Home > > Specials - СаЛуСа, October 18, 2013

СаЛуСа – 18 октомври 2013г.

Чувството за Единство и блажена радост ви обграждат с такава сила, която никога преди не е изпитвана, и ние се радваме на удивлението ви, когато те навлизат в съществата ви толкова мощно, тъй като намеренията и желанията ви са много високи и ви позволяват да изпитате все по-задълбочаващи се и по-удовлетворяващи чувства на Единение с Всичко. Колкото повече сте наясно с тези енергии, толкова повече искате да сте потопени в тях, защото те са от чиста Любов и Светлина и ви помагат да се изчистите напълно от всичко от старите енергийни модели. В тази фаза на финалното ви изчистване може да изпитате внезапна промяна на настроението си и чувствата си благодарение на някои стари проблеми, които внезапно са изчиствани, без да се преминава през обичайния процес, за който всички вие сте доста наясно. Това е заради силната ви воля, намерение и избор, с които проявихте последното изчистване по такъв красив начин с усещане на много силно присъствие на Ангелската Реалност и на вашите Водачи, а това ни позволява да споделим толкова много повече с всички от вас, които желаят да изпитат нашата връзка в този момент.

Ние чувстваме тази голяма вътрешна промяна във вас и знаем, че тя оказва голямо влияние върху всички останали, които са около вас или които ви срещат и много от тях осъзнават и усещат, че има толкова много повече в живота, който те изпитват. Именно осъзнаването на това ще ги води към собствените им промени и към колективната промяна на всички аспекти на живота на вашата планета. Ние сме тук, за да ви помогнем с тази промяна, и с нашата мощна връзка с вас осъзнаването на нашето присъствие е също част от това въздействие, защото вие поделяте нашата енергия с вашата собствена и след като настъпи точният момент да ви се представим открито с този много скъпо очакван момент на Разкриването, онези, които не са наясно с нашето присъствие, ще почувстват тази енергия и ще приемат по-лесно нашето идване, защото тази енергия ще им е позната. Така че бъдете наясно с голямата сила, която носите в себе си, тъй като тя ви води към опита на по-висшата ви реалност и добавя повече сила към всичко, което правите.

Продължавайте да се фокусирате върху онова, което мечтаете да изпитате, и наблюдавайте как всичко се трансформира и се изчиства в и около вас според желанието ви. Точно сега е моментът на собствената ви голяма промяна и ние знаем, че я чувствате много интензивно и разпростирате нарастващата си Светлина към всички останали, тъй като сте напълно пробудени за собственото си желание да сте в служба на другите и цялото ви същество изразява това желание чрез комуникацията и поведението си към всички останали. Знайте, че те го усещат, въпреки че може да не говорят за това, тъй като всички вие не бяхте свикнали да изразявате истинските си чувства и ги пазехте скрити във вас, но сега те са свободни да излязат от вас, разтоварени от илюзията, която някога ви обграждаше. Илюзията бързо изчезва от колективното ви съзнание и скоро ще дойде онзи момент, когато като общество ще сте готови за друго придвижване към новата Златна Епоха за Земната Нация, чиито форми и идеали сега се оформят.

Аз съм СаЛуСа от Сириус и усещам мощното ви извисяване и радостта да знаете, че наистина се издигнахте над всичко старо и изпитвате истинско разбиране за Съществуването и Единството, което толкова мощно тече чрез собствената ви енергия и ви поддържа в блажено състояние на мисълта през повечето време. Помнете, че няма нужда да се придържате към нищо, което не ви прави щастливи. Вие сте свободни!

Канализирано чрез МАДАД

Превод:Tauno
http://salusathroughfaithandhope.blogspot.pt/2013/10/english-salusa-18102013.html
Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!

СаЛуСа също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.