Home > > Matthew Ward - 17. listopadu 2018

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 17. listopadu 2018


Matthew s milujícími pozdravy ze všech duší na této stanici.

Pomáhá odpuštění změnit energii, která způsobuje bouře, masové vědomí planety a pomáhá Zemi?
Není nadsázkou tvrdit, že odpuštění je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak pomoci Zemi a její civilizaci. Energie odpuštění vydává vysoké vibrace, které podporují planetární a osobní vzestup. Stejné je to s energií vděčnosti, soucitu, laskavosti a sdílení ze srdce - všechny tyto emoce jsou naplněny světlem, stejnou energií jako láska a nejmocnější síla ve vesmíru.

Co se týká změny energie způsobující bouře, jsou zde dvě příčiny. Bouře jsou formou planetárního čištění uvolněním velkého množství negativity. Pokud by bylo na Matce Přírodě, byly by jich méně a byly by mírnější. Bohužel mnoho let zneužívají ilumináti utajené technologie k rozšiřování bouří, urychlování větrů a zastavování bouřkových dešťových mraků, což způsobuje přívalové lijáky a záplavy. Mimozemské posádky používají své technologie k maximálnímu možnému snížení těchto faktorů. Ačkoliv je energie odpuštění skutečně mocná, ve věci bouřek je ve střetu s technologií. To ale nezmenšuje hodnotu odpuštění. Odpouštějte těm, které vnímáte jako nespravedlivé. Pamatujte na to, že dělali přesně to, co jste si vy a oni vybrali v dohodách před narozením, abyste si navzájem pomohli vyvíjet se. Odstraňte nízké vibrace hořkosti a odporu a umožněte světlu vstoupit do vašeho srdce a mysli. Můžete těžit z povznášejících pocitů. Poskytněte světlo těm, kterých se dotýkáte. Světelnost vás všech jde do kolektivního vědomí Země a do univerzálního hmotného vědomí - tak mocné je světlo v odpuštění!

Z pohledu Matthewa má práce světelných pracovníků znatelný vliv na ekologii?
Stejně jako bouře, i požáry čistí planetu uvolněním negativity. Bez lidského zásahu by matka příroda zvládla lesní požáry způsobem, který lesy obnoví. Temní ale technologicky zvyšují rychlost větru a řídí poryvy v různých směrech, aby se plameny staly ohněm bez kontroly.

Záměry vašeho zaměření jsou patrné v mnoha ekologických vylepšeních! Vezměte v úvahu rostoucí důraz na omezování příčin klimatických změn způsobených člověkem, zachování deštných pralesů, ochranu přírodních stanovišť zvířat a vytváření jiných druhů příjmů pro pytláky, používání nebo vývoj přírodních hnojiv a herbicidů díky protestům proti používání toxických chemikálií, odstraňování plastových odpadků z pláží a oceánů, recyklace použitých materiálů. Světlo laskavých záměrů motivuje lidi, aby iniciovali nebo se připojili k progresivním hnutím. Všude, kam tyto druhy záměrů posíláte, zintenzivňujete milostné světlo na planetě a v jejích obyvatelích. Kdybyste viděli svůj svět z našeho pohledu, cítili byste se tak povzbuzeni. Světlo se rozšiřuje po celém světě, některé oblasti, které kdysi vypadaly tmavé a zatuchlé, jsou jiskřivé, některé dokonce září.

Vím, že je důležité odpouštět temným, ale jak se s tím vyrovnat?
Pro všechny, kteří mohou mít podobné pocity. Odpuštění nikdy neznamená omluvu činů, které způsobují bolest a úzkost nebo že si je vymažete z mysli. Doporučujeme však nebýt zaujati tím, co pachatelé dělají, a odpouštět jim. Vzdát se nenávisti, pomstychtivosti a posedlosti potrestáním. Odpuštění je proces, který umožňuje uzdravení mysli, těla a ducha, a protože světlo vyvolané takovými uzdraveními dosáhne masového vědomí, síla odpuštění je nevyčíslitelná. Ať už je vaše soudy odsoudí, či ne, jednotlivci, kteří spáchají zločiny proti lidskosti, budou odpovědní zákonům vesmíru. V souladu s energií, kterou vytvořili během fyzického života, budou přitahováni k nejnižší vrstvě Nirvány. Během revize života, prožívání každého okamžiku, budou pociťovat stejnou intenzitu traumatu, jakou poznal každý člověk, jehož život ovlivnili. Dokončení karmy bude trvat mnoho inkarnací v náročných podmínkách ve světech hluboké třetí hustoty. Posílejte jim světlo. Ze všech duší v naší univerzální rodině ho potřebují nejvíce. Nedostatek světla je izoluje v temné prázdnotě a ovlivňuje jejich vědomé volby. I nejslabší duše v jednotě všeho, jsou bezpodmínečně milovány a nejsou drženy v odsudku - jako každá jiná duše, jsou z esence stvořitelova čistého láskyplného světla.

Někteří z vás psali, že „milující Bůh“ by nedovolil žádnému ze svých dětí způsobit tak velké utrpení tolika dalším. Moje matka o tom dlouze mluvila s bohem. Krátké části rozhovorů docela dobře shrnují to, co jí řekl.

Zda si přeji, aby všechny mé části byly ve světle, ve kterém jsem byl stvořen já? Ano! Kdo by si nepřál, aby se vrátila dokonalost stvořitele? Ale já neodsuzuji, ani netrestám žádné své slabé části. Jsem zde proto, abych reagoval na to, co nazýváte modlitba. Pokud volba, která byla učiněna, není ve světle, jsem také vázán zákony svobodné vůle tvůrce, které jsou vytvořeny v rámci rozsahu mých provozních pravomocí.

….
Řekl jste, že prožíváte stejnou radost nebo bolest jako každý z vašich dětí kdekoli kvůli své neoddělitelnosti s námi všemi.
Mnohokrát jsem vám to řekl, Suzy.

….
Zažíváte zlo těch, kteří utrpení působí. Co si o tom myslíte?

Mé dítě, pomyslete, jak se cítí ptáče, když je vytlačeno z hnízda. Přemýšlejte o jeho šoku a strachu při pádu, o jeho bolesti z fyzického zranění jak nechápe, co se stalo, a co přichází dál. Cítím stejnou vyděšenost, bezmocnost těch částí mně, kteří padli do tmy a radují se z toho, čemu říkáte zlo. Co se s nimi stane? Zlobím se utrpení, které způsobují ostatním? ANO, posílám světlo, abych zasáhl duše těch bytostí, které způsobují utrpení. Záleží však na každé mé nedotknutelné a nezávislé části, zda zareagují na světlo, nebo ne. Jsem nepředstavitelně smutný, když vládne temnota, zvláště když nevinnost trpí a je často zabitá, protože, jak víte, ne všichni si vybrali, kolik toho fyzicky vydrží. Se vzrůstajícím světlem ochotně přijímaným mými dětmi Země, se mění hlavní zdroj toho, co nazýváte zlem, které věky omezovalo energii Země. [Výňatky z knihy “God: More of Who I Am” kapitola Illuminations for a New Era“]

Děkuji, matko. Pokračujeme dále:

Co můžeme očekávat poté, co se zbavíme všech Iluminátů?
Účinky jejich dlouhé temné vlády neskončí jejich pádem. Zjevení o tom, kdo jsou a jak tajná společnost ovládá život na Zemi po celá staletí, bude šokem podobným bouři třídy 5. A i když před několika desítkami let světlo překonalo temné síly z vaší sluneční soustavy, vliv sil zůstal v tyranských diktátorech a dynastiích, které nejsou Ilumináti. Tyto režimy se musí rozpadnout, aby utlačovaní lidé mohli být svobodní.

Šokující bude, že náboženství byla navržena tak, aby ovládala masy, a křesťanství je založeno na lžích. Dozvíte se, že vesmír oplývá civilizacemi v mnoha ohromujících formách a je mnohem vyvinutější, než lidé na Zemi.

Lidé, jejichž víry a důvěra jsou rozbité, potřebují čas a pomoc, aby se mohli léčit - potřebují znát sílu odpuštění. Uzdravení může začít tím, že odpustí těm, kteří je oklamali. Máte znalosti a vrozenou moudrost, která jim pomůže při jejich přizpůsobování se pravdám, které se neuvěřitelně liší od toho, co se učili. Stále vzrůstající vibrace budou váš a jejich spojenec. Jak jejich vědomí a duchovní povědomí poroste, mír, láska, vzájemná úcta a život v souladu s přírodou se stanou novým základem života na Zemi.

Vybudovat základy nepůjde rychle. Jak se vlády, právní a soudní systémy, nadnárodní korporace, mainstreamová média a všechny ostatní organizace a agentury, které ovlivňují život na Zemi, očisťují od korupce a jsou reformovány moudrými lídry s morální a duchovní integritou, bude docházet ke zmatkům a ostražitosti.

Po vytvoření nové globální ekonomiky bude hlavním cílem ukončení zbídačení, přestavba válkou roztržených zemí a usnadnění návratu milionů lidí, kteří uprchli. Protože lidé zůstali nevědomí faktické historie a vědy, stejně jako jejich počátku v tvůrci, budou ve všech jazycích sepsány přesné učebnice pro všechny věkové kategorie a budou distribuovány do vzdělávacích systémů po celém světě.

Armádní odvětví budou vyrábět produkty určené pro zdravý, mírový svět. Miliony vojáků se vyškolí v oblastech, které nově vzniknou, nebo se rozšíří, aby se přizpůsobily všem, kteří chtějí pracovat. Všude, kde je potřeba, bude vybudována a modernizována rozsáhlá infrastruktura obchodu, zdravotnictví, dopravy, informačních, komunikačních a energetických systémů. Stručně řečeno, vše, co si Gaia představovala pro Zlatý věk Země, se uskuteční.

Vážení, je pravděpodobné, že mnoho z vás opustí planetu dříve, než věk dosáhne své plnosti, ale nebudete zklamáni - uvidíte celé panorama odkudkoli. Nejen, že budete potěšeni tím, že jste pomohli lidem Země projevit svůj nový svět, ale tím jste poskočili vpřed v rozvoji duše. A znovu si uvědomujete své neomezené síly jako multidimenzionální duše, můžete zažít, co si vyberete.

Všechny světelné bytosti v tomto vesmíru vás ctí za to, že jste ochotně opustili své domoviny, abyste pomohli civilizaci Země probudit se a zaujmout správné místo v naší univerzální rodině.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |