Home > > Изкуството на скоковете във времевите линии

Изкуството на скоковете във времевите линии

Изкуството на скоковете във времевите линии[*]

Въпреки че може да изглежда парадоксално за някои, но вашата времева линия – вашият живот – е само една от многото едновременни възможности. И е напълно възможно, всъщност ваше рождено право е, да променяте времевата си линия и потенциала на живота си.

Поради различни причини вашата култура ви е хипнотизирала да вярвате, че сте ограничени в една времева линия. В това послание ние ще се постараем да разгледаме разбирането ни за времевите линии и как можете да ги промените.

Когато е налице увеличаване на хаотичните събития, има сближаване на множество времеви линии. Поради факта, че вашата планета е навлязла в Хаотичен Възел и се наблюдават все по-нарастващи нива на хаоса, има също така увеличаване на това, което ние наричаме времеви възли.

Времевите възли възникват, когато две или повече времеви линии се приближат. В резултат на тяхната голяма близост, понякога настъпва осцилационен ефект (трептене, вибриране), когато реалностите на една времева линия проникнат или се доловят от съседната времева линия. Силните времеви линии могат също така буквално да влияят върху възможностите и/или вероятностите на други времеви линии във времевия възел. С други думи, във времевите линии често настъпват творчески и необикновени въздействия, когато те навлязат във времеви възел (близо до други времеви линии).

Това са еволюционни летящи стартове, които притежават огромни възможности за ускорено развитие, ако разберете как да ги използвате. В резултат на променливата природа на събитията на вашата планета, възникват многобройни времеви възли. Това е много сложен и заплетен въпрос и ние ще се постараем да го разбием на най-малките му сегменти, тъй като вярваме, че тази информация има съществено значение за онези от вас, които участват в процеса на издигането, както и поради неговата важност за оцеляването. Нека да насочим вниманието си първо към голямата картина и след това към отделните стратегии, които предлагаме.

Основи

Вашата планета е пред прага на пълна трансформация. Формата на тази трансформация има многобройни изражения и вие, колективно, сте тези, които ще окажете въздействие върху последствията в по-голяма или по-малка степен.

Някои от тези последствия, тези възможности, отговарят на пророчествата за унищожаване и пречистване на планетата. Други времеви линии показват друг изход. Внезапна неочаквана промяна на човешкото съзнание би могла да накара Контрольорите, които оказаха толкова негативно въздействие върху вашата съдба, да се подчинят. И има стотици други възможни времеви линии между тези две полярности. Има много заинтересовани хора във вашето общество, които желаят да останете хипнотизирани и които искат да продължите да живеете в заблуда, че сте ограничени до една времева линия и един живот.

Но вие имате естествената способност да променяте времевите линии и вероятностите в последния момент при всяко събитие – независимо дали то е лично или колективно. Не казваме, че това трябва да стане „със сигурност”. Казваме го като нещо безспорно, засягащо вашия еволюционен потенциал. Остава да видим дали ще достигнете колективно този потенциал или не, но пътят на Посветения е да стигне най-високия потенциал, независимо от това, което може да се случва или не около него или нея. И така, в това послание ще дискутираме какво можете да направите и как да го направите.

От наша гледна точка вашата колективна съдба е сбор от индивидуалните избори, които правите като хора. Това е съчетано с еволюционните и земни сили, които са далеч отвъд вашите и на събратята ви способности да контролирате. Тази комбинация от сили включва също така космически модели на енергии и намерения от области в космоса отвъд вашата местна слънчева система, тъй като вие сте част от сложна космическа матрица, която е вашата вселена.

Ако използваме една метафора, бихме казали, че вие, като човечество, сте на голям кораб в океана. Но много от вас са заспали и има някой на руля, който управлява този кораб и който не би трябвало да е там. Поради много исторически и трансисторически причини, на които няма да се спираме сега, различни същества са командвали вашия кораб.

Но как само се променят нещата. Все повече и повече от вас се събуждат, въпреки че някои, все още полузаспали, се клатушкат по палубата, докато наблюдават пред себе си бушуващата буря на своя променящ се свят. Контрольорите знаят, че много от вас се пробуждат – твърде много, за да им бъде комфортно.

Наистина е интересно да се живее в това време!

Сегашната екологична ситуация в Мексиканския залив е един от примерите за многобройни времеви линии. Въпреки внушителния опит на вашите медии да изоставят въпроса за ситуацията, много хора усещат колко е страшно положението, и действително има усложнения в района на залива, които са под повърхността, буквално и в преносен смисъл.

В предишното си послание ние разгледахме няколко възможни времеви линии за това събитие. Коя от тези възможни времеви линии ще се разгърне във вашата триизмерна реалност не е написано на камък, а е променливо събитие или изход. В това послание бихме искали да дискутираме как вие, като индивиди, можете да скочите незабавно от една времева линия към различна съдба. Това може да се екстраполира за скоковете във времевите линии и на вашата цивилизация, но това е тема за друг път.

За момента ние искаме да насочим вниманието си към вас, отделния човек, и как можете да скочите от една катастрофална времева линия, от изход, който не желаете, към нещо по-добро, по-благоприятно за живот и пълно с еволюционен потенциал.

За протокола, съществуват технологични средства за скокове във времевите линии, но информацията ни тук се занимава с човешкото съзнание и как вие, чрез силата на собственото си съзнание и намерение, можете да скачате във времевите линии. За тази цел вие вече притежавате две от най-големите съкровища на собствената си същност – вашата суверенна воля (да правите избори) и вашата способност да чувствате. Тези две неща, когато са комбинирани правилно, ще ви позволят да скачате във времевите линии както желаете, като съ-създатели на своята реалност, а не като обикновени пионки на шахматната дъска.

Основен принцип

Основният принцип за скокове във времевите линии включва координирането на няколко важни области на насочване на намеренията.

  1. Определяте времевата линия, към която желаете да се придвижите.
  2. Променяте вибрационното си състояние, така че да съвпада с времевата линия.
  3. Заключвате вибрационното състояние, така че да не се колебае.
  4. Предприемате действие, което е израз на новата времева линия.
  5. Упорствате.

В този пети етап вие трябва да задържите вибрационното състояние на новата времева линия, която сте избрали, като правите избори, които са съгласувани с новата времева линия и сте упорити в това, въпреки сетивната информация за обратното.

Тази последна фаза на упорство е важна, защото сегашната ви времева линия е натрупване на вашите вярвания и намерения. В зависимост от силата на тези вярвания и намерения, може да трябва да натрупате голямо количество енергия, за да преодолеете установения модел на вашия живот.

Информацията, която споделяме, може да бъде използвана за справяне с всяка времева линия или област в живота ви до най-обикновената ситуация. Но в това послание ние ще разглеждаме методологията за скокове във времевите линии по отношение на процеса на издигането и как можете да се придвижите към времеви линии, различни от времевата линия на културата, в която живеете в момента.

За някои това е революционна идея, но за нас е просто истината за вашата същност. Вие сте богове и богини създатели и тази информация, която споделяме, е просто ваше рождено право. Ние ви я предлагаме в този момент с очакването и надеждата, че много от вас ще направят скокове във времевите линии и ще обърнат кораба, на който се намират, и ще го отведат в безопасни и благоприятни води.

Достатъчно с метафорите засега, нека се насочим към практическите подробности как да скачате във времевите линии.

Издигане

От наша гледна точка процесът на издигането включва активизирането на вашето второ тяло, вашата КА, и повишаването на вибрацията му, така че да излъчва повече светлина и накрая да се превърне в САХУ, Безсмъртното Енергийно Тяло. Има много начини за издигане вибрацията на КА. Повечето от вашите духовни традиции имат собствени методи за издигане на вибрацията ви, за съжаление много от тях са също така пълни с догми, табута и съвсем честно, модели за намеса от мисъл-форми, наложени от онези, които не желаеха и не желаят вашата свобода, а печелят от вашето държане в плен.

И да, тъжно е да кажем, че някои от вашите духовни традиции, специално религиите ви, са коварни капани и ако искате да се придвижите нагоре при издигането на собственото си същество, вие трябва да отделите истината от лъжата. Само вие можете да изпълните тази задача, тъй като това е едно от нещата, които са необходими за майсторството. Това е като линия в пясъка на самото съзнание за онези, които са избрали издигането на собственото си същество. Те стават майстори на истината и не се отказват да отделят лъжата от реалността. Те не са роби на догмата. Не се кланят на никого, а на собствената си божественост.

От енергетична гледна точка процесът на издигането започва, когато вашата жизнена сила, наречена от древните египтяни Секем, започва да се издига по Джед или свещения път на чакрите. Това е издигането в най-простата му форма. То е разширяване на мисленето и съзнанието. Тъй като вашата жизнена сила навлиза в по-високите ви мозъчни центрове и вашето КА тяло се активизира, вие навлизате в друга фаза на издигането. На този етап вие започвате да метаболизарате самата светлина. Под светлина ние имаме предвид духовна светлина, светлина, която съществува в духовните царства. Тази светлина храни КА тялото и повишава неговата вибрация. Когато КА тялото достигне определена амплитуда или сила на вибрацията, без да се колебае, то се запалва с нещо като етеричен огън, превръщащ го в САХУ или Безсмъртно Енергийно Тяло. Това би могло да се разглежда като един от последните етапи на тази конкретна форма на издигане. Но това, което бихме желали да разясним е, че всяко движение нагоре на съзнанието и движение на жизнената сила по Джед, независимо от използвания метод, е част от процеса на издигането.

Сега бихме желали да обсъдим някои основни понятия и стратегии за обучение, които ще са част от основния метод за скокове във времевите линии. След това ще обърнем вниманието си към това как можете да създавате нови вероятности за себе си, дори в разгара на това, което изглежда голямо затруднение. И най-важното, ще изследваме значителната еволюционна възможност, която съществува в рамките на вашия настоящ времеви възел.

Една от първите задачи, пред която ще се изправите, ако искате да скочите в различна времева линия, е превъзмогването на страха. Повечето хора се страхуват от непознатото, но тук има много по-коварен елемент. Контрольорите, онези, които искат да контролират съдбата ви и да печелят от това, са майстори в проекцията на страха и те използват разнообразни начини за контрол над ума и хипноза чрез медиите, за да убедят масите, че има много неща, от които да се страхуват. И въпреки че, честно казано, има известна истина в това, че има причини за страх, по-важната истина не се разкрива.

По-важната истина, както ние я виждаме, е вашата възможност да променяте реалността си, вашата вродена дарба да използвате двете съкровища на суверенната си воля и способността си да чувствате като средства да придвижване към нови времеви линии. Нека да бъдем по-конкретни тук.

Както споменахме по-рано, видът издигане, за което говорим, започва с простото движение на вашата жизнена сила нагоре по Джед, или гръбначния стълб, към вашите горни мозъчни центрове. Докато се извършва това, енергийните колела във вашето КА тяло, наречени чакри, се активират по нови начини. Това отваря прозорци на нови възможности и нови прозрения, нови форми на вдъхновение и творческо развитие. Но ако съзнанието е заключено в страха, то става затворник на по-долните центрове, импулсите за оцеляване, секс и власт.

Поради различни исторически и трансисторически причини, както споменахме по-рано, е имало и продължава да има тайно споразумение, което да държи човечеството заключено в по-долните центрове, за да се увековечи страха като средство за контролиране на съдбата. И така, едно от първите препятствия, през което трябва да премине всеки майстор, който избере пътя нагоре, е Долината на Страха – проектираните мисъл-форми на една култура. След това трябва да минете през портала на ограниченията, за да разпознаете лъжите, които са били увековечени дори от някои от най-свещените ви религии.

Но нека да кажем, че вие имате смелостта и силата на духа да извършите този преход и нека да споменем като пример, че времевата линия, в която желаете да живеете, е изпълнена с доброжелателство: любяща доброта. Ето как можете да направите това, като помните, че същият принцип важи за всяка времева линия, която желаете да създадете за себе си.

Подготовка и обучение

Първата стъпка е да определите времевата линия, която желаете да създадете и в която искате да живеете. В този случай това е времевата линия на любяща доброта. Втората стъпка е да преминете във вибрационно състояние, което отговаря на времевата линия. В този случай това е състоянието на чувство на любяща доброта, така че вие можете да живеете в това състояние толкова, колкото сте способни. С това имаме предвид, че ще проявявате любяща доброта към другите и към себе си.

Третата стъпка е заключване на вибрационното поле, така че да не се колебае. Това е важен аспект на скоковете във времевите линии, защото старото вибрационно състояние има собствен живот. Само защото сте избрали да създадете нова времева линия и сте преминали към вибрационно състояние, което отговаря на времевата линия, не е гаранция, че времевата линия ще се прояви или ще продължи. Вие трябва да заключите вибрационното поле на едно място, тъй като това поддържа достъпа ви до новата времева линия.

Първите две стъпки включват суверенната ви воля. Вие избирате времевата линия, която искате да преживеете. Вие избирате вибрационното състояние, което отговаря на времевата линия. И при третата стъпка – заключване на вибрационното състояние – вие използвате второто съкровище на вашето същество: вашата способност да чувствате.

Чувствайки вибрационното състояние, в което искате да бъдете, вие го разширявате; засилвате го. И ако включите също така подходящо емоционално състояние, като признателност или благодарност за вибрационната реалност, вие ще ускорите раждането ѝ.

Простият акт на признателност или чувство на благодарност за новата времева линия катализира нейната реалност по начини, които объркват ума. Така че двете съкровища на вашата същност се обединяват в тези три стъпки. Следващата стъпка изисква отново суверенната ви воля. Трябва да упорствате, да задържите визията на новата времева линия и вибрационното състояние, независимо от това, което ви казват сетивата ви. Това е мястото, където много се провалят.

Проявяването на нова времева линия във вашата триизмерна реалност изисква натрупана енергия. Ако сте упорити в поддържането на визията за новата времева линия, на вибрационното поле (или чувство за него), заедно с благодарността, че тя вече съществува, вие ще натрупате енергия.

Задачата тук е да бъдете верни на визията си, докато обръщате внимание на това, което ви показва сегашната реалност. Не трябва да се преструвате. Става въпрос за приемане на реалността, такава каквато е в момента, докато едновременно с това поддържате една по-висока визия. С други думи, вие се справяте с реалността на вашия живот, докато в същото време поддържате визията за един различен живот. Това е изкуството.

Използвайки нашия пример, ако желаете да създадете живот с повече любяща доброта, вие ще се преместите в това вибрационно състояние като проявявате любяща доброта към другите. Ако можете също така да почувствате благодарност за това вибрационно състояние, създаването на новата времева линия ще се ускори.

В действителност ще има период, когато ще установите, че не всеки е способен на любяща доброта, нито на получаването ѝ. Вашата визия ще бъде преработена от реалностите на живота и това съзряване на съзнанието ви ще стане естествено, докато се справяте с реалностите на вашата сегашна времева линия заедно с появата на новата ви времева линия.

Един от резултатите от това е, че ще станете майстори на любящата доброта и майстори в справянето с онези, които не могат да изразят такова вибрационно състояние. В крайна сметка вие ще имате живот с повече любяща доброта, в който повече хора изразяват това качество към вас и вие към тях. И когато срещнете някой, който не може да изрази това качество, вие ще бъдете по-способни да се справите с него или нея без да губите това качество в себе си.

По този начин вие засаждате новата времева линия и новата реалност за себе си.

Сега нека се върнем към колективната времева линия.

Както казахме по-рано, времевите възли са точки на свързване, където множество времеви линии се приближават и можете да скочите от една в друга, ако разберете как се прави това. Ние просто обяснихме основния принцип, що се отнася до приложението му за индивидуалните времеви линии. Сега нека обсъдим как можете да скачате в различна времева линия от тази на даден колектив.

Колкото и парадоксално да изглежда, напълно възможно е да живеете в отделна времева линия и да имате различен живот от този на хората около вас.

Нека кажем това отново по друг начин. Възможно е да живеете в рая, докато другите живеят в мъки. На най-дълбоките нива на съзнанието това е просто въпрос на избор.

Ние виждаме, че сте били и продължавате да бъдете манипулирани от сили, които желаят да ви държат в плен. Но изборът ни в това съобщение е да ви дадем ключовете, за да скочите извън този затвор и да не мислите постоянно за историята му или за самоличността на замесените лица. Защото в действителност истинските Контрольори са невидими за вас. Те са Господарите на Марионетките.

С ескалиране на хаотичните събития вие ще имате много възможности за скокове във времевите линии. Нашето предложение е да запомните стъпките, които обсъдихме по-рано. Можете да изпробвате този метод като изберете да проведете експеримент. Изберете нещо, което бихте желали да се разгърне като реалност във вашия живот и използвайки стъпките, които обсъдихме, вижте какво можете да създадете.

Физическо и духовно оцеляване

Основната причина да предадем това послание включва нещо с по-голямо значение, отколкото създаването на лични желания. Това „нещо” буквално е свързано с вашето оцеляване, както физическо, така и духовно.

С ескалиране на хаотичните събития силата на вашата интуиция ще бъде по-важна за вас от всякога.

Някои хора наричат това предчувствия. Без да знаеш как знаеш нещо, ти изведнъж знаеш какво да правиш в дадена ситуация.

Ето как работи интуицията. В тези моменти на интуиция вие сте в точката на свързване, времевия възел, когато можете да скочите в различна времева линия и с различен изход.

Това повишаване на интуитивната възприемчивост е един от отличителните белези на личното издигане или движението нагоре в съзнанието. Една по-развита интуиция има очевидно полза за физическото оцеляване.

Преди малко казахме нещо, което може да е парадоксално за някои хора. Ние казахме, че способността да скачате във времевите линии има полза едновременно за физическото и за духовното оцеляване.

Това, което искахме да кажем тук, е, че способността да скачате във времевите линии към различен изход може да доведе до физическо оцеляване в определени ситуации. Под духовно оцеляване ние имаме предвид, че съществуват заплахи за духовното ви пробуждане. Ако загубите собствената си истина, ако загубите двете съкровища, които притежавате в същността си – суверенната си воля и способността си да чувствате – тогава духовно сте в опасност. Не забравяйте за тези съкровища в себе си. С увеличаване на хаотичните събития, а това ще стане, тъй като се ражда един нов свят, Контрольорите ще повишат усилията си. Бъдете подозрителни към контрола на ума и всяка мисъл-форма, която ограничава суверенната ви воля и способността ви да чувствате, независимо от произхода ѝ - дори ако идва от една от вашите „свещени” религии.

Всяка мисъл-форма, без значение как е маскирана в свещено облекло или политическа коректност, която би ограничила суверенната ви воля да избирате или способността ви да чувствате, трябва да бъде избягвана. Това е жизнена необходимост за онези от вас, които желаят да оцелеят в този преход духовно незасегнати.

Приближаването на времевите линии и промяната на вероятностите

Нека сега обърнем вниманието си към основната причина за това съобщение. Всичко, което казахме до този момент, е основата и предложения за подготовка на съзнанието ви за скоковете във времевите линии.

Но сега обръщаме вниманието си към две изключително важни времеви линии, които съществуват независимо от вашето творене. Те са създадени по друг начин. Те не са възникнали в резултат на личния ви избор. И съществуват диаметрално противоположно една на друга.

Както сме казвали при много поводи, вие съществувате в множество времеви линии и вероятности едновременно. Една от времевите линии, в които вие и човечеството живеете в този момент, е изпълнението на пророчествата за гибел и унищожение на планетата. Това е много истинска времева линия. Но това е само една вероятна времева линия. Вие сте в точка на приближаване, във времеви възел, когато е възможно да скочите от вероятностите за второто пришествие към един нов вид Земя и нов ред на съществуване.

Тази времева линия, която наричаме Новата Земя, е много различно измерение от сегашната ви реалност. В тази времева линия Земята е дълбоко почитана и предмет на благодарността на по-голямата част от човечеството, което разбира и оценява истината, че всичко живо е взаимосвързано.

Тук Земята не е опустошавана и експлоатирана заради печалба и във вреда на нейната екосистема. Технологиите са трансформирани чрез издигане на човешкото съзнание. Изчезнали са животозастрашаващите технологии и вредящите на живота модели на мислене от сегашната ви ера. Войните са нещо от миналото. Контрольорите, които упражниха негативна сила върху съдбата ви чрез манипулиране на религията, икономиката и международните отношения, са се отказали от властта си. Самият живот е считан за свещен и едно ново разбиране за светостта е обгърнало човечеството. Няма война между Небето и Земята в този нов свят.

Има още неща, които бихме могли да кажем за тази времева линия, но вие имате усещане, надяваме се, за разликата между тази времева линия и другата, която в крайна сметка води до гибел и унищожение.

Има още едно нещо, което искаме да кажем за тази времева линия на Новата Земя. Това е качество, което особено ценим. В тази нова времева линия воалите между световете са тънки и има по-голямо взаимодействие между хората и галактическите същества, като нас, и с това, което може би наричате духовни светове.

Тук трябва да кажем, че нашето намерение не е да ви влияем, тъй като вярваме в ненамесата. Ние няма да пречим на свободната ви воля. Въпреки това сме свободни да ви посочим това, което виждаме.

В древен Египет е имало богиня, наречена Маат, която държала везни и при смъртта сърцето на Посветения е поставяно от едната страна на везните, а от другата – перо. Ако сърцето било леко като перото, на Посветения е даван достъп до небесните светове – в смисъл по-високи състояния на съзнанието. Но ако сърцето било натоварено с негативност, съжаление и тъга, Посветеният е трябвало да се върне към по-нисшите светове.

По един много истински начин човечеството се намира в момент на среща с Маат. Всеки човек, който вярва във времевата линия на гибелта, унищожението и ужаса ще засили тази реалност. Всеки, който приема за истинска времевата линия на Новата Земя, ще засили тази реалност.

Вие не сте безсилни в тази ситуация. Вие притежавате в същността си силата на радикалната промяна за себе си и планетата – особено за човечеството. Ако чувствате, че сте в резонанс с тази времева линия на Новата Земя и ако изберете да живеете в този нов ред, вие ще добавите своята тежест, така да се каже, и ще помогнете да се наклонят везните.

Бихме желали да кажем нещо, което споменахме по-рано, тъй като то е от съществено значение. Възможно е да живеете в рая, докато тези около вас живеят в мъки. Това няма почти нищо общо с мястото ви във времето и пространството, а по-скоро – с вибрационното ви състояние.

Ако чувствате истината на това, което ви казваме, и изберете да се присъедините към тази Нова Земя, ние ви приветстваме в новата времева линия и новата съдба.

Нашето предложение е да преминете през стъпките, които ви дадохме по-рано, как да скачате във времевите линии и да започнете великия експеримент. Влезте във времевата линия на Новата Земя и се подгответе за чудеса.

И накрая, нека Земята ви говори. Нека тя ви погали и ви предаде най-дълбокото си знание и мъдрост. Тя ще ви бъде голям съюзник в предстоящите промени.

Ще дадем допълнителна информация за скоковете във времевите линии и Новата Земя в бъдещите комуникации. Но засега се надяваме, че имате основно разбиране за това как да действате.

Както винаги, дори в разгара на такива големи трудности, с каквито се сблъсквате сега, ние имаме една по-възвишена представа за вас, човешкото семейство. Ние виждаме скритото ви величие, въпреки че вие самите да не го виждате. Ние държим светлината в този тъмен част. Това е само напомняне за голямата светлина, която носите вътре в себе си. Време е да освободите тази светлина във вас. Бъдещите поколения ще бъдат благословени чрез вашето издигане. Нека да бъде така.

Хаторите, 03 август 2010 г.

Мисли и наблюдения на Том


Няколко неща привлякоха вниманието ми в това съобщение. На първо място те използваха термина трансисторически, който не бях чувал преди. Когато ги попитах, те казаха, че това е начин за разглеждане на определен вид междугалактически влияния, които са извън обсега на линейното време. И така, влиянията, за които те говореха, са били създадени извън времето, каквото го разбираме ние, но после са се появили в нашата времева линия от предисторията до настоящия момент. Не разбирам напълно всичко, което те казват тук. Просто го предавам.

Тъй като те подчертаха значението на времевите възли толкова много пъти и разгледаха подробно въпроса как да правим скокове от една времева линия в друга, аз ги попитах каква е продължителността на този настоящ времеви възел. Според тях този времеви възел е изключително важен, защото съдържа множество приближавания на възможни/вероятни времеви линии, което ще засегне нашата планета и нашата съдба като човешки род. Две от времевите линии, които те изрично споменаха, бяха времевата линия, която отговаря на пророчествата за пречистване и унищожение на планетата, заедно с времевата линия, която води до ново по-добро бъдеще и която те наричат Нова Земя.

И така, кога е започнал този времеви възел и кога ще свърши? Според тях този конкретен времеви възел на диаметрално противоположни съдби се появява в нашата триизмерна реалност през юли тази година и ще продължи с различни изменения до юли 2013 г.

Моля, забележете, че те не казват, че времевата линия на Новата Земя възниква през този времеви възел. Всъщност според тях тази благоприятна времева линия продължава от доста време. Но диаметрално противоположните времеви линии на планетарно унищожение срещу планетарно възстановяване сега се движат много близо една до друга. Затова, ако знаеш как да скачаш във времевите линии, е много по-лесно да го направиш, когато времевата линия, която желаеш, е толкова близо до тази, на която си в момента.

Значението на тази времева линия се изразява в това, че човечеството се намира в момент на избор по отношение на времевата линия, която ще преживее като колективна реалност. И според Хаторите реалността, която ще надделее, се определя от изборите, които правим сега, както като индивиди, така и като колектив.

В това послание Хаторите представят един основен метод за скокове във времевите линии, което, както посочват те, е преди всичко информация за онези от нас, които изберат да живеят в различна и по-добра реалност, отколкото все по-сюрреалистичната и негативна реалност, в която живее човечеството в момента.

Разделът Обучение и подготовка в тяхното послание със сигурност може да бъде използван като метод за проявление на лично ниво. Наистина онези, които са опитни с този вид неща, най-вероятно биха разглеждали тази информация като основи на проявлението. Но простотата на метода контрастира с неговата дълбочина. Хаторите са майстори в опростяването на сложни концепции и техники и тази не прави изключение. Но причината им да споделят този основен метод не е за проявление на желания, въпреки че ще работи за тази цел; а по-скоро, за да представят метод, който ще ни позволи да променим радикално реалността на планетата – ако не колективно за цялото човешко семейство, то поне за себе си.

Хареса ми метафората, която те избраха, за да опишат сегашната ни ситуация – като кораб в морето. Действително нашата ситуация ми напомня на това, което се случи на Титаник докато потъваше. Корабът се удари в айсберг и по-ниските нива се пълнеха с вода. В началото те се опитаха да скрият опасността от тези на горните палуби. И така партито продължи, оркестърът свиреше, докато краят беше очевиден.

В манипулираните медии на нашата консуматорски обсебена култура много малко са тези, които посочват, че нашият кораб, Западната Цивилизация, се накланя сериозно на една страна или че е заседнал опасно плитко във водата.

Хаторите вярват, че ако достатъчно хора направят скокове във времевите линии, оставяйки зад себе си пророческите времеви линии за планетарно унищожение, а вместо това навлязат в по-благоприятната и жизнерадостна реалност на това, което те наричат Нова Земя, много от катастрофалните пророчества за нашата планета няма да се сбъднат.

Но те също така казват ясно, че дори ако колективът не премине към по-високо ниво на съдбата си, нещо забележително ще се случи за онези от нас, които имат смелостта да живеят една различна реалност от тази, която ни е била налагана от сегашната култура. „Възможно е да живеете в рая, докато тези около вас живеят в мъки”.

Има нещо друго в това последно послание, което считам, че е от съществено значение – особено за онези от нас, които действително ще се опитат да скочат във времевите линии. И това „нещо” е свързано с човешката ни способност за илюзорно или „магическо мислене”. В случай, че не сте запознати с този термин, магическото мислене е смущение в мисленето, при което човек вярва, че просто като мисли за нещо, то е реално или може да бъде направено реално без никакви усилия от негова или нейна страна.

По мое мнение има силно токсичен елемент в мисленето на Новата Епоха, което насърчава отричането като средство да справяне с определени трудности в живота (т.е. магическо мислене). За много от нас е все по трудно да се справяме със сегашното и ескалиращо безумие на нашия свят. Но ако някой, който чете това, си мисли, че отричането е приемливо средство за справяне с реалностите на нашата сегашна времева линия, бих искал да посоча, че Хаторите казват нещо съвсем обратно на това.

Част от изкуството на скоковете във времевите линии е да се поддържа визията и вибрационното състояние на времевата линия, която искаме да преживеем. Но в същото време трябва да обръщаме внимание на истинската реалност на времевата линия, в която сме в момента. Това е живот между световете и е този вид майсторство, към който ни призовават Хаторите.

Подозирам, че много от нас, които изберем скоковете във времевите линии (включително и аз), ще се натъкнем на завои в обучението, когато няма да сме в състояние да скочим в нова времева линия и/или няма да успеем да я поддържаме. Това е напълно нормално, когато се учим на нови умения и да, това е ново умение – макар и трудно за разбиране. Затова моят съвет към всички нас, новаците в скоковете във времевите линии, е да бъдем внимателни със себе си, да изоставим самоосъждането и да навлезем в този вид обучение с добро чувство за хумор. В крайна сметка цялата работа поне от една гледна точка е велика космическа шега.

Как да управляваме реалностите на една трансформираща се (някои биха казали умираща) цивилизация, докато в същото време сърцата и умовете ни са във времевата линия, в която желаем да живеем, несъмнено ще се превърне във форма на изкуство.

И така... за моите другари Артисти от Мистерията на Живота, за онези от вас, които са очаровани от визията и които имат смелостта да скочат, вдигам чаша за вас.

Приветствам ви, както и великата задача, с която предстои да се заловим, което е истинско издигане нагоре в нашите собствени висши качества като духовни същества, живеещи човешки живот.

Благославям вас и вашите близки.
Том Кениън


[*] Времевите линии са проекции от събития, които се случват в резултат от определен наш избор или решение. Въз основа на поредицата решения, които сме взели до даден момент, се създават по няколко времеви линии или проекции от събития въз основа на направения от нас избор, в реалността ни се проявява една от тях.