Home > > Sheldan Nidle - Относно Духовната Йерархия и Галактическата Федерация., June 12, 2012

Sheldan Nidle, 12 юни, 2012 г

13 Ецнаб, 11 Моан, 8 Маник

Драцо! Ние се връщаме! Завършваме последното ниво на правно старание, което се изисква. Много беше формално регистрирано и нашите юридически екипи сега съставят документите за последните висящи регистрации. Освен това, ние всеки ден се срещаме с бъдещите упражняващи временен контрол на временните правителства и довършват протоколите, които ще следват многото екипи по арестите. Различните социални програми , които ще бъдат въведени от новите временни правителства, трябва да бъдат съпроводени от екстензивни качвания на подробни файлове по време на първото обявяване на тези правителства. Тези документи са били подготвени от нашите служители и ще бъдат качени на система от сървъри, базирана на Земята, за да бъдат налични, когато потрябват. Нашите сили за защита са упражнявали тяхната роля в процедурите и ние отблизо наблюдаваме военните сили на кабал и ние сме готови да ги неутрализираме, когато това бъде разпоредено от свръзки. Финалният пробив може само да върви напред, когато Небесата ни дадат сигнал да тръгнем. Ние очакваме това събитие да се случи доста скоро.

Водачите на вашите свещени тайни общества осигуряват новата финансова система и подготвят публичното огласяване от новите правителства относно всеобщо опрощаване на дълговете и продоволствена подкрепа, стабилна валутна система. Този аспект е в основата си готов и само няколко довършителни неща малко забавят приключването на този проект. Ние обръщаме голямо внимание на действията на кабал и освен това на извършващите се разрушения, тайно наредени от вашите главни правителства. Тези, които са властвали над вашата реалност толкова арогантно, са в състояние на ежедневно растяща паника. Действията, наредени от тези „водачи“ са с намерение да стартират верижна реакция, която да предизвика масов хаос по планетата. Всичко това трябва да бъде ограничено до приемливи нива. Казали сме на защитните ни кораби да не се намесват, освен когато е абсолютно необходимо. Ние просто наблюдаваме и докладваме какво се случва в многото проблемни точки на вашия свят.

Друг аспект на на тази операция работи с групите под ръководството на Възнесените Владици. Те са склонни да започнат разпространяване на духовните истини, които са научили през хилядолетията. Те са наясно, че тези свещени факти са обратни на много от вашите системи от религиозни вярвания и ние чувстваме, че няма да могат да се разпространят преди да се случи разкритието. Ние напълно възнамеряваме да помогнем на тези свещени общества да донесат тази чудесна информация, тъй като това издига сцената за множество откровения, които ще бъдат оповестени от Възнесените Владици. Нещо повече, това най-сетне ще позволи и на нас да започнем серия от образователни предавания върху истинската история на Земята. Тези ранни дискусии може в началото да ви объркат; въпреки това те постановяват въведение към цяла поредица от беседи, които ще ви позволят да се справите с вашия истински произход и история. Това също е вероятно да ви изненада, но, в дългосрочен план, ние сме уверени, че истината ще ви донесе радост. Тя ще бъде убедително доказателство, че съвсем нова епоха е пред вас

Тези идващи промени са това, за което всеки един от вас е копнял дълбоко в себе си. Дори тъмните кабалисти интуитивно разбират какво ще се случи. Единствено техния изпълнен със страх вид на света е, който ги е накарал да бъдат толкова неспокойни относно прехода. Доста просто е, това време е било предречено през вековете от всяка по-голяма религия и традиция в света. Това е златно време, което скоро ще преживеете и е причината за това ние да сме тук сега, както много може да са забелязали преди! Логистиката на това, което се подготвя, е сложна, но основното в това е доста просто. Старите, тъмни начини на вашите глобални общества внезапно ще изчезнат и ще бъдат заменени от нещо нормално и здравословно. Надявахме се всичко да се нареди по местата си преди около десетина години, но условията на прехода на планетата Земя изискваха известна гъвкавост. Това внезапно пресъздаване на вашата реалност е съществена подготвителна стъпка, която води до великото събитие на нашето масово приземяване. Това ще ви отведе на магистралата на пълната осъзнатост. То ще ви заведе във вашата вътрешна Земя и вашата метаморфоза в напълно осъзнати Създания на Светлината.

Благословения, обични! Ние сме вашите Възнесени Владици! Ние идваме в този ден с още благи вести! Нашите сътрудници додвършват последните стъпки към глобална свобода. Извършването на поредица арести по заповед на много основни превителствени и корпоративни водачи ще даде сигнал за избавянето на вашия свят от неморалното управление на тъмните. Новото управление и новата глобална икономика ще счупят гърба на една силова структура, която доминираше вашия свят почти 13 хилядолетия. Сега е времето, избрано от Небессата за нова епоха, която ще донесе велика Светлина на Духа (Духовна Светлина) и ще ни благослови с благоволение да бъдем свободни от всяко робство и огромни лъжи на тъмните и техните арогантни блюдолизци. Ние се възрадваме, че тази божествена акция наближава и че новата златна епоха е дошла да отведе всички ви напред към пълното осъзнаване. Най-сетне ние можем да открито отново да се срещнем с вас и да ви предадем свещената мъдрост на вековете.

Вашето придвижване към свобода ще бъде радостен момент! Много събития ще последват и те ще ви донесат благоденствие и изобилие, отдавна предсказани от Небесата. Вашата реалност ще стане една огромна класна стая, която ще ви даде възможност да научите за вашия свят, физичност и Дух.Това божествено знание е само началото на едно обучение, което ще ви подготви за вашия нов живот като напълно осъзнати Създания. Нашата свещена задаяа е да ви водим и да ви даваме съвети и напътствия, за да ви позволим да постигнете множеството цели, които вие сте си поставили преди да се родите в това царство. Многото ваши небесни водачи ще ни асистират в тази задача и ще направят възможно за вас да изживеете остатъка от вашия живот в радост и дълбок мир. Когато най-сетне се възнесете от този живот, вашите постижения ще бъдат много. Светът, също така, ще се трансформира и ще се върне към неговата естествена 5-мерна реалност.

Майката Земя е велико Създание! Нейният Дух ни е обгърнал и водил от самото рождение. Ние почитаме нейната красота и нейната мъдрост. Ние сме извървели великите свещени пътища на този свят и сме имали привилегията да се молим и да медитираме на много места на силата по този земно кълбо. Ние сме в радост от това, на което сме били учени и което сме научили през епохите. Майката Земя е взискателен учител. Тя напълно разбира какво искаме и използва нашите вродени таланти, за да ни помогне в постигането на това, което е необходимо, за да изпълните вашите възхитителни и свещени мисии. Върху нейната повърхност и в нейните вътрешни свещени градове ние всички сме научили за Духа, за правдата и за истинския смисъл на храбростта. Затова ние сме безкрайно благодарни за мъдростта, която ни даде Майката Земя. Скоро тези велики радости ще бъдат споделени с всички вас!

Днес ние продължихме нашите съобщения. Ние идваме тук с огромна радост и дълбока решимост да завършим, божествено, каквото Небесата са постановили за най-свещените орбове. Много скоро ние ще се приземим тук и ще ви заведем до крайните стъпки към пълната осъзнатост! Знайте, обични, че безбройните средства и безкрайното благоденствие на Небесата са наистина Ваши! Така да бъде! Сламат Гаджун! Сламат Джа! (Сириус за Бъдете Едно! Бъдете в радост!

Website: Planetary Activation Organization
Превод: Diana

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!