Home > > Mike Quinsey - СаЛуСа, October 22, 2012

СаЛуСа, October 22, 2012

СаЛуСа – 22.10.2012г.

 

Доволни сме да видим, че демонстрирате за правата си, което е навременно напомняне на вашите власти, че те са на позициите си, за да служат на вас хората. Броят на добросърдечните души сред тях е малък и те се срещат рядко и ето защо трябва да се случат трайните промени. Ако вашите представители не спазват клетвата си, то тогава не могат да се оплакват, когато бъдат отстранени. Проблемът е, че корупцията и алчността се разпространяват като тумор и не след дълго се приемат като нормален начин на работа. В бъдеще вие ще бъдете повече включени във взимането на решения и ще се консултират с вас преди да бъде предприето действие. Определено се нуждаете от точните хора, които да ви водят напред, които са далновидни и имат разбиране, за да ви отведат в Новата Епоха. Последните заговорници биха били напълно неподходящи и няма да са в състояние да се намесят или да повлияят на това, което ще се случи.

Вашата Духовна Епоха е на път да започне и напредъкът ви ще е изумителен и много бърз. Представете си колко чудесно би било да вярвате на всички около вас, защото знаете, че те са възнесени Същества като вас. Любовта и Светлината ще проникват навсякъде и няма да има съмнение, че сте пристигнали в по-високите измерения. Животът ще е в голям контраст спрямо това, което имате сега и няма да може да се сравни с него. Да живеете в мир без никакви заплахи спрямо мира ще е чудесно чувство на свобода и радост. Здравословните проблеми и предизвикателството на самото съществуване, които ви затрупват в третото измерение, повече няма да са фактор в живота ви. Трудно е да се предаде абсолютното чувство на щастие и доволство, което трябва да се изпита, за да се оцени.

Мисловната нагласа на онези, които се противопоставяха на вашата еволюция и целяха да предотвратят Издигането, е фокусирана върху лична власт, защото на тях им липсва разбирането за Единството и следователно любовта към ближния. Въпреки това, те все пак имат тяхната Божия Искра дори ако тя е станала много затъмнена, но някой ден тя ще светне отново. Те имат същите възможности да бъдат от Светлина като всяка друга душа и Бог ще ги посрещне у дома, както всички други. Всички вие започнахте заедно, но тъй като решихте сами пътя си на опит, някои бяха погълнати от по-ниските вибрации и пропаднаха край пътя. Винаги ще има път обратно в Светлината, но колкото по-ниско паднете, толкова по-трудно е пътуването. Въпреки това, както при всяка друга душа, има много желаещи доброволци, които ще ги напътстват по пътя към дома. Всеки един от вас без изключение има по-висши Същества, които се грижат за вас и направляват живота ви.

В бъдещето ние от Галактическата Федерация на Светлината ще работим с възнесените души, докато станете равни на нас. Тогава ще станете много независими и ще решавате собственото си бъдеще, но това не означава, че ние ще изгубим контакт с вас. Ние буквално ще сме на една мисъл разстояние по всяко време, а това важи за всяка душа, с която имате връзки. В действителност, както посочихме преди, вие вероятно ще се присъедините към тези с подобно ниво на съзнание. Опитите ви са неограничени, дори преместване от една Вселена към друга, за да разширите опитите си в нови райони. На Земята вие очевидно сте много по-ограничени и с вашето по-ниско ниво на съзнание изгубихте връзка с Висшия си Аз. Като резултат истината за истинската ви същност се замъглява от илюзията на живота в третото измерение.

На път сте да станете свидетели на истинското начало на края, когато старата система изпада в хаос. Никакви опити за възстановяването и няма да проработят, тъй като е предопределено тя да свърши в сегашното си измерение. Тя добре отслужи целта си що се отнася до вас и Майката Земя, а новата парадигма си идва на мястото. Няма да пропуснете крайния резултат, тъй като промените са така трайни, че всеки ще бъде повлиян от тях. Всички души ще постигнат това, за което мечтаят и повечето вече са упражнили избора на свободната си воля. Това е причината, поради която ние ви молим да не се опитвате да се месите в решението на други души, а да им позволите да са доволни, че то е било взето, като са имали предвид тяхното бъдеще. Факт е, че вие не можете да се придвижите по-нагоре от там, където позволяват вибрациите ви и определено това би било нивото, на което бихте се чувствали най-удобно.

Ние сме готови както винаги ще бъдем да изиграем ролята си в гарантирането на вашето преживяване на Издигането. Нашата роля скоро ще е очевидна и вие вече знаете, че ние поддържахме мира на Земята. Това е във връзка с действията ни за предотвратяване на ескалирането на сегашните проблеми в друга световна война. Нетърпеливи сме да бъдем включени още повече и да помогнем в гарантирането, че съюзниците ни са в състояние да придвижат нещата. Президентските избори в САЩ са ключова точка за фокусиране, която ще определи кога да упражним Божествената си власт да доведем ползотворни правителствени промени. Много неща зависят от резултатите и те ще са победа за Светлината.

От тук нататък всяка изминала седмица ще трябва да разкрива накъде се насочват нещата и ще се изпълнят събития, които са необходими, за да донесат мир на вашия свят. Както бихте си представили, нищо не се случва, за което ние да не знаем, дори и ако то е невидимо за вас. Ние познаваме истинското намерение на различните нации, независимо от това, което те говорят на външния свят. Те всъщност са разделени на такива, които насърчават войната и такива, които търсят мир, дори и ако историята им предлага противното. Това, което се случва е, че Светлината на Земята трансмутира по-ниските вибрации и цели нации се пробуждат за истината. Има мощно движение за обединение с онези държави, които искат мир, и желание да се дистанцират от онези, които не искат мир. Подстрекателите постепенно са изолирани, а без подкрепа, плановете им са обречени на провал.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и виждам, че различните движения за мир събират повече хора, отколкото когато и да било преди. Това е разцветът на силата на хората, която ще доведе до желаните резултати. Това също така е подсилено от продължаващото вливане на по-висши енергии от извън вашата Земя. Както ние често казвахме, вие вече спечелихте битката с тъмните сили и остава само да изчистите остатъците от действията им, за да ускорите Издигането. Това, Скъпи мои, е в ход, както скоро ще видите.

Майк Куинси

Превод :Tauno

Website: Tree of the Golden Light


Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!