са все така мощни в проявата на неблагоприятни лични ситуации.

Читател, който е написал, че страха не може съзнателно да бъде контролиран прави следното сравнение: „Все едно да кажеш: не позволявай на кръвта ти да тече”. Ние предлагаме да го превърнем в „Нека позитивните мисли текат така естествено, както кръвта ти”.

Мислите предхождат емоциите, безкрайно малък промеждутък от време, който не се възприема, понеже мисълта за една ситуация и реакцията към нея изглеждат едновременни. Когато възприемаш една ситуация като страшна, моментално тази мисъл провокира естествена реакция – чувство на страх. С промяна на мисълта към загриженост за възможните изходи от ситуацията, чувството на страх набира сила.

Универсалния закон на привличането, който не прави разлика между „искам” - нещо с положителен характер- от това какво „не искаш” – нещо негативно - е в постоянно действие, за да осигури това, върху което фокусираш енергията си. Когато този фокус е върху ситуация, изпълнена със страх -да кажем липса на пари, който фокус е присъщ за мнозина – вселената може само да създаде такива ситуации, които да продължат тази липса, защото тя не притежава способността да разбере, че това което искаш е достатъчно пари, а не тяхната липса. Ти имаш силата да промениш мислите си! Като мислиш „Аз имам пари за всичко, от което имам нужда” и се чувстваш благодарен, това ще задейства универсалния поток, който да ги осигури.

Страхът възниква и в ситуации, върху които нямаш контрол като например дългосрочния ефект от радиация върху тялото, ваксините, обеднения уран. Ето защо сме казвали и в предишни послания, че безпокойството за тези неща е излишно, защото тези вредни влияния, които съществуват само на ниските вибрационни нива ще бъдат премахнати заедно с всичко останало от ниските вибрации, което не може да съществува едновременно с високите вибрации на четвърто измерение. Всички, които придружат Земята към четвърто измерение, ще бъдат изцелени от тези токсини, както и от други болести и недостатъци, които могат да имат.

Същото се отнася и за много други ситуации или условия като например семена, които дават само една реколта, замърсявания от всякакъв вид, генетично изменени храни, разрушителни технологии, ограничаващи правата разпоредби, корпоративна корупция, лагери за принудително задържане и други неща плод на тъмни намерения. Нито едно от тези неща няма да бъде част от живота в четвърто измерение. Нищо, което произлиза от тъмнината не може да съществува във високите вибрации на това измерение.

Към допълнителните усилия, с които да се разсее страха, се включват и нашите многократни уверения, че няма да има ядрена война, нито терористични атаки от рода на 9/11, пандемии, небесни тела, които се сблъскват със Земята или други ужасни предсказания като промени в сушата и моретата чрез катаклизми, които да я направят необитаема.

И най-важното, ние нееднократно сме заявявали, че баланса е предпоставка за еволюцията във високите измерения и страха е сериозна пречка за неговото постигане.

В любовта си към всички души на Земята и към самата Гая - душата, която прие това планетарно тяло и обича всички негови жители, ни бе позволено да предложим окуражаваща информация и напътствия, но не можем, нито искаме да се намесваме по какъвто и да било начин в свободната воля на всеки да мисли и чувства каквото той сам избере. Обаче можем да призовем всеки да не се поддава на страха в никаква ситуация – било то текуща или предсказана. Страха не само има силата да забави еволюцията на душата и да създаде неблагоприятни лични обстоятелства, но тя е и болезнено чувство.Колко по-ценно, разумно и радостно е да се живее без страх!

Иска ни се всичко казано до тук да е било излишно, защото никой няма да бъде докоснат от страха при множеството предстоящи разкрития. Това би било идеалистично, а не реалистично. Дори Служителите на Светлината, които очакват настъпването на Златната ера понякога се отдават на страха за едно или друго; голям брой от тези, които още не са решили на коя страна са, са склонни към страх, както и към скептицизъм. Страха е най-вероятната реакция-от наша гледна точка, изглежда сигурната реакция в много случаи – от голяма част от хората, които са заседнали в триизмерното мислене.

Самото непоколебимо пребиваване в светлината държи страха притиснат в стената и така излъчвате увереност, вълнение и доверие към всички около вас. Вашата енергия може да успокои тревогите у другите за това какво се случва и къде води и в зависимост от степента, в която хората са отворени, им предложете вашите знания за бързо приближаващия свят на мир, любов и единство на духа.

Сега е момента да отговорим на въпроса :” Kак можем да разберем дали се придвижваме напред заедно със Земята?” Вие знаете това интуитивно. Обаче ако неувереността в себе си пречи на това вродено познание, направете една честна самооценка. Нагласи и поведение от рода на ревност, алчност, непочтеност, арогантност, омраза, озлобеност, гняв, апатия и егоизъм излъчват ниски вибрации, които ви закотвят в третото измерение. Ако откриете в себе си склонност към някои от тях, преобразувайте тези чувства и действия във високите вибрации на щедростта, прошката, смиреността, истината, честността, търпението, състраданието и благодарността. Това може да звучи по-сложно отколкото е в действителност, но ще ви кажем, че когато въпросът за придвижването напред със Земята бе зададен на Бог, той отговори „Това е толкова лесно, колкото да бъдеш добър

Навлизането навътре в себе си в търсене на отговори и вслушването в тях като следвате интуицията е напредък в еволюцията на душата, както и разделяне на плявата от зърното при определяне на приоритетите. Подготовката за възнесението включва да се лишите от дребнавостта, тривиалните интереси и лекомислието на триизимерния свят и да се придържате към духовните ценности в съответствие с живота в четвърто измерение.

Има и още един аспект при придвижването напред със Земята – не всички души са избрали да го направят физически. Много хора, които приключат с опитностите в тризмерния свят искат да напуснат планетата преди настъпването на Златната ера, за да могат да наблюдават това изключително събитие от състояние на Нирвана „на цял екран” както бихте казали.

Да се върнем към „неопровержимите доказателства” на прогреса на светлината, той е навсякъде, но може да не го разпознаете като такъв понеже се възприема сякаш тъмнината държи позициите си. Например, продължаването на борбата в Сирия и други страни е постоянно нарастващата светлина у гражданите, която надделя над предишния страх да се противопоставят на своите лидери-тирани. Разяждащите отвътре конфликти в правителствата между нарастващия брой на отворените към светлината членове, които искат да служат на интересите на гражданите и на користните членове, които са под контрола на богати групи със специални интереси. Икономическата стабилност не е постигната, понеже старите корумпирани системи се рушат в тяхната цялост, за да се въведат с минимум сътресения нови системи, основани на почтеността и справедливостта. Оттеглянето на войски не е отслабване на отбраната на държавите, предизвиквайки по този начин инвазия от други въоръжени страни, това са стъпки към промяна на международния манталитет от войни към мир. Въпреки, че земята ще се освобождава от оставащата негативност чрез земетресения, изригвания и бури, тези събития ще бъдат намалени като суровост, честота и разрушителност, защото технологичните способности на илюминатите да ги пораждат бяха намалени приблизително наполовина.

С изчерпване на дуалността в триизмерния свят, тези позитивни перспективи пред световните дела са затъмнени от широко рекламираните бомбастични действия на икономическата и политическата сцени по света. И негативността в някои индивиди продължава да се разгаря силно. Тези, които са мотивирани от финансови и териториални облаги целят да предизвикат война, но далеч от каквито и да било успешни завоевания,борбата ще отслабва от едно място на друго.Очевидно неуравновесената икономика ,която преобладава във вашия свят и е основана на „имащи” и „нямащи” постепенно ще претърпи промяна и вие ще видите как си отиват тиранични владетели, несправедливи съдебни системи и несправедливо данъчно облагане.

Ние разбираме, че вие бихте искали да знаете точно кога ще видите тези постижения: когато света се освободи от подтисничеството и жестокостта. Когато световната икономика бъде стабилизирана и премахнати Федералния резерв и други кражби от глобален мащаб. Когато истината за 9/11 излезе наяве. Когато храната, подслона, здравеопазването и образованието са достъпни за всички. И особено, когато нашето универсално семейство се събере.

Възлюбени души, ако тези отговори бяха известни, би било голяма радост да ви ги дадем. Това, което можем да кажем е, че сигурността на всеки един от вас е от първостепенно значение при текущите дискусии за подбиране на най-благоприятния момент и най-ефективните начини да бъдат представени дълбоки истини и значителни реформи. Заради упоритостта на илюминатите в борбата им със силите на Светлината, през последните няколко години бяха направени многобройни промени в основния план в съответствие с целите за елиминиране на въоръжената съпротива и физическа подготовка на населението във възможно най-голяма степен.

Все още не е отслабен контролът на илюминатите върху военните фракции, които могат да причинят сериозна вреда на вас и на кацащите екипажи.Мнозинството от вашата цивилизация все още не е подготвено да се справи с драматичните промени в срутването на много неща, а какво остава да могат с радост да приветстват множество извънземни, които внезапно се появят по света. Времето изтича, затова високо еволюирали същества във вселената работят заедно с ваши просветлени лидери, за да намалят системно областите на съпротивление и да наблюдават колективната психика така, че промените със сигурност да стартират с минимални сътресения за тези, които нямат представа, че във вашия свят текат трансформации с помощта на много други цивилизации.

Сблъсъкът между все по-високите вибрации, съпътстващи пътя на Възнесението на Земята и ниските вибрации, които се излъчват от неправилното използване на технологиите от илюминатите, причинява подобни катаклизми в електрическите системи на телата. Дори телата на тези, които са отворени към светлината да се обновяват на клетъчно ниво, много от тях преминават през периоди на умора, физически дискомфорт и различна степен на обезсърчение, както и краткотрайна загуба на паметта. Тези ефекти са временни и могат да бъдат облекчени до известна степен чрез достатъчен сън, пиене на големи количества чиста вода, по-малко и по-лека храна, умерени упражнения.

Това взаимодействие между ниски и високи вибрации допринася и за това, което мнозина изпитват като „бучене”. От петте основни сетива, слухът е този, който най-често и най-сериозно бива атакуван. Честото излагане на шум от източници като машини, битки, строителство, детонации, разработване на мини, ревящи тълпи и шумна музика увреждат деликатните механизми на слуха и идентифицирането на звуци. Независимо, че „звъненето в ушите”, което някои хора изпитват най-вероятно е болестта тинитус, а „ бученето” е в глобален мащаб и ще изчезне, когато клетъчния строеж на телата стане по-кристален и намалее излъчването на ниски вибрации.

Още един въпрос е уместно да бъде засегнат тук: Когато клетките се променят от въглерод към кристал, това ще доведе ли до промяна в чакрите? Разбира се! Когато ДНК е била променена в древността, чакрите също са били засегнати и тяхното възстановяване е част от клетъчните промени. Докато мислите за ума, костите, органите и т.н. като отделени поради факта, че изпълняват различни функции, всяка една клетка е в постоянно взаимодействие с всички останали клетки и промяна във всяка една, било то полезна или вредна, засяга цялата система. Ето защо, с промяна на клетките от въглерод към кристал в тези, които са отворени към светлината, техните чакри стават по-чувствителни и нараства броя им.

Обикновено тези, които признават съществуването на чакрите смятат, че те са седем на брой. С напредване на духовната еволюция се отварят и други области и телата на високо еволюиралите души стават като магнити за светлината, която навлиза през много входове. От друга страна, чакрите на тези, които отдавна са наклонени към тъмнината могат да се затворят напълно със закърняване на съвестта от липсата на употреба.

Често обсъждана е темата, която един читател обобщи по следния начин: Какво ще стане с парите ми при новата система? Честно спечелените доходи в банкови сметки и други инвестиции няма да бъдат неблагоприятно засегнати, когато глобалната парична система, основана на скъпоценни метали бъде въведена. Въпреки това обаче, дори при една подробно разяснение, предшестващо радикалната промяна, ще настъпи за кратко период на объркване докато всички търговски дейности заработят гладко при новата система.

Единствените, които ще бъдат сериозно засегнати са тези във висшите етажи на илюминатите, които са натрупали несметни богатства чрез незаконни, неморални или тиранични средства. Техните холдинги – мулти-квадрилионни суми в долари - включват банки и други кредитни институции; скривалища със злато, сребро, платина и скъпоценни камъни; мултинационални корпорации; земя и природни ресурси, тяхната индустрия от „незаконни” наркотици, произведения на изкуството, съхранявани основно във Ватикана. Именно тези средства от генериращите печалба холдинги и златото, което е било натрупано и укрито, ще бъдат върнати в обръщение и разпределени, за да се премахне бедността по целия свят. Наркотиците ще бъдат унищожени, а съкровищниците от произведения на изкуството, които са били откраднати или натрупани по нечестен начин, ще бъдат изложени в националните музеи и галерии.

Сега преминаваме към въпроси, които не са от жизнено важно значение за колективното съзнание, но нашите отговори могат да предизвикат интереса ви.

Вашите учени не могат да изчислят с точност изместването на оста на Земята, защото не знаят, че това е естествен резултат от модела на движение на нейната орбита, който е бил засилен през последните седем десетилетия чрез масивно вливане на светлина от далечни източници. Понеже те не знаят, че планетата се движи към Възнесение, те са объркани от това, което наблюдават-естествени явления, които те отчитат за аномалии, нови астрални тела, които се появяват във или извън вашата слънчева система. Те не осъзнават, че техните изчисления в светлинни години са безполезни, понеже това, което те отчитат като „разстояние” в действителност са различни енергийни планове. С такива огромни различия между техните познания и универсалната реалност, мнозина във вашите научни среди ще са изправени пред предизвикателството да приемат истините, които ще бъдат разкрити.

Да, използването на пистолет или друг вид оръжие като спасително средство за себе си или за друг „е приемливо”. Раняването или убийството в такива случаи може да е клауза в договора на душата , който завършва опитностите в третото измерение и постига баланс за всички, които са замесени.

Как изглежда секса в 5-то измерение? Отговорът зависи от това дали живота е във физически цивилизации или в духовните царства, и дори когато тези две места бъдат дефинирани, няма еднакво описание. Някои физически цивилизации са напреднали интелектуално до 5-то измерение, но без следа от духовност, техните сексуални практики са груби и животински,каквато е и тяхната природа. Други цивилизации, които са напреднали духовно до 5-то измерение или отвъд него избират тела с по-малка плътност, за да изпитат близостта на сексуалните отношения и раждането вместо да прилагат други средства за възпроизвеждане като клониране или насочена мисъл. Обитателите на всички духовни царства, независимо от измерението, нямат репродуктивни органи, така че секса, какъвто го познавате не съществува. Това, което можете да очаквате, когато Земята достигне своето предназначение в пето измерение, всички сексуални съюзи ще бъдат безкрайно радостни с възвишени усещания и за двамата партньори. Щастливи сме да ви уверим, че удоволствието от правенето на любов в четвърто измерение не никак за пренебрегване!

Ако експертните познания на астролозите се обединят със зрителна и духовна яснота, те могат да изготвят карти с точност, основана на промяната положението на Земята в процеса на нейното Възнесение.

С нашето познание за Бог можем да ви кажем, че той няма нищо против да бъде наричан Бог/Богиня или Той/Тя – или каквото и да било друго име използвано в духовен или религиозен смисъл. Въпреки това, приписването както на бог, така и на богиня на Владетеля на тази вселена не е точно, понеже Той е бог, а не богиня. Всички богове и богини, които Създателят е избрал да управляват техните вселени, са в разцвета на балансираните мъжки и женски енергии – андрогини – така че тяхната същност обхваща характерните качества както на бога, така и на богинята.

Като част от Бога, или както наричате Върховното същество на тази вселена, всеки един от вас е Бог или Богиня според пола, който сте избрали в този живот. Далеч по-важното от вашата физическа форма е природата на вашата душа, която е светлина, същата енергия като любовта и най-могъщата сила във вселената. Като знаете това, вие можете да разберете истината в това, което често сме ви казвали: Вие сте могъщи същества с безкраен потенциал!

Казваме ви „довиждане” засега с безусловната любов на съществата от светлина в тази вселена, които ви аплодират с приближаването към финалната права
.

ЛЮБОВ И МИР
Сюзън Уорд

Email: suzy@matthewbooks.com
Website: The Matthew Books
Превод: Maya

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!< previous message | next message >


Share |

МАТЮ УОРД също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.