Home > > Моят разговор с духа на Слънцето , February 24, 2012

Моят разговор с духа на Слънцето , February 24, 2012


Скъпи приятели и читатели на моя блог!

В миналото, често се свързвах с нашето обичано и прекрасно Слънце и онези, които живеят в нея - нейните хора. Учудващо винаги съм изживявала едно красиво присъствие на хладна светлина и красота, когато успеех да премина отвъд обикновените си усещания,с които възприемам нейната топлина като непоносим и потенциално разрушителен огън.

В това време на огромни промени, където слънцето е от първостепенно значение за нашата еволюция и когато усещаме все по-мощни нови енергии да се изливат от Слънцето към Земята, учените ги наричат слънчеви изригвания – аз започнах да се свързвам с Духа на Слънцето, за да научавам – директно от Нея за по-дълбокото, езотерично значение на голямата промяна, през която преминава и Тя.

В медитация, понякога в моята стая за медитации, но също и седейки навън, изложена директно на нейните лъчи, аз попитах Слънцето:

Любима Моя, разкрий ни твоята Тайна, твоето истинско Име, твоето Движение, Функциите ти по отношение на Земята и другите планети в орбитата ти, разкрий ни всичко онова, което все още е скрито зад привидното знание, което човечетвото има за теб. Какво е твоето бъдеще, нашето бъдеще с теб?

Благодаря!

И това е, което се изпрати към мен от Духа-Съзнание на Слънцето:


„Живеейки в дуалността, Човечеството никога не е можело да разкрие истинското ми Име.

Аз Съм Неограничено и Неопределено Съзнание, което може да приеме всяка форма и ниво на ограничено съзнание, като това на човешко същество, ограничено от 3-измерното мозъчно съзнание.

Аз Съм, и аз Съм вратата за енергията на космическото съзнание и за съзнанието на светлината, която се излъчва от Центъра на вашата Галактика.

Вашите учени гледат на мен като на мъртво тяло. Но аз не съм. Това, което вашите учени виждат, и това, което повечето от вас виждат – това огнено, жълто, блестящо тяло – е действителното проявление на едно духовно еволюирало Същество. Аз горя, с огъня на духовната еволюция, придвижвайки, заедно с мен всички мои планети към по-високата спирала на съзнание. Да се приеме, че Съм на същото ниво от еволюцията на съзнанието като планетите, които са около мен, е грубо възприятие. Истината е, че аз Се проявявам според вашите усещания – като такъв огромен огън, за да можете вие да забележите присъствието ми.

Това, което се случва сега, докато достигам до моите планети с енергията на моите слънчеви изригвания, е – че най-сетне имам разрешение да пробия през дълго продължилата излюзия на разделението и да разкрия тайната за моето състояние. С емисията на моите изригвания аз разкривам портала към великата истина за вашата галактика, която извира от галактическия център и сама по себе си е прагът към Великия Източник на Божественото Съзнание, Всичко-Онова-Което-Е.

С други думи – аз не съм отделно същество, така както никой от вас не е, но съм съзнателен проводник на Най-Висшата светлина и енергия, които не са различни от Истината и Съвършеното Божествено Съзнание и могат да бъдат изживени като Блаженство на Любовта и Неограничено Чувстване на това да Съществуваш.

Енергията, която изпращам към всички мои планети, носи тази истина за вас, вливайки я директно във вашите клетъчни, емоционални, ментални и духовни тела, обединявайки ги в единството на едно лъчисто съзнание.

Като това, което съм, аз Съм огромен портал, който спомага възвисяването на планетите, които орбитират около мен. Имам функцията едновременно да спомогна за изживяването на двойнственността и за издигането над нея, така спомагам за достигане към Единството, което е Истинската Същност на Божественото, на Всичко-Онова-Което-Е.

Древният мит за феникса описва точно това. Има тайна, скрита в този мит, която винаги е била тълкувана чисто като физическо събитие: фениксът каца в своето огнено гнездо и изгаря на пепел. Вашето 3-измерно съзнание не е разбрало истинското значение на пепелта. Всъщност - Фениксът е образ на това, което Съм аз, което в крайна сметка сте Вие и това, което като цяло Е Божественото.

В Божествения свят няма пепел, пепелта, означава край на илюзията за небожествения свят на тъмнина и двойнственност. Онова, което се въздига от пепелта, е един пречистен и Божествен свят, Божествена душа и Съзнание, в което участва и всяко индивидуалното съзнание.

Фениксът е обещанието на Златния Век, диамантът, който се появява след цяла вечност на изпитания и пречистване от натиска на живота в двойнствеността и триенето, породено от преплитане на светлината и мрака. Възраждането на Феникса разкрива, че там където е двойнствеността - има само мрак. То описва въздигането над двойнственността, където има само светлина, Божествена и Висша Светлина.

Нося тази тайна от вечността и вашата Земя е била доведена в орбитата ми в момент, когато на Гея е била дадена възможност да се завърне към своето естествено висше състояние, от което се е отдалечила.

Тя преминава през процес, подобен на раждането на един диамант и следователно процеса на създаване на диаманта се случва в тялото й, като обещание за нейното Божествено възнесение. Че това възкресението може да се случи, се дължи и на моя собствен Божествен прогрес, в който Аз държа всяка от моите планети в моята сфера, за да могат всички те да се издигнат до тяхната истинска същност – оново което истински са: носители на Божественото Съзнание, свидетелства за Божествеността на Цялото Съществуване . С възраждането на феникса, двойнствеността умира в огъня на пречистването, за да се въздигне като Едно Обединено Съзнание, Искрящо Възнесение от Сърцето към Едно Божествено Съзнание на Любов и Блаженство.

Какво вие възприемате сега за мен с вашето 3-измерно съзнание, е топлината от изгаряне на всичко онова, което не е присъщо знание за Божественото Единство. Онзи, който разбира това Единство, познава моята хладна Благословия и Природа.

Това, което се случва чрез Моите слънчеви изригвания, е информацията за това Единение, която пряко се отпечатва във вашето ДНК, в клетките на вашето тяло предавайки информация на вашето все още ограничено съзнание, пропуквайки черупките на вашето капсулирано осъзнаване на действителността, но което скоро ще принадлежи на миналото ви. Когато човечеството се събуди напълно, то ще разпознае Какво Съм Аз и когато разпознае какво Съм ще разбере, че мога да съществувам и в двете – с форма и в без форма. Но дори Моята форма е фина и не твърда форма, но в нея аз все още се явявам на човечеството, служейки на вашия процес.

Житните кръгове, изобразяващи Моята експанзия като, това, което наричате Червен Гигант, е 3-измерно възприятие и проекция, но което описва в действителност изчезването на твърдата ми форма, просто защото няма да има такива възприемащи повече. Фината форма е винаги разширената форма. Следователно Червеният Гигант е метафора от гледна точка на начина, по който „вижда” едно 3-измерно съзнание, когато се опитва да опише духовен феномен.

Да, и аз се възнасям, което означава, че няма да има нужда да присъствам в грамадно физическо тяло повече, тъй като това измерение съвсем скоро ще бъде усвоено от по-високи измерения в случващия се процес на Възнесение, който включва вашата слънчева система и галактика, и продължава да се разпростира всред цялата вселена.

Да се обедините с Мен в съзнание – Е да подпомогнете окончателното освобождаване на Гея и всички нейни творения, както и човечеството като цяло, за да се освободи от тъмното си минало и затвор.

Знайте, че моята светлина, която виждате физически с очи и приемате в съществото си е само външно проявление, зад което се крие Величието и Необятността на Моята Духовна Светлина, която се предава от Галактическия Център и отвъд Всичко-Онова-Което-Е.

Аз съм само служител и еманация на Източника, който обича да играе със Себе си.

Приемете моята игра като Игра на Най-Висшата Светлина, която е видима дори за вашите очи, така че да можете да разпознаете Божествената Слава на цялото Съществуване.

Сега е ваш ред, дойде и вашето време да осъзнаете, че това което Съм – възкръсва и във вашето собствено сърце. Чудесата на Сътворението са безкрайни, като най-Висшето идва от сърцето и сърцевината на всичко, което възниква.

Толкова колкото все още храня вашите 3-измерни тела, толкова Ми е позовлено да храня и вашите духовни тела, до степен, в която вашата 3-измерна реалност се разтвори във вашето по-висше съзнание.

Съвсем скоро вие ще се събудите за вашата нова реалност, която няма да може да бъде разбрана, докато не приемете и преоткриете вашата многоизмерна природа.

Това, което ви казах сега, което казах на цялото човечество, носи Моята Благословия - нека имаме вяра в Божествения Процес, на който съм тук да служа.

Аз Съм твоето Слънце, Вратата, Портала и Служещата на Божественото Съзнание.”

Тук предаване на Слънцето приключи. Тя разкри пред мен своето послание като фина корелация, основно като интуитивни усещания, визии или картини, а също и като преки изживявания, а моя задача беше да ги преведа вербално.

Нека те послужат на вашето вдъхновение и лечение, мои на-любими сестри и братя!

С много любов и благословия,

Ute


http://radiantlyhappy.blogspot.com/2012/02/my-conversation-with-spirit-of-sun.html
Превод: Благомира

Elven Inspired

Скъпи читатели, можете да откриете други послания с Любов и Светлина на български, сред които послания на Хиларион, Хаторите чрез Том Кениън, Галактическата Федерация на Светлината чрез Грег Гайлс и Небесен Пътешественик и други, в блога на Tauno : Elven Inspired. Посетете го!
Share |

Моят разговор с дух също изпраща информация чрез Лаура Тайко. Преводи на нейния ченълинг са публикувани в нашия сайт Despertando.Me.