Home > > SPOLECNÁ INVOKACE

SPOLECNÁ INVOKACE

Blossom Goodchild z Austrálie, která channeluje Federaci Svetla, prijala pri channelování dne 31. ledna 2014 myšlenku, že by mela být spolecne, v jednu chvíli vyslovena Invokace neboli Vzývaní, aby se objevilo ZNAMENÍ, které by pomohlo lidem pochopit, že je nutné krácet cestou Svetla a Lásky. Pracovníkum Svetla by takové znamení pomohlo potvrdit si, že krácejí správne.

Blossom navrhla, aby všichni vyslovili ci precetli toto Vzývání dne 14. února 2014 v 9.00 hod dle casu v Brisbane, Austrálie.

Austrálie má proti nám casový posun + 10 hodin, v tu dobu tedy bude v Ceské republice ješte predchozí den, t.j bude 23.00 hod, dne 13. února 2014.


1
00:00:00,500 --> 00:00:06,500
INVOKACE
Inspirovaná channelingem s FEDERACÍ SVETLA
ze dne 31. ledna 2014

2
00:00:07,500 --> 00:00:12,300
Citím, že energie techto slov prišla PRES me, ne ZE me

3
00:00:13,000 --> 00:00:18,600
Cím víc nás bude oddane žádat,
tím je vetší pravdepodobnost
že bude dosaženo kýženého výsledku
pro Nejvyšší Dobro Všech

4
00:00:19,000 --> 00:00:21,700

Žádám, když vyslovuji,
anebo poslouchám tento požadavek
5
00:00:22,000 --> 00:00:24,500
pricházející z nejhlubších prostor

6
00:00:24,800 --> 00:00:30,000
protože je to
naše opravdovost a náš zámer
které at jsou prijaty

7
00:00:30,800 --> 00:00:35,000

Dekuji mnohokrát
všem, že se úcastníte

8
00:00:35,300 --> 00:00:40,000

když pripojíte svoji energii,
poslouží to k vašemu uzdravení
a k uzdravení planety

9
00:00:40,500 --> 00:00:42,000
ted je cas

10
00:00:42,300 --> 00:00:44,900
Prosím, zhluboka se nadechnete
a otevrete svá srdce

11
00:00:45,000 --> 00:00:46,000
INVOKACE

12
00:00:49,000 --> 00:00:52,000
Božský Duchu…
Energie Nejvyšší Cisté Lásky

13
00:00:56,300 --> 00:00:59,000
vysíláme k vám
toto volání z nejhlubších cástí
našich srdcí.

14
00:01:01,000 --> 00:01:04,100
My zde na planete Zemi
bojujeme za to, aby naše Svetlo svítilo…

15
00:01:07,800 --> 00:01:10,800

kvuli tem, kdo ztratili cestu,
kdo mají potrebu ovládat
l

16
00:01:12,800 --> 00:01:15,500

zpusobem který je pro nás velmi krutý

17
00:01:19,000 --> 00:01:21,500

My, lidské bytosti,
potrebujeme znamení

18
00:01:24,100 --> 00:01:25,800
OD NEJVYŠŠÍHO BOHA všech

19
00:01:26,500 --> 00:01:28,000
PRO NEJVYŠŠÍ DOBRO všech
20
00:01:31,000 --> 00:01:32,500
aby naše unavené duše

21
00:01:33,700 --> 00:01:35,200

pocítily povzbuzení a osvežení

22
00:01:35,200 --> 00:01:35,800

pocítily povzbuzení a osvežení

23
00:01:37,000 --> 00:01:40,000
aby mohly splnit
svoji misi
na Nádherné Matce Zemi
..

24
00:01:41,000 --> 00:01:43,000
která také velmi trpí

25
00:01:44,000 --> 00:01:46,100
pod bremenem, které bylo
na ni naloženo.

26
00:01:49,800 --> 00:01:51,200

K Já Jsem Prítomnosti,

27
00:01:53,000 --> 00:01:55,500
cásti které pobývá v každém z nás

28
00:01:58,000 --> 00:01:59,500
Žádáme o znamení
...

29
00:02:01,000 --> 00:02:03,400

Žádáme,
protože máme starost

30
00:02:04,000 --> 00:02:07,240

o to, že se nám nepodarí
splnit úkol pozvednout Matku Zemi

31
00:02:07,400 --> 00:02:09,500
a ty, kdo žijí v ní a na ní …

32
00:02:09,800 --> 00:02:12,000
aby se znovu dostala
na své správné místo.

33
00:02:17,000 --> 00:02:19,800

Je zde príliš mnoho utrpení
...

34
00:02:20,100 --> 00:02:22,100
príliš mnoho bolesti
.

35
00:02:22,500 --> 00:02:23,900
príliš mnoho smutku

36
00:02:24,200 --> 00:02:25,200
príliš mnoho válek

37
00:02:26,500 --> 00:02:28,900
príliš mnoho ovládání

38
00:02:29,000 --> 00:02:30,800

príliš mnoho všeho
co nás zneklidnuje ,

39
00:02:33,000 --> 00:02:35,910
a i když se snažíme být ve Radosti a Lásce

40
00:02:40,000 --> 00:02:42,200

je to velmi težké

41
00:02:42,400 --> 00:02:45,800
žít mezi vibracemi,
které nemají za úcel
sloužit Svetlu.

42
00:02:51,200 --> 00:02:53,800
Proto, s úctou ke každé živé BYTOSTI

43
00:02:56,800 --> 00:02:59,300
na planete Zemi a na všech planetách

44
00:02:59,400 --> 00:03:00,800
s úctou k všem tem

45
00:03:00,800 --> 00:03:02,800
kdo žili ve fyzických telech

46
00:03:03,000 --> 00:03:05,500
i tem kdo nikoliv

47
00:03:06,000 --> 00:03:08,100

s nejvyšší úctou ke VŠEMU CO JE

48
00:03:09,500 --> 00:03:12,000
žádáme o vedení
...

49
00:03:13,800 --> 00:03:15,000
prostrednictvím Vás

50
00:03:16,000 --> 00:03:18,500
Nejvyšších Energií Cisté Lásky

51
00:03:21,000 --> 00:03:23,800
žádáme aby nám bylo dáno znamení

52
00:03:24,000 --> 00:03:26,000

které by osvítilo naši cestu domu

53
00:03:29,000 --> 00:03:31,800

neomylne a zpusobem, který nelze nepochopit.

54
00:03:37,000 --> 00:03:39,800

Žádáme, aby toto znamení prijaly všechny duše

55
00:03:42,000 --> 00:03:44,000
ve svých srdcích

56
00:03:44,900 --> 00:03:47,600

a aby tak opustily svoje strachy a své ego

57
00:03:49,000 --> 00:03:51,800

a umožnily poslané Lásce
aby se k nim dostala

58
00:03:53,300 --> 00:03:55,100
a aby prostoupila celou naší bytost

59
00:03:56,600 --> 00:03:59,000

když rozpoznáme PRAVDU
která od ní prichází.

60
00:04:05,200 --> 00:04:08,500
At ti, kdo tomuto znamení porozumí

61
00:04:09,000 --> 00:04:11,000
poskytnou bezpodmínecnou pomoc tem, kdo mu neporozumeli

62
00:04:13,700 --> 00:04:19,200
a s vedomím, že nyní bylo znameni dáno.

63
00:04:19,500 --> 00:04:22,300

At jsme znovu posíleni
abychom pokracovali na naší ceste

64
00:04:22,400 --> 00:04:25,000
s novou sílou a odhodláním.

65
00:04:28,500 --> 00:04:30,200

Božský Duchu

66
00:04:31,800 --> 00:04:33,400

prosíme, rozpoznej uprímnost
67
00:04:34,200 --> 00:04:36,000
z níž pochází naše žádost .

68
00:04:39,000 --> 00:04:41,100

PROTOŽE MNOZÍ ZTRÁCEJÍ VuLI KRÁCET VPRED
69
00:04:42,300 --> 00:04:44,500

VE SLUŽBE SVETLU
KTERÝM JSME

70
00:04:47,000 --> 00:04:49,340

a to každému pusobí starost.

71
00:04:51,800 --> 00:04:53,800
Protože tak to bylo rozhodnuto, ne?

72
00:04:55,000 --> 00:04:56,800
že sami pozvedneme

73
00:04:59,000 --> 00:05:01,300
sebe a tuto planetu
do vyšších vibrací

74
00:05:03,800 --> 00:05:05,300
a opravdu to udeláme,

75
00:05:07,500 --> 00:05:08,900
protože jsme bojovníky Svetla
76
00:05:09,700 --> 00:05:11,600

s vytasenými meci
...

77
00:05:13,000 --> 00:05:15,300

a tak ode Všeho, Co Je LÁSKOU
...

78
00:05:16,700 --> 00:05:19,800
žádáme o znamení které by všem pomohlo

...

79
00:05:23,000 --> 00:05:26,200

urychlit uskutecnení UDÁLOSTI
která je predpovezena

80
00:05:29,000 --> 00:05:32,000

a o transformaci do NOVÉHO ÚSVITU SVOBODY
81
00:05:33,000 --> 00:05:35,000
pro všechny a pro každého.

82
00:05:38,300 --> 00:05:39,200

Na kolenou,

83
00:05:40,400 --> 00:05:42,000
s hlavou skolnenou
v úcte

84
00:05:43,000 --> 00:05:45,000
a s rukou na srdci,

85
00:05:46,900 --> 00:05:49,200

jsme si zvolili být v této dobe na Zemi

86
00:05:52,000 --> 00:05:53,700
abychom sloužili.
...

87
00:05:54,900 --> 00:05:56,300
Proto

88
00:05:57,800 --> 00:05:59,900
žádáme aby naše žádost byla vyslyšena

89
00:06:01,000 --> 00:06:04,100
VE PROSPECH CELÉHO LIDSTVA

90
00:06:04,300 --> 00:06:05,800
VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ

91
00:06:07,000 --> 00:06:08,900
A NAŠÍ NÁDHERNÉ MATKY ZEME

92
00:06:12,300 --> 00:06:13,800
S vdecností
...

93
00:06:14,800 --> 00:06:16,000
v lásce ...

94
00:06:17,000 --> 00:06:18,700
ve svetle ...

95
00:06:19,200 --> 00:06:21,300
a ve Zlatých Paprscích ,

96
00:06:23,700 --> 00:06:25,700
Blossom Goodchild ...

97
00:06:26,100 --> 00:06:28,300

ve jménu BOJOVNÍKu SVETLA

98
00:06:28,800 --> 00:06:30,500
kterí v soucasné dobe
drží stráž
...

99
00:06:31,800 --> 00:06:33,400
na planete Zemi.

100
00:06:33,800 --> 00:06:39,780
Napsala, namluvila a vyrobila Blossom Goodchild www.blossomgoodchild.com
Titulky: Petra Samoiski-Tierney


Preklad: Zelmira
Share |