Home > > Matthew Ward - 24. června 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 24. června 2009


10. Humanitární snaha přemístit některé z Palestinců do USA je málo známá „migrační pomoc“. Obama se silně ohradil vůči sionistům, že již nebudou přes jejich lobbisty přesvědčovat Kongres, aby pravidelně hlasovali a dávali Izraeli miliardy dolarů ročně na pokračování jejich 60letého útlaku Palestinců pod rouškou „práva na existenci Izraele“. Sionisté, kteří patří k nejsilnějším a nejkrutějším iluminátům. Vůbec se nestarají o izraelské lidi, nebo Židy žijící kdekoli. Jen křičí „antisemitismus“, kdykoli se někdo snaží odhalit jejich historii, která zahrnuje i zapojení do holocaustu.

11. Světelná mřížka kolem Země umožňuje vstup pouze světelným bytostem. I kdyby temné entity chtěly vstoupit, nemohou se přiblížit záři mřížky. Pokud by ve vzhledu lidí nedošlo k žádné změně, není příliš pravděpodobné, že byste věřili, že pocházejí z jiné civilizace. Na základě tohoto tvrzení si myslíme, že se rozhodnou představit sami sebe tak, jak jsou ve své vlasti. Součástí růstu duše je přijímání rozdílů ve fyzickém vzhledu národů stejně přirozeně jako u rozdílů mezi květinami a zvířaty. A můžete být docela překvapeni, když se dozvíte, že v jiných životech jste vypadali jako někteří z užitečných návštěvníků, protože jsou to vaši předci.

12. Existuje mylná představa, že všichni Ilumináti jsou plazi, a to není tak. Stejně jako lidé mohou být „dobří“ nebo „špatní“. Uvnitř Iluminátů jsou „zlí“ obou druhů. Existuje mnoho různých lidských civilizací a mnoho různých civilizací plazů. Lidé v jednom světě nemusí nutně vědět o svých protějšcích v jiných světech. Primární rozdíl mezi lidským a plazím druhem je DNA. Inteligence a fyzická síla reptiloidů je větší, než u většiny lidí. Jejich emocionální spektrum a duchovní jasnost jsou méně rozvinuté.

__________________________________

14. „Velitel Reptiliánů Horiss“ v Hlasech vesmíru

19. října 2003

Matko, jsem rád, že můžu představit Horisse, jednoho z velitelů, se kterými jsem se před několika lety setkal na konferenci v Nirváně. Rada mu dala svolení ti předat zprávu pro knihu. Dvojité „s“ v jeho jménu označuje nejlepší výslovnost, na konci dlouhé měkké „s“, ale nespojujte to se syčením hada! V jazyce jeho lidí mají různé zvuky jmen, které jsou příjemné pro poslech. Prosím, vítám Horisse.

S: Zdravím, Horissi.

HORISS: Moje srdečné pozdravy, madam. Bylo mi řečeno, že vás mohu oslovit neformálně, ale větší radost mi udělá s vámi hovořit formálně. Udělejte mi prosím laskavost, budu to tak pro mě pohodlnější.

S: Chci, abyste se cítil naprosto pohodlně. Madam je v pořádku.

HORISS: Děkuji. Někteří z vašich lidí vědí, že některé z mých civilizací jsou hrůzostrašné bytosti, které celému světu po nekonečný čas způsobují všechny druhy zla. Nejsme na to pyšní. Byl jsem požádán, abych mluvil jménem naší většiny, která se také staví proti vlivu těchto temných členů. I my na ně myslíme jako na temné kvůli jejich činům a bojujeme s nimi, abychom vás zbavili jejich vlivu na vaší planetě a zbytku této části vesmíru.

Je možné, že ze všech, kdo jsou proti temnotě, jsme nejsilnější, protože jejich činy se na nás odrážejí jako na celkové civilizaci. Tito členové nejsou většina a nejsou pro nás ostatní reprezentativní. Nechceme tak být líčeni. Prosím, dovolte mi, abych vás upozornil na povahu nás ostatních. Děkuji.

Naše inteligenční úroveň převyšuje úroveň mnoha jiných civilizací, které jsou pokročilé intelektuálně a technologicky. Jsme méně duchovně pokročilí než mnoho civilizací, které nedosáhly naší fáze mentálního vývoje. Usilujeme o to, abychom celé naší civilizaci přinesli více osvícení a v tomto ohledu je snaha o dosažení tohoto cíle spojena s ostatními ve světelných silách, aby se podařilo potlačit a pak odstranit temný reptilský vliv.

Všechny duše v tomto vesmíru pocházejí ze stejného Zdroje, Stvořitele, který nás činí neoddělitelnými aspekty Stvořitele a všech navzájem. Bůh vám řekl, že je sloučením všech duší v tomto vesmíru a miluje vše ve stejném množství. Říkám Bůh, madam, protože to je vaše jméno pro vládce tohoto vesmíru. Tato rovnost lásky je podle naší zkušenosti pravdivá. Když jsme se nejprve obrátili k Bohu, abychom odstranili tyto naše nejvíc pokřivené bratry z tohoto vesmíru, nemá žádnou autoritu k tomu, aby tak činil a ani žádnou touhu, protože všechny dílčí aspekty duší těchto jedinečných jednotlivců jsou skutečně prvky Boha.

Nejtemnější duše mé civilizace vstoupily do tohoto vesmíru z jiného vesmíru při jejich energetickém smíchání, které mělo být k vzájemně výhodnému sdílení světla, aby se posílila duchovní jasnost. Některé duše se této příležitosti bránily a nyní v tomto vesmíru se stalo Boží odpovědností, aby do nich přinesl světlo. Proto je naší povinností bojovat proti jejich pokračování ve tmě.

Madam, mluvím příliš rychle?

S: Ne, Horissi. Vše červené jsou chyby, opravím je později. Ale ráda bych se zeptala, zda temné duše, které vstoupily do tohoto vesmíru, jsou původní reptiliáni, nebo zde existovala vaše civilizace a oni se rozhodli do ní vstoupit?

HORISS: Děkuji za vaši otázku, madam! To, co se objevilo, byla energie duše s temnými formami myšlení. Není to jen reptiliánská civilizace v tomto vesmíru, do které vstoupil tento druh energie duše, ale je to především tato. Byli k němu přitahováni vesmírným zákonem přitažlivosti, a na konci byla náklonnost naší civilizace vidět sílu v udržování mocných obranných vojenských sil. Temné duše, které ovlivňují lidi na Zemi, jsou reptiliáni, kteří přesvědčili ostatní agresivní duše, že Země je jejich dobytým územím.

Vidím, že vaše mysl je připravená, abych pokračoval.

Nejúčinnějším způsobem, jak eliminovat temné plazy, je vytvořit více světla v tomto vesmíru v rozsahu, že se jím jejich duše naplní, nebo to tu opustí. Ne, nevím, kam by šli, protože nevím o podmínkách v jiných vesmírech, nebo zda mohou vstoupit bez povolení. Proto se jim snažíme přinést světlo sem a teď. V těchto duších chybí světlo. Věří, že je zničí, pokud s ním budou v kontaktu. K boji proti světlu je motivuje jejich strach. Světlo by je naplnilo osvícením, které jim chybí. Nevěří, že je nezničí, a tak pokračují v boji proti němu.

Chtěl bych vám popsat světlé reptiliány. Protože toto jméno spojujete se svými zvířecími plazy a máte pro ně jistou náklonnost, je pro vás snadné si nás v těchto formách představit. Nejsme v těchto formách, pokud si nepřejeme, a my si nepřejeme, protože tyto formy by byly příliš omezující pro pohyb a fungování, které si přejeme. Jsme na úrovni inteligence, kde můžeme vytvářet jakékoli formy, které navrhujeme.

Bylo vám řečeno, že temní plazi na vaší planetě vypadají jako každý jiný člověk, takže víte, že všichni máme tuto schopnost. Může pro vás být buď příjemné, nebo nepříjemné vědět, že někteří z nás s osvětlenými dušemi jsou tam také, a mnoho z vás je geneticky křížených lidí a plazů. To není ani pro vaši výhodu, ani pro nevýhodu, protože toto je pouze dědičnost DNA a nemá žádný vliv na vývoj vaší duše.

Madam, vaše strhující energie mě vede k tomu, abych se zeptal, zda chcete komentovat.

S: Děkuji, Horissi. Zřejmě jste viděl můj monitor se všemi červenými čarami. Jste tady v duchu nebo možná i v éterickém těle?

HORISS: Ani jedno, madam. Můžu vás zřetelně vidět ze své vlasti. V tuto chvíli jsem ve své „kanceláři“. Líbí se mi však vaše dotazování, protože mi to dává příležitost zmínit se, že tato schopnost vidět na velké vzdálenosti je umožněna podobností energetického spojení, což vám také usnadňuje jasně slyšet moje slova. Dodávám, že kdybych chtěl být přítomen ve vaší kanceláři, mohl bych tam být v duchu, nebo v těle, které bych zhmotnil. To bych nechtěl udělat, protože věřím, že pevná forma, která se náhle objeví v jakékoliv konfiguraci, a to i vám známá, by pro vás nebyla pohodlným zážitkem.

S: Myslím, že máš pravdu, Horissi - na to bych nebyla připraven. Prosím pokračujte.

HORISS: Velmi dobře. Matthew vám řekl, že respektujeme vojenskou sílu a nemáme příliš respekt k civilizaci, která se v tom liší. Řekl vám to o několik let zpět v lineárním čase. Ve všeobecném „čase“ se někteří z nás nacházejí ve vyšších stupních duchovního nasměrování a zapojení více rozvinuté „budoucnosti“ nám pomáhá „v současnosti“ opustit tento výhled. Naši „současní“ členové věřili, že k zabránění invazím temných duší s vojenskými metodami dobývání je nutná síla o velké síle. Většina mých lidí přirozeně nejsou útočníci, ale obránci. Nyní vidíme, že větší světlo generované v celém vesmíru zmenšuje oblasti pod temnou kontrolou, což nám umožňuje odpovídajícím způsobem omezit náš pohled na obranu.

Ptáte se zástupců ostatních civilizací na jejich lidi a já bych chtěl, abyste o mých lidech věděli více. Když říkám „moji lidé“, nemyslím tím, že bychom reprezentovali všechny populace reptiliánů, stejně jako lidé Země nereprezentující všechny lidské populace ve vesmíru. Mluvím teď jen o lidech žijících v mém světě.

Bydlíme na planetě v této galaxii, která je ve stejné vzdálenosti od Slunce naší sluneční soustavy, jako je Země od Sol. Energii našeho Slunce využíváme mnohem efektivněji než vy energie Sol. Namísto vašich různých forem výroby energie, u nás všechna pocházejí z našeho slunce. Vaše může také, a jak budete postupovat v povědomí o tomto, přijde to. Neexistuje také žádné znečištění z jakéhokoli zdroje kdekoli na planetě, ne na pevninách ani v mořích, díky naší technologii, která zabraňuje takové kontaminaci dříve, než je nutné ji vyčistit.

Naše domovská planeta se jmenuje Lacone [lah-kóně '). Je velká jako Uran, mnohem větší než Země, o stejné hustotě Země ve formě a hmotě. Nemáme rozmanitost přírodních krás, jako Země (a díky ničení už ani Země nemá jako dříve). Naše města jsou větší než vaše největší. Což je dáno temperamentem a volbou většiny z nás. Spojení myšlenek a tužeb zaměřených na stejný cíl se projevilo ve velkých, pak ještě větších populačních centrech. Naše města jsou neposkvrněná, stejně jako odlehlé obývané oblasti planety. Můžeme cestovat do jakéhokoliv místa na planetě téměř okamžitě myšlenkou nebo nehybně ve vozidlech.

Vzhled, který si moji lidé vybrali, když jsme doma nebo navštěvujeme jiné pokročilé civilizace, jsem měl v Nirváně, když jsem potkal Matthewa. Mužské a ženské formy a rysy jsou hodně podobné a s malou variací. Nemáme směs ras jako vy, která vytváří velkou rozmanitost ve vašem vzhledu, ale to není důvod, proč jsme u nás tak podobní. Naší kolektivní volbou je vypadat podobně. Již dávno jsme se dozvěděli, že rozdíly ve vnějších vztazích mohou vést k předsudkům a diskriminaci, a protože se snažíme být defenzivními lidmi, rozhodli jsme se odstranit prvky, nad nimiž jsme měli kontrolu, aby nevznikly občanské konflikty, které by nás oslabily.

Abychom nás popsali, máme výšku, která není rozdílná od vaší průměrné výšky, ale kromě našich žen, které nesou děti, jsme jednotně štíhlí. Tón pleti je bledě modrošedý, což je pro nás příjemné, i když je nepravděpodobné, že by to tak bylo i pro vás. Naše nejvýraznější rysy jsou naše oči, které jsou velké a tmavé. Vím, že vám Matthew řekl, že jsou tak temné, že nemůžete vidět do našich duší, ale teď ví, že to tak není, protože se od našeho prvního setkání před několika lety značně vyvinul. Abych byl přesnější, je vysoce rozvinutou duší a skrze sebeobjevení odstranil vrstvy nepochopení, které přicházejí s indoktrinací chybných informací a následných názorů či přesvědčení.

Naše vzdělání je v souladu s naší vyspělou inteligencí a každá duše je v systému učení od narození až do pohybu kupředu, co nazýváte smrtí nebo přechodem. Je to naše intenzivní touha po učení, která nám umožnila vrátit se k duchovnímu rozvoji a to se mění. Důraz na učení je velký, ale nyní je mentálně vyváženější se zvýšenou touhou po duchovním, což je další druh učení. Zmínil jsem se o sebepoznání, které odstraňuje vrstvy indoktrinace a umožňuje otevření pravdy tohoto vesmíru a zákonů Stvořitele, které zde vládnou spolu s Božími zákony o řádu nebeských těles a další takové činnosti, která je pro tento vesmír jedinečná.

Naše děti jsou koncipovány a rozeny stejným způsobem jako vaše, ale jejich inteligence při narození umožňuje brzy mluvit a jemně se rozvíjet motorické dovednosti. Takže ve velmi mladém věku, přibližně pět let ve výpočtu času, ale se zralostí odpovídající vašim dospělým, již nejsou závislí na pozornosti a vedení rodičů. Je to láska rodiny, která nás spojuje a má za následek, že naše děti zůstanou blízko domova dlouho poté, co jsou soběstačné.

Madam, co vám mohu říct?

S: Cokoliv jiného, co popisuje váš život a váš svět!

HORISS: Existuje mnoho podobností se Zemí, jako jsou velké rozdíly ve výšce, velká moře, mnoho lesů a rostlin, neplodné oblasti skal a písku. Země je více živá na svých neposkvrněných místech než naše planeta a má větší paletu barev. To je však pro nás naprosto uspokojivé, nebo bychom mohli učinit změny, které by nás více potěšily.

Naše budovy mohou být považovány za sterilní ve srovnání s mnoha styly a tvary, které jste postavili. Naše preference je to, co byste nazvali ultramoderní, věřím, že s malou variací ve stylu, ale samozřejmě značné rozdíly ve velikostech v souladu s použitím. Domy jsou zařízené jednoduše v souladu s úsporností okolí a náš výběr oblečení je také prostý.

Možná dávám dojem, že jsme citově strozí, drsní lidé. I když je pravda, že jsme vážní a nedáme na „kudrlinky“, nejsme bez vřelých pocitů. Naše děti jsou pro nás stejně drahé jako vaše a naši kamarádi jsou stejní. Jsme monogamní lidé. Partneři jsou uvážlivě vybíráni a znají se navzájem velmi dobře, než se sladí jako partneři, takže se oddělování děje zřídkakdy, s výjimkou smrti jednoho. Baví nás levitace a mnoho forem zábavy, na kterých se podílí celá rodina, takže zdroje zábavy jsou vhodné i pro nejmladší mysli. Hudba je důležitá pro mé lidi, a nic z toho není hlučný a nesouhlasný hluk.

Jsme dobře informováni o událostech v mnoha civilizacích kromě naší. Země je pro nás zvláštním zájmem, stejně jako pro mnoho jiných civilizací jednotlivců a kolektivních duší, ale v žádném případě to není samozřejmý zájem. Moji lidé chtějí, aby vyhoštění temného vlivu na Zemi bylo nahrazeno mírovými prostředky života mezi všemi obyvateli Země a aby vám nepřineslo další zdroj problémů. Naše vojenská síla a technologie by vás mohla v průběhu jediného dne udolat, jen jako popis našich schopností. Jde však pouze o obrannou sílu, což je životně důležitý prvek rozdílu mezi našimi dvěma světy. To je další důkaz našich vřelých pocitů, které se týkají civilizací mimo naše vlastní.

Naše planetární forma vlády by mohla být přirovnána k řeckým městským státům vaší historie. Neválčí mezi sebou, ale spravedlivé a benevolentní pravidlo v každém státě je základem našeho planetárního vládnoucího orgánu. Máme tu výhodu jednoho jazyka a telepatie, která poskytuje jasnost vyjádření a podporuje čestnou komunikaci mezi celou populací. Menší orgány spravují velké okresy, protože je to o něco více řádné a efektivní při počtu obyvatel nad 20 miliard.

HORISS: Pro naši silnou obrannou sílu potřebujeme průmyslová odvětví, aby poskytovala zbraně a vesmírná vozidla a všechny podpůrné služby, takže máme továrny, i když byste je nepoznali. Jak moji lidé ulehčují postoj k udržování vojenské síly, dojde k přechodu na jiné typy výroby. To je ve fázi plánování.

Náš důraz na vzdělávání je jednou z největších oblastí zaměstnanosti. Máme počítačové vzdělávání spolu s tutoriály ukazujícími našim dětem příležitosti se specializovat v oblastech jejich největšího zájmu a nadání. Stejné je dostupné našim dospělým, kteří si přejí změnit jeden specializovaný obor na jiný. Studujeme naší domovskou historii, stejně jako mnoha dalších civilizací, a samozřejmě všechny vědní obory. To, čemu říkáte „umění“, je pro nás velmi důležité, a já cítím vaše překvapení, madam, i když jsem již zmínil jemnou hudbu. Malba, sochařství, tanec a poezie mají pro nás velký význam. Potřebou projevu duše je její vlastní vyjádření.

Stavba budov je spíš z pevných materiálů, než manifestací se zaměřením na obraz. I když bychom to mohli udělat, a někdy by to bylo účelné, moji lidé jsou spokojenější při zapojení rukou, aby vytvořili materiál do požadovaných struktur a objektů. Tento druh produktivity je dobrou rovnováhou ke koncentraci na akademické učení, které každý sleduje. Respektujeme potřebu rovnováhy v našich životech.

Mnozí jsme se zaměstnávali výrobou a údržbou počítačových systémů. Mohl bych se pochlubit našimi pokročilými systémy, ale chvála není v naší přirozenosti. Stav našeho světa mluví sám za sebe. Naše systémy jsou na úrovni vývoje, kdy slovo, dokonce i myšlenka, spuštění a zastavení operací a požadovaný vstup nebo odtok jsou přesné a úplné.

HORISS: Fyzická skořápka se vyčerpá poškozením buněk nebo bojovými ranami, ale víme, že neexistuje žádná smrt - duše žila od počátku. Dlouhověkost ve fyzickém prostředí, když není zkrácena bojem, je asi 200 let. To je naše „současné“ programování DNA a změní se, jakmile dosáhneme vyšších úrovní spirituality, kde fyzické skořápky mohou žít mnohem déle s plnými funkčními schopnostmi.

Je důležité, abychom měli silné zdraví, abychom udrželi bojovou kondici, a my to děláme, ale mnohem větší význam a respekt mají naše duše.

V souladu s tímto respektem máme svatyni, která je úměrná pokroku naší planetární populace intelektuálně. Tato oblast také roste v důrazu na duchovní porozumění a naladění. O tom jsem hovořil s Matthewem v době, kdy jsme se setkali v Nirváně. Jeho zvukové návrhy na léčbu našich psychicky poškozených duší byly realizovány s velkým úspěchem.

HORISS: Shrnutí záměrů mých lidí je to toto: Nehovoříme o našich přesvědčeních a přirozenosti, žijeme s nimi. V srdci jsme srdeční, klidní, úctyhodní a ochotní, a to je to, na co se těšíme, že vám ukážeme, až budete připraveni přivítat „cizince“.

S: Děkuji, že jste dnes přišel a poskytl tak zajímavé informace o svých lidech. Těším se na vás, Horissi!

HORISS: Já také. Věřím, že vás pak pohodlně oslovím Suzy. A tentokrát vám nabízím dobrý den.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |