Home > > Matthew Ward - 18. března 2006

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 18. března 2006


2. ... Kde získává Matthew informace? V této stanici, která není místem, ale evoluční fází, jsem mnoho úrovní energie - ne míle nebo světelné roky – daleko od Země a jiných světů, které se vynořují ze povědomí třetí hustoty v blízkosti nejduchovněji pokročilých civilizací. Mám přehled o nejdůležitějších událostech ve všech a také zájem, protože některé z mých inkarnací stále jsou v těchto světech - v nadčasovém kontinuu, kde je vše NYNÍ. Je to stejné s prožíváním vaší duše. Tři primární zdroje informací, které s vámi sdílím, jsou nejvyšším vládcem tohoto vesmíru, pozorování činnosti na vaší planetě a „čtení“ pole potenciálu Země, kde pohyb energie udává možnost, pravděpodobnost a jistotu událostí vždy v důsledku změn svobodných vůlí. Moje informace přicházejí také od duší v různých odinkarnovaných a inkarnovaných světech, od monitorovatelů v Nirváně, kteří sledují události na Zemi a z myšlenek a pocitů mé matky - to neznamená, že opakuji její názory.

3. ... Ačkoli jsou zdroje skutečně rozsáhlé, existují omezení toho, co znám. Jsem si vědom událostí, osob, organizací, sdělovacích prostředků, zábavy, knih a takových věcí, které jsou prominentní ve vašem kolektivním vědomí, ale když je vědomí omezené - řekněme v mysli, s níž nejsem energicky spojen, nemůžu o těchto otázkách mluvit. Nemám připojení na všechny jedince na planetě, takže nemohu odpovědět ani na otázky osobní povahy, ale mohu mluvit obecně. I když nemohu s jistotou zjistit, kdy energie v oblasti potenciálu bude pokračovat k vyvrcholení specifických procesů, vidím aktivitu v každém okamžiku, kdy se buduje hybnost, a znám výsledek z kontinua, ale ne všechny podrobnosti nebo načasování - pravidla svobodné vůle. Nejčastěji je průběh cikcak místo přímky.

4. ... Často se domníváte, že se mnou komunikujete, nebo silně cítíte mou přítomnost. Když na mě myslíte, energie vaší myšlenky k vám přitahuje mou podstatu. Ti, jejichž telepatické komunikační kanály se otevřely, slyšíte ode mě podle svého přání. Všechny mimozemské bytosti, v těle nebo duši, reagují na vaše myšlenky nebo pocity o nich, ale většina z vás o tom není přesvědčena, možná proto, že požadujete něco, co není podle vesmírných zákonů povoleno. Zatímco andělé, duchovní průvodci a milované duše vás mohou postrčit ve směrech v souladu s vašimi smlouvami o duši, NIKDY nesmí světelné bytosti zasahovat do vašich možností. V duchovní říši, kde se vzpomínky na jiné životy stávají vědomé, láska, nejmocnější energie ve vesmíru, spojuje a znovu sjednocuje duše v duševním i fyzickém prožívání kdekoli v tomto vesmíru.

5. ... Nežiji v Nirváně. Nikdy nebylo mým záměrem být více komentátorem „současných událostí“, než zdrojem duchovního osvícení. Je třeba více porozumět bytostem s vysokým světlem, které označuji jako „my“ a „nás“, temným bytostem a rozdílům a podobnosti s životem jako duše, nebo tělo.

6. ... Hlavní rozdíl je v tom, že jako duše světelné bytosti vědí, kdo jsou. Hustota těl Země vylučuje vaše vědomé uvědomění si vaší božskosti. Když se vrátíte do života duše, můžete využít bohatství znalostí, stejně jako my. I když je pravda, že ne všechny duše zažily tolik jako ostatní a druh prožívání se může výrazně lišit s odlišnými evolučními stanicemi, je stejně pravda, že každý z vás je mnohem více než vy nebo jakýkoli jiný člověk na Zemi!

7. ... Nyní jsme si vědomi našeho kumulativního prožívání, které zahrnuje různé rozsahy znalostí, talentů a dovedností v mnoha oblastech, a cestování, spolupráci a službu v mnoha světech. Kompozitní složka není vědomě s námi v každém okamžiku - nosit to obrovské množství informací neustále v našich myslích by bylo ohromující. Lzeto spíše přirovnat ke knihovně, kde je vám k dispozici veškerý referenční materiál, který byl kdy vyroben na Zemi. Máme výhodu rychlého a přesného přístupu. Vy možná budete před vyhledáním nejužitečnějších zdrojů pro vaše účely potřebovat značný výzkum.

8. ... Stejně jako vy máme specializované oblasti odbornosti, opět ze složených životů, kde zájmy a inspirace motivovaly naše snahy o relevantní vzdělávání a učení. Hromadné nebo vesmírné vědomí jsou nesčetné myšlenkové formy, které začaly prvním Stvořitelovým výrazem a byly „zděděny“ svrchovanou bytostí tohoto vesmíru, zvanou například Bohem. Všechno ve vašich životech a našich životech tedy bylo, a je v celém vesmíru. Vše, co považujete za své vlastní nápady, vynálezy, inovace a výtvory, pochází z neomezeného fondu znalostí všeho, co je.

9. ... Naše specializace může být také ve strojírenství, různých formách umění a hudby, vzdělávání, terénních úpravách, technologii, péči o děti, komunikaci, vinařství, stavebnictví atd. . Velký rozdíl je vaše koncepce viditelnosti a zvuku. Vnímáte se jako pevná látka - nejste. Všechno ve vesmíru je energie, která kolísá v nepřekonatelném rozsahu frekvencí - a zvuky Země jsou slyšitelné. Vnímáte nás jako neviditelné a tiché. Podle vaší definice jsme odinkarnovaní, bez fyzického těla. Ale my, duchovní bytosti, a naše světy nejsou neviditelné ani tiché, s výjimkou omezení třetího hustoty vidění a slyšení. Duchovní říše nejsou planety a nemají pevné orbity. Mají flexibilní ohraničení a „vznášející“ se v blízkosti ztělesněných populací, kterým slouží.

10. ... Co se týče toho, co dělám většinu času, je to služba v mé specializaci, kterou jsou duchovní říše. Velmi malé pole ve srovnání s ostatními oblastmi světelné služby ve vesmíru. Během několika mých prvních let v Nirváně, po mém posledním životě na Zemi, jsem postupoval od vítání příchozích duší k zodpovědnosti za miliony, kteří tvoří přechodové asistenční pole. Asi před osmi lety vašeho kalendáře mě zkušenosti přivedli k současné službě, kdy vyhodnocuji a pomáhám při zlepšování duchovních říší inkarnovaných světů v řadě galaxií. Na této evoluční stanici nikdy nikomu nevnucujeme svou pomoc, navštěvuji jen civilizace, které touží po mé pomoci. V každém světě si vytvořím jakékoli tělo, které se je pro jeho obyvatele přijatelné. Mé éterické tělo vypadá jako starší verze syna, na kterého si má matka vzpomíná. Ať už se jedná o světlou nebo temnou povahu, duše, které jsou rozvinuty v intelektuálním vývoji, mají tuto schopnost manifestace. Všechny duše mají vrozenou schopnost manifestovat se, ale v nižších hustotách o tom neví a mají mnohem méně rozvinuté schopnosti.

11. ... Ano, tato služba je mou volbou, ne „úkolem“. Duše si vybírají svůj příští fyzický život v rámci parametrů karmických lekcí pro vyvážené prožívání i pro svět, kde to lze nejlépe realizovat. Vybral jsem si život s cestováním a seznámením se s mnoha stovkami civilizací namísto jediného života dlouhého trvání v duchovně vyvinutém inkarnovaném světě. Duše nemohou jet ve vyjetých kolejích. Každý v tomto vesmíru postupuje, nebo klesá v souladu s volbami svobodné vůle. Pokračování v mé pozici v Nirváně nebylo pro mne volbou, protože díky svému růstu mohli tuto pozici převzít jiné duše. Nicméně považuji Nirvánu za svůj domov, i když se mezi svými častými cestami vracím jen na krátké návštěvy drahých duší, které považuji za svou rodinu, nebo když jsem povolán v případech hromadného příchodu duší. Je to pro mě bonus, Nirvána je jednou z nejpodivuhodnějších a nejkrásnějších krajin mnoha světů, které jsem poznal. Duchovní říše se značně liší v souladu s civilizacemi, kterým slouží, a protože vaším zájmem je Nirvána, mluvím především o životě tam.

12. ... Jsem androgynní, jako jsem byl i na Zemi, a jak jsou všechny ostatní duchovně vyvinuté duše ve fyzickém a duchovním světě. Mezi maskulinními / ženskými energiemi a sexuálním pohlavím a aktivitou je obrovský rozdíl. V duchovní říši jsou pohlaví, protože existují éterická těla, ale neexistuje sexuální spojení nebo reprodukce. Kojenci a děti přichází stejně jako dospělí fyzickou smrtí a jsou živeni množstvím lásky a vedení, které je na Zemi bohužel vzácné. Mladiství a starší lidé rychle upravují roky, dokud nedosáhnou fyzického vzhledu prvotních let, přibližně 30 až 35 let. Těla zůstávají v tomto bodě a duchovní a intelektuální růst pokračuje. To je jeden z faktorů, pro které mě ostatní civilizace pozvaly k návštěvě jejich duchovního světa. Další je schopnost lékařských týmů Nirvány ovádět křehká éterická těla (kvůli zdevastovanému stavu fyzických těl v okamžiku smrti), a léčit traumatizované psychiky.

13. ... Když lidé přijdou do Nirvány, převažují jejich poslední celoživotní zážitky, takže jejich oblíbené formy rekreace pokračují, pokud se nejedná o lov, rybaření, býčí zápasy a podobně. Žádná činnost, která škodí duši. Domestikovaná a divoká zvířata a mořský život jsou také duše. Jak se příchozí znovu přizpůsobují duchovnímu životu a zaměřují se na jejich kumulativní životnost, jejich rekreační zájmy a úroveň odborných znalostí jsou značně rozšířeny. To platí i pro zaměstnávání, sdružení, životní styl, způsoby cestování a znalosti.

14. ... V závislosti na mém cíli a naléhavosti cesty cestuji stejnými způsoby jako všechny ostatní intelektuálně vyvinuté duše. Kosmickou lodí – v tom případě mohu mít „pevné“ tělo Matthewa, nebo tělo odpovídající ostatním cestujícím. Astrálním cestováním v éterickém těle. Teleportací okamžitou myšlenkou. Bez ohledu na to, kam cestuji, stejně jako pro ostatní duše, je moje evoluční stanice stejná na základě intelektuálního vývoje. Zásadní rozdíl mezi temnými a osvětlenými dušemi - obě mohou být intelektuálně a technologicky vyspělé, ale duchovně se vyvíjejí pouze osvícené duše.

15. ... V rámci vesmírného „zákona přitažlivosti“ (týká se jak světlých, tak temných bytostí), může v celém rozsahu na vhodných úrovních evoluce probíhat komunikace a koordinace mezi dušemi v duchu a v těle. Osobní příklad – úzce spolupracuji s Hatonnem na osvětlování Země a informování, ale naše další služby se značně liší. Hatonn a jeho mezigalaktická flotila světelných válečníků bojují s temnými silami ve fyzických světech a já pomáhám civilizacím poskytovat nejideálnější prostředí pro obnovu a učení jejich duší v duchu. Nejsem zběhlý v oblastech, jako je moderní technologie nebo astrofyzika, takže nemůžu přispět v těchto oblastech, ale jiné duše v duchu mají tuto odbornost a pracují ve spojení s inkarnacemi bytostí. Tyto snahy o spolupráci jsou stejně záměrné jako vaše přátelské vztahy pro nejefektivnější produktivitu.

16. ... Ani já, ani jiné světlé duše v duchu nenavštěvujeme vůdce Země, abychom je přesvědčili, že nemají škodit, ale pomáhat. To, co děláme, je nepřetržité, intenzivní a neunávné vysílání světla k nim. Dalo by se to nazvat „láskyplným útokem“. Na opačném konci spektra jsou temné duše v duchu, které dělají pravý opak. Nicméně, v této jedinečné éře vesmíru, duše z jiných civilizací navštívily světové vůdce a mnoho se jich inkarnovalo přirozeným narozením nebo vstoupením. Přicházejí s jasně definovanými misemi, které všichni znají na úrovni duše. Někteří je znají vědomě od začátku a jiní se je učí, když je jejich přispění potřebné. Jsou to jak duše světla, tak temné. Nejtemnější jsou vrchol iluminátů.

17. ... Setkal jsem se s některými dušemi i fyzickými bytostmi, které „tvrdí“, že jsou bohové. Každá duše je součástí nejvyšší bytosti tohoto vesmíru, kterou je bůh. Stvořitel, nejvyšší bytost vesmíru, a duše Kristovy říše, která byla prvním stvořením Stvořitele, společně vytvořily první životní formy, které zahrnují bohy a bohyně. Někteří si vzali formu, jiní ne. Ti, kteří ji nevzali, udržovali podstatu Stvořitele v dokonalosti. Ve Stvořitelově nekonečné moudrosti vybral mezi beztvarými ty, kteří spoluvytváří a vládnout vesmírům. V tomto vesmíru se jméno vládce, řada tónů a světla daná Stvořitelem, ztratila, když se projevy staly hustší. Starodávné poznání, že má vše na starosti bůh, vedlo některé k tomu, aby tuto entitu označili za Boha.

18. ... Může se zdát, že bůh označuje maskulinitu, ale ani bohové, ani bohyně bez formy nemají pohlaví - zahrnují jak mužskou, tak ženskou energii, jako příklad androgynie v nejvyšším světle. Když Země dosáhne svého cíle ve vyšších vibracích, kde dnešní náboženské doktríny budou pouze dějinami a všechny duše pochopí jejich sdílenou spiritualitu, možná se jménem pro nejvyšší bytost stane Bohyně. Pro mé snazší vysvětlení přijměte, prosím, mé použití Boha ve smyslu označení zdroje tohoto vesmíru, nikoli křesťanství.

19. ... Aury prvních bytostí, kteří jsou ve formě, vyzařují svou vysokou úroveň. Pokud do charakteru některých vsoupila ješitnost a mocichtivost, i když si ponechají své označení, vypadnou ze své bývalé duchovní stanice a to se odráží v jejich aurách. Je jasné, že ti, kdo vládnou vesmíry, nemusí svůj status deklarovat. Ve svém probuzení k tomu, že jste součástí Boha a touhou sdílet tuto pravdu, si nárokujete vlastní božskost, což není marnivost. Je to procitnutí!

20. ... Duchovní evoluce věčné duše je cílem a hlavní motivací každého z nich - dokonce i v temných duších je jiskra světla, která je jejich životní silou, s tímto poznáním bliká. Tato pravda nesmí být utlumena pesimismem, dokonce ani zoufalstvím fyzického světa. Nemáte vědomou vzpomínku na to, že jste se rozhodli zúčastnit tohoto slavného úspěchu, ale tím, že budete následovat svou intuici a inspiraci, přispíváte přesně v souladu nejen s vaší touhou, ale také s vaší schopností to udělat!

21. ... Bush nikdy nebyl hybnou silou své správy, skutečnými rozhodovacími činiteli jsou jeho otec a viceprezident Cheney, kteří jsou klíčovými členy iluminátů.

23. ... Spojené státy coby zkorumpovaný vládní systém začali nedlouho po válce o nezávislost jako stěžejní krok k odstranění zbytku světa tyranskými režimy. Zdá se, že americká vláda je bezohledným a arogantním agresorem, ale je to proto, že je základnou mocenských globálních operací iluminátů. Tato základna byla zničena zásahem světla. Dalo by se říci, že zbývá jen „uklidit“. I když se jednotlivci ještě na chvíli zdržují na svých pozicích a pokračují ve svém chaosu, jejich vliv rychle následuje jejich mocenské základny. Boj oslabil obě iluminátské frakce a pokračují pády jejich členů. Selhal jejich plán na nadvládu ve světě. Když americká administrativa padne, dominový efekt se odrází po celém světě. Nebude dosažen pouze politickými prostředky, ale spíše intenzivnější světelnou energií, která je kombinací vašich vlastních a rozšiřujících se paprsků naší vesmírné rodiny. Temné síly mimo planetu, které ovlivňovali své iluminátské loutky, jsou poraženy a opouštějí planetu Zemi.

24. ... Země je dnes koule zářivě lesknoucí se zeleně, jejíž drobné nitky jiskří jako křišťál a vyzařují bílé a zlaté stuhy, které se mísí s přicházejícími světelnými paprsky. Toto je ráj, který vytváříte - Země obklopená mřížkou Kristova světla a oslavující vibrace míru a harmonie mezi všemi jejími životními formami. Prosím, držte tuto vizi ve svých myšlenkách.

26. ... Energie směrem ke sdílené touze se exponenciálně rozšiřuje s počtem přispěvatelů, členství ve skupině není nutné. Je to kolektivní energie generovaná směrem ke stejnému cíli, který ji projevuje, a „generátoři“ jsou jednotlivé duše, které posilují myšlenkové formy, ať jsou kdekoli. V průběhu věků se některé skupiny, které začaly v čistotě, začaly cítit nadřazené ostatním, a jejich záměr růst v duchovní srozumitelnosti se stal záměrem indoktrinovat ostatní svými filosofiemi, často za úplatek. To snížilo jejich schopnost dosahovat zdrojů vysoko v oblasti světla nebo vstoupit do své vlastní úrovně znalostí duše. Nenechte se odradit, pokud skupina nevyzařuje rezonanci, kterou hledáte. Posbírejte jakoukoliv hodnotu, kterou nabízí a pokračujte s vědomím, že jste „generátor“, a nic a nikdo nemůže ztlumit vaše světlo.

27. ... Duchovní osud jedinců je stejně jedinečný jako oni sami. Smlouva o duši každého určuje, zda osoba bude cestovat se Zemí do vyšších hustot nebo ne. Ve vztahu „pachatel“ a „oběť“ může každý přísně dodržovat svou smlouvu, protože smlouvy jsou navrženy tak, aby nabídly vybraný karmický prožitek. Ostatní principy mohou těžit z toho, co se jeví jako protiprávní jednání jedné osoby. Když je nevinný člověk odsouzen za zločin - řekněme, jako obětní beránek skutečného darebáka, nedostatečného obhájce nebo vadného rozhodnutí poroty - to může nebo nemusí být ustanovení smlouvy této nevinné osoby. Může zahrnovat vrácení svobody nebo očistění, jestliže osoba umře před propuštěním. Některé smlouvy mohou zahrnovat doložku o dlouhověkosti, která vyžaduje přechod během cesty vzestupu planety, a v jiných případech může přijít smrt, protože jednotlivci odmítají světlo, které umožňuje fyzické přežití ve vyšších frekvencích. Ve všech případech dotyční jednotlivci automaticky vstoupí do vhodné vrstvy Nirvány, která cestuje se Zemí, s výjimkou odpadlých duší, které vědomě nesplnily své dohody, že se po naplnění „těžkých“ rolí připojí ke světlu. Odpadající duše budou připojeny do nižších říší, kde poznání začíná „od nuly“ ve stálém světle, které jim pomáhá v jejich novém startu.

28. ... Pro ty, kteří se hněvají nad stavem světa, navrhuji před každým „novým“ reportem přečíst něco duchovního. Soucit nahradí hněv, a přidá světlo.

29. ... Pokud jste ještě nezjistili své životní poslání, nemyslete si, že to brání vašemu cestování se Zemí! Jste hledající duše toužící po duchovním osvícení a jste k němu vnímavý, takže dále vaše duše roste, ať už fyzicky s planetou nebo v Nirváně, v závislosti na doložce o dlouhověkosti vaší smlouvy o duši. Prohlášení o poslání nejsou opatřena rodnými listy, když nastane správný čas, vstoupí do vědomí. Intuitivně budete vědět, kdy a co dělat.

31. ... Jsme pobavení, že několik arogantních myslí na Zemi vidí svůj vývoj rovnocenný, dokonce lepší než přátelských návštěvníků z hvězd. Je pravdou, že na Zemi existují některé systémy lodí a zbraní, které nejsou všeobecně známy, ale jejich schopnosti jsou velmi omezené v porovnání s technologií ET, která je mimo pochopení všech vědců na Zemi, jejichž vývoj vycházel z instrukcí ET s omezenými elementárními znalostmi. (viz mythi.com.br)

32. ... Planeta nikdy nebyla zcela kompaktní. Ale ne vždy žili duše pod jejím povrchem. Některé duše, které zahynuly fyzicky v Lemurii, Atlantídě a předchozích civilizacích se rozhodli vrátit k životu na Zemi a vytvořili domov zabezpečený před pozdějšími obyvately, kteří byly buněčně vyvzorkováni s temným vlivem, který nakonec způsobil války, brutalitu a jiné bezbožné jednání. Po tisíciletí tyto duchovně vyvinuté duše vzkvétaly ve své nádherné svatyni ve vnitrozemí Země. Vždy si uvědomovaly události na povrchu a posílaly milostnou energii duším uprostřed těchto životů. Stejně jako vaše mimozemská rodina, kteří vám pomáhají na planetě i nad ní, duše ve vnitrozemí se představí, až to bude bezpečné . Zažijete realitu toho, co jsme vám říkali: Od začátku jste milováni, pomáhají vám, starají se o vás a cží vás.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |