Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 2. prosinec 2020

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 2. prosinec 2020


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Tato sezóna svatých dnů se významně liší od předchozích let, ovládá myšlenky a pocity ve vašem světě. Místo tradičních obřadů a oslav s rodinou a přáteli mnozí truchlí nad svými blízkými, s nimiž jim bylo odepřeno rozloučení a jsou nuceni se vzdát účasti na posvátných bohoslužbách. I my cítíme smutek, že váš rok 2020 končí tímto stavem.

Drazí, můžete si udržet duch tohoto období, které oslavuje lásku, dobrotu ve vašem životě a ve světě a sdílení ho s těmi, kteří to potřebují. Když budete jednat povznášejícím způsobem se všemi, kterých se dotýká vaše péče, můžete si připomenout radostné svátky. Pokud s vámi již milovaní nejsou, můžete cítit štěstí jejich života v úžasném světě úžasných činností a rozmanitosti.

Energetické pole Země také odráží další primární myšlenky, pocity a činy společnosti – covid, nepokoje ve zvyšujícím se počtu zemí a prezidentské volby ve Spojených státech. Abychom tyto situace objasnili, začneme otázkami čtenářů, nad kterými uvažují všichni, kteří vidí pozadí „pandemie“.

"Neměli by pracovníci světla odmítat masku na veřejnosti a testování na COVID, aby pomohli šířit povědomí o pravdě?" Proč se případy zvyšují? Co můžeme dělat s povinným očkováním, když bude vakcína k dispozici? “
Pokud jsou masky vyžadovány zaměstnavateli nebo ke vstupu do veřejných budov, nikdy bychom nedoporučovali se porušením tohoto nařízení dostat do problémů. Ale kdykoli můžete, sundejte masku a dýchejte přirozeně. Pokud vaše práce nevyžaduje testování, když nejste nemocní, vyhnete se karanténě. Není to tak, že by případy covid rekordně narůstaly; to jen statistiky. Testy jsou součástí masivního klamu. Některé jsou určeny k registraci pozitivních, jiné detekují viry, které způsobují nachlazení a „běžnou“ chřipku, a všichni pozitivní jsou označováni jako covid-19. Statistiky zahrnují také vážně nemocné, za jejichž úmrtím stojí údajně „komplikace kvůli covidu“.

Samozřejmě, že existují skutečné případy k nimž masky významně přispívají. Zabraňují normálnímu dýchání, čímž narušují imunitní systém a vytvářejí náchylnost k různým druhům onemocnění. Pokud osoby s oslabenou imunitou tráví čas s někým, kdo má covid, mohou ho chytit.

Ilumináti nespoléhají jen na samotnou nákazu, aby udrželi svoji „pandemii“. Neúprosné hlášky masmédií s nárůstem počtu případů a nabádáním „úřadů“ k nošení masek a sociálnímu distancování, je účelové. Energie myšlenek a pocitů o covidu se přidává k energetické hmotě, čímž tuto chorobu drží. Zvyšující se počet případů po celém světě vyvolává strach u populace, která se nezajímá o podstatně nafouknuté statistiky. Energie strachu oslabuje přirozenou imunitu těla a zvyšuje zranitelnost vůči jakékoli nemoci. A co je pro temné na této pohromě nejdůležitější je generovaná energie strachu, která jim poskytuje „potravu“ k přežití.

Vysoké vibrace světla, které vyzařujete, pomáhají potlačit nízké vibrace strachu. A protože se obyvatelstvo zaměřuje na znovuzískání kontroly nad svými životy a živobytím, ustoupí zaujetí covidem a jeho energie ubude, až nakonec nebude existovat.

Mnoho společností spěchajících s vývojem vakcín je další součást podvodu. Vakcíny dostatečně účinné na zabíjení lidí se zdravotními problémy byly připraveny rok před vypuštěním viru a plán na tuto „pandemii“ začal před deseti lety. Kromě toho, že jsou plánovači na dlouhé vzdálenosti, nechávají jejich činy bít do očí, protože se domnívají, že si toho bázlivá a souhlasící veřejnost nevšimne. Například název jejich posledního onemocnění, covid-19 = cov - osvědčení o očkování - id - identifikace, to znamená, že vás pomocí naprogramovaného nanočipu v injekčním roztoku označí – 19 znamená 19. kmen koronaviru.

Nevidíme, že by se očkování stalo obecně povinným. Hovoří se o přednostním očkování zdravotnického personálu a dalších nezbytných povolání, ale zda k tomu dojde závisí na tom, jak brzy bude odhalena pravda o „pandemii“ a uvolněna léčba, která je nyní zakázaná Ilumináty, kteří kontrolují zdravotnická zařízení. Přijde to. Pro uklidnění, vědci v mimozemských speciálních silách snížili toxicitu vakcíny a vymazali sledovací program čipů, který měl zaznamenat vše, co kdekoli děláte.

Šíření covidu může být impulzem, protože občané více zemí se bouří proti svým vládám. Kořenem všeobecné nespokojenosti je ale nekontrolovatelná korupce, krádeže státních pokladen, masová chudoba, útlak občanských práv a nespravedlivé systémy spravedlnosti.

Cesta povstalců se otočí tímto směrem, postupná povstání ve všech zemích povedou k prospěšným změnám ve všech aspektech života. Žít svobodně a radostně ve zdraví a hojnosti je osud civilizace Země.

Nespočet energetických streamů se točí kolem národních situací a „pandemie“, nejhorší jsou streamy týkající se amerických prezidentských voleb. Navzdory odmítání jakéhokoli podvodu v hlasovacích procesech existují důkazy o opaku. Podvody nejsou ve volbách v této zemi - ani v jiných – novinkou. Až vyjde najevo pravda o volbách z minulého měsíce - a nemůže to trvat dlouho - otřese touto zemí až do samého jádra a související akce budou zahrnovat celou planetu.

Nic ve vašich historických knihách nenaznačuje, že Spojené státy označované za demokracii, byly od doby získání nezávislosti na Britech korporací, kterou řídili ilumináti uvnitř i mimo vládu. Z Ameriky a dalších základen ovládají moc po celém světě.

To zahrnuje globální ekonomiku řzenou akciovými trhy, které jsou jen kouřem nesčetných počítačových transakcí bez peněžního základu. „Hraní na burze,“ obchodování s měnami, iluminátský majitel Federálního rezervního systému, tisk peněz z čistého nebe, lichvářské úroky na kreditních kartách, mezery v daňových systémech a krycí společnosti umožnily, aby počet milionářů a miliardářů neustále rostl na účet rostoucího počtu bezdomovců, hladových a zbídačených a vážně poškozené a znečištěné planety.

Ukončení této nespravedlivé a neudržitelné situace je důvodem, proč duše mimo planetu, vedené St. Germainem, spolupracovaly s vizionáři na Zemi na vytvoření NESARA, nyní nazývané GESARA. Ačkoli se jedná o americkou legislativu, je základem pro světovou transformaci, a jakmile se odhalí pravda o amerických volbách, uzákonění jejích ustanovení se může vážně posunout vpřed.

Všechno, co se děje v očích veřejnosti a v zákulisí, vyvolá komplexní a zoufale potřebnou změnu. Dočasný odpor a zmatek nemůže zablokovat Zemi v plnosti směřující ke slávě jejího Zlatého věku.

„Matthew říká:„ Podporujeme vás bezpodmínečnou láskou. “Čím se to liší od lásky nebo světla lásky?“
Začněme tím, že bezpodmínečná láska je Stvořitel, nejvyšší síla ve vesmíru a Zdroj všeho ve vesmíru. Ze svého stavu dokonalosti vydal Stvořitel svou podstatu čisté lásky a světelné energie a vytvořil první duše, archanděly.

V určitém okamžiku jim Stvořitel dal svobodnou vůli použít svou energii k uskutečnění jejich vlastních myšlenek a dal stejný dar všem následujícím duším. S energií lásky a světla vše, co existuje, bylo, je a stále více bude spoluvytvářeno.

Láska a světlo jsou tedy „mocné nástroje“, které Stvořitel dává všem duším. To, jak tyto nástroje používají ve fyzickém a duchovním životě, je jejich svobodná vůle, což je další část Stvořitelova daru. A bez ohledu na volbu jsou všechny duše věčnou energetickou podstatou Stvořitele. Stručně řečeno, jste bezpodmínečná láska, pomocí lásky a světla manifestujete, co chcete.

Manifestace na této stanici sjednocené vysokýmy úmysly nejsou dokonalé. Žádný projev nemůže být - pouze sám Stvořitel je dokonalost. Můžeme vás však s Jeho bezpodmínečnou láskou podpořit naším úmyslem, aby vám tato nejmocnější síla ve vesmíru pomáhala po celou dobu vaší pozemské cesty.

Nyní mluvme o lásce a světle nebo o lásce-světle - shodná energie vyjádřená jinak - v dnešním světě. Tato energie má intenzitu, která na planetě nebyla, protože její krása a čistota z ní udělaly klenot tohoto vesmíru, a vylučuje vše založené na temnotě, aby mohly být uzdraveny rány Země a jejích národů. Ať jste pracovník světla, válečník světla, hvězdné semeno nebo průvodce, vy a všichni ostatní dobrovolníci z jiných zemí probouzíte národy Země, aby k nim mohlo přijít uzdravení a oni mohli uzdravit jejich svět.

Promluvme o „záhadných“ monolitech, které se objevují a mizí. Jsou zhmotněny a dematerializovány členy vesmírných posádek, aby ohlašovali nástup civilizace Země postupující v duchovním a vědomém vědomí.

Milované sestry a bratři, mnoho tradičních svátkových oslav a shromáždění vám bude chyběl, ale nemusíte si nechat ujít hudbu tohoto období. Ať posloucháte nebo zpíváte tato známá slova, nechte svá srdce vyslat prudké vibrace „Radosti světu“ a „Míru na Zemi, dobré vůle lidem“.

Začněte svůj nový rok s důvěrou a radujte se. Svět, který pomáháte pozemským národům spoluvytvářet v lineárním čase, vzkvétá v kontinuu - vaše mise je již vítězná!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge