Home > Bulgarian > Tom Kenyon - August 12, 2011

August 12, 2011

Появата на множество Хаотични Възли

Планетарно послание на Хаторите чрез том Кениън


Вашата планета навлиза в критично преходно състояние, характеризиращо се с множество хаотични възли

В нашите предишни комуникации ние дискутирахме промените, случващи се на вашата Земя в контекста на един Хаотичен Възел. Но от наша гледна точка, сега изплуват множество Хаотични Възли.Тези комплексни взаимодействащи възли включват неща като радикални климатични аномалии, критични предизвикателства към планетарната екосистема, предизвикателства към земеделието и източниците на храни, също така и политическа и икономическа нестабилност.

В допълнение към тези планетарни Хаотични Възли, слънцето във вашата слънчева система също навлиза в по-голямо степен на нестабилност и непредсказуемост. То самото навлиза в множество Хаотични Възли, движено от свои собствени вътрешни цикли, но също значително повлияно, както казахме в предишните послания, от галактическия център.

Физическите промени, с които ще се срещнете в близко бъдеще, са много, но нашето послание сега не се занимава с физическото измерение на тези трудности. Тези промени и предизвикателствата в резултат от тях ще бъдат очевидни за всеки, който вижда под повърхността на настоящите събития.

Нашето фокусиране в тази комуникация е върху емоционалната и духовна криза, с която се сблъсквате.

Когато една система навлезе в множество Хаотични Възли, има увеличен стрес в тези елементи или същества, които пребивават във вибрационно ниво на съществуване, където се случват Хаотичните Възли.

Нека за малко поговорим за това в условия, различни от човешкото съществуване. От нашия опит, другите измерения на съзнанието и съществуването също преживяват тяхна собствена версия на Хаотични Възли. Тоест, енергийните предизвикателства, с които се сблъсквате, не са ограничени само до Земята, но се разширяват към всички измерения на съзнанието и всички същества, включително и не-телесните (енергийни същества без тела), които са свързани със Земята и тази галактика.

Но позволете ни да слезем на Земята към точката на връзка на вашето съществуване във времето и пространството.

Както казахме по-рано, същества, живеещи в царство на съществуване, преминаващо през множество Хаотични Възли, неизбежно ще бъдат стресирани от увеличаването на хаотичните събития.

Тъй като хаотичните елементи в планетарните климатични модели се увеличават, тъй като предизвикателствата към земеделието нарастват, и тъй като икономическите проблеми растат, ще има увеличение на глобалното човешко безпокойство.

Този тип безпокойство е склонно да се центрира около физическото оцеляване и докато безпокойството за оцеляването може да тласне човешките същества към вид лудост и иррационалност, има нещо по-коварно и скрито в настоящото преходно състояние, в което сега навлизате.

Тази скрита опасност има общо с мисъл-формите, увековечавани от някои от вашите основни религии и духовни традиции. Тези мисъл-форми и системи от вярвания поддържат възгледа, че има разделение между физическите и междуизмерните (духовните) аспекти на вашето съществуване. Физическият свят е разглеждан като опетнен; на природата се гледа като нещо, което трябва да е потиснато и подчинено (за разлика от съ-творенето с природния свят) и по същество, светът се разглежда като нещо, от което да се избяга.

Ние не споделяме това вярване. Нашият опит е, че съзнанието е непрекъснато от най-високите вибрации на светлината в най-ниските вибрации на материята и това, че дамите атоми и субатомни частици, които обемат вашия свят, по самата си природа са свещени - ако под свещени разбирате свързани с цялото.

Тъй като стресът, генериран от множеството Хаотични Възли, се увеличава, ще има тенденция много хора да навлязат в заблудени и дисоциативни състояния на съзнанието.

Тези, които се придържат към мисъл-формата, че има вечен разкол между царствата на материята и тези на духа, ще бъдат най-много предразположени към тази анормалност в съзнанието. И тъй като стресът се увеличава, благодарение на комплексното взаимодействие на множество Хаотични Възли, ще има подчертана тенденция за някои от тези индивиди да бъдат разделени все повече и повече от реалностите на физическото измерение. Този тип комунална дисоциация ще бъде изтласкан по-напред чрез религиозни и духовни мисъл - форми относно „ Времената на края”, „Денят на Страшния съд” и „Изчистването на Земята”. Това измамно състояние на ума ще стане тип колективен умствено/емоционален вирус, понеже цели групи хора се поддават на стрес и изумление, когато се борят да се справят с глобалните ефекти на множество Хаотични Възли.

Линии в пясъка

От наша гледна точка, в пясъка е прокарана линия на човешкото съзнание. И тази линия не е нищо по-малко от граница между тези, които развиват разграничение между материята и духа, както е увековечено от основните световни религии, и тези, които не споделят този възглед.

От коя страна на линията стоите ще определи до голяма степен към какво сте отворени по отношение на планетарните и персоналните трансформации.

Всички Посветени трябва да определят за себе си какво е истина и какво не е истина, когато става въпрос за това религиозно увековечено разделение между материя и дух. А под Посветени ние просто имаме предвид онези, които се стремят да живеят нагоре в съзнанието, независимо от метода или духовните традиции, които следват.

Пътят на Сърцето

От наша гледна точка, прагът за Посветените от по-ниските вибрационни светове към по-високите е, първо и преди всичко, през сърцето. Този преход на съзнанието е в основата си вътрешно пътуване от по-ниските чакри към по-високите. То става само когато Посветеният едновременно надхвърли и преобразува неговите или нейните идеи фикс за безопасност, секс и сила, тогава възходящата спирала се отваря. И влизането в тази възходяща спирала на съзнанието се случва, когато сърдечната чакра стане енергийно отворена и пропусклива.

Парадоксът и трудността е, че вие живеете в дуалистична вселена и на практика всяко действие, което предприемете, е посрещано от контра-сила. Този парадокс и трудност е като метафорично зърно пясък в мида; дразнещо е. Но през процеса на само-еволюция, раздразнението (т.е. дуалността) става перла, и парадоксално, нещо ценно изплува от това, което е било проблематично. Но всеки Посветен сам трябва да си създаде тази перла на себе-трансформацията. Никоя религия, майстор, гуру не може да направи това за вас.

Може да звучи твърде просто, но според нашия опит, най-великия еволюционен катализатор и най-великото вибрационно поле на безопасност, което свързва преходните етапи (като този, в който вие колективно влизате), е през сърцето, вашето сърце.

Нека бъдем по-конкретни тук. Тъй като броят на Хаотичните Възли нараства, предизвикателствата към умствената и емоционалната стабилност ще се увеличат. И в резултат, увеличаващ се брой индивиди ще навлязат в иррационални състояния на съзнанието. Ще има тенденция тези индивиди да действат по само-разрушителни начини. И понеже вие сте свързани с всичко живо на тази планета, ще бъдете засегнати до някаква степен от емоционалните смущения на другите.

По този начин това ще стане голямо предимство за вас като Посветени, да култивирате съгласувано емоционално състояние, нещо, към което да се връщате отново и отново, засилване на това, което ние наричаме положителен атрактор.

Тогава ще бъде така, сякаш имате енергиен балон от съгласуваност около вас. Ще можете да виждате ясно и да отговаряте на дуалистичния свят, в който живеете, и все пак вашата вибрационна същност ще остане защитена от увеличаващите се нива на хаос и раздразнение у другите. Как го правите е ваш избор. Има много начини да се завърши това. Ние просто ще ви предложим два.

Първият е най-основен и фундаментален, но е основа на по-напредналия. Ние добре осъзнаваме, че за много хора, четящи тези послания, този тип информация им е нов, докато други са много напреднали и ето защо предлагаме две техники.

Основната техника

Първият метод е за тези, които не са наясно с огромността на тяхното собствено вътрешно съзнание. Той е прост, но високо ефективен.

Ние ви препоръчваме редовно да култивирате това състояние на съгласуваност в градината на ума ви.

За да постигнете това, вие просто стоите в чувство на признателност или благодарност без каквато и да било причина да го правите. С други думи, вие не търсите нещо във вашата среда или в живота си, за да чувствате признателност или благодарност за него. Вие просто навлизате в това вибрационно състояние не поради друга причина, а поради това, че сте избрали направите това.

Това вибрационно състояние създава съгласуваност в тялото и ума ви и е вид умствено/емоционално извисяване, което действа като контра-баланс спрямо низходящата спирала, която ще преживеят другите хора.

Ние препоръчваме да навлизате в това емоционално състояние няколко пъти дневно. Само минута или две са всичко, което е необходимо, но чрез навлизане в това вибрационно състояние през деня, вие тренирате мозъка /ума/тялото си да навлиза по ваша воля в състояние на съгласуваност. А това ще бъде много полезно и важно мисловно умение, тъй като навлизате по-далеч в това планетарно преходно състояние (а именно изплуването на множество Хаотични Възли).

Една причина, поради която ние казваме, че това мисловно умение ще е полезно за вас, се дължи на присъщите въздействия на множеството Хаотични Възли.

Много от вас ще открият още повече възможности за чувство на безизходица в ежедневния си живот. Това е, защото предприетите действия още повече няма да водят до очакваните резултати. Дори тези от вас, които са интелектуално надарени и майстори на проявата, може да открият блокажи и неочаквани пречки, които не се дължат на вас, а по-скоро се дължат на действията или бездействията на другите, както и на неочаквани проблеми, причинени от увеличаването на хаотичните събития в света около вас. Така, когато се намерите в края на вашето остроумие, така да се каже, ако сте култивирали позитивния атрактор на признателност или благодарност, можете да го използвате, за да се намесите в собствения си емоционален смут, защото, ако отстъпите на вашия емоционален стрес, заразата на масовата истерия е много вероятно да ви достигне.

Мислете за тази проста техника като за животоспасяваща. Тя е нещо пасивно, вие просто си почивате в нея, а тя създава вибрационно поле, което по самата си природа защитава вашата емоционална и духовна същност.

Напредналата техника

Втората техника, която желаем да споделим, е за тези от вас, които имат повече опит с вашите вътрешни светове.

Ние обсъдихме първата част от този метод в предишно съобщение, наречено „Екстаз и Сърцето”.

Техниката включва фокусиране върху физическото сърце, не върху сърдечната чакра, и докато фокусирате вниманието си върху физическото сърце, вие навлизате в състояние на признателност или благодарност (точно както при простия метод, който споменахме преди малко).

Ефектът от задържането на вниманието ви върху физическото сърце, докато чувствате признателност или благодарност създава блаженство или екстаз, ако ги задържите едновременно достатъчно дълго време.

Веднъж, след като навлезете в състояние на блаженство или екстаз, вие осъзнавате пространството между атомите на вашето тяло и тези на обкръжението ви. Това е смяна на умственото внимание и се основава на квантовата реалност, че физическата материя е 99% пространството.

Очевидно, вие не възприемате това пространство между атомите на вашето тяло и най-близкото ви обкръжение чрез вашите физически сетива, поради ограниченията на нервната ви система. Но не-фиксирания аспект на вашето съзнание, който е неограничен от границите на вашата физическа реалност може да преживява това пространство.

Финалният етап от тази техника включва изместването на вниманието. Тъй като осъзнавате това пространство във вашето тяло и пространството около вас, вие извършвате парадоксален подвиг на съзнанието. Вие изпращате признателността и благодарността, която преживявате, както в пространството във вашето тяло, така и в пространството около вас, така също и към частиците материя, които изграждат вашето тяло и света около вас.

Това „задържане” едновременно на пространство и материя във вибрационното царство на признателност или благодарност в края на краищата ще разкрие вашата природа като едновременно въплътено и не-въплътено същество – като същество, живеещо чрез физическо тяло или форма и заедно с това като съзнание, неограничено от формата. Ако упорствате с този метод, накрая за вас ще се отвори чудотворната врата, врата, която води до дълбоки прозрения, разглеждащи естеството на извисяването.

По отношение на избирането кой метод да използвате, ние ви предлагаме да започнете, оттам където сте.

Първият метод, въпреки че е лесен, е високо ефективен в предпазването ви от заразата на човешката иррационалност и ще ви издигне нагоре по теченията на възходящата спирала дори когато тези около вас слизат надолу.

Когато чувствате, че сте готови, можете да изпробвате напредналия метод. Това не е състезание по маратон, за да видите кой най-бързо може да стигне до напредналия метод.

Единственото нещо, което се изисква, е да пребивавате в състояние на признателност или благодарност колкото може по-често без причина. Такова просто вибрационно царство ще ви бъде велик съюзник, когато преминавате през настоящото планетарно преходно състояние.

Друг ваш съюзник в този преход е медитацията, която ви дадохме в една от предишните ни комуникации. Наричаме я „В Кристалния Дворец” и ви насърчаваме да експериментирате с нея. Ако тя ви говори нещо, използвайте я често, защото тя ви свързва с мъдростта на Гея (Земята) и съживява централна връзка с по-висшите царства на вашето съществуване, познати на науката ви като епифизна жлеза, а на нас известни като скъпоценния камък в главата.

За тези от вас, които смятат да се присъединят към нас за Световна Медитация на 11 ноември тази година( 11/11/11), ще ви помолим да работите с „ Медитация Кристалният Дворец” колкото е удобно по-често, за да се подготвите за следващото Настройване към Измеренията, което ще бъде използвано по време на Световната Медитация.

Това Настройване към Измеренията ще бъде звукова медитация, създадена, за да препрати светлина в хипофизната жлеза, майсторът регулатор на вашата ендокринна система. Ние ще даваме инструкции как да използвате самостоятелно тази звукова медитация и за използването и по време на световната медитация на 11/11/11.

Ние ще изпратим „Хипофизно Настройване към Измеренията” (звукова медитация) в раздела „Звукови Дарове” в сайта към края на септември или началото на октомври.

Обобщение

Както казахме в началото на това послание, вие навлизате в критично преходно състояние. За тези, които не са запознати с нашето предишно послание, озаглавено „ Преходни състояния на съзнанието”, силно ви препоръчваме да прочетете тази комуникация.

Вашата Земя навлиза в опасен период в движението си нагоре. Много аспекти от вашата реалност ще се променят направо пред очите ви, по-бързо, отколкото някога сте могли да си представите.

Поради ускорението на времето, трансформацията на вашата цивилизация експоненциално ще се увеличи. Вашата дума” трансформация” буквално означава движение отвъд формата, така структурите на вашата реалност (имаме предвид мисъл-формите и вярванията, както и външните реалности на вашия живот) ще претърпят бърза промяна.

Изисква се по-голяма лекота (течливост)на съзнанието. Жизненоважна е защитата на вашата вибрационна същност. Вие навлизате в мъчителни времена и все пак в тази комплексност има огромни възможности за вашата собствена лична еволюция.

Ние сме убедени, че ще има голяма поляризация между хората, когато Хаотичните Възли се увеличат по брой и интензитет. И все пак дори и в центъра на тази поляризация, ако вашето сърце/ум е отворено, ще имате моменти на дълбоко общуване с другите, дори непознати когато и да погледнете в очите на друго човешко същество, което разпознава святостта на този момент, святостта на живота и святостта на тази Земя.

Нашите мисли и благословия са с вас

Хаторите

12 август 2011г.

Мисли и наблюдения на Том

Според Хаторите сега ние сме свидетели на увеличаването на Хаотичните Възли с резултат от това увеличаване на хаотичните събития и ситуации по света.

Хаторите откроиха някои от тези Възли в посланието си, като необикновения стрес в нашите екосистеми, странни климатични модели, които на свой ред влияят отрицателно и на земеделието, и на нашите източници на храна, както и на земните промени (т.е. земетресения и вулкани), да не говорим за драстичната икономическа и политическа нестабилност.

Но те не отделят много време за детайлите на тези физически бедствия. Те казват доста директно, според мен, че последиците от тези Хаотични Възли могат да бъдат установени от всеки, който вижда под повърхността на настоящите събития.

Главният фокус на тяхното послание е двоен: първо, как всеки от нас може да създаде вибрационно поле на защита, понеже ние колективно се движим в това преходно състояние (и кореспондиращото увеличаване на глобалния хаос). И второ, те адресират това, което виждат като скрита опасност, която парадоксално не е физическа, а умствена.

Те критикуват някои от основните световни религии и духовни традиции за отровните и странични ефекти от някои от техните централни мисъл-форми – първо, че природата е нещо, над което трябва да се доминира и че тя е подвластна на волята ви (като противопоставяне на природния свят- да използвам собствените думи на Хаторите). И второ, че има вечно разделение и битка между материя и дух. Хаторите са силно убедени, че това са отровни мисъл-форми и вярвания, споменаха ги в две от техните предишни послания.

Работя с Хаторите от повече от двадесет години и те обикновено са много по-благосклонни, когато се отнася до позволяването на другите на свои собствени възприятия. Силно необичайно за тях е да заемат такава непреклонна позиция.

След получаването на това най-ново послание, попитах един от моите наставници Хатор за тази невиждана атака спрямо две от общите мисъл-форми в много религии и духовни традиции. Неговият отговор беше, че човечеството е на повратна точка и, че двете гореспоменати мисъл-форми са отрова, която е замърсила и продължава да замърсява нашият колективен достъп до самия живот (понеже според някои от тези традиции животът е или наказание, грешка и/или илюзия).

Хаторите смятат тези идеи за измамни по своята същност, понеже според тяхното разбиране, няма разделение между дух (т.е. междуизмерните реалности) и материя. Действително, както казаха, те виждат съзнанието като един континуум от най-високите вибрации на светлината до най-ниските вибрации на материята. И за тях материята по своята същност е свещена, тъй като е израз на този континуум. Просто нещата се движат по-бавно в световете на материята, отколкото става това в царствата на светлината.

В типичен хаторски стил, те казват, че всеки Посветен (т.е. всеки, който се стреми да живее нагоре в съзнанието) трябва да вземе собствено решение по отношение на религиозно увековеченото разделение между дух и материя. С други думи, те не ни казват в какво да вярваме (нито пък трябва да ни кажат). Но те безспорно изясниха тяхната позиция кристално ясно.

Колективна лудост

Те също обсъждат колко много от нас ще преживеят значителни реакции на стрес, когато глобалните ефекти от Хаотичните Възли станат по-интензивни. Един резултат от стреса, свързан с хората, според тях ще бъде увеличаване на колективната умствена и емоционална нестабилност. И, освен това, те мислят, „ ще има тенденция много хора да навлязат в заблудени и дисоциативни състояния на съзнанието”.

Психосоциалната история на човечеството показва доста ясно, според мен,че когато социални, икономически, и/или екологичен стрес достигне до определена точка, умствени здравословни проблеми се появяват в колективното човешко семейство като гъби през пролетта.

Психиатърът Карл Янг предсказа Втората световна война, базирайки се на измъчените сънища на неговите пациенти скоро след края на Първата световна война. Силата и приликите в кошмарите на неговите пациенти му показаха, че човешката общност беше дълбоко разстроена и травмирана от нещо, което щеше да се материализира в близкото бъдеще.

Всъщност, сравнително ново поле на социо-психологията е разглеждането на комплексните взаимодействия между социалните и икономическите напрежения, как те генерират стресови реакции у хората, и как този тип стрес може да произлезе в умствени здравословни проблеми. В тази връзка, открих проучване, издадено от Националния институт по умствено здраве за привлекателно четиво. За тези, които се интересуват от тези въпроси, ще ви спомена документ, озаглавен „ Социални стресори и Социални ресурси и техните последици за здравето”, „ NIMH Office of Prevention and Special Projects, Bethesda, MD, August 17-19 1995. Също можете да проучите в интернет и да откриете документ, като пейстнете този URL адрес в машината за търсене.Но чрез връщането на нашето внимание към коментарите на Хаторите за увеличаването на заблудени и дисоциативни състояния на съзнанието, те определят един пример на това като очакванията на много, че ние сме на ръба на (или някои биха казали, че вече сме в) Деня на Страшния съд.

Сценарият на Деня на страшния съд

Идеята, че ние сме близо до апокалиптичен край на времето, е нещо ново.

В края на първото хилядолетие вид лудост, свързана с Края на времето погълна Европа. Убедени, че наближава края на света и предстои завръщането на Исус, несметен брой хора напуснаха селата си, поминъка си и се отправиха на поклонение, за да изкупят извършените си грехове против Бог. Когато изгря първият ден от новото хилядолетие (1,000г.) и светът не свърши, много твърди убеждения без съмнение бяха поразени. Все пак, връщането на Исус гарантираше бягство от лудостта на тяхното време.

Наскоро, съвременен пророк на деня изчисли, че краят на сътворението ще е на 21 май тази година (2011г.) Той базира това върху това, което той нарече щателен анализ на Библията. А неговия поглед върху Апокалиптичния край на времето се движеше в заразата на широк кръг от крайни евангелистки християни. В странната рекапитулация на последния милениум, много от тези посветени вярващи напуснаха работа, докато други дариха спестяванията си за цял живот, за да качат пълни с обяви страници и да издигнат билбордове, за да спасят езичниците неверници от вечно проклятие като ги вкарат в стадото през последните дни.

Когато 21-ви май дойде и си замина и изгря зората на 22-ри, неосъзнавайки, че това не беше предположено да се случи, много от тези вярващи бяха, без съмнение, потресени. Други, обаче, скочиха от кораба и сега казват, че 21-ви май беше грешно калкулиран и че точната дата за края на света ще е 21-ви октомври 2011г.

Но тази лудост, свързана с Края на дните трудно би се ограничила до християнските фундаменталисти. Ню Ейдж има своя собствена мощна и опиянителна запарка, наречена Краят на дните според Маите. Според тази литература, светът ще свърши, когато текущият календар на Маите стигне до края на 21-ви декември 2012г.

Лично аз смятам, че календарът на Маите е по-скоро като космически одометър. Когато Календарът свърши, просто се завърта и започва нов цикъл от време. Старото броене на времето приключва, но започва ново. Да кажеш, че светът ще приключи на 21-ви декември следващата година за мен е все едно да кажа, че колата ми ще изчезне, когато одометърът се завърти над 100 000 мили. Просто не купувам това.

Попитах Хаторите за различни случаи, какво те усетиха за края на Календара на Маите и тяхната позиция беше логична. Края на дългото броене на Маите не означава за тях край на света, но това означава край на света, какъвто го познаваме. Те също вярват, че мощна еволюционна енергийна воля ще бъде освободена на 21-ви декември 2012година от ядрото на галактиката, което понякога е наричано Централното Слънце. Но доколкото тази енергийна воля притежава мощен трансформиращ ефект върху човечеството, за тях това не е сигнал за края на Хомо сапиенс. Всъщност, някои от техните предсказания, разглеждащи човечеството, център на космически събития, се случват през 2023. С други думи, те не виждат край на човечеството скоро, но виждат радикална трансформация, случваща се в глобалното съзнание на самото човечество.

Скритата и Неизречена последица

Историята, разбира се, ще разкрие кой е прав и кой не по отношение на целия този въпрос за Края на света - това се предполага, разбира се,че някои бъдещи истории в действителност съществуват за човечеството.

Вероятно предсказателите на бедите са прави и светът ще свърши с финален съд, донесен от сърдития Бог, или както някои вярващи в древните извънземни интервенции свидетелстват за това, че светът ще свърши, когато Анунаки се върнат, за да прегледат силата на техните генетично модифицирани роби на труда ( т.е човечеството).

Може би, както някои вярват, Великите Милосърдни ще се завърнат и ще ни спасят от нас самите. А края на календара на Маите ще ни извести в новата Епоха на Боговете и всичко кошмарно, което виждаме да се случва около нас ще бъде като лош сън, когато се събудим.

Или вероятно тези, които изследват Маите са прави и когато свърши календарът на Маите, така ще времето и така ще свърши нашият свят.

Но Денят на Бедите съществува, поне за мен, някои от присъщите проблеми, независимо от техния произход. От една страна, това е – по самата си природа - самоограничаващо и в основата си е обезсилващо. А твърде много време, прекарано в ровене из безбройните сценарии за Деня на Бедите може да доведе човек до много негативно състояние на ума, наистина.

Неизречената последица от този тип мислене е, че тя намалява всички действия, които вероятно бихме предприели в живота си. А нашата сила да действаме, да променим ситуациите в нашия живот, е един от нашите най-важните ни атрибути.

Вибрационни Полета на Защита

В това послание Хаторите ни дадоха два метода за справяне с хаотичната природа на преходното състояние, в което нашата планета навлиза сега. И двата метода се занимават със сърцето и/или емоционалните състояния, свързани със сърцето. Това не е изненадващо, понеже Хаторите от първия ден ми казаха, че най-ефективния и безопасен начин да се ускори нечия духовна еволюция е чрез сърцето и чрез емоциите на признателност и/или благодарност.

Първият метод, който споделиха, е за тези, които са нови за този тип информация. Ако сте напреднал практикуващ, може би ще искате да прескочите тази следваща част, понеже тя е сравнително базисна. Моето дискутиране върху напредналата техника следва заглавието Напредналата техника/ Философски съображения.

Основната техника

Идеята тук е да навлезем в емоцията, или чувственото състояние, на признателност или благодарност.И вие навлизате в това състояние на тялото и ума по никоя друга причина, освен поради тази, че сте избрали да преживеете това.

С други думи, вие не гледате на нещо от своя живот, за което чувствате признателност или благодарност. Вие навлизате в това чувствено състояние чрез волеви акт.

Според Хаторите, когато пребивавате в това състояние на тялото и ума, вие създавате това, което те наричат положителен атрактор. Това влияе положително върху настроението ви, мисленето ви и върху поведението ви и, както те биха казали, върху вашето вибрационно енергийно поле, разбира се.

Хаторите предлагат да навлизаме в това чувствено състояние на признателност или благодарност няколко пъти дневно- за да станем майстори в него-което значи да можем да навлизаме в него по всяко време на деня или нощта волево.

Те казват, че тази способност ще ни служи много добре, когато ние и останалите близо 7 милиарда хора на тази планета, навлезем по-дълбоко в последствията от толкова много Хаотични Възли. С други думи - чувственото състояние на признателност или благодарност е антидот, ментално/емоционална защита, против хаотично включени реакции на стреса.

Колкото по-често тренирате това обръщане на вашето ментално/емоционално състояние в чувства на признателност или благодарност, толкова по-добри ще ставате в това. Този тип емоционално мозъчно умение е точно такова - умение. И като всички умения, майсторството се придобива чрез репетиции. Ние трябва да изградим невро – съединенията в мозъците си преди да можем да разчитаме на отзвука да се случи, когато най-много се нуждаем от него.

Ако сте тип човек с добре развита невронна мрежа, която ви дава достъп до вашите емоции, вие вероятно можете просто да си припомните чувството на признателност или благодарност. И когато правите това, ще забележите, че качеството на вашите емоции се променя в съгласуваното и позитивно чувство на признателност или благодарност. Сега всичко, което трябва да направите, е да изберете да навлезете в това чувствено състояние няколко пъти дневно. Правете го като тип умствен експеримент. Правете го в ситуации, когато е лесно, и в ситуации, когато е трудно да го правите, като такива, в които сте раздразнен, нетърпелив или ядосан. Вижте какво се случва, когато се намесите във вашия собствен ментално/емоционален опит чрез това съгласувано емоционално състояние (т.е признателност или благодарност). И помнете, колкото повече упражнявате това, толкова по-вещ и изкусен ще станете.

Ако сте тип човек, който няма пряк достъп до своите емоции, можете да опитате памет метода. Идеята тук е, когато си спомните случка или ситуация, в която сте изпитали емоция, емоцията има тенденция да се върне в съзнанието ви, когато допуснете спомена.

Така първата стъпка е да извикате нещо от вашето минало, за което сте чувствали признателност или благодарност. Без значение е каква е била причината за това. Може да е било нещо значимо или нещо малко. Действително няма такова значение колко дълго сте чувствали някаква степен на признателност или благодарност.

Следващата стъпка е да извикате действителната памет. Спомнете си ситуацията, детайлите къде сте били. Вложете всичките си сетива в това преживяване. Представете си, че действително физически присъствате там. Вижте го, чуйте го, почувствайте физическите усещания. Ако настроите фино паметта какво е било това, което ви е накарало да почувствате признателност, ще се намерите, че чувствате отново тази емоция.

Едната стъпка е да позволите на спомена да си отиде и да остане само чувственото състояние. Когато си отпочивате в тази съгласувана емоция на признателност или благодарност се запознавате с нейното качество. Най-накрая ще можете да предизвиквате чувствено състояние на признателност или благодарност, без да е необходимо да използвате спомени. В този момент, вие сте готови да навлезете в съгласуваното чувствено състояние на признателност или благодарност няколко пъти дневно. И помнете… практиката ви прави изкусни.

Някои хора са неспособни да достигнат до чувственото състояние на признателност или благодарност нито директно, нито, нито чрез спомени. Това обикновено се дължи на много различни фактори, като невронни мрежи в мозъка и особено на миналото. С други думи, когато тези хора търсят в миналото нещо, за което са почувствали признателност или благодарност, натъкват се на празнина. Те просто не могат да върнат никакъв положителен опит, който би генерирал тези типове чувства.

Ако се случи вие да сте такъв тип човек, можете да си създадете нова невронна мрежа в мозъка си, която ще позволи да преживеете съгласуваното чувствено състояние на признателност или благодарност, въпреки че действително не сте го преживявали в живота си.

За да направите това, трябва да ангажирате нещо, наречено креативна фантазия. И колкото и странно да може да ви звучи, в определени ситуации тялото/ума не може да различи действителното от въображаемото събитие.

Когато си създавате лечебна фантазия, освобождавате мощни лечебни реакции в тялото/ума си, дори и когато източникът за тези лечебни реакции да е във вашето въображение!

Първата стъпка от този конкретен метод е да мислите за нещо, което би ви накарало да чувствате признателност или благодарност. Няма значение какво е това въображаемо нещо. Може да е нещо наистина значимо или да е обикновено. Просто трябва да е нещо, което би ви накарало да чувствате признателност или благодарност.

След това започвате да градите фантазията като си представяте себе си в ситуацията и получавате, каквото би ви накарало да чувствате признателност или благодарност. Представете си себе си цялостно и напълно в тази ситуация, сякаш наистина се случва. Вижте я; почувствайте физическите усещания;чуйте звуците.

Тъй както чувствате със сетивата си, фантазията ще ви изглежда все по-действителна. Когато чувствате емоцията на признателност или благодарност да се покачва във вас, пуснете фантазията да отмине, така че да останете с чувството.

Понякога хората имат вторична реакция към фантазията в добавка към чувството на признателност или благодарност. Тези вторични реакции могат да включат чувства като тъга, съжаление или гняв, че никога не са имали нещо в живота си, към което да ги кара да чувстват или признателност, или благодарност.

Ако това ви се случи, позволете си да преживеете тези вторични реакции. Идеята тук е да не прикриваме нищо, особено автентични емоционални реакции на ситуации в живота ви. Идеята е да въведете ново чувствено състояние, с което може да работите.

Ако си позволите да чувствате достатъчно дълго вторичните реакции, накрая ще избледнеят в интензитета си. В този момент, върнете се към фантазията и позволете на чувственото състояние на признателност или благодарност да се повиши отново. След това си починете в това съгласувано чувство толкова дълго, колкото ви е удобно, за да започнете да разпознавате качествата му.

Някои хора с много вторични реакции може да трябва да преминават през този метод на креативна фантазия няколко пъти. Придържайте се към него, тъй като и за вас и за метода си струва усилието.

Когато усетите чувственото състояние на признателност или благодарност да изниква в резултат на работата на фантазията ви без странични реакции, вие сте готови да започнете експериментирането със съгласуваното чувствено състояние, както е описано по-горе. Експериментирайте с него. Пробвайте го във всякакви типове ситуации. Колкото повече тренирате навлизане в признателност или благодарност волево, толкова по-изкусни ще станете.

Има още едно неочаквано предимство от практикуването на това упражнение. Тъй като навлизате в това съгласувано чувствено състояние на признателност или благодарност отново и отново, вие създавате позитивен атрактор. И най-накрая ще привлечете към себе си ситуации, хора и възможности, които ще ви карат да чувствате признателност или благодарност във вашия действителен живот.

Напредналата техника/ Философски съображения

Смятам, че е доста важно да обсъдим философските последици от Напредналата техника, преди да се спуснем в някои от по-фините детайли. Причината за тази сдържаност от моя страна е, че Напредналата техника променя мозъчната дейност и вътрешното възприятие по дълбоки начини. И мисля, че вие трябва да знаете в какво навлизате, за да можете да прецените дали това всъщност е нещо, което искате да преживеете, или не.

Ако прочетете инструкциите на Хаторите за този метод, ще забележите, че има момент в техниката, когато вие се фокусирате върху физическото сърце, докато чувствате емоция на признателност или благодарност.

Ако останете в това достатъчно дълго, ще има спонтанен изблик на блаженство или екстаз. Това е вид освобождаване, тъй като вие пряко преживявате безкрайната и нелокализирана природа са собственото си съзнание. Докато сте в това състояние на вътрешно осъзнаване, ограниченията на вашето тяло и ограниченията на света са преодолени.

Вие сте навлезли в безкрайно състояние на мисълта, което не знае граници.

Ако достигнете толкова далеч в техниката, предполагам, че ще прекарвате доста време в това разширено състояние на мисълта и действително ще му се насладите, преди да преминете към следващата стъпка. Казвам това, защото за мен това е най-малкото дълбоко подхранващо и спокойно състояние на тяло и ум.

В следващата стъпка вие изпращате признателност или благодарност и към пространството, от което се състои тялото ви , и към действителната материя, която изпълва тялото ви-помнейки, че цялата тази материя, включена в тялото ви е над 99% пространство.

Всеки от нас има свой собствен опит в тази стъпка, предполагам. За мен това е дълбоко преживяване. Аз съм върнат обратно от моето неограничено състояние на ума към състояние, в което съм едновременно ограничен от границите на моето тяло и в същото време ги надхвърлям всички тях. Аз съм, с други думи,и не-локализиран, и локализиран едновременно. Това е действително странно състояние.

Когато оставам в това двойствено състояние на не-локализирано и локализирано съзнание достатъчно дълго, започвам да преживявам пренапрежение от енергия навлизаща в телесната ми форма, която изглежда, че е вътрешното пространство на моето тяло. А моето тяло започва често да навлиза спонтанно във вид кръгово движещ се импулс (макар и да стоя изправен или да съм с кръстосани крака), което е познато на йогите и йогините като крии. Криите са знак, че фини енергии се движат през тялото.

Тази фаза от техниката, поне за мен, не е спокойна, тя е мощна и енергизираща.

Според Хаторите, тази фаза от Напредналата техника генерира поток от фини енергии от междуизмерното телесно пространство към КА (енергийното тяло) и от тук към клетките на физическото тяло чрез митохондриите и след това в ДНК. Нямам начин да определя, за записа, дали това е, което действително се появява. Аз само докладвам какво ми казаха Хаторите за това, когато им зададох някои насочени въпроси относно моя личен опит с този метод.

Те казват, че енергизирането на КА/митохондриите/ДНК спонтанно ще разкрие прозрения относно процеса и естеството на възнесението, ако практикуващия работи с тази техника достатъчно дълго.

А това е загадката на философската дилема. Напредналата техника променя вътрешното възприятие по такъв начин, че вие ще преживеете не-локализираните (т.е. съвършените) аспекти на вашето същество, както и локализираните аспекти.

Освен това, тя създава мост между аспекта от вас, които сте въплътени и аспекта от вас, който надвишава вашето въплъщение. Един от ефектите от този мост в съзнанието е, че вие внасяте в тялото си някои много мощни енергии от аспекта от вас, който надвишава тялото ви.

Не бих предложил тази техника на някой, който вярва в разделението между материя и дух или който мисли, че има битка между духа и плътта. Тази техника е, в самата си основа, за одухотворяването на материята. И ако това не е нещо, от което се интересувате, не бих ви съветвал да се ангажирате с тази техника изобщо.

Ето два линка към нашия сайт, които може да ви се сторят полезни по отношение на последното послание на Хаторите.

И двата линка са mp3 audio файлове и са в раздела „Звукови дарове”/ Sound Gifts/ в сайта ни . Ако четете това онлайн, кликването върху линковете по-долу ще ви отведе до the Listening Agreement. Ако се съгласите с условията, кликнете на I agree with the terms and conditions опцията в края на страницата. Ще поучите достъп до всички аудио файлове, предложени до сега в раздела Sound Gifts.

Cats and Dogs; Appreciation or Gratitude

Tom Kenyon Sound Gifts>

The Crystal Palace Within: An Energy Meditation

Tom Kenyon Sound Gifts>

Важно: Бъдете сигурни, че сте прочели написаното описание на медитацията. Линкът към това е в описанието преди да стигнете до линка в края на страницата, който ви води до истинския аудио файл.

Важно: Този материал е под защитата на Международното авторско право. Можете да копирате тези послания на Хаторите, но не и аудио файловете от раздела Звукови дарове. Можете да представяте това послание на Хаторите във всяка медия, в която желаете колкото време искате, без да плащате за това,не го редактирайте по никакъв начин, споменете автора и включете цялото това съобщение за авторски права Tom Kenyon>.Website: Tom Kenyon
Превод: Tauno - Website: Elven Inspired

Посланията на Хаторите от началото до април 2011 можете да прочетете от тукWould you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Tom Kenyon,
please let us know and we'll add you to our mailing list.