Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, January 2, 2012

СаЛуСа, January 2, 2012


Чуваме ви да казвате „най-после”, тъй като започвате тази година, която божествено довежда цикъла на дуалността до завършване. Има различни очаквания, тъй като хората очакват знаци, които ще удовлетворят личната им гледна точка. Тъмните сили планираха да причинят събития, които биха потвърдили Апокалипсиса чрез изпълняване на старите древни предсказания. Обаче със загубата на техните мощни бази това повече не е възможно, а пътят към Издигането може да се извърви без големи трагедии или унищожение от широк световен мащаб. С приемането на нашия план за вашето освобождаване от властта на тъмните сили, с изминаването на времето, вашите нива на съзнание ще нараснат и ще станат по-хармонични. Много неща ясно ще трябва да се променят, а периодът до края на годината ще бъде ясно очертан от нас. Ние искаме всеки да разбере какво се случва и причината за това, а няма да мине много време преди да започнем да даваме информация.

Знаем, че е еднакво важно всички души да са информирани за бъдещите си опции, и много внимание ще се обърне на уверяването на онези, които искат да останат в настоящето измерение, че те получават толкова грижи, колкото и всички останали. Дори и онези, които са останали от последните заговорници, в края на краищата ще получат всяка възможност да следват нов път на евентуалното си спасение. Бог е Цялата Любов и не прави разлика между една или друга душа, когато става въпрос за споделяне на Всичко Което Е. През цикъла на дуалността вие изцяло упражнихте вашата Божествено дадена свободна воля, а вашия избор е уважаван всеки път с уговорката, че вие учите от последиците. Вашите преживявания са най-жизненоважни за духовната ви еволюция, а няма друго място като Земята, което да ви предложи по-добра възможност за напредък. Това е труден и на моменти нерентабилен опит, който все пак ускорява напредъка ви и ви прави годни да го предоставите на другите хора по подобен път. Имайте предвид, че всеки опит е ценен, а вашето намерение е да следвате определен път на служба към другите.

Фактът, че много от вас са неспособни да си спомнят минали животи означава, че вие действате на базата на голяма доза доверие. Винаги ви е било обещавано, че в края на дуалността ще ви се помогне да се върнете към по-висшите царства, от които дойдохте. Обаче, някои души не напреднаха така бързо, както други и не се чувстват готови да предприемат квантовия скок напред, както ще го направят много други. Това не е проблем, а според избора си ще се придвижат към подобно измерение, където ще могат да продължат опита си. Никоя душа не е изоставена или както някои вярват, прокълната от Бог. Всички пътуват по своите пътища с напътствията на много по-висши души, които винаги са готови да помогнат и да дадат съвет. Това обаче помага извънредно, ако душите признават тяхното присъствие и „говорят” с тях. „Искай и ще ти се даде” се базира на истината, но не очаквайте да получите точно това, което сте решили, че искате, тъй като понякога вашите Водачи по-скоро биха ви дали това, което е във ваш най-добър интерес. Времето също е важно, а вие трябва да сте в подходящ период, когато това ще работи за вас. Имайте вяра в резултата като приемете, че не е необходимо вие да знаете кое е най-добро за вас.

Сега толкова много от вас са пробудени за истината за себе си и за целта на живота си, тази година ще ви даде толкова много удовлетворение, тъй като вие ще знаете пътя, който трябва да следвате. В знанието вие също ще освободите всеки страх, който все още може да задържате в себе си, тъй като не можете повече да бъдете разсейвани от усилията да бъдете подведени. С неизбежния контакт с нас, който наближава, вие ще разберете, че Галактическата Федерация е изградена от напреднали цивилизации, които вече са се издигнали. Сега ние сме далеч по-напреднали, отколкото вие ще бъдете в края на годината, но вие ще сте направили огромен прогрес. Ние ще ви издигнем стъпка по стъпка много бързо, докато на вас, които сте се обърнали към Светлината, ще ви бъде оказвана всяка помощ, за да достигнете новите нива на съзнанието. Всичко това ще бъде доста естествено и ще е необходимо, за да ви издигне до това, което ви синхронизира с истинския ви потенциал като Галактически Същества.

Животът, както сте го преживяли на Земята, никога не ще бъде постоянно условие, а просто стъпка нагоре, която да ви позволи следващата към Издигането. Истинският ви дом е в по-висшите измерения, а вие сте на път да направите първата стъпка, която ще ви върне към него. Там отиваме ние, а на вас ви е гарантиран щастлив край на този цикъл. Определени събития, в резултат на нуждата на Майката Земя да продължи със собственото си прочистване ще имат като резултат катаклизъм, но ние ще сме там с вас, за да минимализираме ефектите. Между всички нас, последната година няма да бъде близка до катастрофа, както някои са предсказали. Обаче, както намекнахме преди, все пак бъдете внимателни, ако живеете в райони, склонни към земетръсна активност. Ако има някаква реална опасност, ние ще ви предупредим, но не можем да спрем физическите промени, които се необходими, за да помогнат на вашата Земя да се върне към оригиналното си девствено състояние.

Както вече сте били информирани от други източници, в някои райони, където активността може да е по-тежка, нашите Скъпи приятели, които също са ваши предци от Вътрешната Земя, ще ви дадат сигурно убежище. Лемурийците и Атлантите бяха двете цивилизации, в които почти всички от вас сте имали животи и които цивилизации приключиха с почти пълно унищожение. Лемурийците, които бяха предупредени за предстоящото бедствие, както и Атлантите, емигрираха, за да оцелеят, но Лемурийците отидоха под земята, където построиха красиви градове. Те ще излязат отново, за да ви се представят, но не и докато не е безопасно да го направят. Вие имате много неща да научите за вашите предци и за други форми на живот, които живеят във вътрешността на Земята. Знанието е било пазено от вас, както и много други неща, които скоро ще станат известни за вас. Доказателството за тези връзки стои скрито в тайните архиви на Ватикана, но то ще бъде разкрито в подходящо време. Цялата ваша история хиляди години назад е доста различна от тази, в която сте били водени да вярвате и коректно ще бъде разгърната пред вас.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и споделям вашето вълнение в началото на 2012година и всичко, което тя обещава да бъде. Това е година на завършване и много от вас все още ще трябва да разберат пълното значение на това. Желаем на всички вас сбъдване на това, за което мечтаете за себе си и нека то да ви донесе Любов и Светлина.

Благодаря ви, СаЛуСа
Майк Куинси


Website: Tree of the Golden Light
Превод: Tauno - Website: Elven InspiredShare |СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.