Home > > Matthew Ward - 10. prosince, 2012

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 10. prosince, 2012

Emoce v tomto období; pozitivní řešení současných nepokojů; vlivy 12. a 21. prosince; proces Vzestupu Země; "partnerské" duše potomků; přípravy na Zlatý věk.

S láskyplnými pozdravy od všech duší v této stanici je zde Matthew. Toto období různých náboženských zvyků a oslav ve vašem světě vždy přináší intenzívní a smíšené emoce. Ti, kterým se daří dobře, cítí vděčnost za požehnání ve svém životě a vesele si užívají s rodinou a přáteli; ti, kteří jsou osamělí, ve smutku, či hladoví a bez prostředků ještě intenzívněji pociťují svůj osud. Je pro nás radostné, když vidíme, že v tomto období "dobrých vln pro všechny" tolik laskavých a srdečných duší jedná, aby pomohly těm, kdo jsou v nouzi.

V tomto povznášejícím aspektu tento rok není jiný než předešlé; avšak energie jsou naprosto odlišné od tohoto období v minulých letech. Nejvyšší vibrace, které váš svět zná již věky, zasahují každého, a zatímco mnozí jich využívají ke svému prospěchu, masy lidí nejsou v příznivém postavení. S tím, jak se odvíjejí dny roku 2012, negativní extrémy duality naposledy silně lapají po dechu, než dojde k jejich blízkému konci.

Hlavními starostmi jsou nepokoje na Středním východě s hrozbou chemických zbraní v Sýrii, vývoj plutonia v Íránu, povstání v Egyptě, pokračující nepřátelství Izraele a Palestiny. Severní Korea připravuje vypuštění rakety, stav mnoha státních ekonomik je špatný, v některých afrických státech se stále válčí a dochází k útlaku, stoupají počty uprchlíků, po celém světě se objevují násilné činy, korupce ve vládách a multinacionálních korporacích.

Tyto situace týkající se celého světa však nezmiňujeme proto, abychom kazili vaši sváteční náladu, ale abychom vás ujistili, že ve VŠECH případech přicházejí pozitivní řešení! Ohledné největšího nebezpečí, chemických zbraní, pokud by mělo dojít k jejich použití, technologie naší vesmírné rodiny zabrání jejich funkci.

12. prosinec a 21. prosinec jsou dávno považována za klíčová data pro planetu. Pro jistotu jsou vysílána k Zemi z důvodu planetárního zarovnání obrovská kvanta energie, která představují významnou pohonnou sílu, avšak Země je na dráze vzestupu skrze stále vyšší vibrační stupně a stoupá již po více než 70 let. To bude pokračovat i během její cesty skrze čtvrtou hustotu až do jejího cíle v páté hustotě, kde vznikla Gaia, duše ztělesňující tuto planetu.

Proto nepohlížíme na 21. prosinec jako na závažnou událost, která by byla stejně hluboká pro všechny na celém světě. Každý jednotlivec je jedinečnou bytostí a prožije jedinečnou osobní reakci na tento den, stejně jak jedinečné prožíval pokrok během vzestupu Země. Někteří jedinci mohou mít mocnou energetickou reakci, a jiní možná neucítí nic neobvyklého.

Milované duše, prosím, nepociťujte zklamání, když nezažijete nic dramatického! Intenzita světla na Zemi se zvyšuje, a s ní i vaše vědomé a duchovní uvědomení. Vaše těla se přizpůsobují buněčným změnám z uhlíkových na křišťálové. Nepotřebujete žádnou šokující událost ani pocit, abyste cítili radostnou náladu z blížícího se prahu Zlatého věku Země!

Těšte se s námi z nedávného pokroku ve vašem lineárním čase, velké počty duší mohou fyzicky doprovodit Zemi do tohoto Věku! Bůh vyhovuje žádostem duší předků na úrovni duše, aby mohly být partnery svých potomků, kteří se statečně snaží zbavit emocí, které snižují množství absorbovaného světla.

Tyto emoce, které nemají kořeny v temnotě a nikoho nezraňují kromě jich samých, jsou intenzívní ať již dlouhodobé tesknění, výčitky, vina, souzení, beznaděj, nebo problém zbavit se falešných názoru, které byli naučeni. Všechny tyto emoce mohou být přeměněny ve světlo s pomocí soustředěné duchovní energie více vyvinutých partnerských duší. Některé žijí mezi vámi a jiné inspirují své potomky, kteří jsou zde, aby směrovali lásku-světlo na ty, kteří potřebují tuto podporu navíc, aby mohli překonat své bolestné city.

At je účinek této bezpodmínečné lásky jakkoli zázračný, víme, že jste dychtiví, abyste již uviděli, jak se naplňují dlouho slibované změny. Na úrovni duše víte, že transformace vašeho světa probíhá s neuvěřitelnou rychlostí a objemem, ale ve svém vědomí jste netrpěliví a dokonce občas máte pochyby. Pochopte prosím, že i když nízké vibrace vydávané temnotou nemohou vstoupit do Zlatého veku, důsledky tisíců let činnosti temnoty nemohou být napraveny, dokud Země nebude procházet světlem naplněným vibrací čtvrté hustoty.

Je již provedeno mnoho základních prací směrem k obnovení a reformám. Oficiální média odhalují korupci v mnoha oblastech a snahy vyvíjené za scénou již brzy vejdou ve veřejnou známost. Mezi některými vašimi představiteli a zástupci naší vesmírné rodiny jsou projednávány situace životně důležité pro mír. Budou zahájeny projekty v oblasti životního prostředí, a rovněž tak budou provedena prioritní opatření, která jsme vyjmenovali v nedávném sdělení (24. září 2012). Nejvyšší vesmírná rada již ceká na boží pokyn "Jděte!", aby mohli být oficiálně představeni členové naší vesmírné rodiny.

Moji milí, víme, že byste rádi měli lineární časový rámec, a kdybychom vám ho mohli dát, s radostí v srdci bychom tak učinili, ale my nevíme. Vše, co můžeme udělat, je opakovat naše ujištění, že v kontinuu je vaše spolutvoření původního láskyplného mírového ráje na Zemi, kde všichni žijí v harmonii s přírodou a znají jednotu všeho, již "hotovou věcí".

Milovaná rodino, již jste TAK blízko koncové čáře třetí hustoty – to je triumf, který nemá v tomto vesmíru obdoby! Jste milováni a nanejvýš ctěni všemi světelnými bytostmi kdekoli.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: Orgo Net - matthewcesky.blogspot.comShare |