Home > > Matthew Ward - 5. prosince 2010

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 5. prosince 2010


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici – tady Matthew.

5. Andělé - kolektivní energie světla, mají za úkol chránit, pomáhat a utěšovat vás. Jsou stále ostražití, aby mohli okamžitě reagovat na vaše potřeby. Strážce anděl, nebo gatekeeper, je přiřazen jako váš primární konstantní neviditelný a tichý ochránce, pomocník a průvodce, ale většina andělů jsou volní agenti, vždy k dispozici jako posily pro anděla strážce, kdykoli to bude potřeba. Můžete kdykoli požádat anděly o pomoc, ale i když v ně nevěříte nebo si nemyslíte, že byste je chtěli požádat o pomoc, energie vaší očekávané potřeby dosáhne Boha, a v božském komunikačním systému jeho vyslanci okamžitě vědí, jak reagovat.

6. Mnoho lidí v život ohrožujících situacích bylo zachráněno zásahem andělů, ale pokud jsou důsledky zoufalých okolností vybrány pro život duší, andělé nemohou zasahovat. Je jim však dovoleno zmírnit extrémní duševní nebo emocionální úzkost. Bez tohoto andělského nárazníku mezi jasnou myšlenkou a zoufalstvím, moudrým chováním a iracionálním jednáním nebo špatným výpočtem a jeho výsledky by mnoho fyzických životů bylo mnohem kratších než smluvní výběr duší.

7. Andělé nemají křídla. Mají schopnost je projevit, pokud si to přejí a někdy to tak dělají. V život ohrožujících situacích je však energie tak intenzivní, že někteří jedinci mohou vidět éterická těla andělů, pokud věří, že andělé mají křídla, vnímají křídla, i když žádné neexistují. Podle toho, jak silně tvá víra vytváří vaši realitu.

8. Občas se zdá, že andělé jsou tak pevní, jako vaše tělo. Mohou pracovat skrze entity v lidské podobě, ale s nadlidskými schopnostmi. Duše v nižších andělských říších mohou strávit celý život v hustotě Země. Projevují lidskou podobu a s velkou péčí a něhou slouží všude, kde vidí potřebu - pokud si myslíte, že je někdo andělem, můžete mít naprostou pravdu.

9. Další mimořádná andělská služba je dělat hudbu, která se odkazuje jako “hudba sfér” nebo “andělské sbory”. Vibrace jejich majestátních tónů vás dostanou na úrovni duše a zvednou unavené duchy a pomáhají léčit zlomená srdce.

10. Andělé nejsou vašimi jedinými neviditelnými pomocníky-duchovními průvodci. Duše v duchu nebo fyzických říších jsou také Božími vyslanci a jsou u tebe a volají. Andělé jsou vyvýšeni všemi ostatními a správně. Jako bytosti světla jsou čistoty, která je mimo jejich říše vzácná a jejich láska k lidstvu je bezpodmínečná. Tyto nádherné duše si v každém případě zaslouží vaši meditativní vděčnost za svůj přínos pro vaše životy. Když začíná nový rok, buďte si vědomi a vděční za neustálou přítomnost andělů ve vašem životě.

12. Evoluce duše, a tedy i vaše mnohonásobné životy, budou pokračovat „po celou věčnost“. Cesta sebeobjevování duše se bude dále rozvíjet po celý Zlatý věk a dál, a dál, dokud se každý nevrátí ke zdroji Stvořitele. Můžeme vám slíbit, že úžasné dobrodružství je stále více vzrušující!

13. Vzestup je evoluce, nikoli revoluce. Přechodné fáze vyžadují důkladnou přípravu, aby se všechny reformy řešily v rámci spravedlivých právních systémů, které jsou spravedlivé.

14. Mnoho „dobrých“, ale neosvětlených lidí bude odolávat nadcházejícím změnám.

15. Proto jsme vás vybídli zmírnit jejich strach a ctít jejich svobodnou vůli bez smutku a lítosti. Každý bude mít možnosti, jak překonat omezení třetí hustoty a postupovat vpřed v evoluci duše. Láskyplné pouto je věčné a sjednotí vás na úrovni duší ve všech kompatibilních energetických rovinách.

16. Vaši vědci bez zaváhání a odporu přijmou realitu vesmíru a zákony, které v něm řídí život.

17. Vaše dalekohledy a vědci nemají schopnost správně identifikovat většinu zázraků, které existují ve vesmíru, kde je vše energie kolísající v jedné, či jiné frekvenci. Nebeská hmota se může objevit v bublinkové formě, ale energie se nepohybuje jako mýdlové bubliny.

18. Manželství na Zemi nemusí vždy pocházet z lásky, nýbrž z pragmatických důvodů, jako jsou rodičovská uspořádání pro děti, neplánované těhotenství, upevňování bohatství, udržování „královských“ rodin, mladí lidé unikajících z nešťastného rodinného života, nebo chtíč. Žádná z těchto podmínek ve více rozvinutých civilizacích není. Pouze hluboké přátelství, slučitelnost, vzájemná úcta a láska vedou k dlouhodobému závazku, který je ctěn všemi, kdo znají pár. Právní předpisy v těchto odborech nemají žádnou roli.

19. Mnoho světlem naplněných jednotlivců si ve svých smlouvách o duši vybralo, aby ukončili fyzické životy před koncem roku 2012. Toto ustanovení platí i pro vyšší řády zvířat. Nevinnost zvířat - včetně těch, které považujete za dravce, kteří zabíjejí pouze pro jídlo a stanou se vegetariány, jako kdysi, jim automaticky dává průchod, pokud jejich smlouvy o duši v těle volají po této době. Takže do nové éry mohou vstoupit rodinní příslušníci a jejich milovaní mazlíčci společně.

21. Jste zvyklí myslet na zaměstnání jako práci s platem nebo mzdou, zatímco toto slovo znamená využití času, nástrojů nebo služeb s výhodou. To budete dělat ve čtvrté hustotě.

22. Ve čtvrté hustotě neexistuje mnoho typů prací, které jsou ve třetí hustotě. Neexistují například průmyslová odvětví spojená s válkou, chemická výroba, těžba ropy nebo zemního plynu, těžba dřeva. Neexistují nadnárodní korporace, nemoci, lékaři, pohřební ústavy. Žádná administrativa od 9:00 do 17:00, pracovní víkendy, směny, dlouhé dojíždění, dopravní zácpy, obavy ze ztráty pracovních míst.

23. Pokud jsou vaše zkušenosti a odborné znalosti v oblasti, která není součástí života ve čtvrté hustotě, nedělejte si starosti! Na všech úrovních je široká škála zaměstnání a akademických studií a školení. Můžete se rozhodnout pracovat ve všech oblastech, které vás zajímají, jako je komunikace, vzdělávání, plánování cest, oděvní design, zábava, sport, architektura, stavebnictví, terénní úpravy, zemědělství, stravování, péče o zvířata, knihovny, všechny formy uměleckého a kulturního činnosti, události, publikace, obchod a správa. Volnočasové aktivity zahrnují vše, co vás baví, s výjimkou zabíjení zvířat pro sport nebo soutěží, které způsobují ublížení na zdraví.

24. Zaměstnání a zábava škodlivá pro život a životní prostředí vám chybět nebude, protože čtvrtá hustota nabízí mnohem více! Vibrace umožňují větší využití síly mozku, delší a zdravější život, uspokojivější produktivitu, smysluplnější vztahy a vyšší ambice a úspěchy, než si dokážete představit. Naučíte se ovládat vizualizaci, čímž eliminujete potřebu opravovat nebo vyměňovat přístroje, které se rozpadají. Neexistují žádné finanční vazby, není třeba pojištění jakéhokoli typu a žádné hypotéky ani jiné zadlužení.

25. Množství úmyslně nepravdivých informací a nevinně nesprávných informací o NESARA vytvořilo mnoho zmatků. Stručně řečeno, jedná se o spolupráci, kterou Bůh pověřil členy vaší civilizace a duchovně rozvinuté civilizace, aby přinesly světovou transformaci a duchovní obnovu. Její naplnění je Zlatý věk Země. Na úrovni duše to víte, a jako součást těchto rozsáhlých globálních změn jste se chtěli ztělesnit. [Zpráva NESARA 11. září 2006].

31. Mnoho jazyků způsobuje problémy - to byl záměr temných sil, které manipulovaly s lidským genetickým nastavením. Vyloučili povědomí o schopnosti každé duše telepaticky komunikovat a vštípili do myšlenkových vzorců rozdílné výrazové prostředky, které se staly mnoha jazyky. Výsledek byl v souladu s tímto temným plánem - chybná komunikace, která v nejlepším případě vede k nedorozuměním a v nejhorším případě k záměrné chybě v překladu.

32. Mluvené slovo bude pro vás i nadále důležité. S rozšířeným využitím mozku ve čtvrté hustotě se můžete snadno naučit nové jazyky, pokud si budete přát. Oceníte však spontánnost, jasnost a naprostou čestnost konverzací duše s duší a často si zvolíte telepatický způsob komunikace. Inherentním aspektem této formy komunikace je automatický systém, který překládá dva jazyky nebo sto současně do vesmírného jazyka, kterému každá duše rozumí. Vícejazyčné schopnosti se budou využívat například pro mezinárodní setkání s individuálními překladateli. Telepatie má také funkci, která zajišťuje úplné soukromí v rozhovorech mezi dvěma lidmi a totéž v konferenčních hovorech, kterých se účastní několik stran.

33. Telepatické schopnosti se otevírají a musíte si být vědomi toho, že temné bytosti jsou stejně dychtivé, aby vás oslovily jako světelné bytosti. Požádejte o ochranu Kristovým světlem a žádejte, aby s vámi mohli mluvit jen světelné bytosti. „Kristovo“ se netýká křesťanských náboženství. Kristovo světlo, které je stejné jako láska, je čistou podstatou Stvořitele a nejmocnější silou ve vesmíru. Vyzařuje z říše Krista, prvního projevu Stvořitele do duší - tato říše nejbližší Stvořiteli je původem archandělů. Ve čtvrté hustotě, budete moci komunikovat telepaticky bez jakéhokoliv narušení temnými entitami, protože jejich hustá energie nemůže dosáhnout těchto vysokých frekvencí.

34. V malé kosmické lodi na průzkumné misi v oblasti Roswellu byli čtyři členové posádky jedné z civilizací, které pomáhají Zemi. Dva zemřeli při nehodě, jeden žil krátce, a jeden, který nebyl vážně zraněný, byl zajat generálem letectva. Přes rok byl na základně v Midwest. Ačkoliv nikdy nebyl zneužíván, věděl, že už nikdy neuvidí svou rodinu a domov. Lze říci, že zemřel na zlomené srdce.

35. I mainstreamová média uvedla, že vakcíny proti chřipce neúmyslně nesly živé viry. Jsou nové vakcíny bezpečnější?
Ne. Ilumináti mohli zakázat ohlášení této kontaminace, která byla úmyslná. Ve světle rostoucího odporu vůči všem očkováním lépe posloužilo přiznání. Klamou veřejnost v přesvědčení, že nový dohled učinil všechny vakcíny bezpečné. Technologie našeho kosmického bratrstva učinily živé viry a další toxiny neškodné. Stále ale představují riziko pro osoby s vážně ohroženým imunitním systémem. Na začátku byly očkovací látky čisté a dobře míněné.

36. Pokud jsem domov opustil před tisíci lety, pamatuje si mě někdo?
„Tisíce let“ je lineární čas, který existuje pouze na Zemi. Vesmír je v neustálém pohybu v nadčasovém kontinuu, kde jsou minulost, přítomnost a budoucnost sérií událostí, které se dějí současně. „Kdokoliv tam“ si na vás nemusí vzpomínat, znají vás a vy znáte je. Není možné pochopit tyto probíhající vztahy, protože na ně nemáte žádnou vědomou paměť, a žádný současný referenční rámec pro pochopení života v kontinuu, ve čtvrté hustotě budete.

Matthew Ward na Juliana Assange
Matthewovi zdroje v Nirváně interpretují jeho činy, aby byla větší svoboda informací. Jako právo lidí vědět, co by vláda USA měla vědět, než podpoří konkrétní skupiny.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Dana



Share |