Home > > Matthew Ward - 9. prosince, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 9. prosince, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Výsledek voleb odsoudil k nezdaru iluminátský plán na návrat do Bílého domu po osmi letech, kdy musel bojovat s prezidentem Obamou.

Planetární vibrace posílí a urychlí snahy, které nejlépe slouží Zemi a všem jejím formám života, nic jiného nemůže být dlouhodobé.

Tvrdá práva a pokrok v sociální spravedlnosti nelze odstranit. Není osudem lidí na Zemi, aby se vrátili zpět, ale aby se v souladu s přírodou pohnuli kupředu směrem k míru, vzájemnému respektu, spolupráci a životu.

Realizaci zákona NESARA bylo po dobu 16 let bráněno zločinnými prostředky, nejvíce zradou vlády „9/11“, protože NESARA vrací ústavní statut suverénní republiky a anuluje existující korporaci, tajně založenou britskými královskými ilumináty. Zákon z doby prezidenta Clintona legálně zakazuje komukoli, kdo o NESARA ví, aby o něm veřejně mluvil. Ilumináti v Kongresu i mimo něj budou pokračovat v zadržování NESARA, protože všechna jeho ustanovení byla navržena tak, aby ukončila jejich kontrolu nad touto zemí a nakonec i celým světem.

Nemůžeme předpovědět, co se stane v krátkodobém horizontu. Vše závisí na vibracích. Náhlý nárůst energie z kolektivních myšlenek, pocitů a činů všeho života na Zemi může urychlit situaci z pravděpodobnosti na jistotu tak rychle, jak to může zvrátit na možnost.

Promluvme si tedy o toku energie, protože ovlivnil vaši politickou scénu. To nemá nic společného s politikou jako takovou, ale má co do činění s vibracemi kolem politických záležitostí a jak se budou hrát v souladu s vesmírnými zákony.

Trump i Clintonová během své kampaně přitahovali převážně negativní přípojky energie, které vydávají nízké vibrace. Ani jeden z nich nebyl podporovaný svou stranou, ale stali se jejich kandidáty. Clintonová proto, že DNC jí dala hlasy v primárkách, které získal Sanders, Trump vyhrál prezidentské volby, protože manipulace iluminátů při hlasování se spletla. Vibrace energie kolem jednotlivců i korupce ve volebním procesu byly trvale na nízkých úrovních, a tato úroveň se během týdnů od voleb ještě snížila v důsledku rozsáhlých protestů a obav.

Energie kolem Sanderse měla vysoké vibrace v souladu s jeho charakterem a souhlasem voličů s jeho reformní filozofií. Jak dny ubíhaly, rostla jeho podpora a vibrační úroveň. Vibrace kolem Sanderse jsou v souladu s planetárními vibracemi, které se projevují světlem naplněnými podmínkami ve službě planetě a národům.

V roce 2017 končí desetiletí zpoždění ve vědomém a duchovním rozvoji společnosti, které plánovači Zlatého věku Země očekávali do roku 2007. Příští rok začíná velká nová kapitola ve vašich dějinách s vlnami vysokých vibrací a začínají se projevovat významné změny na vašem blízkém horizontu.

Ilumináti stále mají zbytky moci a některé duše stále spí. Duše z vyspělých civilizací žijících mezi vámi a na vašem nebi budou i nadále bránit všemu, co by vás mohlo ohrozit.

V nejjednodušších termínech je láska božským sdílením se všemi Jeho stvořeními. Láska je léčivou silou vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje jen váš příspěvek těch vrozených pocitů, že milujete ostatní a přijímáte jejich lásku k vám. Láska nemá žádná omezení, žádné hranice své kapacity.

V projevu se láska chová k ostatním s laskavostí, spravedlností, upřímností, soucitem, vstřícností, péčí, úctou. Pokud se dá říci, že láska má „ingredience“, pak jsou to některé ze složek božského projevu v akci.

V nejjednodušších pojmech je láska boží sdílení sama sebe s veškerým svým stvořením. Láska je uzdravující síla vesmíru. Láska je uvnitř duše a potřebuje pouze vaši podporu těchto vrozených citů, které vás nabádají milovat ostatní a přijímat jejich lásku k vám. Láska nemá hranice, nemá omezení ve své kapacitě.

Projevovat lásku znamená jednat s ostatními s laskavostí, poctivostí, čestností, soucitem, pomocí, péčí. Pokud se dá říci, že láska má „ingredience“, pak jde o ingredience božského projevu v praxi.

Vědět, že vy i Bůh i každé jiné boží stvoření jste neoddělitelní, je láska. Vědět, že Země je cítící, vědomý život, a respektovat všechny její životní formy je láska.
Uvědomovat si, že nikdo nemůže znát ostatní na úrovni duše, a proto nemůže soudit je, ale pouze jejich škodlivé jednání, je láska.

Naslouchat svému božskému já je láska. Žít takovým životem, který plodí lásku k sobě, je láska. Cítit radost, když ji vidíte u ostatních, je láska.
Dělat něco, co přináší radost druhému, je láska. Odpouštět sám sobě i jiným je láska. Sdílet své zdroje s plným srdcem je láska. Konat skutky, aniž jsme připoutáni k výsledkům, je láska.
Cítit mír v srdci a mysli je láska. Klidné rozechvění při pohledu na východ slunce či při poslechu ptačí písně je láska, a úsměv je jedním z nejprostších a nejzářivějších vyjádření lásky.

Pokud projevujete tyto věci, i mnohé další, s nimiž se setkáváte a instinktivně víte, že je to láska v akci, projevujete boží lásku a lásku k Bohu.

Matko, nemyslím, že jsem ti řekl něco zcela překvapujícího. Ale snad je dobré mít nějaké údaje jako vedoucí světlo v těchto dobách, kdy se zdá, že temnota zastiňuje velkolepou hojnost lásky ve vašem světě.
[ Výňatek z kapitoly "Láska v každodenním životě" Illuminations for a New Era -1994].

Když oslavujete tuto sezónu, mějte na paměti dobro v lásce, kterou vy a nespočet dalších vyzařujete. Nikdy nepodceňujte sílu lásky změnit životy a váš svět - láska je brána ke Zlatému věku Země v plném květu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |