Home Channeling? Our channelers About us Contact


Home > Česky > Matthew Ward - 5. dubna 2024

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. dubna 2024

S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Genocida v Gaze vedená Netanjahuem, iluminátem, který řídil útok Hamásu na Izrael, láme tomuto tajnému společenství hřbet. Začíná být známo, že založili a financovali všechny teroristické skupiny a jejich cílem je zabít šest miliard lidí.

Občané protestují proti politice vlád ovládaných ilumináty, představitelé dalších států odmítají hospodářskou a obchodní spolupráci a rostoucí vibrace a "bílé klobouky" zabrání ďábelským plánům v uskutečnění. Nepociťujte prosím strach z jakýchkoli děsivých předpovědí, které jste mohli slyšet v souvislosti se zatměním Slunce 8. dubna.

Mezi vyznavači New Age je očekávání, že bude trvat sto let nebo déle, než bude pozemská civilizace žít v páté hustotě, a řada dobrovolníků si nemyslí, že Arnoldův časový rámec 35 až 40 let je realizovatelný. Požádali jsme Arnolda, zda by o tom nechtěl promluvit, a on svou odpověď předal mé matce poté, co se vrátila z radostného rodinného setkání v Panamě.

Obtížně se smiřuje s tím, co nazývá "špatný řád života". Loni v červenci se ve svých 90 letech zotavila z masivního infarktu a před dvěma týdny mu podlehl můj milovaný bratr Michael, nejmladší z nás čtyř sourozenců. Je to smutné období pro celou mou rodinu na Zemi.

Nyní Arnoldova odpověď.
ARNOLD: Suzy, zdravím tě a děkuji, že jsi přijala můj vzkaz. Matthew, děkuji, že jsi mi nabídli příležitost změnit nízké vibrace pochybností ohledně načasování na vysoké vibrace důvěry a nadšení. Časový rámec je stanoven, ale jak víte, dobré vibrace usnadňují přechodové procesy. I když můj přehled bude vykreslen širokým štětcem, lidé budou obecně vědět, co mohou očekávat, a budou vědět, že konečné výsledky budou úžasné.

Drazí, Země prožívá jednu z nejvelkolepějších a nejpamátnějších transformací v historii tohoto vesmíru. Vše je energeticky propojeno a to, co se chystá pro Zemi, bude přínosem i pro zbytek tohoto vesmíru. Nejen proto vás všechny světelné bytosti všude na světě povzbuzují stále vpřed - je čas, abyste věděli, že jste součástí vesmírné rodiny.

To, co považujete za lineární čas, je ve skutečnosti energie, a protože se planeta přesouvá do rovin postupně lehčí energie, vnímáte to jako stále rychleji plynoucí čas. Vše, co se děje během vašeho pojetí času, se také zrychluje, jako harmonika, jejíž měchy se tlačí blíž a blíž. Zvláště významné je rostoucí uvědomění lidí, a proto vás můžeme ujistit, že všechny zásadní změny mohou být dokončeny za 35 až 40 let.

Toto ujištění má kořeny v mocné energii lásky - nikdy tuto sílu nepodceňujte! Láska je způsob, jakým dobrovolníci probouzí naši pozemskou rodinu; je to způsob, jakým ti, kteří se probudili, zvýšili své smýšlení, výhledy a aspirace, a jejich činy jsou smysluplné, přínosné. Láska je základem, na kterém pro sebe vybudují nový svět, Zlatý věk Země, a v kontinuu se jim daří v lásce, která je základem života tohoto věku.

Protože bude trvat ještě poměrně dlouho, než se objeví důkazy, že tomu tak je, mohlo by být užitečné vědět, co na této cestě očekávat. Vaši pomocníci z jiného světa by si přáli, aby vše probíhalo hladce a rychle, a nakonec to tak i bude, ale v následujících měsících jsou pravděpodobné občasné zmatky. Budete proplouvat energií všeobecného zmatku a hněvu vyvolaného Deep state, protože "bílé klobouky" ve vojenských silách zatýkají a odstraňují své kolegy, a další v těchto silách se starají o upevnění bezpečnosti a zničení zařízení temných, jakmile jsou odhalena.

Stále se diskutuje o tom, jak a kdy budou veřejně oznámeny šokující pravdy - kdo je dostatečně mezinárodně respektován, aby se mu věřilo? Ve vašem světě v tuto chvíli není mnoho důvěry - téměř každý ví, že hlavní média lžou a mnozí národní vůdci nemají na srdci nejlepší zájmy svých občanů.

Některé reformy jsou připraveny k realizaci a u jiných se dokončuje plánování, ale žádná z nich nemůže být účinně provedena, dokud nebude vymýcena temnota. Uvedu vám příklad, proč tomu tak je. Všude existují upřímné záměry poskytnout humanitární pomoc lidem žijícím v neutěšených podmínkách, a v některých případech nápor strádání a nouze začal před mnoha lety. Nejenže loutky temnoty a jejich přisluhovači vytváří překážky, aby se pomoc nedostala k lidem v zoufalé situaci, ale také zvyšují počet potřebných obyvatel tím, že v jedné zemi za druhou vyvolávají občanské konflikty, hospodářskou nestabilitu a terorismus.

Z činností a politik majících nepříznivý vliv na zdraví mysli, těla i ducha, bude po skončení období "deep state" věnována okamžitá pozornost zintenzivnění poskytování pomoci. Zastaví se rozprašování chemtrails a všechny další formy toxického znečištění; budou odstraněny trosky ve vodních nádržích; bude pokračovat vyhledávání a ničení nelegálních drog, chemických a biologických zbraní, kontaminovaných roztoků zvaných vakcíny a adrenochromu. Nespravedlivé zákony a vše ostatní, co souvisí s právní nespravedlností, bude zrušeno. Mainstreamová média začnou podávat věcné informace a váš zábavní a sportovní průmysl čeká velký úklid.

Nastartují se aktivity ve velkých projektech, jako je například ukončení praktik poškozujících životní prostředí, přechod ze současných zdrojů energie na volnou energii a změny v chovu zvířat v potravinovém řetězci. Organizované odrazování od čehokoli, co by pozvedlo utlačované nebo odhalilo skryté pravdy, bude pryč. Známé struktury, jako jsou vlády a byrokratické politiky, postupy a předpisy, budou v troskách a civilizace nemá žádné zkušenosti se svobodným a rázným jednáním s vizí. Když se na místní, národní i mezinárodní úrovni postaví na nohy moudří a čestní jedinci s odbornými znalostmi v mnoha oborech, akce, které se zatím zadrhávají, poběží hladce.

Dalším rozsáhlým projektem je školství, které bude přebudováno od předškolního vzdělávání až po doktorské studium. Studenti na všech úrovních se budou učit univerzální a historicky přesné informace. Pokrok i v dalších oblastech, jako je lékařská péče, energetika, zemědělství, doprava, stavebnictví a komunikace zajistí, že každý člověk na světě bude mít dostatek všeho, co potřebuje a po čem touží.

Bez ohledu na to, zda se název NESARA vztahuje na globální ekonomický systém, který nahradí současné zkorumpované fungování, či nikoli, aplikace zákona ukončí zbídačování; zruší dluhy zemí vůči Světovému ekonomickému fóru, Mezinárodnímu měnovému fondu a mezinárodním finančním organizacím; zruší některé druhy osobních dluhů a ukončí lichvářské úrokové sazby Federálního rezervního systému, daňového úřadu a bank.

Digitální bankovnictví, které je intenzivně propagováno, je součástí zkorumpovaného systému, nikoliv systému nového. Jsou zavedena opatření pro pokračování příjmů od vlád a z investic během přechodu systémů, ale může dojít ke krátkému období přerušení plateb. Směnný obchod, který dobře fungoval za "starých časů", bude fungovat znovu, a to pro tu část obyvatelstva, která najde uspokojení ve výměně dovednosti za pár bot, řekněme, nebo prostě v pomoci tomu, kdo to potřebuje, a nikdy nepůjde o peníze.

Zdá se, že vůdci pokrokových hnutí se ujmou jedné z největších společenských odpovědností, a to zajištění trvalého bydlení pro masy bezdomovců. Nikdo nepopírá, že tato situace je kritická, ale akce jsou mařeny strachem, chamtivostí, fanatismem a apatií. Zvyšující se vibrace zmírní a poté ukončí důvody ke strachu a zároveň zmenší negativní rysy a posílí ty pozitivní. Pak přejde monumentální výzva pro bezdomovce ,na pevnou cestu k uspokojivému výsledku.

K odklízení trosek ve válkou zničených oblastech a k obnově měst a podniků bude zapotřebí mnoha rukou. Někteří bývalí obyvatelé se budou chtít vrátit domů a začít znovu, jiní nebudou chtít být znovu vykořenění. Přistěhovalci, kteří splynuli s komunitou, která je přijala, a prosperovali díky tomu, že přispívali k její síle, se budou cítit "doma".

Lidé, kteří utekli před násilím, politickým útlakem a nedostatkem příjmů, budou chtít jistotu, bezpečí a možnosti vzdělání a práce před návratem do své rodné země. Vznikne mezinárodní organizace, která bude dohlížet na tuto obrovskou práci, jak by se dalo říci, na úklid.

Ukončení bezdomovectví občanů ve Spojených státech a nápravy podmínek, které tuto situaci způsobují, se ujme několik skupin v soukromém sektoru země, včetně týmu odborníků na alternativní zdravotní péči.

Úklidem projdou také zpravodajské služby a některé z nich, včetně CIA a Mosadu, odstraní své nepoctivé prvky nebo se úplně rozpustí. Pokud se změní hranice států, budou se brát v úvahu především společné kořeny předků, historie, kultura a filozofie. Když nové hranice vytváří vítězové ve válkách, nemyslí na pocity postižených lidí.

Skončí situace, jejichž cílem je vyřadit z provozu drobné zemědělce, malým podnikům, které se potýkají s problémy, bude finančně pomoženo a nadnárodní korporace, které si monopolizují trhy, budou rozděleny. Pokud bude možné podniky, které sloužily temným účelům, přebudovat a upravit - například korporace a továrny, které vyrábí vybavení pro válku -, bude to provedeno. Nemá smysl znovu vynalézat kolo, pokud jeho obroušení obnoví hladké valení.

Nebude nutné volit mezi vytvořením světa, jehož přírodní krásy jsou obnoveny a každý člověk je zdravý, šťastný a prosperující, a velkým dobrodružstvím vesmírného výzkumu. Zdrojů - talentů, znalostí, vynalézavosti, zájmu a peněz bude víc než dost, aby se skvěle podařilo obojí. A čas od času vás během nadcházejících let vesmír překvapí velkolepými událostmi, božskými dary, které pozvednou váš vývoj i vývoj Gaii.

V tuto chvíli nemá Gaia žádné jiné plány než vstřebávat intenzivní světlo, které umožňuje jejímu planetárnímu tělu postupně stoupat čtvrtou hustotou na cestě k cíli v páté hustotě. Tam ona, Bůh a Sol spoluvytvořili planetu jako ráj, klenot v tomto vesmíru. V něm bude budoucí populace Gaii žít v lásce, radosti, prosperitě a s úctou k celé přírodě ve světě majestátní krásy, ve Zlatém věku Země.

Mnoho duší žijících dnes na Zemi se během tohoto Věku vrátí, když reaktivovaná vlákna DNA umožní velmi dlouhý zdravý život, a další se na planetu vtělí poprvé. Jakkoli bude život idylický, nakonec se obyvatelé přesunou do vysoce vyvinutých světů, aby pokračovali v duchovním a vědomém růstu.

Milá rodino, vzhlédněte k nebesům a nechte se inspirovat rozlehlostí a zázračností našeho vesmíru - je příslibem nádherných zážitků. Mějte se rádi a nechte se obdarovat životem.

Matthew, doufám, že můj přímočarý přehled zažene pochybnosti o načasování. Děkuji vám za příležitost promluvit a Suzy, děkuji za přijetí mých slov. Je mi potěšením a ctí, že jsem byla pozván, abych přispěl k těmto poselstvím.

MATTHEW: Děkuji za poučné informace, Arnolde. A děkuji vám i všem vašim kolegům za vše, co děláte pro pomoc Gaii a všem jejím formám života.

ARNOLD: Je to služba lásky, stejně jako ta tvá, Matthew, a nyní se rozloučím. Sbohem i tobě, drahá Suzy.

MATTHEW: Sbohem, drahý příteli.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana

Poznámka od Suzy: Pokud tyto zprávy zveřejníte na jiných stránkách nebo sociálních sítích - a to je skvělý způsob, jak se o tyto informace podělit - uveďte prosím datum, mé jméno a www.matthewbooks.com. Děkuji.

Dotazy a komentáře prosím posílejte na adresu suzy@matthewbooks.com.

Všechny zprávy od prosince 2003 do současnosti jsou archivovány na adrese www.matthewbooks.com.

Prosím, přepošlete odkaz vnímavým rodinným příslušníkům a přátelům.

Pokud byste si chtěli některou z knih objednat, přejděte prosím do knihkupectví na uvedených stránkách.

Vychutnejte si kapitoly z knihy Matthew, povídej mi o nebi na kanálu Matthew Books na YouTube.

_________________________Share |Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge