Home > > Sheldan Nidle - April 23, 2013

Sheldan Nidle - April 23, 2013.

Послание на Галактическата федерация на Светлината и на Духовната Йерархия чрез Шелдън Найдъл


7 Akbal, 11 Kank'in, 9 Eb

Dratzo! Този момент във вашата история е наистина скъпоценен! Вие стоите на края на каскада от събития, които ще променят вашият свят завинаги. Майката-Земя сега се намира пред водораздела, за който ви говорихме по-рано и тя вече се подготвя да слее двете си разделени сфери в една. Това велико и свещено сливане ще се случи в най-близко време. Кликата на тъмните сили, която ви води към тъмнината и досега не може да повярва, че нейното управление над света идва към своя край. Та нали има само слаби признаци, че това се случва. Въпреки, че част от арестите са извършени и някой от техните вътрешни кръгове са лишени от власт, те продължават да ви управляват. Това е, защото те не разбират, че съвсем друга реалност е много близо до материализиране. Освен това, те не разбират, че ние сме приели плановете на Небесата да ви донесем вашата свобода. Тъмните сили възприеха нашият съвет и съпътстващите го предупреждения с наистина огромно недоверие. Въпреки това, не би им попречило да се вслушат в това, което казваме и в някаква степен да се подготвят за скорошното си сваляне от власт. Енергията залива вашият свят и се готви да доведе плачевните творенията на тъмните сили до техният край. Новата всепреобразуваща светлина възхожда и всеки момент ще погълне тези закалени скептици. Нашият флот стои готов за първия ни контакт с вас и множеството скрити наши кораби се явяват постоянно напомняне на тъмните, че ние присъстваме във вашия свят и сме на служба на Светлината. Огромно количество хора работят за да допринесат за нов мир в битието и ние сме тук за да ги поддържаме, и да помогнем на работниците на Светлината в тяхното свято дело. Всеки от тях добре знае за безкрайното коварство на тази тъмна клика и нашата задача е да им помогнем така, както ни инструктират Небесата. Божественият момент ще настъпи съвсем скоро и всички ние ще очистим реалността от заплахите на тъмнината. Ние просто ви молим да поддържате състояние на вътрешна радост и да не допускате разочарование или съмнение да принизят вашата ключова част от участието ви в тези свещени съвместни усилия. Небето е почти готово да даде формален сигнал за великото преобразуване на вашият свят с внезапното проявяване на новото управление. Това бързо ще доведе до обявления под формата на официални транслации, които трябва да променят вашият свят буквално за един час! Новата финансова и парично-кредитна система ще допринесе до всеобщ разцвет, който ще усили огромните изменения поставящи ви на крачка от пълното съзнание.

Многобройните работници на Светлината са съсредоточени върху кратките си, но целенасочени и активни предварителни задачи, наистина сложни задачи стоящи пред тях. Те трябва да използват творчески подход за да преодолеят културата на беззаконието, която е станала широко разпространена в световните правителства и за това те имат съвсем конкретни указания, които са достъпни за тях. Законът NESARA, който засега се държи в тайна за да не изтече информация е един от ресурсите, които ние препоръчваме на тези, които ще върнат на правителството истинските законни конституционни и граждански права. Новото управление - това е прекратяване на робството в дългове и връщане на вашият божествен личен суверенитет. Искаме тези смели души във временните правителства да знаят, че всеки опит за връщане на тъмните сили ще бъде потушен в най-кратки срокове. Божествата смятат да използват нас – мощната галактическа сила, за да гарантират на всички свещените Небесни Укази. Всяка огромна работа, която тези нови правителства ще осъществят, ще бъде подкрепяна от нас само при условие, че тя ви води към свещено пътешествие, към свобода, суверинитет и пълно съзнание.
Колкото повече узнавате за извънземният си произход, вашата истинска история и целите на божествения ви личен суверенитет, вие ще получите препоръки за създаването на ново Галактическо общество и информация за това как да се върнете към пълно съзнание. Федерацията на вашите наставници, а също така и тези, които са назначени от Небесата, ще ви учат на многото аспекти на това силно отличаващо се състояние на битието. Преди да отидете в Агарта вие ще пожелаете да узнаете всичко за чудото, което ще се случи с вас във вашата Светлинна камера и всеки негов детайл ще бъде обсъден от вас с вашите наставници. За голяма част от това обучение ще използваме наши технологии, които позволяват мислено и визуално да изпробвате концепциите, които ви предоставяме. Знанието може да бъде предадено по такъв начин, че вашата памет да съхрани дадените инструкции и те да са достъпни за вас, за да можете да ги използвате по всяко време. Те ще съставляват основата на тренинги и ще следват чрез емпирическото пълно съзнание етикета на тренингите, които могат да имат място само след като преминете в пълно съзнание.

Благославяме ви скъпи сърца! Ние сме вашите Възнесени учители! Дойдохме при вас в този особен ден с добра новина! Вашата реалност започва да проявява новата си процъфтяваща реалност. Хората, които са отговорни за истината в света започват процедури, за да освободят тези огромни средства. В същото време, тези които трябва да въведат новия стил на управление сега са съсредоточени върху своите небесни мениджъри за съставянето на окончателния списък с това, което трябва да направят след полагане на клетвата. На небесния фронт стават вълшебни събития, които предвещават тези чудесни изменения в управлението и които са много близо до осъществяването си! Ние също така молим нашите тайни свещени общества да използват специални молитви и ритуали във финалния момент. Вие сте вече почти в точката от съвкупността, когато ще можете да започнете с готовност да възприемате новите литорасли на вашата първа нова реалност. Това трябва да бъде най-острият момент в историята на вашето глобално общество!
С приближаването на това безпрецедентно време има някой важни теми на които искаме да обърнем внимание. Препреди всичко, скъпи сърца имайте предвид, че всеки който е последен от нас играе част, която вече се приближава към своя край. Това става, когато даден енергиен цикъл приближава към края си, което позволява на всички нас да вървим напред. Тъмните сили се радват когато има спорове и раздори, а новата реалност е изпълнена с Любов. Задачата, която стои сега пред нас е – да завършим цикъла на тази реалност, която включва в себе си да се отделим от кликата на тъмните сили и нейните подгласници, които провеждат недобросъвестна политика по поръчка на заговорниците. Това са различни същества и за да ви обясним тези неприятни детайли, и то именно тук, вие трябва да имате предвид контекста и висшата цел на участието на всеки в тази земна драма. Вие можете да допринесете за завършването на този цикъл, като прилагате Любовта и Прошката, които съставляват вашата същност. След това се убедете, че тези хора са свалени от власт и изцяло са отделени от вас.

Сега ние преминаваме към почитаемият най-свещен момент и благославяме всички вас! Дойдохме също така да ви заверим, че нашето появяване между вас трябва да е като нещо съвсем естествено. Ние притежаваме огромно Божествено учение, което искаме да ви предадем. Този опит в основни линии ние придобихме във времето, когато прогресирахме от смъртта към безсмъртния живот. Всички благословени същества са на служба на Бога, а това изисква определени знания за природата на Любовта, Светлината и естествено Благословията на Небесата. Доколкото вие в скоро време ще бъдете преобразувани в напълно съзнателни същества на Светлината, то трябва да усвоите много информация, в това число и задължения, които идват с тези знания. Ние сме много щастливи да ви служим по този начин. Такова обучение в Божественост трябва да бъде извършено преди да започне пълният ви инструктираж, който ще ви подготви за преминаването ви в новата страна на чудесното съществуване - пълното съзнание. Това ще бъде част от нашите задължения, за да ви подготвим по този път, тъй като вашето пристигане очакват Божествените братя на Небесата и в Агарта.

Днес ние дойдохме да ви кажем за някой неща, които започват съвсем сериозно. Те са първите жалони от заключителният етап на пътешествието ви в пълно съзнание. Тъмните сили разбират това и треперят, тъй като този най-благословен ден приближава! Знайте, скъпи мои, че безчислената Поддръжка и безкрайният Небесен Разцвет са действително ваши! Така да бъде! Selamat Gajun! Selamat Ja! (На сириански Бъдете Единни! И Бъдете в Радост!)

Website: Planetary Activation Organization

Превод: Георги
http://www.galacticchannelings.com/english/sheldan23-04-13.htmlElven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!