Home > > Matthew Ward - 10. prosince 2015

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 10. prosince 2015S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.

Tóny a texty vaší hudby vydávají vibrace, které silně vyvolávají emoce. Vibrace také zintenzivňují pocity lidí, kteří truchlí nad ztrátou blízkých, nebo jsou nemocní, bezdomovci a hladoví, tehdy převládají zvýšené emoce, které probouzí jednotlivce a skupiny ku pomoci.

Hudba hraje životně důležitou roli ve vašem životě po celý rok. To, co nazýváte „hudba sfér“ vytváří vibrace na frekvenci, která udržuje vesmír v rovnováze, a vy, jako mikrokosmy vesmíru, obdržíte vyrovnávací přínos podle své vnímavosti.

Obraz věčných harfenistů v Nirváně je daleko od reality. Existuje ale mnoho tisíc a někdy i milionů hudebníků a nástrojů, protože hudba je nezbytná pro existenci vašeho duchovního světa. Obzvláště vibrace strun udržují jeho obvody ohebné a vše v oblasti naladěné. Jsou nepostradatelní při léčení osob, které přicházejí s traumatizovanými psychikami, nebo poškozenými éterickými těly.

Skladatelé a hudebníci Nirvány vám nepřetržitě přenášejí hudbu na Zemi, aby lidé mohli absorbovat vysoké vibrace, které uvolňují potlačené pocity a emoce, pokud nemoc není smluvní volbou duše, vibrace pomáhají tělům znovu získat zdraví. Vaše nejlepší hudba - symfonie, koncerty a klasické opusy, které prokázaly vědecké experimenty jako nápomocné lidstvu, zvířatům a rostlinám, se vyvinula v nebesích a bylo „filtrována“ vašim skladatelům na úrovni duše. Někteří přisuzovali jejich díla božské inspiraci, a protože hudba pochází z duše, tito skladatelé jí dali své jméno.

Nikdy z jakéhokoli božského zdroje nevycházely nesouhlasné, kakofonní zvuky heavy metalu a hard rocku, které často mají texty s velmi nízkými vibracemi. Tyto druhy zvuku uzavírají vaše energetické systémy, vytvářejí nerovnováhu a snižují schopnost těla absorbovat světlo, což vás nepříznivě ovlivňuje emocionálně, fyzicky i duševně, otupuje se duchovní a vědomé vědomí. Neoklasicistní kompozice mohou mít podobný účinek. Skladatelé, kteří jsou zvláště citliví na energii Země, psali hudbu, která odrážela Gainu agónii, dokud vzestup jejího planetárního těla nebyl v plném proudu. Základem atonálních děl pozdějších skladatelů je negativita v současnější temné aktivitě.

Mnozí se obávají uprchlíků. Někteří s opravdovým zájmem podlehli strachu, který byl podněcován, jiní používají strach pro politické ambice. Strach je silně zvětšená energie, která blokuje světlo, čímž blokuje empatii, soucit a racionální myšlení, je nakažlivý. Několik lidí, kteří mají veřejnou pozornost podporovanou mainstreamovými médii, může „nakazit“ obyvatelstvo. To se stalo v USA, kde se mnoho lidí bojí poskytnout útočiště uprchlíkům. Ctíme a chválíme všechny duše v této zemi a na celém světě, které si myslí, že uprchlíci nejsou teroristé, utíkají před válkou a terorismem.

Aby se dostali do bezpečných přístavů, riskují životy. Projdou drsnými vodami v malých přeplněných lodích nebo namáhavými, vyčerpávajícími túrami po zemi. Mohl by se terorista připojit k milionům žen, mužů a dětí, kteří opouštějí domy, obživu a majetek, aby takovou cestu podnikli? Ano, to je možnost, ale racionální myšlenka je, že by na destruktivní misi s větší pravděpodobností cestoval rychlým, bezpečným způsobem, který umožní přepravu nezbytných materiálů.

Každá vaše každá myšlenka a pocit je modlitbou. [výňatek z kapitoly „Modlitba“ v knize Tell Me about Heaven]

Bůh nikdy nemyslel, že by církve měly být stavby. Velkolepé katedrály jsou lidský nápad, ne Boží. Církev je v duši, pocity úcty, díkůvzdání, povznášející ducha do lásky a světla Božího, které mají schopnost dotýkat se vesmíru.

V církevní budově naplněné modlícími se lidmi může být jen několik, jejichž modlitby mají čistý a posilující tok energie. Mnoho lidí se modlí jen s malou pozorností rituálu, bez skutečné energie. Někteří se modlí v tak extrémní úzkosti a strachu, že jejich energie je zkreslená a má nepříznivý vliv na ně a přidává k vesmírné negativitě. Hladký tok energie je to, co pozitivně ovlivňuje každou duši a vesmír, nikoli specifické podmínky modlení. Je to komfortní a trvající energetická bilance.

Nemluvím o záměru modlitby, ale pouze o vlivu energie, se kterou se modlí. Energie vyzařovaná v modlitbě za zcela sobecký, chamtivý záměr může být stejně intenzivní jako modlitba za bezpečnost milovaného člena rodiny nebo přítele. Záměr je zaznamenán jako jeden aspekt a tok energie nebo síla je zaznamenána jako další.

Kromě toho ten, kdo se modlí za konkrétní výsledek týkající se druhého, neví, jaká je má duše smlouvu před narozením. Podmínky nebo události, které modlitba žádá, aby se změnily, mohou být právě ty, které si duše zvolila jako své životní lekce. Totéž platí o modlitbách za sebe, protože vaše vědomí je zřídka v komunikaci s vaší duší. Modlete za nejvyšší dobro své, nebo druhých a nesměrujte intenzivní emoce ke konkrétnímu výsledku svého výběru. Výsledek není vaše vědomá volba. S tímto vědomím můžete cítit úlevu a klid. To umožňuje, aby energie pokračovala nezatížená nejen vaším fyzickým a psychickým já, ale je posílená jako harmonie ve vědomí Země.

Modlitby „za mrtvé“, i když nejsme "mrtví", jsou opravdu důležité. Nejen pro ty, kteří přicházejí s velkými potřebami péče a léčby, ale také pro nás, kteří jsme vitální a plní života, s probíhajícími lekcemi a duchovním růstem. Samozřejmě potřebujeme a vítáme vaše modlitby! A prosím, vězte, že jsou obzvláště vítány ve vyvážené energii, protože takové modlitby jsou pro nás a pro vás, naše milované, nejpřínosnější.

Světlem naplněné myšlenky a pocity jsou nezbytné - vstupují do kolektivního vědomí. Zapadnou do toho, co je vystihuje, a přinášejí tyto energetické proudy zpět do vašeho světa.

Je však nezbytné jednat. Říkat rodině, přátelům a spolupracovníkům, proč se cítíte optimisticky ohledně budoucnosti. To může zmařit jejich obavy a zvrátit jejich nízko vibrační pesimismus. Ne všichni se můžete zapojit do národních nebo mezinárodních organizací, jejichž úsilí směřuje například k míru, spravedlnosti, ochraně životního prostředí nebo právům zvířat, ale můžete podpořit jejich úsilí energií, kterou vydáváte, podpisem příslušných petic a dary, pokud to okolnosti dovolí. Můžete dobrovolně zapojit do místních skupin, které poskytují komunitní služby, můžete hlasovat pro ty kandidáty na veřejnou funkci, které považujete za nejlépe kvalifikované. Jednoduše tím, že žijete správně, záříte světlo do světa - nikdy nepodceňujte sílu svého světla!

Nezabírají éterická těla místo?
Ano, éterická těla„ zabírají místo “, ale Nirvana nikdy nemůže být přeplněná, ani jí dojít místo. Na rozdíl od Země a dalších planet, které si zachovávají svůj tvar a velikost, mají propojené pružné vrstvy Nirvany neomezené možnosti rozšíření.

Všechny vrstvy nabízejí výhody učení a pohodlné bydlení, ale protože vyšší dimenze mají také výjimečnou krásu, rozmanitost a možnosti manifestace, chodí tam nespočet duší z jiných světů na dovolenou, vyučují nebo navštěvují pokročilé kurzy, nebo odpočívají po náročném životě. Návštěvníci a dočasní obyvatelé, z nichž všichni jsou ve čtvrté, nebo vyšší úrovni ve vývoji duše, mohou mít těla s mnohem větší hmotností než éterická těla. Je to duchovní stav, který umožňuje vstup do tohoto civilizačního prostředí, kde se lidé s různými tělesnými styly, oděvem, zájmy a talenty šťastně mísí s ostatními a se zvířaty Země. Život v těchto částech Nirvány je vznešený! A i když znají omyly vašich náboženství, návštěvníci a další, kteří tam žijí, se dočasně připojují k obyvatelům Země při vašich oslavách. Jejich vysoké vibrace přidávají zářící světlo vašemu světu.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |