Home > > Matthew Ward - 2. května, 2014

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. května, 2014S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Může se tedy zdát, že vaše srdce jsou sjednocena pouze v dobách hromadných osobních tragédií, a není to tak. Vždy jste sjednoceni ve své lásce k rodině a dětem a lepšího světa pro budoucí generace. Tento základ vaší jednoty je mnohem silnější než vaše rozdíly. Proto v nadčasovém kontinuu žijí všechny kultury a rasy Země v harmonii mezi sebou navzájem a přírodou. Vytváříte tento svět, když překonáváte výzvy v tomto okamžiku.

Putin nechce válku. Zmatky jsou zčásti zásahem ze strany Spojených států. Není to vládou, ale tím, že USA jsou domovem CIA, což je frakce iluminátů, kteří řídí celosvětově banky. Jejich „černé opy“ mají stále dostatek životaschopnosti, aby mohli zhoršovat situaci tam, kde jsou lidé nespokojeni.

Neočekávejte hladký přechod nebo rychlé výsledky, zejména tam, kde boje stále zuří a tam, kde emoce stále ničí.
Rozhovory s cílem ukončit desetiletí nepokojů mezi Izraelem a Palestinou opět zapadly, protože vrchol iluminátů nechce harmonii, dokud je region pod jejich kontrolou. Pár jedinců udržuje iluzi nadvlády nad světem s velitelstvím v Jeruzalémě.

Afrika byla historicky arénou pro útlak a krveprolití. Spolu s nemilosrdným zabíjením se silnější kmeny zajímaly slabší a udržovaly je v podřízenosti, nebo je prodávaly do otroctví. Negativita, která se shromáždila během století porážek, otroctví a později apartheidu a občanských válek, byla postupně uvolňována během vzestupu Země. Přetrvávající nízké vibrace v těchto zemích nechávají obyvatele náchylné k otřesům a břidlicové podloží Afriky je neumožňuje uvolňovat zemětřesením, erupcemi a bouřemi. Světlo přichází pomaleji než do jiných oblastí.

Ve vaší společnosti jsou zvláště zranitelné osoby, které snášejí traumata, například dlouhodobý boj, sexuální obtěžování, fyzické týrání nebo duševní aberace. Nekontrolovaný hněv a ohromující zoufalství zaskočí minimální stabilitu jednotlivců a často zabíjí ostatní nebo sebe samé. Měli byste ukončit energie pomsty, ve kterých jste školeni od dětství.

Nejen bývalí obyvatelé Země využívají jedinečnou šanci na dokončení karmy třetí hustoty v jednom životě namísto mnoha. Přicházejí i duše z jiných civilizací. Mnoho milionů se rozhodnou žít a zemřít za bolestných okolností. Tisíce světelných pracovníků, z nichž většina nikdy tento termín neslyšela, se podílejí na povznášejících humanitárních programech.

Na Zemi nebude žádná jaderná válka, protože Stvořitel rozhodl, že žádné další války ve vesmíru už nebudou. Když těla zemřou v pozemních, nebo velmi nízkých atmosférických explozích, duše nejsou poškozeny - hustota těl je chrání. Když jaderné zbraně explodují ve vesmíru, jak se stalo v jiných civilizacích, duše žijící jako volní duchové nebo ve formách hustoty světla nejsou chráněny. Byly rozbité a jejich části rozptýleny po celém prostoru.
Získávání jejich částí a restaurování jsou zdlouhavé, složité procesy, speciálně vyškolené týmy hledají části duše. Některé se mohou bezcílně vznášet a pamatovat si jen svou existenci, jiní mohli vstoupit do těl laskavých duší, které přijaly „sirotky“, někteří mohou být zajati temnými bytostmi a drženi jako rukojmí, a někteří mohou být tak vyděšení a zmatení, že se mohou rozpadnout. Každá část si ale zachovává jedinečnou frekvenci duše a to je sledovací signál, který vyhledávací týmy používají jako svůj naváděcí systém.

Když je nalezena a získána část duše, je vzata do rehabilitačního centra na léčbu, která je přizpůsobena jejímu stavu - to znamená jakoukoli péči vhodnou pro její zkušenosti v odděleném stavu. Jak se nacházejí ostatní části této duše, každá je odvezena do centra a jemně znovu zavedena do částí, které jsou omlazeny. Po nalezení a vychování všech částí jsou pečlivě znovuzačleněny, takže všechno zažívání, poznání a vzpomínky v souladu se spisem duše v Akašických záznamech. Teprve pak může být duše plně uzdravena a obnoveno fungování. V některých případech to trvalo až tisíce lineárních let.

Tento obrovský závazek ukazuje, jak důležitá je každá duše pro Stvořitele a v tomto vesmíru pro Boha, a to, co tyto roztržené duše snášejí, je důvod, proč Stvořitel rozhodl, že už nikdy nebude další jaderná válka. V souladu s tím Bůh autorizoval všechny duchovně, vědomě a technologicky vyvinuté civilizace, aby zabránily každému pokusu odpálit jaderné hlavice kdekoli v tomto vesmíru - ve vašem světě, udělali to více než tucetkrát.
Protože „standardní“ válka je iniciována svobodnou volbou někoho, a karmické kolotoče pokračují, Bůh nemůže zasáhnout. Je povinen ctít Stvořitelův zákon, který nedovoluje žádnou výjimku ze svobodné vůle jiných duší, mimo jaderné války. V tomto zákoně je povolena čestná volba Gaii pro masivní vylití světla, aby zachránila své planetární tělo a všechny jeho formy života. Obrovské, silné vzdálené civilizace, které reagovaly okamžitě, umožnily Zemi, aby se uvolnila z hluboké třetí hustoty a začala na své cestě vzestupu.

I když to probíhá s nebývalou rychlostí, víme o vaší netrpělivosti. Důkaz pokroku je například zacházení se zvířaty. Zvířata jsou duše, každý je součástí Zdroje. Stejně jako vy se vyvíjí. Mezi některými druhy jsou duše vysoce rozvinutých lidí, kteří se rozhodli v těchto formách ztělesnit specificky, aby posílili ducha spojení mezi životy zvířat a lidstvem. Láska je klíč - zvířata vám ukazují, jak milovat bez podmínek nebo omezení.

Inteligence vyšších řádů je velmi blízká vaší. Velryby a delfíni - kytovci jsou nejrozvinutější duše na planetě, intelektuálně a duchovně. Spektrum emocí a vlastností zvířat je podobné vašemu, s výjimkou získaných vlastností, jako je takt, podvod, v některých ohledech je jejich povědomí nadřazené. Znají vaše myšlenky, jsou citlivější na energii než většina lidí a jeden nebo více jejich základních pěti smyslů je vyvinutější, než vaše.

Jsou multidimenzionální duše stejně jako vy, ale vědomě se pohybují mezi fyzickými a duchovními světy a chápou, že neexistuje žádná taková věc jako „smrt“. Telepaticky komunikují mezi sebou a komunikují s nesčetnými Dévickými dušemi. Většina lidí ví málo nebo nic, ale tyto vzácné bytosti jsou nepostradatelné pro rozkvět všeho života na Zemi.

Před lety žili živočichové pokojně, mezi všemi formami života, včetně rostlin a Devických království, existovala telepatická komunikace. Celá planeta byla tehdy Eden a každý život vzkvétal. Když silná civilizace s temným sklonem podlehla vůli temných sil, snížila DNA slabších civilizací a zahrnula brutalitu. U zvířat zavedla zuřivost, která vedla k řetězci dravec-kořist. Se stmíváním vědomí lidí začaly masakry. Planeta klesla po spirále dolů do hluboké třetí hustoty a zůstala tam po dlouhou dobu.

Temné síly věděly, že velryby ukotvují světlo v hloubkách oceánu, kam temnota nemůže dosáhnout, a aby odstranily veškeré světlo na Zemi, tato síla ovlivnila lidi, aby zabíjeli velryby jako součást kultury nebo obchodu, a mnohem později je vážně poškozují sonarovým testováním ve vodách oceánu. Temnota však nedosáhla svého cíle - velryby se dohodly, že nechají své světlo hluboko v mořích i po zabití jejich těl.

Stejný temný vliv stojí za zničením stád bizonů. Ti byli zdrojem potravy původních obyvatel. Domorodci zabili jen tolik bizonů, aby se najedli a vyjadřovali svou čest a vděčnost za životy, které vzali.
Další příklady vlivu temnoty motivovaly obyvatelstvo k používání slonoviny, nošení kožešin, trofejím, živočišným afrodiziakům, miliony zvířat ve volné přírodě nebo vodě byly zabity pro zábavu.

Nikdy to nevstoupilo do mysli lidí, že zvířata mají emoce a inteligenci a mnoho druhů je orientováno na rodinu a truchlí nad ztrátou člena rodiny nebo drahého přítele, stejně jako lidé. Tato mentalita třetí hustoty se musela změnit tak, že Země mohla vzestupovat, a proto během sedmdesáti let se zvyšovalo vědomí vaší společnosti o významu zvířat v rovnováze veškerého života na Zemi.

Poté, co některé hlasy prohlásily, že zvířata mají právo na lidské zacházení a důstojnost a respekt, se začaly formovat skupiny a několik odvážných jedinců bylo inspirováno žít ve volné přírodě a zaznamenávat svá pozorování určitých druhů. Tyto začátky se rozrostly do dnešních místních, národních a mezinárodních organizací s posláním zachraňovat zvířata a jejich přirozená stanoviště. Někteří z nich provádějí nebo rozšiřují konzervy pro zraněná a opuštěná divoká zvířata, jiní provozují úkryty nebo záchranné a rehabilitační programy pro týraná domácí zvířata a mnoho lidí tyto skupiny finančně podporuje.

Rozhořčení nad nelidskými podmínkami, za nichž žijí a umírají hospodářská zvířata, nutí ke zlepšení v těchto oblastech. Zoologické zahrady vytvářejí nebo rozšiřují prostředí volně žijících živočichů a chovné programy chrání ohrožené druhy. Cirkusy reagují na žádosti o péči o jejich zvířata, právní předpisy zakazují vývoz zvířat, pytlákům se pomáhá najít jiné živobytí, zákony vyžadují, aby chovatelé domácích zvířat splňovali vyšší standardy.

Rozsáhlý výzkum chování zvířat, inteligence a komunikace v těchto ohledech ukazuje jejich podobnost s vámi. Zvyšuje se počet domácích zvířat, Školní děti jsou vzdělávány o potřebě kastrování a správné péči a výživě. Mnohé petice prosazující dobré životní podmínky zvířat, a internet oplývá filmy a fotografiemi mezidruhového přátelství.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |