Home > > Matthew Ward - 7. února 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 7. února 20091. Dobrý den, drahé duše! Toto je Matthew, který vás láskyplně pozdravuje z magického světa mimo vaši galaxii. Výzvy civilizací jsou obvykle určeny k tomu, abych hodnotil a pomáhal při zdokonalování jejich duchovních říší, které jsou ekvivalentem Nirvány Země (kterou někteří nazývají nebe). Tato výzva však byla pro mě rozšířena o nabídku oddechu od mého služebního poslání.

2. Velkolepost těchto duší, jejich duchovní čistota a životní prostředí je mimo chápání i jiných vysoce rozvinutých civilizací. I když o existenci těchto duší mohou vědět, nedosáhli růstu, který nabízí referenční rámec k životu ve světě, kde jsou všechny duše zcela naladěny na milostnou podstatu Stvořitele a Boha. V tomto světě jsem nyní na návštěvě.

3. Duše zde, jejichž individualizace začala v kosmickém starověku, se nakonec rozhodly být nedělitelnou kolektivní myslí a srdcem, aby fungovaly spíše jako entita, než jako masa individuálních duší, které sdílejí stejné záměry a cíle. Jejich sjednocení jim umožňuje nasměrovat svou energii jako mocné silové pole napříč obrovskými vzdálenostmi, aby dosáhly civilizací, které tuto pomoc nejvíce potřebují. V tomto smyslu můžete říci, že „vůdcem“ těchto duší je Nejvyšší Bytí tohoto vesmíru, neboť pouze v této konečné a nekonečné rovině může být určeno, kde je největší potřeba světla, a povoleno je nasměrovat k civilizaci nejvíce potřebující léčivou lásku a osvícení.

4. Tyto duše mohly žít v odhmotněném stavu, ale díky své schopnosti projevit jakýkoliv druh těla, které si přejí, a je slučitelné s jejich evoluční stanicí, si vybraly typickou podobu. Nicméně, protože jejich těla vibrují na takové vysoké frekvenci, že je vidění třetí hustoty nedokáže detekovat, nazvali byste je amorfní, nebo odinkarnovanou civilizací. Styl těla, který si vybrali, je štíhlý válcový „trup“, který je spíše indikací tvaru než tvarem skutečným, protože se třpytí v opalescentních vlnách, které přicházejí s vlnami všech ostatních milionů válců. Energický „dosah“ každého – který si nedokážete představit, protože ho nelze měřit ve vašem pojetí vzdálenosti, se liší pouze v tom, že ukazuje dobu, po kterou byla každá duše v civilizaci. Nikoli míra duchovního a intelektuálního dosažení, které je v kolektivních duších jednotné. Tento stupeň uvědomění však stále roste a rozšiřuje „dosah“, a tak růst a změna jsou v životě neodmyslitelnou součástí tohoto vývoje.

5. Válce jsou „sklad“ světla. Z horní poloviny vedou zlatá vlákna, která se spojují s „klastrovými shluky“ jiskřivé duhy. Klastry jsou paměťové banky, které obsahují kombinované prožívání, poznání, nadání a další schopnosti kolektivní mysli, a okamžitě přístupnou knihovnu všech světelných myšlenkových forem uvnitř vesmírné mysli. Obvykle se projevuji tělem, které odpovídá civilizaci, kde požadují mé služby. Ale zde jsem v mém éterickém těle, které je připojeno jako „přívěsek“ k jedné z nejstarších duší.

6. Když chtějí komunikovat jinak než obvyklou telepatií, „mluví“ v majestátních hudebních tónech takové měkkosti a čistoty, že se nic na Zemi nemůže porovnat. Na této stanici a někde pod ní v duchovní jasnosti jsou vibrace vědomí vyjádřeny jako nádherné pastelové barvy a tóny a atmosféra radosti, míru a jednoty daleko převyšuje pocity, které může cítit každé husté tělo.

7. Tyto duše nemají žádné vzory DNA pro stárnutí, nemoci nebo smrt a žádnou reprodukci. Obyvatelstvo roste skrze duše, které jsou na stejné duchovní úrovni a jsou přitahovány tímto silovým polem vesmírným zákonem „přitažlivosti“. Všichni návštěvníci, kteří chtějí zůstat, jsou vítáni. Pokud si duše přejí jít dál za jiným prožíváním, jsou oslavováni za jejich čas strávený v civilizaci s otevřenou nabídkou návratu.

8. Jejich domovská země, pokud ji tak lze nazvat, je prostě prostorem, ve kterém se vlní napříč vesmírem. Jejich síla vane nezmenšená. Vytvářejí ledva patrné začátky nových světů pro duše s menším uvědoměním, aby se mohly vyvinout do libovolných fyzických forem pro růstové zkušenosti zvolené v dohodách před narozením.

9. 9. Můj důvod, abych nejlépe, jak dovedu, popsal tyto duše a jejich magický svět, jak mi to připadá, je víc než jen pohlednice s nápisem „Kéž bys tu byl,“ i když si to opravdu přeji, protože být zde je inspirativní víc, než lze vyjádřit slovy. Je to více než osvícení světem zázraků. Od chvíle, kdy Země vykřikla o pomoc, Bůh okamžitě pověřil mnoho civilizací, aby odpověděly. Tyto duše začaly vyzařovat své intenzivní světlo, aby zachovaly život vaší planety a všech jejích životních forem. To, že tak učinili a pokračovali téměř sedmdesát let, ukazuje jejich bezpodmínečnou lásku ke každé duši na Zemi a důležitost každého z vás.

10. Teď, v součinnosti s dušemi na mé obvyklé stanici, budu mluvit o důležitosti vašich kolektivních já. Jako jednotlivci tvoříte svou vlastní realitu a realita všech obyvatel Země je kolektivní vědomí, které vytváří podmínky, které na planetě existují. Proto jsou vaše myšlenky o životě, který chcete - o světě, který chcete! - tak důležité.

11. Nechte mě chvíli se vrátit. Před dávnou dobou se moje matka ptala, jestli jsem se někdy cítil odrazen, protože myšlenky tolika lidí se týkaly nikdy nekončících válek, tyranských režimů, bujné korupce a dalších strašných situací, nebo se obávaly, co budoucí generace budou dědit. Jejich znepokojení ovlivnilo kolektivní vědomí a vzestup Země, protože tolik energie bylo nasměrováno na to, co lidé nechtějí, namísto toho, co chtějí.

12. Řekl jsem své matce, že svobodnou vůlí Země je vzestup do páté hustoty, její pokrok je nejen jistý a stabilní, ale v kontinuu už přišel. Také jsem řekl, že to, co jsem cítil v letmých okamžicích, nebylo odrazení, ale smutek za ty jednotlivce, kteří používají svou svobodnou vůli k odmítání světla, které by je osvítilo a pozvedlo.

14. Osoby, které přijmou světlo, budou stoupat ve svých fyzických tělech spolu se Zemí, jak postupuje do vyšších vibrací čtvrté a páté hustoty. Absorpce světla mění buněčnou strukturu těl ze třetí uhlíkové hustoty na bázi uhlíku, která nemůže přežít intenzitu světla ve vyšších vibracích do krystalické struktury, která může přežít. Chtěl bych zde dodat, že osoby, které během cesty Země přecházejí z fyzického na duchovní život, stejně jako mnozí, kteří se v posledních letech přestěhovali, mohou být „způsobilé“, pokud mají dostatek světla. V souladu s původními nebo pozměněnými smlouvami o duši je však jejich volba zatím životem v duchu.

15. Vzestup Země - proces transformace světa a duchovní obnovy, který jí umožňuje vystoupit ze třetí hustoty a pokračovat do Zlatého věku - trvá lineárně od čtyřicátých let. Do konce vašeho kalendářního roku 2012 zmizí temnota, která se šíří po tisíciletí, ve všech jejích zlých formách. To však neznamená, že po roce 2012 nedojde k žádným dalším změnám. Život je neustálý proces učení, přesněji řečeno, proces vědomého pamatování si poznání v duši.

16. Rozhodnutí o tom, kdo vystoupí a kdo ne, je v odpovědnosti každého jednotlivce. Je to záležitost energie uvnitř jedince, která je určena svobodnou volbou ve světle nebo ve tmě. Lidé, kteří jsou naplněni světlem, vystoupí.

19. Neexistují žádné konkrétní „nezaměnitelné“ příznaky, že člověk stoupá se Zemí, protože ty jsou stejně jedinečné jako každý z vás. Nejvýstižněji řečeno, osobní vzestup je spojením vašeho vědomí s vaší duší. Rozeznatelnými aspekty je zvyšování vědomí, posilování rozlišování a důvěryhodné intuice, stále se zvyšující vědomí vyššího já, svého božství a pravé spirituality. Pocit klidu, který přichází s životem v souladu s vaší smlouvou o duši. Jako byste „jeli s proudem“. Okamžiky prozření, které mohou být považovány za indikace, mohou být rozmanité. Zvládnutí zmatené situace nebo obtížného vztahu, inspirace v novém směru v životě nebo přesun na místo, které vás osloví, nebo možná experimentální řešení.

20. Pouze relativní hrstka pozemských národů ví o smlouvách o duši. Následujte váš vnitřní hlas, poselství vaší duše vašemu vědomí - přirozeně vás vede k vašemu poslání. Ve správný čas budete vědět, kde jste nejvíce potřební a můžete nejvíce smysluplně sloužit. A budete si, že splníte tento účel. Nemyslete si prosím, že musíte hrát důležitou roli, každý z vás je důležitý! Jednoduše buďte sebou na úrovni duše, i když nevědomě, naplňujete své poslání a vyzařujete světlo všem, jejichž životů se dotýkáte.

21. Násilí, které je stále skutečností života ve vašem světě, souvisí s osudem lidí, kteří nebudou stoupat se Zemí. V tomto okamžiku zahrnuje kolektivní vědomí prvky spojené s chapadly temnoty, které stále ještě číhají na planetě. Osoby, které se odmítly vzdát svých „těžkých“ rolí, které kdysi byly součástí karmického vyvažování, se staly zajatci temnoty. Jak Země vstupuje do stále vyšších frekvencí na své vzestupné cestě, jednotlivci s temnou náchylností - neskutečně brutální, chamtiví a zneužívající moc, někteří ve vládnoucích pozicích, ale mnozí jiní kontrolující zákulisí, opustí planetu. Bez světla, s výjimkou jiskry, která je životní silou duše, těla těchto osob zemřou a jejich duše automaticky přejdou do velmi hustých energetických rovin odpovídající jejich celoživotní registraci energie. V těchto místech jim bude nabídnut neustálý paprsek světla, a pokud odpoví, jejich úroveň vědomí vzroste.

22. Stále jsou v kolektivním vědomí nerozhodní jedinci. Váhají s otevřením své mysli vyššímu vědomí, které vyšší frekvence vzestupné dráhy Země nabízí. Budou-li váhat příliš dlouho, zůstanou ve velmi omezeném duchovním a intelektuálním vědomí třetí země. Pochopte prosím, že tito lidé nejsou „špatní“, ale spíše se rozhodli mít mysl uzavřenou. Duše na všech světelných stanicích „přitahují“ všechny tyto jedince, aby reagovali na světlo a probudili se včas, aby doprovázeli Zemi do Zlatého věku.

23. „Závěrečnou zkouškou“ bude přijetí pravd, které se brzy začnou objevovat o temnotě. Jednotlivci, kteří pravdu přijmout nedokáží, si na úrovni duše vyberou fyzické opuštění planety. Po čase stráveném v Nirváně, kde uvidí, jak se popasovali se svými smlouvami o duši, uvítají příležitost inkarnovat se v jiných místech třetí hustoty a pokračovat v učení na úrovni, kde přestali.

24. To nás přivádí k mnoha otázkám o světle, které jsem tak spojil: Co lidé musí udělat, aby světlo vstoupilo do jejich těl, jak zjistit, zda absorbují světlo nebo ne, kolik světla je zapotřebí k vzestupu se Zemí. Mluvil jsem o tom v několika zprávách. Souhrn ukazuje jednoduchost přijetí světla. [29. srpna 2008 ]

25. Pro vzestup není vyžadována zvláštní dieta. Dávat pozor na moudré pokyny pro udržování zdraví je vhodné pro vaše fyzická, emocionální a duševní těla. Tím dosáhnete rovnováhy v mysli, těle a duchu, která nezbytná pro rozvoj duše!

27. Vše, co existuje v celém našem vesmíru, je energie kolísající na jedné frekvenci nebo jiné. To znamená nejen všechno, co se vám jeví jako pevné, ale také všechny myšlenkové formy, které vytvořily nebeská tělesa a jejich převládající situace, jsou vibrující energií v souladu s hustotou rezidentních duší a tím i světů, které obývají. Každá civilizace v tomto vesmíru má své vlastní kolektivní vědomí. Energie může být nasměrována, ale nemůže být napytlíkována, nebo rozdělena do oddělení. Kombinované kolektivní vědomí představuje vesmírné vědomí, nebo vesmírnou mysl. Proto existuje obecný zájem o to, co duše na Zemi dělají a o čem přemýšlejí - energie vašich pocitů a myšlenek ovlivňuje všeobecné vědomí. To také vysvětluje, proč vám světelné bytosti z mnoha umístění v celém vesmíru láskyplně a dychtivě pomáhají projevit mírumilovný, harmonický svět, po kterém toužíte.

28. Nyní, jak Země pokračuje na své vzestupné cestě a vstupuje do rovin stále vyšších frekvencí, vše, co vibruje na nižší úrovni, odejde. Všechny myšlenky, pocity a činy založené na negativitě temnoty přestanou, protože nemohou existovat ve vyšších vibracích. Kolektivní vědomí národů Země bude očištěno od všech temných myšlenek a tužeb a duše naplněné světlem mohou bez překážek pokračovat, aby projevily cokoliv, co je v jejich kolektivních myšlenkách a touhách.

29. Ze všech změn, které probíhají na vaší planetě, je změna povahy lidstva na Zemi nejhlubší.

30. Při inauguračním dni Obamy se na nebi nad Washingtonem nacházela hvězdná loď. Od té doby, co dorazila rodina Obamy, krátce po 20. lednu, se objevila jako důkaz o silné ochraně, která je obklopuje.

31. Mnoho uvnitř obou stran kongresu jsou ilumináti, nebo jsou pod jejich kontrolou. Snaží se ho potopit.

35. Národům musí být vráceny nespravedlivě sebrané peníze ze švýcarského bankovního systému, který chrání peníze z nelegálního obchodování, Bank of England a Vatikánu, Mezinárodní měnový fond nusí být vyloučen z nadnárodní korporátní kontroly. Skladiště odcizeného zlata musí být otevřeno a drahé kovy se opět stanou stabilním základem pro národní a mezinárodní hospodářství a obchod. Musí být změněna řada bankovních předpisů, které vedly k masivním podvodům a musí být přijaty nové zákony na ochranu proti podobné situaci, která se stále opakuje. Globální „ilegální“ drogový průmysl musí být zastaven.

36. Máte výhodu, že jste přišli dobře připraveni několika životy a překonáváním mnoha výzev. Stejný duch a motivace kvete v lidech, kteří si nejsou vědomi své připravenosti.

37. Na obzoru je uvolnění technologií dlouhodobě potlačených firemními kontrolory a vědci, kteří se dosud nemohli podělit o své znalosti. Stavebnictví, obnovitelné zdroje energie, potravinářská produkce, životní prostředí a regenerace.

38. Velryby a delfíni páchají sebevraždy, protože testování US Navy v jejich stanovištích poškodilo jejich sonarovou schopnost. Nicméně, i když kytovci, kteří jsou druhově nejrozsáhlejšími duchovně a intelektuálně vyvinutými dušemi na Zemi, fyzicky zemřou, dohodli se na tom, že jejich energie zůstane na Zemi a bude i nadále zakotvovat světlo vyzařované ze vzdálených civilizací.

39. Tři dny temnoty jen v případě, že slunce náhle opustí vaši sluneční soustavu (nesmysl), nebo se objeví nějaké gargantuánské nebeské těleso tak, aby zablokovalo sluneční světlo z dosahu Země (Krulian- www.mythi.com.br).

40. Z různých důvodů existují rozdíly ve vysílaných informacích. Zdaleka nejzávažnější je, že některé přijímače si nejsou vědomy toho, že komunikují s temnými zdroji. Duše v duchovně rozvinutých stanicích, ať už v duchovních světech nebo ve fyzických civilizacích, mají specializované oblasti poznání, stejně jako vy, a zprávy od „odborníků“ jsou podrobnější a specializovanější, než zmínky všeobecné. Jsou více informováni o dění v jejich oblasti pomoci Zemi, než duše, které jsou si toho vědomy, ale neúčastní se. Perspektiva a názor zdroje na situaci se může lišit od pohledu jiného, stejně jako se vaše názory a názory na stejnou situaci mohou lišit. Někdy nejsou v závěrech zdrojů zvažovány všechny ukazatele možných, pravděpodobných a určitých eventualit. Informace od duší v nižších rovinách světla nejsou tak úplné nebo autentické jako informace od duší ve více rozvinutých rovinách. Informace z nižších úrovní mohou být zavádějící. Zdroje přenášejí informace v jejich osobních stylech, takže příčinou zmatku může být sémantika. Některé informace, které můžete považovat za nelogické, jsou ve skutečnosti věcné, jen čtenářům nejsou jasné, a proto jsou nesprávně interpretovány. Vždy jsme doporučili, abyste rozeznávali informace ze všech vnějších zdrojů a abyste žádali o odpovědi - přicházejí jako intuice, informace vaší duše.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |