Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 1. září 2022

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. září 2022

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Vše, co existuje, je energie vibrující určitou rychlostí v jedné z nesčetných frekvencí v souladu se stupněm vědomí. Z našich zkušeností dobrovolníků, jako jste vy, víme, že je těžké takto přemýšlet o sobě a o tom, co se na Zemi odehrává, ale tak fungují univerzální fyzikální zákony, a proto nám dovolte, abychom si promluvili o tom, jak to ovlivňuje váš svět.

Nízké vibrace kontroly, chamtivosti a klamu jsou překonávány vysokými vibracemi sebedůvěry, optimismu a svobody, protože stále více lidí na Zemi přijímá světlo. Světlo, stejná energie jako láska, je Stvořitel, Zdroj všeho, co je - to jste vy, to je každá duše ve vesmíru - a světlo, které vyzařujete, pomáhá lidem na Zemi probudit se do této reality. Tím, že pozorujete probíhající drama tohoto procesu, ale nenecháte se do něj vtáhnout, dále posilujete sebe, národy a všechny ostatní světelné bytosti v tomto vesmíru.

Vše, co se na Zemi děje, je důsledkem toho, jak každý obyvatel využívá energii Stvořitele. Úsilí světelných sil o odstranění veškeré temnoty se stále odehrává většinou takříkajíc mimo jeviště a buďte si jisti, že vše se rychle posouvá k transformaci života v celém vašem světě. Naše drahé sestry a bratři, vaše příspěvky jsou v tuto chvíli stejně důležité, jako byly po celou dobu.

Povíme vám, jak přispívá Sol, duše, která se ve vaší sluneční soustavě ztělesnila jako sluneční hvězda. Sol, Boha a Gaiu můžete právem považovat za trojici, která využila energii Stvořitele, aby uvedla do pohybu své myšlenky, díky nimž se projevila nádherná planeta, které se nyní říká Země. Sol poskytuje světlo, které umožňuje život ve vašem světě, a sluneční erupce jsou jeho přívaly energie, které dodávají impuls kurzu vzestupu Země, osvobozují její lidstvo z otroctví masové kontroly mysli a posilují všechny formy života, které světlo absorbují.

Je zjevný nesmysl, že se musíte chránit před slunečními paprsky! Ačkoli není moudré ležet celé hodiny a "opalovat" těla napuštěná toxickými opalovacími krémy, je pro tělo, mysl i ducha nesmírně prospěšné být aktivní venku - při zemědělství, práci na zahradě nebo stavbě, péči o květiny, procházkách, plavání a kolektivních sportech, jízdě na koni, hře se zvířecími společníky - při čemkoli, co je příjemné nebo produktivní. Pokud chcete chránit svou pokožku, dopřejte si gel z aloe vera.

My k tomu dodáváme toto: Temná srdce a mozky, které vytvořily "pandemii", znají pravdu o tom, co jsme právě uvedli - proto strategicky nařídily obyvatelstvu, aby zůstalo doma. Nyní se tedy budeme krátce věnovat otázkám, o které jste projevili zájem nebo obavy.

Situace na Ukrajině nepovede k tomu, že by země NATO začaly válčit s Ruskem, natož aby způsobila třetí světovou válku s jadernými zbraněmi. Ruská vojska neničí Ukrajinu - rozsah temnoty, kterou vyhladila, bude šokující, až se tato informace provalí - a jsou to agenti iluminátů, nebo chcete-li Deep State, a jejich najatí žoldáci, kteří páchají zvěrstva a bezohledné ničení připisované Rusům.

Odstranění dokumentů z domu prezidenta Spojených států Trumpa je součástí plánu, který on a další členové mezinárodní skupiny vypracovali s cílem odhalit a zbavit se rozsáhlé korupce ve vedení této země. Do skupiny patří hostující mimozemšťané a příslušníci speciálních jednotek ET.

Chemtrails byly v některých regionech zastaveny, protože ilumináti přesunuli finanční prostředky z pilotů a postřiků na úplatky a další převraty. Nevíme, kdy všechny postřiky ustanou a kdy skončí kontrola počasí. Ti temní ji navázali na energetické sítě po celém světě, takže demontáž technologické části počasí by mohla sítě vyřadit z provozu. Protože však všechny záměry založené na temnotě slábnou, protože vibrace stále stoupají, nebude trvat příliš dlouho, než se obloha na celém světě vyčistí a počasí se vrátí do rukou matky přírody.

Je přijatelné ničit formy života, které škodí zdraví nebo ničí potravinové plodiny. Až životy škůdců skončí, duše se vrátí ve formě s další vyšší úrovní vědomí. Ve světech s vyšší hustotou nejsou například komáři, mouchy, blechy, klíšťata, švábi, mšice, brouci, moli a kobylky.

Posádky na vaší obloze dávají svými vesmírnými plavidly neomylně najevo obyvatelstvu, že vzhledem k jejich blízkosti by je mohli napadnout, ale nenapadají, takže to musí být mírumilovní mimozemšťané.

"S přítelkyní jsme spolu prožili pět nádherných let. Hluboce ji miluji, nedokážu si bez ní představit život a nechápu, proč se tak zdráhám navázat trvalý vztah. Ona si myslí, že je to pozůstatek z minulého života. Je to možné?" Ano, skutečně je to možné, dokonce pravděpodobné. Hluboce afektivní prožívání se uchovává v buněčné paměti po několik vtělení a může být vyvoláno podobnými okolnostmi v následujících životech. "Pozůstatky", které jsou poměrně časté, mohou tentokrát ovlivnit rozhodnutí a jednání jednotlivců.

Vaše neochota navázat trvalý vztah je velmi pravděpodobně způsobena ukončením romantického vztahu, který vám v jedné nebo více inkarnacích způsobil velkou bolest. Nezáleží na tom, zda jste byli tím, kdo zlomil srdce, nebo tím, kdo měl srdce zlomené, v paměti zůstává pouze smutný aspekt a podprahové vzpomínky na tuto zkušenost mohou vyvolávat strach ze stejného výsledku.

Do toho vstupují smlouvy duší. Kumulativní duše ví, zda byly vybrané lekce zvládnuty, částečně naplněny nebo jim byla věnována malá pozornost, a protože smlouvy jsou určeny k růstu duší, jsou vybírány stejné lekce, dokud nejsou dokončeny. Duše, které sdílely jakýkoli traumatický zážitek, uzavírají před narozením dohodu, která zahrnuje hraní stejných rolí, dokud se tomu, co se stalo, nepodaří zcela vyhnout nebo to šťastně vyřešit.

Převládající vibrace napomáhají tomu, aby se člověk napojil na znalosti z jiných životů na úrovni duše a zjistil, že dnešní silná averze vůči něčemu je způsobena tím, co se stalo před dávnými časy, možná staletími. S tímto pochopením mohou jednotlivci přestat nechat minulost ovlivňovat současnost, a totéž platí o iracionálním strachu, který způsobuje vysilující fobii. Dobře vyškolení terapeuti, kteří jsou duchovně a vědomě vyspělí, mohou pomocí hypnózy nebo jiných prostředků pomoci osobám osvobodit se od uvěznění ve vzpomínkách.

"Bible říká 'Nesuďte, abyste nebyli souzeni' a channelingová poselství nám říkají, abychom nesoudili druhé. Pokud existuje rozdíl mezi odsuzováním a negativním názorem na to, co někdo dělá, jaký je?". Rozdíl je v záměru. Názory založené na osobních hodnotách a zásadách pozorovatele jsou bezprostřední reakcí na chování dané osoby. Odsuzování je záměr připsat dané osobě devalvující popisnou nálepku.

"Pokud je pravda, že "dvojníci" předstírají, že jsou lidé, kteří jsou mrtví, proč by to někdo dělal a jak se mu to daří?" "To je pravda. Dvojníci jsou najímáni ilumináty, aby nahradili osoby, které měly značný vliv, takže veřejnost si myslí, že skutečné osoby stále fungují na těchto pozicích.

Řada dvojníků, z nichž někteří nosí velmi tenké, pružné plastové masky na obličeji, vynakládá dost úsilí, pokud jde o napodobování řeči a manýrů skutečných osob. Jiným se to nedaří, ale protože veřejnost o dvojnících neví, neptá se, zda osoba, kterou vidí, je skutečná osoba. V televizi se také vysílají realistické fotografie a filmy vytvořené počítačem, které mají ukázat, že tyto osoby jsou živé a aktivní. Stejně jako se objeví další pravdy, objeví se i tato klamavá opatření.

Jediný dvojník, který neplní rozkazy, je člověk vystupující jako Vladimir Putin. Udělal to, co mu bylo přikázáno, když před více než dvěma lety přijal tuto roli poté, co se iluminátům konečně podařilo zavraždit Putina, který s nimi důsledně odmítal spolupracovat. O několik měsíců později jeho dvojník pozitivně reagoval na vysoké vibrace a od té doby spolupracuje se silami světla.

"Nedávno jsem četl, že se nyní nacházíme ve fotonovém pásu. Před časem jsem slyšel, že budou tři dny temnoty, ale nepamatuji si, jestli je to při vstupu, nebo brzy poté. Zabránila těm dnům zdejší intenzita světla, nebo jsou před námi?" Země se nenachází ve fotonovém pásu, což je silný vejčitý pás nabitých iontů a atomových částic z vybuchlé supernovy. Podle jedné ze starých teorií by planeta vstoupila do "nulové zóny" pásu a následovaly by tři dny tmy. Podle jiné teorie by planeta byla zničena při srážce s pásem a podle další by byl vyhlazen veškerý život, jakmile by se k němu planeta přiblížila na své dráze.

Pokud byste se k pásu byť jen přiblížili, došlo by k masivní destrukci, a pokud byste do něj bezpečně vstoupili, vaše elektrické a elektronické přístroje by nefungovaly, protože vibrační rychlost fotonů je mnohem vyšší než u elektronů. Jak Země stoupala do postupně lehčích astrálních rovin, fotonů přibývalo. To bude pokračovat, dokud nedosáhne svého cíle ve vysoké páté hustotě, kde bude zdrojem energie volná energie fotonů.

"Doufám, že někdy Matthew promluví o dévech, kteří zde žijí. Nikdo mi nevěří, když říkám, že jsou skuteční." S radostí potvrzujeme, že skřítci, elfové, víly a trpaslíci zdaleka nejsou jen smyšlenými folklorními postavami, žijí mezi vámi a pilně spravují přírodu. Drobné podoby těchto duší, které nelze spatřit trojrozměrným viděním - často je však vidí velmi malé děti - byly v dávnověku navrženy příslušníky vysoce vyspělých civilizací žijících tehdy na Jupiteru. Tam byla v souladu s přáním Boha, Gaii a Sol spoluvytvořena nejen těla dévů, ale i většina druhů v živočišné a rostlinné říši Země.

V době, kdy lidé, zvířata a rostliny komunikovali telepaticky a všichni věděli, že jsou neoddělitelnou součástí Jednoty všeho, se postupně objevovaly různé skupiny "malých lidí" - tento výraz používáme s úctou a láskou. Poté, co nahromaděná negativita zničila veškerý život na planetě, se tyto duše vrátily jako poslední.

Některé teorie o dévech je řadí do stejné kategorie jako vzduch, oheň, vodu a zemi, pravděpodobně proto, že neustále komunikují se čtyřmi živly, aby sloužily potřebám Země a jejích obyvatel. Tyto inteligentní, laskavé a citlivé moudré duše jsou však výrazně odlišné. Mají rodiny, žijí v komunitách, mají rády skupinové akce a pohybují se podle toho, jak je jejich služeb zapotřebí. Jejich život může trvat půl století i déle, a přestože je jejich evoluční status opravňuje k tomu, aby se vtělili do člověka, nechtějí tak učinit.

Odjakživa udržují symbiotický a synergický vztah s rostlinnou, živočišnou a minerální říší a před několika desetiletími přijali poslání vysílat světelné paprsky, aby inspirovali lidstvo k opětovnému harmonickému životu s celou přírodou. Jak se vibrace stále zvyšují, začnete vídat jejich aury na zemi, v keřích a na stromech nebo poletující ve vzduchu a nakonec se z vás a těchto milujících človíčků stanou přátelé.

Trollové a zlobři jsou také víc než jen postavy v pohádkách. Tyto duše, jejichž těla jsou obvykle větší než těla dévů, ale zároveň jsou pro 3D vidění neviditelné, mají sklon působit ostatním formám života nepříjemnosti nebo dokonce potíže. Jak bude cesta planety k vzestupu pokračovat, pohltí světlo nebo odejdou a najdou si svět třetí hustoty, který budou nazývat domovem.

Milovaná rodino, každý z vás je nedílnou součástí nesčetných zázraků Země a mnozí, stejně jako dévové, čekají na vaše objevení. Světelné bytosti v celém vesmíru vám fandí stále vpřed a podporují vás bezpodmínečnou láskou.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________

[Poznámka od Suzy. Jsem vděčná všem, kteří mi napsali uznání za Matthewova poselství. Vaše pocity jsou velmi významné - děkuji vám!]Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge