Home > > Matthew Ward - 12. října, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 12. října, 2016S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. Energetické pole potenciálu Země se hemží aktivitou jako nikdy předtím ve vaší zaznamenané historii, protože silné vlny světla jsou hnacím motorem úsilí o výsledky, které srdečně vítáte. Přisluhovači v nižších řadách iluminátů odchází, ti na vrcholu se snaží zachránit část své bývalé moci.
Zrychlení vibrací spolu s důkazy v hackovaných dokumentech, únikem informací, oznamovateli a tvrdým jednáním vlivných osob ve vládách, vojenských a zpravodajských silách a bankovních a právních systémech přinášejí konec iluminátskému dlouhému temnému panování.

Nedávné články na internetu naznačují, že když Hillary Clintonová veřejně hovoří, lidé vidí klon, ne osobu. Myšlenka, že člověk může být klonován, proniká do povědomí veřejnosti. Když Hugo, pokročilá duše, která pracuje s rostlinami a živočichy na Jupiteru, o tom mluvila před 20 lety, byl nesmírně trpělivý, protože se v její mysli otázky neustále objevovaly jako žabky. [Výňatek z kapitoly „Lidské klonování“ z knihy Revelations for a New Era].

*****
Jsem rád, že se v této chvíli mohu připojit k vaší společnosti. Už nějakou dobu, jak vám řekl Matthew, je klonování na Zemi skutečnost. Začnu přímo začátkem procesu klonování, jestli mohu.

Klonování lidí je proces, kdy je živé bytosti odebrán buněčný materiál za účelem reprodukce přesně stejné podoby v nové entitě. Buněčný materiál je umístěn do sterilní nádoby s tekutinou příznivou pro růst tohoto materiálu v čistotě, aniž by do substance vstupovaly nedokonalosti. Po prvním a druhém dělení je látka přenesena do většího laboratorního kontejneru za stejných sterilních podmínek i teploty a s kontrolou světla.

Tam se záhy objeví embryonální forma a brzy je rozeznatelná forma fetusu. Když fetus dosáhne stádia vývoje přibližně šesti měsíců normálního těhotenského věku, je opět přenesen do nádrže, v níž je tekutina blížící se plodové vodě. Když plod dokončí svůj vývoj jako v děloze, je odebrán z tekutiny a zachází se s ním tak, jako by se narodil normální cestou. Kromě toho, že není třeba ošetřovat pupečníkovou šňůru. Rozdíl proti normálnímu vzhledu se upraví malou kosmetickou operací.

Proces replikace lidí netrvá devět měsíců. Je urychlen pomocí chemických additiv a ideálními laboratorními podmínkami. Počáteční proces může trvat mezi šesti a sedmi vašimi týdny, kvůli jistotě dokonalého plodového vývoje, a dalších osm až deset týdnů je třeba pro plný vzrůst. Protože nejde o přírodní proces zrození, obvyklá doba těhotenství zde nemá význam.
Klonování není omezeno na reprodukci malých dětí, kterým je umožněno normálně růst od narození až do dospělosti. Když jde o klon konkrétní dospělé osoby, doba stárnutí od vynoření dítěte do dospělého věku mezi 30 a 35 lety je pouhých 350 – 400 dní. Další asi jeden měsíc je třeba k vytvoření klonu 65letého jedince. To je přibližný věk většiny lidí, kteří jsou v současnosti na Zemi klonováni.

Látka, která umožňuje toto rychlé stárnutí, nebyla dosud pro takový účel objevena, s výjimkou několika málo vědců, kteří se zabývají procesem klonování. Několik jedinců na Zemi bylo postiženo chemickou nerovnováhou, která způsobuje, že jejich těla stárnou mnohem rychleji, než je obvyklé. 10leté dítě může mít starší vzhled a organické fungování a procesy velmi starého člověka. Staré podle vašich norem, tedy nikde jinde. Chemická látka, která způsobuje nerovnováhu v systému nemocných dětí, je to, co se používá v procesu rychle stárnoucích klonů kojenců do dospělých.

Tento proces zrychlení stárnutí také vyžaduje několik klíčových živin ve stravě a ideální laboratorní podmínky teploty a řízených stupňů kyslíku a oxidu uhličitého. Nevýhodou je, že když vzhled musí být totožný s původním člověkem, který je starý asi 60 nebo 65 let, pak musí pro dosažení stejného vzhledu zestárnout celá klonovaná bytost. Neexistuje žádný způsob, jak zastavit stárnutí orgánů a dosáhnout potřebného vzhledu, takže orgány jsou vystaveny veškerému stresu zrychleného stárnutí, jakož i případným nedostatkům, které jsou vlastní rodinným genům. I když se nově klonovaný jedinec zpočátku jeví čerstvější a mladší než původní osoba nebo klon předchůdce, rychle se rozpadne a začne ve všech ohledech vykazovat pokročilejší známky stárnutí.

Mluvil jsem dosud pouze o těle klonovaného jedince. Mozek je jiná záležitost. Je to nejsložitější aspekt procesu růstu, jak v laboratoři, tak v těle. Lidský mozek je počítač, a funkce stahování z původního mozku do mozku klonu funguje přesně stejně jako u počítačů.
Duplikování původního mozku může být dokonale provedeno na klonu malého dítěte. Klonu je poskytována nepřetržitá výchova od narození po dospělost, a mozek funguje tak normálně, jak byste očekávali při zrychlených schopnostech učení. Protože mozek má tak rozsáhlé schopnosti, absorpce informací je pro klon snadná, a pro zúčastněné lidi je zajímavé pozorovat jeho obrovské skoky v učení. My to odsud pozorujeme a vidíme to jako zatím jediný osvícený aspekt vědecké povahy na vaší planetě, pokud jde o funkční kapacitu lidského mozku.

Rozšířený vzdělávací proces je nutný, protože náhlé vložení inteligence a znalostí do „prázdného mozku“ by způsobilo neurologický šok.

Klony jsou od dětství instruovány tutory, což jsou speciálně vyškolení behaviorální vědci.
Je to stejný proces jako u vašich dětí, které učíte, aby to byly vědomé, bdělé, odpovědné malé individuální bytosti s osobností, schopnostmi, smyslem pro odpovědnost a s charakteristickými vlastnostmi. Tutoři, jejichž žáci jsou jedinečnější než většina, se trénují osobními filmy rodiny a jsou jim poskytovány důvěrné rodinné historie, tak, aby se důvěrně seznámili s řečí a způsoby klonovaného jedince.

Je to zcela jiné, když objektem je rychle produkovaný dospělý klon. Stárnutím může být urychlena schopnost mozku absorbovat informace a provádět funkce daleko rychlejším a komplexnějším způsobem než si uvědomuje většina lidí na Zemi. Pokud by tomu tak nebylo, klonování dospělých lidí by nebylo možné.

U rychle zestárlého klonu je zatím problémem udržení veškerých znalostí získaných během života originální bytosti. Schopnost dospělého klonu pamatovat si je narušena natolik, že klon se může jevit jako zmatený, či s momentální ztrátou slov, dokud nenaskočí paměť, nebo vlastní myšlení klonu nepřekoná a nezakryje váhání. Protože to ale u “skutečných” lidí není neobvyklé, ani u klonovaných bytostí to není podezřelé, je to spíše pokládáno za lidskou nedokonalost.

Vložení veškerých informací z mozku originální osoby či nahrazovaného klonu musí být provedeno v okamžiku potřeby nového klonu. Nejúspěšněji to probíhá z mozku původní osoby do prvního klonu. Při každé následující proceduře vkládání informací z klonu do jeho náhrady dojde k mírnému zhoršení. Nelze použít původní mozek a obejít toto zhoršení, i když původní jedinec ještě žije, protože tento originální mozek nemá stejné akumulované vědění jako naposledy klonovaná entita. Identická zásoba nejnovějších informací je základem, pokud má náhradní klon být přijat jako skutečná osoba.

Ačkoli jsme potěšeni, když vidíme na vaší planetě tento pokrok v technologii, jeho zneužívání neutralizuje naše nadšení. Mocní lidé byli mnohokrát klonováni a jsou klonováni I nyní, nic z toho není s dobrým úmyslem. Vždy šlo o ovládání a kontrolu. Někteří z vašich světových vůdců byli klonováni před mnoha lety a nyní jsou ve třinácté nebo vyšší verzi původní osoby. Účelem klonování těchto lidí je vytvořit jistotu dlouhověkosti a udržet jejich vliv.

U klonů si můžete všimnout prudké a výrazné změny vzhledu, někteří světoví lídři jsou kypící zdravím a mladistvější, jak je vidět v televizních záznamech a na fotografiích. Obvykle tato zdatnost následuje po krátké nepřítomnosti na veřejnosti, kdy bylo zjevné stárnutí. Ty tyto pozoruhodné rozdíly připisujete krátké dovolené nebo zotavení z proklamované nemoci, ale jen nový klon nahradil ten starý.

Současně bývá vytvářeno několik klonů, vzdělávaných tak, jak bylo již vysvětleno, a jsou drženy na různých místech vaší planety, aby byly vždy připraveny pro proces vkládání znalostí. Mnoho verzí klonu je nutností, protože toto umění na Zemi ještě není dokonalé. Tělo klonovaného dospělého se rozpadá daleko rychleji než stejně stará těla, která zestárla přirozeně. Je to částečně z důvodu zrychleného procesu stárnutí od dítěte do dospělého těla, a částečně z nedostatku znalostí vědců, kteří provádějí tyto procedury. Jedním z faktorů je také pozemská atmosféra třetí hustoty

Rodinní příslušníci klonovaného jedince si jsou samozřejmě vědomi existence klonu nebo klonů a podílejí se jak na vzdělávacím procesu, tak i na "zakrývání". Pokud se brání, jsou sami klonováni, obvykle proti své vůli, a jejich klony pokračují ve veřejných funkcích. V některých případech přirozeně zemřely původní osoby, nebo byly zabity, pokud sloužily účelu stále silnějších lidí. Jiní stále žijí, i když nikdy na veřejnosti neviděli. Veřejně jsou vidět pouze klony.

Předejdu vaší otázce, paní Suzy: existuje pět zemí, které vyvinuly proces klonování se stejnými úspěchy při reprodukci, a jedna další země stále experimentuje s počátečními stádii. Laboratoře jsou zkonstruovány na stejném funkčním základě, s malými variantami v celkovém procesu. Před několika lety bylo při procesech ještě dost rozdílů, takže byl snadno poznat rozdíl v kvalitě klonů. Hlavním rozdílem byl přístup k procesu stárnutí, a důsledkem byly rozdíly v maximálním dosažitelném stupni fyzické stability a úspěšném ukládání do mozku. Poté došlo k jisté výměně technologií, takže všechny oblasti nedokonalostí mohly být zlepšeny, a ve všech zemích, které produkují klony, mají všechny současné klony přibližně stejné funkční schopnosti, vzhled a charakteristické rysy stárnutí.

Ale pojďme dále. Nyní řeknu něco o velmi důležité otázce, a tou je duše v klonovaném těle. Pokud jde o to, zda v těchto uměle vytvořených tělech je či není duše, v klonovaném jedinci se “nezrodí” duše, ale nějaká duše si může zvolit, že vstoupí do klonu. Pro vstup duše do klonu jsou dobré důvody, ale jsou I dobré důvody to nedělat.

Pro duši, která čeká na zkušenosti ve fyzické formě, je to příležitost tak učinit v této době, kdy se dle božího plánu blíží velké změny - pozvednutí vědomí planety a vás všech, kteří tomu budete přístupni. Avšak každá duše vstupující do klonovaného těla zná riziko, že může být lapena temnými silami, které ovládaly psyché původní osoby a předchozích klonů. To je velice důležitá úvaha, protože funkce mozku se s každým dalším procesem programování zhoršuje, jak jsem již zmínil, a tím se snižuje I odolnost duše proti ovládnutí. Posledním verzím klonů chybí dlouhověkost, takže život v takovém těle není žádný ráj, jak bychom si mohli představovat o životě jednotlivců ve vysoce vlivných pozicích.

Proč by tedy duše na sebe brala takový problém? Proto, že moc v takové vlivné pozici je přesně to, kvůli čemu jsou některé duše ochotny, ba dokonce touží vstoupit do klonů. Činí tak s odhodláním, že překonají genetickou strukturu, vliv paměti a tendenci vydat se negativní cestou, na níž byla původní duše. Když je duše velmi silná, je zde vůle pozvednout genetický a morální charakter natolik, že se zdá, že došlo k obratu ve zdraví, postojích a činnosti “osoby”. V těchto případech je to proto, že silnější vyšší záměr duše přitáhne vyšší energii světla, která umožní vlít do klonu fyzickou životní sílu nedostupnou těm, jejichž duše jsou méně odhodlané. Silnější duše může udržet životní sílu těla mnohem déle než slabší duše.

Nyní si myslíte: Jak může nějaké tělo žít bez duše? Chemické složení fyzického těla je takové, že tělo funguje jako nezávislá entita. Jeho životní síla je udržována jeho vlastní energií z prvků a procesů normálního organického fungování. Proto klon bez duše má stejnou mobilitu a schopnost myslet jako každé normální tělo.

Řekněme si, co klon bez duše nemá. Zaprvé, emoce nejsou přirozeně dány, ale vytvářeny lidmi. Klon bez duše se musí naučit, jak vypadají emoce, v souladu s jeho prostředím, s tím, co je očekáváno od “průměrného člověka”, nebo od člena vysoké společnosti.

Nejdůležitější nedostatek je, že klon postrádá duchovní aspekt, který je vrozen každému dítěti zrozenému z vajíčka a spermie svých rodičů. Životní síla duše zahrnuje ty aspekty bytosti, které jsou spojeny s Bohem – vědomí, intuici, pocit sebe sama na vyšší úrovni než je normální vědomé fungování. V klonovaném jedinci bez duše nejsou tyto svazky s Bohem ani přirozené emoce. Místo toho je zde mechanický a mentální aspekt toho, co je vhodné učinit nebo říci. Jakmile je tato schopnost zvládnuta, úroveň je jako by “osoba” strávila celý život hromaděním moudrosti a správným chování.

Děti ze zkumavky nejsou ani v nejmenším stejné povahy jako klonování jedinců, a nanejvýš jistě se s tím neshodují v úmyslu.

I když je známo klonování zvířat, neexistují žádné trvale poskytované informace. Umění klonování u zvířat nebylo zdokonaleno, a produkty nestárnou stejným způsobem jako přirozeně koncipovaná zvířata. Koncentrovaná publicita může logicky způsobit, že všichni myslící jednotlivci extrapolují tento úspěch na možnost lidského klonování. Tento druh spekulací skutečně existuje. Aby se tomu zabránilo, je ve sci-fi v knihách a filmech technologie lidského klonování omezena na zábavu a převedena do absurdnosti.

Nemohu říci, kdy bylo poprvé provedeno klonování, ale technologie je ve vesmírné mysli, a proto je přístupná těm, kteří se k tomuto nekonečnému zdroji všech znalostí připojují.

Hugo, souhlasí Bůh s klonováním?
Jsem ohromen vaší otázkou! Nikdy jsem na to nepomyslel. Nepředpokládám, že by nesouhlasil, protože cokoli, co vytváří vyšší dobro vesmíru, jistě nemůže Bůh považovat za „špatné“. Je to zneužití možnosti klonování, jako čehokoli jiného, co by Boha mohlo zklamat, myslím si.

S úctou žádám, abychom se k této záležitosti ještě vrátili. Přijdu, až mě zavoláte. Děkuji za tuto laskavost, a tímto se na krátký čas rozloučím.

Následující den: Děkuji Suzy, že jste mě opět přijala. Rád vám sděluji, že klonování není neodmyslitelně proti Bohu. Co jste ho zpochybnila, mluvil jsem o této myšlence s jedním z členů magistrátu, jehož moudrost v duchovních záležitostech je vyšší než ostatních v této říši, a souhlasil s tím, že klonování není proti Božím přáním, pouze zneužití.

Matko, děkuji. Když se čtenáři ptali, zda je Hillary Clintonová mrtvá nebo živá, a zda je „osoba“ viděná na veřejnosti klonem, holografickým obrazem nebo dvojníkem, požádali jsme monitorovatele Země z Nirvány. Jejich odpovědi se lišily. Není pro ně obtížné rozluštit připevnění proudů energie kolem člověka, ale víření kolem Hillary obsahovalo směs spekulací a faktů k této specifické záležitosti. Poté, co monitorovatelé získaly jasnost, poskytli nám následující zprávu.

Hillary je opravdu naživu, ale nebyla veřejně viděna od doby, kdy jí před několika týdny pomáhali do auta. Jeden z jejích klonů je vždy v blízkosti - to je standardní postup s jakoukoli osobou, která byla klonována ve vaší společnosti - ale její fyzický a duševní stav v té době byl příliš kompromitován, než aby se stáhly informace do jejího prvního klonu. Diagnóza pneumonie tak byla navržena tak, aby poskytla Hillary čas znovu získat dostatečnou stabilitu pro pokračování stahování. Po krátké nepřítomnosti na veřejnosti se znovu objevila více svěží, mladší a štíhlejší, stejně jako před několika lety, kdy byly klony vyrobeny. Od nynějška bude veřejně vidět pouze klon a jeho následovníci, protože Hillariino zhoršující se zdraví by bylo výrazným kontrastem k její vitalitě a vysoké energii.

Není známo, zda tato situace bude mít vliv na prezidentskou kampaň. Je známo, že energie obklopující kandidáty dvou hlavních stran je silně negativní.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |