Home > > Matthew Ward - 4. července 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 4. července 2008


2. Osvícené duše v duchovní říši a ve fyzických civilizacích dlouho se smutkem sledovali každoroční oslavy Dne nezávislosti. Pravdou je, že krveprolití a zkáza ve válce o nezávislost byla pro nic. „Vítězství“ bylo falešné, a stejně tak i svrchovanost udělená Ústavou. „Domov statečných“, ale nikdy „země svobodných“. Lidé této země nikdy nebyli bez kontroly. Nikdy nebylo hlavní pozorností splnění potřeb národa. Ve státnosti, stejně jako v koloniích, byl národ nerozlučně spjat s Anglií. Tam je jedna z nejzachovalejších pevností skryté kontroly, a druhá je ve Vatikánu. Ta první je politická, právní a ekonomická a druhá je náboženská. Tyto síly pracovaly v tandemu, aby vštěpovaly víru a upravovaly rozsah činností občanů.

3. Od počátku vyhlášení „nezávislosti“ každá válka, do které byla tato země zapojena, včetně občanské války, která rozdělovala rodiny a národní oddanost, každý hospodářský vzestup a pokles, každé pořízení půdy, každé prezidentské volby a legislativa, všechny aspekty fungování soudní soustavy a daňové politiky a korporátní růst byly zmanipulovány řadou těch, kteří systematicky ničili vizi a účel zakládajících otců států.

4. Kombinované síly, o nichž hovořím - v současné době často označované jako Ilumináti, tajná vláda, Nový světový řád, elitáři nebo neokonzervativci - vládnou životy lidí po celém světě po mnoho staletí.

5. Letos se ale radujeme, protože je na vašem blízkém horizontu PRAVÁ NEZÁVISLOST - svoboda pro VŠECHNY ŽIVOTY na Zemi. Dlouhá éra kontrolorů vidí svůj konec, protože jejich zločiny proti lidstvu a přírodě jsou vystavovány stále více a více i ve velkých médiích, a to navzdory pokusům regulátorů potlačit pravdu.

10. Barak Obama dělá jen to, co musí, aby se zdánlivě přizpůsobil očekáváním Iluminátů. I když je jejich mocenská základna v troskách, stále mají dostatek vlivu na volební výsledek, a to podvodným hlasováním, úplatkářstvím a výhrůžkami rodinám, které jsou proti nim. Takže buďte v klidu, pokud se vám „veřejnost“ Obama stane znepokojující - je to jako mnoho jiných situací, které nejsou tím, čím se zdají být, a čas ukáže. Aniž bychom ohrozili fyzickou bezpečnost jeho rodiny - nejenže jsou obklopeni světelnými bojovníky, ale kdo z potenciálních vrahů by věřil, co říká „hlas v jejich hlavě“?

11. Nedostatek plodin, geneticky modifikované plodiny, které v další generaci nerostou a ethanol jako alternativa k palivu je ale další součástí temného plánu na snížení stavu obyvatelstva.

12. Většina povětrnostních a geofyzikálních událostí Země ovlivněná technologií používanou se zlovolným úmyslem masivních úmrtí a škod při záplavách a zemětřeseních měla za cíl vytvořit negativitu rozsahem devastací. Božská milost ctí petice na úrovni duše na pozměněné smlouvy lidí, kteří hromadně zahynuli, aby mohli opustit svůj fyzický život nepřiměřeně tvrdých deprivací a tyranského útlaku a pokračovat ve svém rozvoji v životě v duchu.

13. Neobvyklá prevalence požárů také způsobena zneužíváním technologií.

******************

Dianne Robbinsová – poselství Stromových lidí, v zastoupení kytovců a duší žijících v „duté“ Zemi.

Zdravíme naše bratry a sestry žijící ve stínu našich listů a našich větví. Jsme Stromoví lidé, stojící na tvé zemi ve všech našich vznešenostech a milosti. Zpíváme vám prostřednictvím našich větví a listí. Doufáme, že vás melodie „chytí“ a budete cítit naše esence a radovat se z našeho kontaktu. Promluvíme si s vámi o požárech ve státě Kalifornie a o kouři, který halí vaši horu v Mt. Shasta. Tyto požáry byly cíleny vaší tajnou vládou, která používá přírodu k tomu, aby spálila naše životy a znečišťovala vzduch svým kouřem, aby vás ochromili, aby mohli snížit počet obyvatel prostřednictvím nemocí a lépe ovládat život strachem. Používají nejinteligentnější zbraň, kterou mají nyní k dispozici. Technologie je rekonstruována z havarovaných vesmírných plavidel pod vedením negativních ET.

Věděli přesně, kam zasáhne úder blesku, protože ho sami přesně cílili. Pak odpálili bleskové náboje. Je to docela jednoduché a vynikly v tomto druhu boje. Využívají síly přírody a dělají to tak, jako by to byla přírodní událost. (Nový název pro tento druh boje je 'Weather Warfare' podle Jerry E. Smitha")

Ano, příroda sama vytváří určité katastrofy v reakci na nerovnováhu v jejím těle způsobenou naprostou neúctou lidstva k jejímu životu. Musíme však říci, že většina těchto zemětřesení, tsunami, záplavy, sucha, výbuchy sopky, větry, hurikány, tornáda, požáry - to pojmenujete - jsou nyní záměrně způsobeny vládami, aby vyřešily svůj problém, že vás mají příliš mnoho na povrchu, protože příliš mnoho lidí je příliš těžké kontrolovat. Čím méně lidí musí ovládat, tím více vás mohou využít - a to je jejich konečný cíl: vlastnit vás a vlastnit Zemi.

My stromy tady stojíme a sledujeme, jak se vše rozvíjí. Snažíme se navázat kontakt s vámi, ale obracíte se k nám hluchýma očima a pozorně nás ignorujete, když stojíme tiše přímo u vás. Jsme zde jako vaše bašty síly, válečníci v přestrojení, kteří, když jste v souladu s námi, mohou svrhnout tyranii těch temných skrze naši společnou sílu a moudrost.

Všechny síly přírody jsou na vaší straně, pokud budete v souladu s naším vědomím pevně s námi, abyste je odzbrojili. Děláme to skrze naše kombinované vědomí - protože když kombinujeme naše vědomí, naše Světlo se exponenciálně zvětšuje a urychluje rychlostí nad rámec vašich současných představ - a Světlo, když se exponenciálně zvětšuje, zvyšuje svůj Světelný kvocient, který může odzbrojit a neutralizovat a potlačit veškerou negativitu na Zemi, uvolnit nejen lidstvo, ale všechny životní formy, aby se vyvíjely tak, jak jsme vždy chtěli.

Vidíte, proč je tak důležité se s námi spojit? Slyšeli jste o termínu „rozděl a panuj“? Tato taktika je zřejmá v říši přírody a temnota tuto taktiku tak dobře zná. Rozdělili nás tím, že nás oddělili kvůli našim různým formám. Jste v jejich hře, a není tak těžké na to přijít. Jen se s námi spojte a my můžeme být silou tak velkou, že ani jejich nejlepší stratégové nebudou vědět, co mají dělat a vzdají se. Znáte dobře: „v jednotě je síla“.

Stůjte u nás v naší síle a my vás pomůžeme ke svobodě. Všechny ostatní formy života jsou s námi spojeny, protože jsme spojeni se všemi, kromě vás lidí… kteří až dosud nechtěli žádnou část zbytku Božího Stvoření. Ale protože jste také součástí Božího Stvoření, proč nespojit síly se všemi z nás. Nejen s našimi lidmi Stromů, ale se všemi Stvořeními přírody, se všemi formami života. Propůjčete své vědomí nám všem, a my budeme schopní překonat a zvládnout všechnu tyranii všude na Zemi.

Vyzýváme vás, naše lidské bratry a sestry, abyste byli součástí řešení, ne součástí problému. Oddělení je součástí problému - ve skutečnosti je problém jen separace. Nic z toho by se nestalo, kdybyste se od sebe a od nás neoddělili. Pak byste nemohli být zmateni a oklamáni, protože byste měli přístup prostřednictvím našeho kombinovaného skupinového vědomí. Věděli byste, co se děje, než by se dostali mimo kontrolu. Teď je váš život spíš řízen, nežli vámi řízený.

Jsme Lidé Stromu, ale mluvíme jménem všech ostatních forem života umístěných na vašem povrchu.

Přejeme vám dobrý den.

****************************

15. Velmi respektovaný novinář Tim Russet zkoumal příliš hluboko a jeho život byl náhle ukončen. V tomto případě byla použita technologie, která může okamžitě bezkontaktně zabít tělo. V jiných situacích byla technologicky způsobena rychle rostoucí rakovina. V žádném typu smrti není běžně nic podezřelého, na rozdíl od podezření vyvolaných „sebevraždami“, nebo nepravděpodobnými „nehodami“, které odhalují, co chtějí Ilumináti skrýt.

16. Pravda o náboženství bude doložena starověkými záznamy a novějšími dokumenty týkajícími se náboženského dogmatu. Sexuální obtěžování dětí katolickými kněžími, které vycházejí na světlo, je založeno na faktografických základech. „Šokující“ zjevení původu a účelu náboženství se však stále objevují postupně a budou sporné. Dokonce bojují nejhorší stoupenci jakéhokoli náboženství.

18. ET technologie zabrání katastrofálním následkům experimentů v podzemních kolizích nebo jiných typech výzkumu, které by mohly děsivé. Země nevydržela tisíciletí zneužívání, aby její smrtelné planetární tělo explodovalo kvůli několika zvědavým vědcům!

19. Co se týče prezidentských „voleb“ v Zimbabwe, je tato země díky svému tyranskému diktátorovi nejlepším příkladem oblastí, o nichž jsem se zmínil v předchozím sdělení, které se pomaleji vynoří z potlačování duchovního vědomí třetí hustoty. Poslední kroky v procesu transformace světa budou reformy v zemích, kde jsou lidé již dlouho utlačováni. Tyto duše si zvolily své současné životní podmínky, aby dosáhly rovnováhy, která pozvedne jejich prožívání třetí hustoty. Pokud podmínky překonají dohody před narozením, božská milost umožňuje ukončení fyzických životů a dokončení vybraných, ale nedokončených karmických lekcí duší v Nirváně a jejich vývoj do čtvrté hustoty.

20. Pokud jde o poměrně neškodné přírodní látky, produkují pouze prchavé osvícení, spíše zkreslení než osvětlovací zkušenost, zatímco duchovní růst přichází pouze z pohlcení síly světelné energie a je věčný. Chemikálie, a mezi ně patří i psychedelické léky - ničí mozkové buňky, tělesné orgány a tvoří bariéru mezi duší a vědomím. S mocí vůle a modlitby lze ukončit závislost na těchto druzích drog a napravit škody.

21. Ježíš a jeho matka nejsou na Zemi ve svých původních tělech ani v nových, které vypadají stejně, ale jejich podstata duše - všemocná Kristova energie lásky a božství - je na Zemi hojná. To je to, co motivuje hledání duše a pracovníky světla. Je to síla, která pohání vzestup země do vyšších hustot a projevuje zlatý věk!
„Esej 2012“ [23. prosince 2007].

23. Nikdy nejste sami ve svém úsilí o pochopení, svou cestu sebepoznání jako součást Boha. Nikdy nejste sami ve službě světlu, ani v „každodenním shonu“. Neustále nesčetné duše vás osvěžují světlem z dálky a zvláštní průvodci a andělé jsou na vaší straně. S láskou a požehnáním vesmíru se nyní loučím.

_____________________________

Omlouvám se za zpoždění v příjmu zprávy. Nefunkční starý počítač, chybné stahování souborů do
nového a několik pádů počítače.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |