Home > > Matthew Ward - 1. listopadu 2005

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 1. listopadu 2005


4. … lze očekávat, že Bushova administrativa podnikne kroky k odvrácení pozornosti země a světa na jiné oblasti. Nebudou úspěšní při zahájení endemie ptačí chřipky. Nebudou úspěšní v zavedení stanného práva v celé zemi. Nebudou úspěšní v dalších pokusech o rozšířené teroristických činů jako ospravedlnění obvinění, napadání a okupace jiných národů. Nebudou v žádném případě úspěšní při otevírání nových válek.

5. … zdá se, že americká vláda je válečným štváčem, ale v čele jsou členové iluminátů s globálním „občanstvím“. Jejich záměrem je oslabit všechny země prostřednictvím obětí, ničení majetku, zadlužení a kontroly přírodních zdrojů. Mezi ilumináty jsou majitelé korporací, které vyrábějí zbraně, letadla a tanky, a společnosti s exkluzivními smlouvami …

6. … k situaci v Iráku. V prvních fázích válečného běsnění přestaly bojové zbraně fungovat a vojáci je skládali na zem. To je výsledkem rostoucího osvícení srdcí a myslí ve vojenských řadách a uplatnění technologie naší vesmírné rodiny. Fyzická smrt a oslabující zranění v rámci jakýchkoli vojsk, je v souladu s jejich původními nebo pozměněnými smlouvami o duši. I když je smutek rodiny stejně skutečný a intenzivní, tento vývoj ohlašuje začátek ukončení ozbrojených konfliktů na Zemi.

7. … Duše, které byste pro jejich brutalitu, chamtivost a korupci mohli nazvat tyrany a zlem, souhlasily, že budou jednat tímto způsobem, aby poskytly karmické vyrovnání mnoha milionům jiných duší v rámci vyvážení Země. Již dávno dosáhli okamžiku, kdy se měli připojit ke světlu, ale místo toho se vědomě vzdali a záměrně pokračují ve své kontrole planety. Jejich smlouvy se nazývají „Temné“. Čekání, až splní své dohody, aby se připojili ke světlu, zpomalilo tempo vzestupu Země, dokud Země nepožádala o zásah mimozemských světelných sil. To je naprosto odlišné od pomoci přežít, kterou volala před „osmi“ desetiletími. Prostřednictvím pokročilé technologie a intenzivnějšího světla naše rozšířená rodina duší stále zmenšovala moc temnoty a inspirovala vás k vytváření vlastního světla….

12. … Mnohé vysoké světelné bytosti posílají podobné informace prostřednictvím svých respektovaných poslů. Všichni říkáme, že „nejčistší“ pravda je ve vás. Komunikace mezi vaší duší a vaším vědomím je přímá, bez možnosti zkreslení nebo nesprávného výkladu způsobeného vrstvami energie mezi zdrojem na vysoké stanici a poslem na Zemi. Naslouchání a pozorování „hlasu“ vaší duše je součástí duchovního růstu. Stejně tak naučit se rozeznávat všechny informace tím, že věnujete pozornost své intuici. Intuice spolu s instinktem, inspirací a aspirací jsou způsoby, kterými vaše duše komunikuje „poznání“ vašemu vědomí.

14. … Patrick Fitzgerald je jedna z nejchráněnějších osob na Zemi. Veškeré jeho činy jsou misí, kterou koná na základě smlouvy duše. Více nelze sdělit, protože by došlo k narušení vysoce uznávaného soukromí duše.

17. … Jaké typy pracovních míst nebo jiné činnosti budeme dělat? V některých ohledech se to, s čím se setkáte ve vyšších vibracích, může srovnávat s mým popisem života v Nirváně. Hodně z toho, co je v současné době zapotřebí k podpoře populace Země, není součástí života ve vaší duchovní sféře. Tato úžasná změna je okamžitá pro duše, které přecházejí. Vy jste na začátku vašeho přechodu od současných požadavků k životu bez nich. … volby kde a jak „zapadnout“ vaše zkušenosti jsou na každém z vás. Uvědomte si však, že skok ve vašem duchovním, intelektuálním a emocionálním růstu dopadne na správné místo - vaše duše ví kde!

(Výňatek z 22. srpna 2004)
MATTHEW: Já to chápu, matko. Uskuteční se mnoho změn. Svět míru, lásky a harmonie vyžaduje více změn než jen absenci války a zoufalých okolností, které způsobují strach, smutek a utrpení. Ano, mnoho lidí zemře dříve, než přijde Zlatý věk. Jakkoli se vám tyto smrti mohou zdát smutné, vše, co tyto duše zvládnou mimo rámec své dohody před narozením, jim umožní velký skok v růstu duše. Bez ohledu na životně důležitý význam jakékoli inkarnace je každá jen pomíjivý okamžik jejich věčného života. Svůj návrat do Nirvány oslaví, protože ví, že pokud si zvolí jiný život na Zemi, bude to v nádheře a slávě oživeného světa a trvalé lásky mezi jeho obyvateli.

… duchovním posláním kytovců je ztělesňovat obrovské množství a obývat moře, aby absorbovalo a zakotvilo světlo, které je vyzařováno na planetu ze vzdálených civilizací. Tento záměr bude brzy odhalen, a tyto nejvíce duchovně a intelektuálně vyvinuté duše na vaší planetě, vystoupají při přechodu zpět na své původní světelné stanice. Ti, kteří budou odcházet fyzicky, budou dál vysílat planetě svou energii lásky.

Jak Země pokračuje ve svém vzestupu do vyšších vibrací, stravovací návyky se mění. Lidé se učí respektovat a ctít život zvířat, takže snížení zdrojů potravin v mořích nebude problémem. Stáda potravních zvířat se sníží v důsledku zastavení chovu a přirozeného přechodu. Jak se rostliny stanou základem výživy, ty geneticky upravené ztratí své zdravotní riziko. Rozdělování potravin a dalších základních životních potřeb, které jsou k dispozici v bohatších zemích, bude sdíleno na spravedlivém základě s chudšími zeměmi, dokud nebude dosaženo vyrovnané celosvětové výroby. Masožravá zvířata opustí svůj potravní řetězec a vrátí se k rostlinné výživě, znovu se promění v mírné společníky. Reprodukce zvířat bude přirozeně zpomalena, aby planetu nepřeplnila. Rovnováha přírody již nebude vyžadovat nemoci, takže nebude přítomna žádná choroba a přenašeči. Používání toxických chemikálií a léků na předpis přestane.

Současné a přicházející technologie budou využity ke zlepšení všech životních podmínek, ale i zde budou změny, především v dopravě, energetických zdrojích a stavebních materiálech. Léčebné procedury se drasticky změní, dokud je bude potřeba, protože těla, která budou mít podstatně delší životnost, nebudou trpět nemocemi. Vzdělání bude odrážet pravdu o univerzální a planetární historii, a náboženství se také změní v souladu s pravdou, která bude odhalena.

To jsou některé z nejvýznamnějších změn a všechny budou mít dopady na povznášejí aspekty života na Zemi. Změny v zaměstnanosti budou značné, ale vaše větší duchovní schopnosti a pod vlivem vyšších frekvencí větší mozková kapacita možní přechod do oblastí podporujících spolupráci a harmonii.

18. … Rekreační výkony se budou měnit v souladu s výše uvedenými celkovými změnami. Sporty, které poškozují nebo zabíjejí jakoukoli formu života, skončí, stejně jako nepřiměřené částky v profesionálním sportu. Úmyslné snížené financování a uznání umění se otočí, aby toto životně důležité vyjádření duše dostalo svůj význam a čest. Vlastní formy projevu se vrátí ke kráse. Vzdělávání mladých a reedukace (rozpomínání)všech ostatních bude velkou a vzrušující součástí života. Ti, kteří si vybrali role učitele, budou vědět, jak postupovat. Snad nejzávažnější změnou ve vašem životě budou vztahy mezi vámi a členy vesmírné rodiny, a to jak při obnově planety, tak ve vzájemně se respektujících přátelstvích.

19. ... Přechod od třetí hustoty do vyšších frekvencí začal, když Země vykřikla o pomoc před 80 lety. Je to absolutní, nepopiratelný zásadní důkaz bezprecedentní rychlosti a rozsahu změn…

20. Ne všechno mezi tímto okamžikem a vyváženým, harmonickým světem bude naprosto hladká plavba. Bylo by nefér vás explicitním prohlášením zavádět k domněnkám. Temní dosud nepřiznali své vlivné pozice a budou se snažit o udržení kontroly. Kromě toho, další semena, která vysázely temné síly mimo planetu, se zakořenily, a i když jsou bytosti, které jsou naplněny světlem, ve vedoucích pozicích, další budou jednat s destruktivním záměrem. Třetí hustota psychika je odolná vůči změnám, zvláště když potřebu změny doprovází šok…

21. V každém okamžiku však Země roste ve své vlastní vibrační úrovni... Neexistuje důvod nechat se odradit, věci jsou již dávno v pohybu a vložená energie se musí někde ukázat. Neznamená to, že by pracovníci světla neudržovali vlastní hybnost. Jen v příštích několika letech je přechodné období namísto rozsáhlé změny mrknutím oka. V daleko pokročilejších civilizacích to může přijít rychlostí blesku, protože VĚDÍ, že mají tuto moc. Drtivá většina lidí na Zemi si ani nedokáže představit, že existuje.

22. Musím zlepšit terminologii. Spíše než „příštích několik let“ je lepší použít „poslední fáze vzestupu Země do čtvrté hustoty“. Jakýkoli odkaz na řadu let zařazuje proces do vašeho lineárního časového rámce a zakládáte na tom vaše očekávání. Chápeme, že stále potřebujete hodiny a kalendáře, ale musíte začít přemýšlet jinak. Váš „čas“ se zhroutí. Čím výše Země stoupá, tím méně bude vaše časové měřítko použitelné - dny a měsíce budou stále rychlejší. Není to „čas“, který označuje nebo hodnotí úspěchy, je to energie, kterou vyvíjí, obklopující energie. Vaše představy o vzdálenosti a prostoru jsou také jen vaše oddělování závislé na energetických frekvencích. Budete si to pamatovat, ale v tomto okamžiku nemáte žádnou vědomou představu „jak daleko“ a „jak rychle“ jste pokročili v obnově Země vaší buněčné paměti!

23. … Ze všech forem života na Zemi lidské vlastnosti nejvíce oceňují domestikovaná zvířata. Jejich rozsahy chápání a emocí daleko převyšují to, co je jim obvykle přisuzován. Tyto milující a milované duše vás budou provázet do vyšších hustot, pokud jim to jejich normální život dovolí. Jinak přecházejí do Nirvány, kde se nakonec uskuteční setkání s vámi. Stejně jako vy se snadno a rádi přizpůsobí vegetariánství.

17. října 2005

2. … Ptačí chřipka je jako SARS, ale s novým twistem… Stejně jako SARS, tento kmen chřipky vyšel z laboratoře temným záměrem. Stejně jako SARS byl tento virus také neutralizován mimozemskou technologií. Pokud si vzpomínáte, celosvětová pozornost médií věnovaná SARS jako potenciální pandemii náhle vzplanula a před vypuknutím nemoci u lidí a rozsáhlými ochrannými opatřeními v asijských zemích byla k dispozici vakcína. Pak se to všechno rychle rozplynulo. Stejné s ptačí a jakoukoli jinou chřipkou.

3. Svět v panice je jedním z cílů iluminátů, kteří stojí za novým chřipkovým virem. Vzhledem k nadřazené technologii sil ET ve svých teroristických pokusech od „11. září“ vždy selhali. Teď znovu zkouší vyvolat strach. Ví, že velmi pravděpodobně ze stejného důvodu jako SARS se nevyvine ani ptačí chřipka. Spoléhají na to, že hrozbou stanného práva s povinnými karanténami a vakcinací vyvolají dostatečný strach… Bez světla, s výjimkou jiskry, která je životní silou jejich duší, považují temní ostatní za postradatelné. Chtějí dosáhnout vyděšeného obyvatelstva, které požaduje očkování, které má škodlivé složky, a ospravedlnění policejních států. Máte moc se s nimi vypořádat, pokud necítíte strach!

4. … Dostatečné množství lidí chápe univerzální zákon manifestace a ví, že zaměření se na zdraví v mysli, těle a duchu všech národů Země to vytvoří, navzdory cílům temných myslí. Srovnávací hrstka lidí věděla, že myšlenkové formy o SARS nepředstavujícím hrozbu zabrání zhmotnění nemoci. Stejně tak zmenšení síly hurikánu Rita. Oba tyto výsledky vyplynuly z kolektivní energie s těmito záměry.

5. Chci zmínit něco jiného, co je životně důležité. Pomáháte, když posíláte světlo temným. Temní zapomněli, že vše je jednota ve Zdroji. Stále více bojí, že ztratí svou zbývající kontrolu - denně vidí „defekty“. Vaše světlo se přidává k dalšímu z planety a motivuje defekty, aby se přidali k silám světla. Všichni poslové z vysokých stanic vám říkají, že energie lásky je nejmocnější ve vesmíru a vybízí vás, abyste touto energií osvítili temné duše, které žijí ve strachu. Protože strach způsobuje neuvážená rozhodnutí a bezohledné činy. Nejlepším zájmem každé duše je cítit lásku k celé Zemi.

7. … Americký vliv v záležitostech jiných národů - v podstatě samoobslužný a obvykle škodlivý pro obyvatelstvo těchto národů - znamená, že cokoliv se v USA vyskytuje, má globální dominový efekt. Změny probíhající v této zemi však nejsou izolovanými událostmi. Intenzita světla, která otevírá srdce a mysli, je globální. Po celém světě se odehrávají patrné změny k lepšímu od hnutí na úrovni jednotlivých zemí až po hlavy vlád.

8. … ankety jsou navrženy tak, aby neposkytovaly skutečné názory, ale aby vás přesvědčily, co si máte myslet…

13. … dokud Země neodstraní tisíciletí nahromaděné negativity, budou zemětřesení, sopečné erupce a bouře. Když její geofyzikální očištění přemění kinetický stav do neutrálního energetického fondu, tyto události skončí. Pokud jde o klimatické změny, i tyto jsou nezbytné, aby Země znovu získala silné zdraví. Stejně tak pro ni není zdravé, aby její moře, vzduch a půda byly znečištěny, její lesy vyrubány a její vnitřní minerály odstraněny. Není zdravé mít velké neplodné, vyprahlé oblasti, polární led, nebo spalující teploty. Země je na cestě k rozkvětu mírných pásem. Budete překvapeni, jak rychle se to ve vyšších vibračních úrovních stane!

15. … Velká zemětřesení jsou reakcí Matky Země na žádost milionů duší v postižených regionech s pozměněnými dohodami před narozením, aby se mohly podílet na tomto úspěšném úsilí o uvolnění monumentálního množství negativity. Toto nezištné jednání ze strany těch, kteří zemřeli, a těch, kteří přežili, je ve jménu Země, takže nejvhodnější by byla vděčnost všech národů. Jen málokdo to však vědomě ví. Přirozenou reakcí je soucit… jako duše ve vyšších energiích sdílíme emocionální spektrum těch, kteří dobrovolně opustili svůj fyzický život i truchlících.

17. … Odhalení podvodu, který dlouho kontroloval život na Zemi, nepřijde najednou. Nicméně, dopad pravdy na všechno - od kontroly iluminátů ve vládách a náboženství až po život ve vesmíru a přítomnost naší vesmírné rodiny na, nad a uvnitř Země - bude astronomický. Zveřejňování začalo, potřebné osvícení není roky daleko, je to nyní.

20. … Změny ve vzdělávání mladých budou mnohem snazší než reedukace dospělých. Rozšíří se do všech odvětví vědy, náboženství, historie a návratu k umění, které jsou důležité pro duše. Dosud bylo vytlačeno z učebních osnov, protože finanční prostředky na samotné vzdělávání byly omezeny. Velmi malé děti nebyly indoktrinovány falešným učením, takže pro ně je to jen otázka učení se pravdy. Teenageři mohou být zpočátku odolnější vzhledem k přirozeným rebeliím v těchto věkových kategoriích, ale uvítají, že skutečně mají budoucnost a některé nároky jsou nevyhnutelné. Mnoho duší, které přišly během posledních deseti – dvaceti let je daleko pokročilejších v duchovní jasnosti, než starší populace a uznání jejich přirozených práv je vše, co potřebují. Logistická záležitost výměny učebnic - psaní nebo editace, tisk a distribuce - bude provedena rychle a učitelé budou připraveni přednášet ve spojení s počítačovými lekcemi, které jsou také v přípravných fázích.

22. Nerad poskytuji paušální návrhy. Každé dítě je jedinečné. Nicméně, některé obecné směrnice jsou rozumné pro všechny. Žádné další očkování jakéhokoliv druhu! Nechte si provést analýzu tělesné chemie prováděnou odborníkem - vybral bych si „alternativního“ poskytovatele zdravotní péče, který může určit jakoukoliv nerovnováhu a poradit s nápravnými opatřeními. Vzhledem k tomu, že chemie těla je složitá, myslím, že je moudré poradit se s odborníkem o přírodní doplňkové výživě v nejlepší možné kvalitě. Zvažte zejména zlato, málo známý, ale cenný mozkový posilovač, a znovu, vyberte si nejlepší kvalitu ve formě kapslí nebo prášku.

23. Nezbytná je zdravá a vyvážená strava. Odstraňte limonády, potraviny s umělými sladidly a jinými chemickými přísadami a zpracované výrobky z bílé mouky. Snižte spotřebu masa, mléčných výrobků a rafinovaného cukru a zvyšte syrovou zeleninu, ovoce a celá zrna. Nový režim výživy má za následek zlepšení stavu a chování. Prodiskutujte s praktickým lékařem snížení dávkování nebo eliminaci případných léků… Významné je tělesné cvičení a umělecké vyjádření v souladu s věkem, zájmy a schopnostmi. … a láska, naslouchání, humor, trpělivost, rozumná a důsledná disciplína, účast na aktivitách, povzbuzení a komplimenty na pokrok, jasná komunikace.

25. Přirozený autismus - Lidé se rodí s tímto stavem, ale není to genetické. Autismus je samostatný stav duše vybraný jako protiváha hyperaktivity v jiném životě. Nemyslím hyperaktivitu ve smyslu mimořádně aktivního, jinak v podstatě stabilního jedince v mysli a těle, ale spíše infekční poruchu, kterou nezmírní žádné množství napomenutí a přemlouvání.

26. Je to čistě otázka vůle duše, která umožní překonat přirozený odpor autistů v jejich kokonu. Vlivy prostředí mohou buď urychlit, nebo potlačit schopnost autistického dítěte naučit se a stát se funkčními v rámci „normálnosti.“ Pozitivní prostředí samo o sobě je však pouze nárazníkem mezi mechanismem mozku a chováním, které by bylo mnohem horší v apatických podmínkách, kde by nebyla nabídnuta ani láska ani pomoc.

27. Na úrovni duše je vždy povědomí, že se jedná o lekci, kterou jste si vybrali. Neexistuje žádná škoda nebo utrpení duše z prožívané osobnosti, nýbrž jen láska a trpělivost. Jedná se o stejné vlastnosti, které člověk potřebuje od své rodiny jako nejpozitivnější reakci na výzvy života.

29. … Změny ovlivňující bankovní politiku, snižování nebo odstraňování dluhů pro jednotlivce a národy, spravedlivé zdanění a mzdy, financování sociálního programu a vzdělávání zaměstnanců, stabilizované akciové trhy jsou zpracovávány za zavřenými dveřmi. Úleva od finančních těžkostí bude následovat co nejdříve po provedení těchto změn. Rektifikace globálního trhu práce je složitějším závazkem než jen změnou zákonů a politik, ale bude těžit i z nového vedení a harmonických interakcí nahrazujících vykořisťování.

31. Terapie při léčení psychiky? Láska, energie lásky! To není jednoduchá odpověď, je to jednoduchá pravda. Může být obtížné přesvědčit lidi, aby se naučili milovat sami sebe, pohybovat se v minulosti v jakýchkoli provinilých pocitech a odpouštět sobě i ostatním vnímaným omylům, je „nejrychlejší a nejjistější“ léčbou psychického traumatu. Ale terapeuti a klienti se musí snažit, protože v tom je lék.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |