Home > > Matthew Ward - 8. duben 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 8. duben 2009


4. Mnoho otázek, dokonce i od lidí v dalekých zemích, se týká vlády USA. Zkráceně:

Energie, kterou každý z vás vyvolá, je registrována ve vašem individuálním poli potenciálu. Společně s ostatními tvoří vaše zemské pole. Z těchto kolektivních oblastí se tvoří akce ve směru kombinovaného energetického zaměření. Po určitou dobu byla vaše pole plná energie vztahující se ke změnám vedení, a přestože jsou vaše pocity k nim stejné, intenzita není.

5. Během několika posledních týdnů se vaše myšlenky a aktivity zaměřovaly jinde, takže nejde o pokles společného zájmu, ale o zvýšení hybnosti v jiných oblastech potenciálu Země. Neznamená to konec reforem, právě naopak! Změna zaměření (návštěvy rodiny, setkání s přáteli, výběr dárků pro druhé, sdílení s těmi, kteří jsou v nouzi, dovolená…) vytváří nebývalý lesk světla I uvedených. Když vstoupíte do nového roku a znovu nasměrujete energii k projevení reforem, které si přejete, uvidíte odpovídající akci.

6. … Žádný na Zemi nemůže vidět intenzitu světla a technologické pomoci benevolentní kosmické rodiny (uvnitř Země, na Zemi a mimo ni), která překonává vliv planetární temnoty, která ovládala své pozemské loutky, kteří zase ovládají vás všechny …

8. … víme o přirozeném vývoji ve vyšších rovinách energie, které Země dosáhla. Znovu upozorňujeme na potřebu maximální péče o zdroje, které vás kontaktují. Se smutkem pozorujeme, že někteří, kteří kdysi aktivně pracovali ve světle, odpadli kvůli nedostatku péče v tomto ohledu. Během historie probíhala mezi světlem a temnými silami bitva o duše. Veškerá temná síla přichází skrze zachycení duší. I když se situace v tomto okamžiku neliší od jiného bodu v čase, je pro vás důležité vědět, že jste se přišli zúčastnit jedinečné éry na Zemi. Cílem temných je stmívání naděje a udržení moci. Desinformacemi těch, co mají telepatické schopnosti (vrozená schopnost každé duše) - se objevují pochybnosti a strach. Ale i temné entity jsou vázány kosmickými zákony a my vás žádáme, abyste se naučili, jak se spojit pouze se světelnými zdroji.

12. … mnoho duší v Nirváně a těch, které se vyvinuly dál, zažilo totéž. Mnohem lépe by bylo, kdybyste děkovali za to, co máte, než abyste se zabývali ztrátou a bědováním nad tím, co se ztratilo. Co si o tom myslíš, vytvoříš, takže se nejen vyhýbejte strachu z nedostatku peněz, ale pozvedněte své myšlenky na hojnost pro VŠECHNY, nejen pro sebe nebo pro zemi. Z vašich dnešních systémů zbyde v přicházejícím světě jen velmi málo. To je PROČ vytváříte svůj nový svět!

13. Důvod, proč můžete přežít přechod od dnešní neudržitelné ekonomiky je stejný důvod, proč budete triumfovat v každé oblasti světa, kterou vytváříte. Dokončení karmického prožívání Země, které je potřebné pro rovnováhu, včetně masového ochuzení, pohání její pohyb do vyšších rovin vibrací energie. Nesčetné duše, které ji znají a milují ji jako vnímající bytost, pomáhají v jejím vzestupu ze třetí hustoty, protože karmická doba temnoty, která tak dlouho prospívala, skončila.

14. Většina z pomocníků je vám neznámá, kromě toho, co o nich říkáme. V některých případech jsou vysílaná jejich vlastní poselství. Někteří z nejsilnějších, nejzkušenějších světelných bojovníků ve vesmíru jsou přímo mezi vámi a v zákulisí řídí nezbytné změny tak, aby co nejvíce obyvatel doprovázelo Zemi do vyšších rovin. Tak moc je váš domov milující a významný, tak moc jste milovaní a důležití i vy!

15. Chtěli jste být součástí vzestupu účastí na planetě, to, že vaše přání bylo uznáno, je dokladem vašeho evolučního stavu. Většina z vás nemá žádné vědomé vzpomínky na to, že jste zvítězili v dobročinných změnách v jiných důležitých obdobích, nejen na Zemi, ale i na jiných místech. Časem budete vědět, ale v této chvíli vás žádáme, abyste se povolili svému duchu, který vás „zapsal“ do tohoto života a úspěšně plnili výzvy změn. V myšlenkových formách jsou slova významná, takže nemyslete na „problémy“ nebo „strádání“, ale na okolnosti, v nichž jste dříve zvítězili. Nemyslete si, že jste méně důležití než jiní. Jste tam, kde jste, protože na úrovni duše víte, že to znovu dokážete. Nejste sami - světelné bytosti v tomto vesmíru jsou s vámi.

17. Jak funguje vesmír … Teorie strun je nejblíže, fraktály také odpovídají. Obě teorie povedou k pochopení, že věda a spiritualita jsou spojené. Osvícení jednotlivci, kteří přišli s těmito vhledy, byli vybráni velmi pokročilými vědeckými mysliteli mimo Zemi. Infiltrovali tyto informace, které vědci považují za své myšlenky a představují nové hypotézy.

18. Přicházejí zařízení „volné energie“ založené na vašich dřívějších objevech, stejně jako pokročilejší technologie, které představí ET během přechodné fáze do Zlaté éry. Některé technologické inspirace byly infiltrovány předem. Záměrem bylo uvědomit vědce Země, jak funguje vesmír, ale temnota zapracovala. Vědci v různých oblastech byli zabiti, uvězněni nebo jinak zdiskreditováni a jejich vývoj a objevy byly skryty, zesměšněny, nebo zneužity.

19. Civilizace „malí Greys“, sdílela své technologické znalosti na základě dohody na úrovni duše, výměnou za vzorky lidské DNA. Ty zahrnují emoce, které tato civilizace ztratila ve svém intelektuálním boji, aby nezemřela. Jejich záměrem bylo integrovat lidské emoce do jejich potomků, ale bez emocionálních částí v jejich tělech neměly dostatečný referenční rámec pro hodnocení charakteru těch, k nimž se přiblížili. Do značné míry byli zrazeni. I když je pravda, že došlo k některým „únosům“, většina Grays dodržovala ustanovení smlouvy, že si lidé museli vědomě pamatovat na své dohody. Několik lidí tak neučinilo a v některých případech „únosci“ vědomě i tak provedli experimenty a byli opravdu drsní. Někteří v rámci vlády povzbuzovali k odhalení děsivých a bolestivých únosů, aby zvýšili svou důvěryhodnost a strach z existence Greys, kteří nyní žijí v podzemí v zajetí atmosféry Země třetí hustoty.

22. Zhroucení lineárního času? .. Lineární čas se po několik desetiletí nepozorovaně hroutí. Nicméně, s nejnovější infuzí vyšších energií nepopíratelně pocítíte, že čas prochází rychleji než dříve, přizpůsobujete se k tomu. Buněčné programování, které vám znemožňuje představit si vše minulé, současné a budoucí jako Teď, se mění v lidech vnímajících světlo nejen kvůli fyzickému přežití ve vyšších frekvencích, ale také pro silnější duchovní jasnost a vědomí. Umožní vám s postupem do čtvrté a páté hustoty pokračovat v přizpůsobování se „cirkulujícímu času“ - kontinuu, kde jsou „čas“ i vzdálenost odlišné od vašich konceptů. Je to proces „uvolnění“ bez náhlého „příchodu“.

23. Sex .. to je životně důležitá oblast pro evoluci duše. Vy všichni máte sexuální povahu, ať už heterosexuální nebo homosexuální, jako základní aspekt vašich duší a volby orientace v každém ztělesněném životě k dosažení rovnováhy. Váš sexuální aspekt je generován sexuální energií, přičemž androgynie je ideální rovnováhou mužských a ženských energií.

24. Sexuální „praxe“ je zcela odlišná. Ve vaší populaci sahá od vznešené radosti sexuálního spojení v milujícím vztahu - orgasmy jsou jak blízko, jak blízko dokážete přijít fyzicky k pocitu jednoty všeho – až po nevýslovnou perverzi sexuální energie. Perverze není “sex”, ale úsilí ukázat kontrolu nad jiným přes emocionální a fyzickou bolest, znásilnění a ještě horší věci, včetně satanských obětí a některých vražd. Za vším jsou temné síly, posedlost sexem je také nerozpoznaný vliv těchto sil.

25. V obrovském rozsahu mezi těmito dvěma extrémy láskyplného sexuálního vztahu a zvrácené sexuální energie jsou spory o práva vaší homosexuální populace, antikoncepce a potraty, sexuální výchova ve školách, pornografie ve filmech a tištěných materiálech, šíření sexuální reklamy, promiskuita, sexuální zákazy, mladé matky, výměna partnerů, sexuální hračky, léky ke zlepšení výkonnosti; a dokonce i móda k podpoře zájmu o sex.

26. I když jste jako civilizace „závislí“ na sexu, většina nerozumí ani sexualitě, ani sexuální energii, podceňujete to. Jak se dostáváte se Zemí do vyšších vibrací, zvýšená duchovnost přemění energii současných zájmů o sex do smyslového potěšení ze sexuálních vztahů v lásce.

27. … Země je škola, kde se setkáváme s řadou lidských emocí, a učit se, jak se k sobě chovat ve vztazích všeho druhu - rodina, práce, přátelství, tým, kolegové - je důvod, proč jste tam.

28. Romantické vztahy pracovníků světla? Milovat ještě hlouběji, když plný květ romantiky vadne, sdílené hodnoty a přesvědčení, čestnost, důvěra a důvěryhodnost, vzájemná úcta, laskavost a jasná komunikace jsou aspekty těch nejvíce naplněných vztahů. Když jsou součástí vztahu, oba lidé jsou v tandemu a harmonii, generují světlo, a stávají se automaticky „pracovníky světla“.

29. Maří fyzická radost smlouvu duše? Ne, pokud smlouva nestanoví abstinenci. Protože sexualita je vlastní vašemu tělu, byla by to nejneobvyklejší smlouva. Tělesné potěšení je nedílnou součástí vztahu, pokud to nevylučuje nemoc nebo nezpůsobilost, a pokud tomu tak je, aspekty v odpovědi na předchozí otázku mohou udržet silný vztah.

30. Může mít pracovník světla vztah s neprobuzeným? Pokud jde o „duchovní probuzení“, protože univerzální zákon „stejné přitahuje stejné“ se uplatňuje napříč vším, je pravděpodobnější, že pracovník světla je přitahován ke spřízněné duši, když se jedná o trvalý vztah. Málokdo z vás zná své vlastní smlouvy o duši, ostatní ještě mnohem méně, takže někdo, kdo je „ignoruje“, nebude znám ani vlastní osobě. Často na vás naléháme, abyste nesoudili ostatní podle toho, jak vnímáte jejich chování. Nemusíte chování ospravedlňovat, ale prosím, neodsuzujte osobu. Může plnit svou smlouvu.

31. Jak poznat toho pravého? Cítit se s „cizincem“ okamžitě komfortně je „zákon přitažlivosti“ v akci. Takže spřízněné duchovní spojení. Ale platí to pro všechny asociace a neznamená to „šťastný“ a trvalý [romantický] vztah. Ty jsou „v trvalé výstavbě“, abych tak řekl.

32. Zajišťují smlouvy o duši naplňování vztahů typu spřízněných duší? Mohou, nemusí. Záleží na tom, jaké mezery v prožívání nebo vyvažování předchozích životů potřebuje duše zaplnit. Je nezbytné, abyste se v sobě cítili jako celek a nehledali „kompletaci“ v jiném. Nehledejte partnera, aby vyplnil prázdnotu, kterou lze naplnit pouze uvnitř sebe. Myslím si, že „spřízněná duše“ byla nepochopena těmi, kteří věří, že ve vesmíru je jen jedna duše váš partner. Všechny duše strávily mnoho, mnoho životů společně v různých rolích, a nezdá se rozumné, že z nespočetných duší se jen dva navzájem znají tak dobře, že jen spolu mohou mít ideální naplňující partnerství.

34. Spolu se změnami Země, které obnoví její zdraví a krásu, zažijete jako její mikrosmos vnitřní pohnutky ke změně aspektů života, které již necítíte smysluplné, pohodlné nebo povznášející. Někteří z vás už na svou intuici reagovali změnou zaměstnání, bydliště nebo vztahů. Když tyto situace již neodpovídají vaší vybrané karmické lekci, která je k dokončení vyžadovala, vaše duše vás motivuje vydat se k dalším aspektům dohody před narozením.

35. Je logické se ptát, jaké jsou pocity dětí, když se jejich rodiče oddělují? Nepodceňujte duchovní vědomí dětí. Nejenže mají emocionální flexibilitu, aby se mohli přizpůsobit novému uspořádání, ale také musí zažít to, co si vybrali. Když se uzavírají rodinné dohody před narozením, mohou faktory, které umožní růst duše rodičů a dětí, zahrnovat prožívání disharmonie v rodině, která vede k odloučení a učebním situacím pro všechny zúčastněné.

37. Domácí mazlíčci? Všechna zvířata žila na Zemi mírumilovně. Protože energie silového pole temných sil nemůže zůstat v oblastech jasného světla, kterým tehdy Země byla, podařilo se jim vštěpit do některých zvířat divokost, což vedlo ke změně jejich stravy a temperamentu. Byl vytvořen řetězec dravec / kořist. Paralelně s povahou lidí, kteří byli také ovlivněni těmito silami. A do lidské kapacity pro brutalitu k sobě navzájem zapadlo totéž při zacházení se zvířaty. Nebude to více tolerováno, takže vaše odpovědnost se rozšíří do celého království zvířat, nejen do láskyplné péče o domácí zvířata. Ačkoliv byla učiněna určitá zlepšení v léčbě zvířat, jako jsou záchranné stanice, chráněná území a snahy zastavit zabíjení velryb, je zapotřebí mnohem většího vědomí a to přichází.

38. Jak pokračuje zvyšování vědomí, lidé se dozvědí, že duše zvířat, nejen lidské duše, se vyvíjejí a zaslouží si stejnou péči a úctu jako lidé. Některá zvířata - obvykle ti, kteří jsou mazlíčky - jsou aspekty lidských duší, které se rozhodly zažít zkušenost v těle zvířete. I kdyby to tak nebylo, mají emocionální a charakterové rozsahy podobné lidem. Pouze postrádají získané vlastnosti, jako je takt, klamání a lest. Vyšší řád zvířat musí dávat a přijímat lásku stejně jako lidé - v mnoha případech to dělají snadněji a loajálně - a dokonce i ti z nižších řádů tvoří vazby s lidmi, kteří berou ohled na jejich potřeby.

39. Zahrnutí vašich domácích mazlíčků do meditací a energetické terapie je pro ně povznášející v jejich uvědomění si vašeho poznání jejich pravých já. Když vám řekneme, že každá duše je součástí Boha a všechny duše jsou jedno, zahrnuje to zvířata!

17. listopadu 2005

2. Nebude endemie ptačí chřipky. Ano, virus byl vytvořen laboratorně … úmyslem Iluminátů bylo šíření tohoto viru pomocí chemtrails a vakcín, spolu s přidáním naprogramovaných mikročipů do očkování proti chřipce… technologie ET neutralizovala dodávku virů a deprogramovala mikročipy. Nicméně, jiné škodlivé složky jsou ve vakcínách jakéhokoliv druhu a je moudré vzdát se všech druhů očkování.

3. Nebudou žádné jaderné detonace ve vesmíru a žádné teroristické činy na úrovni „9/1“.

4. ŽÁDNÉ geofyzikální katastrofy nepůsobí odtržení celého pobřeží a jeho potopení či masivní změny v půdních a mořských masách! Geofyzikální události budou pokračovat, avšak ne v závažnosti předvídané v četných zprávách, které se šíří na internetu.

6. Bitva mezi světlem a temnými silami není pro těla, je pro duše. Tato bitva se vede ve vesmíru a na Zemi se síla temnoty se odráží ze všech oblastí, kde dříve vládla kontrola. Strach je jejím nejsilnějším nástrojem, protože energie strachu blokuje vstup světla do srdcí a myslí lidstva na vaší planetě. Temné síly mimo planetu, které používají své iluminátské loutky, znají univerzální zákony týkající se forem myšlení a jejich projevů, a čím více forem strachem naplněných myšlenek se vytvoří na Zemi, tím větší je šance temných sil. Musí zajmout duše obyvatel. Proto tolik opakované poselství vysokých světelných bytostí: ŽÁDNÝ STRACH!

8. Ilumináti jsou na vrcholu všeho, co ovlivňuje život na Zemi - vlád a právních systémů, náboženství, mainstreamových médií, bankovnictví, vzdělávání, zdravotnictví, zábavního průmyslu a mezinárodních korporací, organizací a agentur. Proto jste byli tak snadno kontrolovatelní, vládne korupce a Země již nemůže tolerovat negativitu zneužíváním svobodné vůle. Proto vám vaše kosmická rodina pomáhá rozbít řetěz lží, chamtivosti a tyranie. Jak světlo na vaší planetě narůstá, dosahuje k některým z Iluminátů, a přestože to ještě není zřejmé, probouzí se srdce a přichází transformace vůdců. Nespravedlivé zákony ve všech zemích, zvláště ty „drakonické“, budou změněny vůlí lidí, ne-li samotnými vůdci.

10. Vaše poslání není vytištěno na rodném listu, takže jak víte, co to je? Vaše mise vás připravila inteligencí, talentem, dovednostmi a různými úrovněmi síly a dá vám návod jako intuici, inspiraci, aspirace, vnímání a instinkt - poselství vaší duše vašemu vědomí. Když pozorujete svůj vnitřní hlas, pošťuchování svého boha, jste v „prostoru“ klidu a přijetí. Někteří mluví o tomto všudypřítomném pokojném pocitu jako o „odevzdání“ - „vzdát se a přenechat Bohu“. Příliš často je to nesprávně vykládáno jako vzdání se kontroly nad svým životem. Ne! Je to ovládnutí vašeho života! Tím, že přenecháte své obavy a úzkosti, pochybnosti, lítost a viny vyšší moci, vědomě proudíte v harmonii s vyšší existencí a žijete v účelném prožitku, který jste si vybrali.

20. … Temné síly mimo planetu organizují války skrze svůj vliv na planetě. Hvězdné brány jsou pro vstup sil světla. Tyto oblasti - a je jich mnohem více než šest - jsou obzvláště silnými energetickými skvrnami ve světelné mřížce obklopující Zemi. Žádná temnota by k nim nemohla přistupovat kvůli jejich záři. Kdysi byly takové oblasti nad Irákem, ale jak se kvůli zvýšené negativitě nebo pozitivitě mění energetické proudy v jakékoli lokalitě, mění se také hvězdné brány. Světelná mřížka je konstantní ve své intenzitě, ale má pohybovou flexibilitu, takže kosmická loď může bezpečně vstoupit na požadované místo buď viditelnou formou, nebo světelnými vlnami. Mřížka není jako pavučina v jednotné tloušťce nebo velkých prostorech, ale je propojitelná a houževnatá a díky svému flexibilnímu aspektu. Může být 3 metry nad povrchem, nebo i méně za mimořádných okolností, a rozšířit se stovky mil do vesmíru. Provozovatelé sítě zabránili jaderným detonacím ve vesmíru poblíž Země, protože jim Stvořitel udělil tuto výjimku ze zákona svobodné vůle.

21: Neruší dárcovství orgánů duši během procesu umírání? Ne. Podle definice je „proces umírání“ před smrtí a žádné „dárcovské“ orgány nebo tkáně nejsou eticky odstraněny žijícím pacientům. Samotná koncepce transplantace orgánů a kvalifikované postupy byly filtrovány od vyšších hustot po receptivní chirurgy, kteří byli tímto způsobem inspirováni k záchraně životů. V daleko vzácnějších případech „živých“ darů, ochota dárce a vděčnost přijímače generují světlo k udržení životní síly obou orgánů, ledaže fyzická smrt v té době je jejich duševní smlouvou. Dokonce i v těch nejnepříjemnějších situacích, kdy jsou orgány odstraněny z neochotné osoby za účelem prodeje, je smrt těla okamžitá a duše přejde.

22. Není v tom případě duše traumatizována? Ano, ale ne víc než v miliardách úmrtí jinými typy nelidské brutality a hrubého zanedbání. Psychiky těchto duší jsou jemně uzdravovány v Nirváně, ale prostřednictvím buněčné paměti se uchovává efekt v tělech, dokud toto modelování neskončí dokončením vybraných karmických lekcí, nebo se vymaže emocionální silou a duchovní jasností.

23. Být duchovně připraven znamená přijmout Krista jako Pána a Spasitele? Toto je jedno z největších přesvědčení, která budou zničena, jakmile vyjde najevo pravda o tisíciletí podvodů náboženství. „Druhý příchod“ a „spása“ jsou součástí velké lži. Náboženská víra není totéž, co spiritualita. Jednou z největších výzev, které před námi stojí, je řešení konfliktu mezi lidmi, kteří znají pravdu, a těmi, kdo jí budou odolávat, aby neporušili svou víru, bez ohledu na náboženství.

24. Co se týče křesťanství, člověk známý jako Ježíš by byl první, který by označil učení za pomýlené. Věřit není totéž, jako „věřit v Krista“. Kristus není jméno, znamená “ být jedním s Bohem. “ Kristova energie, neboli Kristovo světlo, je nejvyšší silou ve vesmíru a je věčně dostupná všem jako„ spasitel “, který vás může ochránit před pádem do temnoty a pácháním „ bezbožných“ činů.

25. Duše, která vznikla v Kristově říši, je Stvořitelovým prvním výtvorem. V jednom životě se inkarnovala jako Ježíš. Také byla mnoha dalšími duchovními vůdci nejen na Zemi. Energie Kristovy říše je čistá láska a právě tato energie, kterou Ježíš a další duše nejvyšší stanice posílají, je „druhý příchod“. Není to návrat člověka, který žil v Galileji před 2000 lety. Věděl, že se neliší od všech ostatních duší, že všechny jsou částmi Boha, že všichni mají stejný potenciál konat „zázraky“, které mu připisují, a že všichni mají mnoho životů, aby si vzpomněli na své božství a neoddělitelnost od každé další duše v tomto vesmíru.

27. Co znamená být „duchovně připraven“? Je to poznání, že jste věčně nedílnou součástí Boha a všech ostatních duší ve vesmíru. Že vy, jako Bůh, jste si vybrali tento i další životy, takže můžete zažít Boží naplnění. Je to slyšení, důvěřování a pozorování poselství vaší duše vašemu vědomí. Je to pochopení, proč vás žádáme, abyste nesoudili ostatní - neznáte jejich smlouvy o duši. Posílejte lásku všem, zejména těm, kteří jsou ve tmě, kde je prázdnota lásky, světla. Je to poznání, že jste v bezpečí kdekoli, pokud si vaše smlouva o duši žádá bezpečí. A poznání, že pokud vaše duše dokončila svou misi, budete duchovně růst.

28. A co dobří lidé, kteří nevědí, co je „duchovní připravenost“? Na úrovni duše každý ví. Příliv vyšších vibrací osvětluje všechny, kteří hledají duši. Dotýká se myslí, které se otevírají. Mou matku obzvlášť zaujaly dva řádky na konci e-mailu: „Sdílením srdce měníme svět,“ a „Společně uzdravujeme náš svět.“ Ano!

29. Opakující se čísla 1? V numerologii má číslo 11 velký význam. Bez vysvětlení této metafyzické vědy řeknu jednoduše, že ohlašuje blížící se Nový svět, Zlatou éru, návrat Země k jejímu samotnému Edenu. Prevalence 11 je dobrá zpráva.

30. Jídlo? Fyzická těla potřebují fyzickou výživu, takže určitě budete chtít jíst. Stravování se bude měnit v souladu s respektem k životům zvířat spolu s krystalickými buňkami, které shledají syrové potraviny a celá zrna přitažlivější než současné nabídky supermarketů.

31. Změny ve městech? Jedním z účinků nové energetické úrovně bude zvýšená motivace lidí opustit přeplněná města a přestěhovat se do venkovských oblastí, jako nová vlna pionýrů, protože v současnosti neobyvatelná místa začínají vzkvétat a vábí odvážné. Městský život učiní mnohem více naplňující demolice mnoha budov a restaurování mnoha dalších, přidávání parků, zeleninové a květinové zahrady, sousedské knihovny s hudbou, divoká zvířata bez klecí a zábavní a rekreační centra. Nové druhy dopravy a mnohem spravedlivější rozdělování bohatství umožní obyvatelům měst, aby navštěvovali venkov, kde budou vzkvétající podniky „hospody s noclehem a se snídaní“ jako oázy po rutinní činnosti. Populace se přirozeně sníží a klesne porodnost. Hlavním rozdílem však bude množství světla v duších, které projdou touto cestou se Zemí - převažující duch bude harmonický, kooperativní, vstřícný, laskavý a rozkošný.

32. Manželství? Ti, kdo si přečetli můj popis života v Nirváně, vašem duchovním světě, vědí, že láska sjednocuje páry, nikoliv zákonný požadavek vynucený federálními nebo náboženskými dekrety, či vzájemný nebo rodičovský tlak. Rozloučení je stejné a vždy je přátelské, protože zájmy a aktivity se v souladu s růstem duší liší.

33. Odklon od celoživotních partnerských vazeb na Zemi začal před časem rostoucí rozvodovostí. V menší, ale stále stoupající míře, se partneři rozhodli vykašlat se na zákon a rozejít se, když jeden nebo oba pociťují potřebu jít dál, což není snadné, kvůli nespravedlivému nastavení sociálních dávek a ostrakizaci veřejnosti, zejména homosexuálních partnerů. To se změní, protože předsudky a úsudky uvolňují cestu k uvědomění si, že účelem každého života je zaplnit mezery v prožívání, aby se duše mohla vyvíjet, a aby každá duše zažila všechny typy vztahů a sexuální orientace.

34. Země se v zásadním ohledu liší od Nirvány, kde se nerodí děti, takže nevznikají konflikty z vzájemných vazeb. A protože zde neexistují peníze a potřeby každého z nich jsou snadno splnitelné, není problémem ani finanční podpora. Tato situace, která v současné době trápí mnohé rodiny na Zemi, bude vyřešena vyššími vibracemi, kde je láska čistší a silnější. Negativní vlastnosti odpadnou a bude platit zcela jiná ekonomika. Primární problémy dětí z rozbitých rodin už nebudou představovat trápení a starosti. Rozdíly v životních uspořádáních budou akceptovány s vyrovnaností a milostí v uvědomění si, že život v rámci smlouvy o duši, která je určena pro duchovní růst, je nanejvýš důležitý pro všechny. Vše je jedno.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |