Home > > Matthew Ward - 14. prosince 2019

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 14. prosince 2019


S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. S blížícím se dalším kalendářním rokem přichází myšlenky na to, jak rychle zase ten rok utekl. Čas plyne rychleji a rychleji, ve skutečnosti se Země stále přesunuje do postupně lehčích energetických rovin. Světlo je stejná energie jako láska, a protože láska je klíčem k nápravě všech křivd, radujte se s námi, že se síla lásky šíří po celém světě!

Dalším důvodem k radosti je to, že se slovo „láska“ dostává do centra pozornosti. Lidé mluví o lásce mnohem častěji než kdykoli předtím. Láska je často zmiňována v písních, tisku, rádiu a televizi. Možná si pamatujete, že jsme mluvili o důležitosti slov, mluvených i psaných, a že láska, radost, mír, vděčnost, odpuštění, laskavost, naděje, soucit, štědrost a poctivost přidávají obrovské množství světla. Kromě toho, význam těchto slov ve všech vašich jazycích vyzařuje vlastní vysoké vibrace, takže rostoucí frekvence lásky je dvojnásobným světlem.

V minulých prosincových zprávách jsme uvedli, že sdílení s těmi, kteří to potřebují, a útěcha těch, kteří se trápí, roste každým rokem v souladu s neustále rostoucími vibracemi. Sdílení a péče je láska „v akci“. Další laskavostí je usmát se na kolemjdoucí, pomoc s taškou, otevřít někomu dveře, odvézt souseda, mile požádat prodavačku a další nesčetné způsoby. Lásku lze vyjádřit nejen během těchto svátků, ale každý den po celý rok. Laskavá gesta, jako jsou tato, jsou naplněna světlem. Zdvořilost a vzájemná pomoc rostou mílovými kroky.

V jedné zprávě jsme mluvili o vaší tradiční hudbě. Světelné tóny a slova jako „aleluja“, „mír na Zemi“, „radost ze světa“ a „vše je zářící“ vzbuzují ty nejlepší emoce lidstva a tato energie v tomto období proudí po celém světě. Také jsme vám řekli, že skvělá hudba, kterou v Nirváně neustále vytváří až milion hudebníků na strunné nástroje, pomáhá udržovat vesmír v rovnováze. Duchovní svět Země má vesmírný význam. Také vy těžíte z „hudby sfér“. Tóny jsou přenášeny na Zemi, aby pomohly planetě a všem jejím receptivním formám života udržet zdraví v mysli, těle a duchu.

Další dlouholetá sezónní tradice - stromy ozdobené světly nebo svíčkami, řetězy a stuhami a krásnými ozdobami. Zdobením stromků stoupá váš duch a veselí se vaše domovy, ulice a další místa po celém světě. Stromy poskytují nekonečně více než jen ozdobu. Jejich význam přesahuje pouhé poskytnutí domova pro nespočet životů v lesích, džunglích a parcích. Produkují ovoce, řezivo pro budovy a nábytek, a přidávají krásu a milost v pozemské krajině.

Stromy jsou vyvinuté duše, jejichž energie je pro vás a planetu nezbytná. Je dobře známo, že absorbují oxid uhličitý z atmosféry a většinu pak uvolňují jako kyslík. Není ale známo, že kolektivní vědomí stromů je přenášeno po celém světě botanickým komunikačním systémem, který překonává vaše nejsložitější počítače.

Stromy sdílejí svou starodávnou moudrost tím, že ji filtrují do všech ostatních životních forem Země a všichni, kteří intuitivně využívají tuto energii, jsou povzneseni ve vědomém a duchovním vědomí. Absorbování této energie zvířaty je patrné v přátelskosti některých druhů dravců s bývalou kořistí a vděčnost zvířat lidem za záchranu před nepříznivými okolnostmi. Někteří z vašich telepatických komunikátorů dostávají zprávy o stromech a nakonec každý na Zemi bude ctít stromy stejně jako Gaia. Jako jedno z největších Božích požehnání pro planetární tělo a všechny jeho obyvatele.

"Jaký měl Zdroj důvod k probuzení ze svého období spánku před eony? " Potřeboval lásku? Vytvořil zdroj duše, aby jim přinesl kruh lásky? Uvědomil jsem si, že Zdroj a Bůh našeho Vesmíru potřebují všechna svá Stvoření, růst myšlenek novými myšlenkami a činy zajišťuje, že vesmír a kosmos tu budou po velmi dlouhou dobu. Není to jednosměrný vztah, jak jsem si myslel v mém dětství a většině svého dospělého života. “

Jen velmi málokdo ve vašem světě nad tím přemýšlí. Děkujeme drahé duši, která s námi sdílela její otázky a intuitivní poznání. Nevěděli jsme, co inspirovalo Zdroj - Stvořitele / Stvoření - vyjádřit se tím, co je často označováno jako Velký třesk, a nevěděli jsme, co existovalo před tímto prvním projevem Jeho nekonečnosti.

Jménem všech duší na této stanici jsem se zeptal Boha a on promluvil se Stvořitelem. Prosím nemyslete si, že to Bůh nevěděl, jen nám chtěl dát odpověď, kterou Stvořitel chtěl, abychom měli. Odpověď na obě otázky, jak řekl Bůh, může být vykládána tak, jak sdílím.

Ještě před tímto osvětlením jsme věděli, že podstata nejvyššího Já, Stvořitele, Zdroje, Jednoty všeho Já je láska vyjádřená jako světlo, a vše, co kdy bylo stvořeno, je z této energie. Zdroj Stvořitele tedy nepotřeboval lásku – jeho úplnost JE láska, nejmocnější síla ve vesmíru.

Vyjádřil svou lásku vytvořením duší - archandělů - a dal jim svobodnou vůli a s ní nedělitelnou schopnost projevu. To znamená, že Stvořitel nechal archanděly užívat svou energii ke vytváření entit podle jejich představivosti. A od tohoto okamžiku pokračovalo spoluvytváření.

Já jsem má být sdíleno, to znamená, že Stvořitel sdílí svou láskou nejen energii, ale také své znalosti - vše, co existuje, je energie a ta zahrnuje vědomí. Na úrovni duše tak máme všichni na této stanici a každý člověk odpovědi na otázky položené čtenářem. My všichni hledáme vědomé poznání na úrovni duše a každý v tomto vesmíru má neomezené možnosti, jak toho dosáhnout.

Ano, opravdu každé stvoření Zdroje Stvořitele je „potřebné“ - navíc každé je jeho věčnou a neoddělitelnou součástí a stále bude. Vztah Zdroje s každým z jeho výtvorů zajišťuje kontinuální expanzi a kontrakci tohoto vesmíru. Nevíme, co se děje jinde, ale protože všechny duše v jiných vesmírech jsou věčně spojenými částmi Stvořitele/Zdroje, zdá se pravděpodobné, že každá přispívá k úplnosti stejně jako každá duše v tomto vesmíru.

Nevíme, co se stane, když se duše vyvinou do té míry, že si budou pamatovat své počátky a tím se vrátí ke Stvořiteli. Uvažujeme však o možnosti, že jakmile se duše vrátí, mohou uplatnit dar své vůle tím, že se rozhodnou vydat se na novou cestu kamsi do vesmíru.

„Zpět na Zemi“. Milované sestry a bratři, přejeme vám veselé oslavy plné radosti s rodinou a přáteli. Oslavujte tuto sezónu celý život - - Ať jsou vaše srdce naplněna vděčností za zásadní přínos lásky, hudby a stromů k vašemu blahobytu a světu.

Začněte svůj nový rok se sebedůvěrou a optimismem. Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás podporují bezkonkurenční silou bezpodmínečné lásky.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |