Home > > Matthew Ward - 18. února, 2016

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. února, 2016


Všechny duše z naší stanice pozdravují

Začneme otázkami a myšlenkami o světě. Nedávné úspěchy Severní Koreje s raketami nebyly analytiky, kteří sledovali činnost v této zemi, nečekané. Nicméně jsou znepokojující, protože Kim Jong-Un je považován za nestabilního a ambiciózního egoistu. Co nikdo z nich neví - pokud se severokorejští vědci pokusí vypustit do kosmu raketu nesoucí jaderné hlavice, neuspějí, stejně jako se stalo s více než tuctem pokusů.

S ohledem na Putinovu agresi ve východní Evropě. Jde o iluminátské vyhlášené důsledky pokusu násilím přivést pobaltské a další země pod vládní a ekonomickou kontrolu Ruska, které nejsou původní záměr. Zároveň je to připomínka, že Ilumináti se živí energií strachu a uchylují se k jakýmkoli prostředkům k vyvolávání strachu.

Je přirozené, že násilí v Sýrii eskalovalo, pokud tam byla dlouho chaoticky nasměrována energie. S několika různorodými bojujícími kontingenty v této a okolních zemích nepřijde trvalé příměří, dokud tyto energetické tlaky neskončí. Zatímco Rusko je kritizováno za jeho nálety, které pomáhají Assadovu režimu, pozemní síly Islámského státu znovu získávají sílu. Putin a další vlivné osoby pracují v zákulisí na obnově stability celé střední a východní Afriky.

Pochopitelně existují obavy z toho, že lidé ve válkou roztržených oblastech budou pokračovat v riskantních tranzitech do zemí, které nejsou schopny poskytnout adekvátní vzdělání, bydlení, nebo zdravotní péči milionům uprchlíků. V čase násilí jsou zničena města a vesnice a lidé utíkají. Ti, kteří se chtějí vrátit, mohou znovu vybudovat své komunity a žít v prozatímním soucitu. Při dobré vůli ze strany hostitelů mohou nabídnout svůj talent a dovednosti. Asimilační úsilí může v tomto okamžiku vést ke kompatibilitě a vzájemnému prospěchu, a to i do budoucna. Pro zmírnění a ukončení této humanitární krize je nezbytná finanční pomoc všech prosperujících národů.

Podle pozorovatelů Země z Nirvány mnoho investigativních vědců ví, že toxické chemikálie způsobují mnoho případů mikrocefalu, spojeného s virem Zika. Neví, že zdroj je bodnutí od komárů, kteří byli chemicky ovlivněni, nebo zmutovali absorbováním velmi toxických látek použitých k jejich hubení, nebo pokud těhotné ženy pijí vodu obsahující chemikálii, která se takto chová. Ptali jste se, zda jsou za tímto šířícím se ohniskem viru Zika a microcefalu Ilumináti. Říkáme ano, ale spíše nepřímo, jako protichůdný výsledek jejich dohodnutého, ale marného úsilí vytvořit pandemie uvolněním laboratorních virů, jako je SARS a ptačí chřipka. Úmyslně přidali do chemtrails postřiků toxiny. Další vliv má průmyslové znečištění fosilními palivy. Půda a podzemní vody jsou kontaminované nukleárními odpady a chemikáliemi, hnojivy a insekticidy. Toto šíření toxicity nepříznivě ovlivňuje planetu a všechny její formy života. Výrobci chemikálií jsou podněcováni mocnými jednotlivci a vládami. Hromadění bohatství Iluminátů globálně ve velkém měřítku přispívá k masám žijících ve zbídačených podmínkách, ve kterých prospívají komáři, roznášející choroby.

Karma není odpovědná za všechny případy migrace a děti narozené s mikrocefalií. Žádosti duší o posun v trvání nezvolených zkušeností jsou předkládány v nebývalých číslech. Respektování žádostí duší stále ještě není uvedeno ve všeobecnou známost. Tyto situace jsou považovány za těžké utrpení na fyzické úrovni. Zmíněné situace jsou závažné a plné výzev pro mnoho milionů lidí. Ticho kolem akciových trhů a zavřených bank je výzvou pro investory. Jsou pravděpodobné zmatky kolem budoucnosti ekonomiky. Kandidáti bojují o úřad a občané se obávají volebních výsledků. Existují předpovědi o katastrofických zemětřeseních, tsunami a třetí světové válce s počátkem na Blízkém východě. Uprostřed všech těchto energetických proudů s bouřlivými souvislostmi může být náročné udržovat optimismus i pro pracovníky světla.

Ohledně budoucnosti Země, období planetárního vyrovnání je příznivější pro zúčtování než období s menší interakcí. Jednotlivci s negativními postoji a pesimistickým výhledem si pro sebe projeví mnohem náročnější okolnosti. Zákon přitažlivosti funguje 24/7.

Všechny děje, ať už je vnímáte jako pokrok, nezdar, tragédii nebo triumf, jsou odrazem vibrací, které narůstají do nepokoje. Mohou tak uhnout z cesty a současně mohou posílit úspěch hnutí po celém světě. Přejeme si, aby tento okamžik života na zemi byl tím, co chcete. Mír, pravda, laskavost, vzájemná úcta a spolupráce všech národů. Nakonec tomu tak bude a vaše vytrvalost setrvat ve světle pomáhá vytvářet v lineárním čase svět, který chcete, který je již v kontinuu.

Nyní se zaměříme na otázky související s duší.

Co se děje s dušemi nenarozených dětí při potratech?

Duše v osmé hustotě o tom mluvili s mou matkou před několika lety. Dovolil jsem si zkopírovat tuto část.

… v existenci vesmíru duše pro život nepotřebuje tělo. Život je vlastní podstatou každé duše. Tělo je jen proto, abychom zažívali fyzicky to, co není možné bez mezi lidmi určitým způsobem fungující hmoty. Vaše představa o životě a rozdílu mezi duší a tělem, je velmi nesprávná. Věříte, že potrat je zničení nového života a jako argumentujete tím, kdy duše vstoupí do těla. Žádná duše není zničena tím, že skončí formování vyvíjejících se těl. Těla rostou nezávisle na duších prostřednictvím přirozených zákonů, fyzikálních mechanismů. Reprodukují se v souladu s buněčným programováním každé civilizace. Duše nejsou omezeny na inkarnaci do určité civilizace. Evoluční status duše ji automaticky staví do určité vibrační úrovně a vybírá civilizaci v této úrovni, která může poskytnout prožívání potřebné pokrok. Čím vyšší je duchovní vývoj, tím vyšší je světelná stanice, v níž si duše může vybírat civilizaci pro ztělesnění, nebo může žít jako svobodný duch. Duše, jejichž potřeby duchovního růstu jsou ve třetí hustotě Země nebo jiném umístění podobného vibračního statusu mají řadu možností týkajících se těl. Mohou být v okolí rodičů před počátkem, a po početí mohou vstoupit do plodu, aby zažili pocit růstu. Pokud tento druh zážitku není potřebný, mohou před narozením zůstat venku pro jiné druhy prožívání, ale se smlouvou duše na vyvíjející se tělo, kterou ostatní duše respektují. Jestliže duše vstoupí do vyvíjejícího se těla a pak změní rozhodnutí, prožije žena potrat. Duše může obývat vyvíjející se tělo do porodu a pak se rozhodnout nepokračovat v tomto těle a dojde k narození mrtvého dítěte. Duše také může dělat jednoho z následujících rozhodnutí:

zažít to, co vyžaduje emocionálně, po dohodě s jinou duší vystoupí a tato duše vstoupí do těla do doby potratu, mrtvého nebo živého porodu. Duše se smlouvou na vyvíjející se tělo může povolit jiné duši pobývat v těle, aby zažila růst a pocit zrození. Poté odejde a první duše přebírá fyzický život.

Tyto různé situace jsou vždy na základě souhlasu všech zúčastněných duší, včetně rodičů a jakéhokoli člena rodiny. Účelem je umožnit růst a získání zkušeností několika duším na úrovni, kterou potřebují. Potrat, stejně jako všechny ostatní fáze od počátku až po životaschopný porod, poskytuje příležitost zúčastněným duším zažít doprovodné emoce, které vyplňují mezery v jejich zážitcích. Těla mají životní sílu nezávislou na duši a v neobvyklých situacích se může stát, že žije tělo bez duše. Duše mají možnost vstoupit do klonovaného těla. Pokud nevstoupí, klon stále vypadá jako kdokoliv jiný, protože mozek a všechny smysly a motorické schopnosti fungují. Jiným příkladem jsou zranění nebo nemocní lidé v kómatu. Duše se může rozhodnout zůstat s tělem nebo ne. Pokud zůstat nechce, žije tělo ve vegetativním stavu, dokud dostává potravu a nezemře na poškození buněk.

Pokud budou všichni lidé na Zemi vědět, že každý z vás je duší, která má fyzickou zkušenost a mnoho možností, nebude již potrat politickou, sociální nebo náboženskou otázkou. Pokud budete žít v hojnosti Zlatého věku, nebudou žádné potraty ani oddělení jakéhokoli druhu. Život bude v lásce, míru a v souladu s přírodou.

Vztah duše a těla?

Vaše pravé já je duše. Nezávislá, nedotknutelná věčná bytost, ať už žije ve fyzickém nebo duchovním světě nebo jako svobodný duch kdekoli v tomto vesmíru. Vaše podstata nebo složení je čistá láskyplná energie tvůrce, který je zdrojem všeho, co existuje ve vesmíru. V těchto vesmírech využíváte energii tvůrců a dar svobodné vůle s jeho složkou schopnosti manifestace. Navrhujete mysl a tělo, které vám umožní fungovat tak, abyste zažili v inkarnaci to, co chcete. Vybavili jste tuto osobu úložištěm, nebo skladovací jednotkou znalostí duše o počátku, tvůrci, kolektivní moudrosti a vzpomínkami na vaše další životy.

Život jako svobodný duch nemá nic společného s osobnostními rysy nebo chováním. Je to zvláštní druh prožívání, které může nebo nemusí vyžadovat tělo, dokonce ani éterické. Duše komunikuje přímo s Bohem a vědomě plní své předurčené zvolené poslání. Ježíš a jiní Boží poslové jsou příklady duší, které potřebovaly tělo, aby splnili jejich životní poslání.

Proč některé duše zůstávají připoutané k Zemi?

Není zcela přesné připisovat tento výběr vzácným příležitostem, kdy osoby nechodí do Nirvány nebo jiného duchovního světa přímo po fyzické smrti. Duše, která je čistou, láskyplnou, světelnou energií je osvobozena z etnického těla a psychiky osoby. Je to psychika, která se zdráhá odejít. Síla víry, je opravdu mocná a někteří z těchto lidí věří, že jsou stále naživu. Mohou se připravovat na návrat milovaného člověka, starat se o své malé děti, nebo si užívat nové obchodní spojení.

Někteří ví, že zemřeli, ale chtějí zůstat na Zemi, dokud nedokončí něco nesmírně důležitého. Může to být pomoc rodinám zvládnout obchodní záležitosti, nebo pokračovat v boji po boku svých soudruhů, nebo dát policii vědět, kdo je zabil. Jakýkoli životně důležitý důvod pro lidi v jedné z těchto kategorií jim umožnuje vynakládat energii, díky níž se jejich těla zdržují v blízkosti, často s pomocí andělských, či duchovních průvodců nebo zdatného energetického pracovníka. Všechny tyto duše, které si uvědomí, že nemohou dělat, co touží, ochotně přejdou k duchovnímu světu.

V Nirváně zažíváte revizi života a využíváte všechny příležitosti, které nabízí úžasná říše, když plánujete své další ztvárnění.

Pak je zde výrazně odlišná situace, kterou nazýváte posedlost. Na Zemi velmi vzácně. Temně nakloněná duše záměrně přetrvává, aby hledala tělo, do něhož může vstoupit během doby spánku a zůstat. Když vstoupí do těla, zápasí spolu dokud jedna z duší nedokáže požádat druhou. Zkušený energetický pracovník může provést to, co nazýváte exorcismus. Pokud je úspěšný, vetřelci je nápomocno světlo a původní obyvatel se vrací. Pokud se exorcismus neuskuteční nebo neuspěje-li, původní duše odejde do Nirvány nebo do duchovního světa její civilizace a vetřelec zůstane v těle a způsobí značné změny v chování člověka.

Co se stane duši po sebevraždě?

Neexistuje žádný trest za sebevraždu, jak učí některá náboženství. Je to stejné jako v ostatních případech smrti, kdy je duše osvobozena od etického těla a psychiky. Pokud si někdo vezme život, je v duševní a emocionální úzkosti. Psychika vstupuje do Nirvány v tomto traumatizovaném stavu. Po léčebném procesu laskavé a individuální péče a neustálé pozornosti, se osoba připojí k obyvatelům říší a prožívá revizi života, stejně jako všichni ostatní. Když se plánuje další inkarnace, zahrnuje karmické lekce, které byly vybrány, ale nebyly prožity ve zkráceném životě.

Ve své životní cestě nejste nikdy sami. Stále vás někdo miluje.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |