Home > > Matthew Ward - 29. srpna 2008

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 29. srpna 2008


3. Vnímání mas, které trpí v rukou několika lidí, by šlo nazvat jako emocionální únava. Toužíme po dni, kdy toto bude existovat jen jako velmi smutná část historie Země. Necítíme hněv vůči lidem, kteří způsobují rozšířené utrpení. Jedna z věcí, která by měla vzdorovat hrůzostrašnému chování je hluboký soucit s lidmi v bolestech, které způsobuje toto chování. Poskytnout jim cokoli, co jim může zmírnit jejich bolest. Další věc je cítit hněv vůči těm, kteří jsou za to zodpovědní. Částečně je to proto, že nesoudíme, ale víme, že jejich činy jsou způsobeny absencí světla v duších, absencí svědomí, absencí schopnosti cítit lásku. Tato prázdnota má za následek strach a pocit opuštění spolu s neschopností cítit empatii nebo chápat míru bolesti, kterou způsobují jejich činy. A netuší, že jejich příští život bude jedním z prožívání kolektivní agónie a teroru, který způsobil jejich svobodná vůli.

4. Je to proto, že světelné bytosti v duchu rozumějí podmínkám, pro které vás naši poslové vyzvali k posílání lásky lidem, kteří se dopouštějí opovrženíhodných činů. Energie bezpodmínečné lásky, nejsilnější síla ve vesmíru, je jediným prostředkem, kterým mohou být tyto duše uzdraveny a osvíceny, a zastaveno jejich šílenství. Na úrovni duše jsou temně motivovaní a pracovníci světla nerozlučně spjati spolu a s Bohem. Cílem všech duší, ať už vědomě realizovaných nebo ne, je reintegrace s Bohem prostřednictvím duchovního a intelektuálního vývoje, a tato cesta je nejlépe realizována ve spolupráci a vědomé jednotě, nikoliv vnímané separaci.

5. Můžete cítit lásku k Matce Zemi a pečlivě se starat o její obnovu zdraví a krásy. Představte si ji ve zlatém světle, které se dotýká všech jejích životních forem. Nebo si představte, že držíte baterku ve tmě, takže ztracené duše mohou najít cestu zpět do bezpečí. Vizualizace a doprovodné pocity půjdou všude tam, kde je léčivé světlo a láska nejpotřebnější.

6. Další aspekt nekontrolovatelných činností temných je karmický - dualita v lidstvu a neustálé vyrovnávání pohybu vesmíru. Tam, kde se šíří tyranie a korupce a klam je druhý konec spektra duality probuzení národů a jejich společné zaměření na mírové soužití; dostupnost potravin, domovů, zdravotní péče a vzdělávání pro všechny. Touha po tom, aby všechny životy byly prosté teroru, hrůzy a deprivace. A odhodlání odkázat budoucím generacím svět daleko lepší, než je dnes. Karma, která vznikla v průběhu tisíciletí životů třetí hustoty v dualitě, která způsobuje rozpor a disharmonii, musela být zakusena a tma v tomto ohledu posloužila účelu dokončení karmy.

8. Vy, Země jste jako jedinečná bytost v hlubokém režimu změny; Země je taky, stejně jako vaše sluneční soustava. Vesmír sám prochází stejnou změnou a synchronní kroky probíhají mnohem rychleji než kdykoliv předtím. Musíte pochopit, jak funguje synchronicita, abyste mohli rozpoznat okna příležitostí a pak si moudře vybrat, zda je chcete otevřít nebo nechat zavřené.

________________________

[Výňatek z kapitoly Význam synchronizace ve hlasech vesmíru]

Definice synchronicity ve slovníku bohužel chybí. Synchronicita není nic menšího než vesmír v provozu! To, co vnímáte jako náhodné události, náhodné schůzky, dobré nebo špatné události, izolované incidenty a zejména to, co nazýváte „shody okolností“, je ve skutečnosti energií v pohybu v dokonale definovaných a sladěných směrech k dosažení konkrétních výsledků.

Synchronní proces je jako domino, řetězová reakce teče, dokud poslední domino nepadne. I když je to nejjednodušší způsob, jak vysvětlit fungování synchronicity, pokud jedna situace ovlivňuje další a další a tak dále, není domino přesné vysvětlení, protože synchronicita nemá žádný začátek ani konec - stejně jako vesmír, vždy je v pohybu - a synchronní události nejsou tak zjevné jako přímka. Je pravda, že určité události v životě vyčnívají z nesčetných druhých, protože mají větší význam, a přímé vazby na ty mohou být také důležité, ale i ty jsou obklopeny „před“ a „po“. . “

Synchronicita je řada situací vyžadovaných k projevení zamýšleného výsledku všech hráčů. Země je pro vás všechny etapou, abyste si zahráli karmické role, které jste si vybrali. „Význam“ je zvolená mise duše, která je předávána vašemu vědomí prostřednictvím pošťouchnutí. „Banální důvody“ pro všechno dění jsou manifestovány volbami svobodných vůlí.

Neexistuje žádné omezení počtu hráčů, žádné omezení událostí, správné pořadí a žádný limit vzdálenosti zúčastněných osob. Obvykle hráči nemají žádné povědomí o jejich nepostradatelném spojení v řetězové reakci a nejčastěji jen ve zpětném pohledu si někdo může uvědomit, že řada zdánlivě nesouvisejících lidí a událostí ho dovedla přesně tam, kde je. Ale jindy, přinejmenším v malém místě života, si hráči uvědomují hluboký dopad smysluplného vstupu ostatních do jejich života.

Samozřejmě se synchronních událostí účastníte, ale nejste zodpovědní za vytváření okolností nebo kontaktování lidí, kteří budou odkazy. Pro každý život přichází do hry bezpočet zdrojů energie, a připravuje příležitosti pro propojení odkazů. Ale jako vždy je ctěna svobodná vůle, takže na každé „otevřené dveře“ - nebo, nové známosti či události - může každý reagovat, jak si přeje.

Hodnota zjištění, že se nic neděje náhodou, nemůže být zdůrazněna příliš silně. Vyzývá a nutí vás, abyste se podívali na svůj život v novém světle tím, že pochopíte význam synchronních vláken, které mají svůj design. Když si uvědomíte, že události jsou účelné, že jsou pokyny a otevřené dveře ke karmickému dokončení, můžete pokračovat s větší důvěrou, větším vzrušením, více naplnění radostí, jak žijete tento život v přípravě na příští.

____________________________

10. Děkuji, Matko. Chtěl bych dodat, že způsob, jakým žijete, je skutečně příprava na „další“ život. Tempo změny, jak lineární čas mizí a blíží se realita kontinua, urychluje vznik synchronních vazeb, které vesmír dodává každému z vás a kolektivně, vašemu světu. Se zrychlením všeho, co je v existenci, to přirozeně zahrnuje zápal vašich nadějí, očekávání a touhy poznat vaši vesmírnou rodinu a žít v dlouho očekávaném Zlatém věku. Synchronní vlákna příležitostí, které vesmír poskytuje, jsou tu právě teď, potřebují jen být rozpoznány, přijaty a pak pevně utkány do velkolepého designu vašeho života a vašeho světa.

11. Toto zrychlení znamená, že zbývá jen velmi málo času na to, abychom se rozhodli žít ve světle, které je nezbytné pro duchovní čistotu a buněčnou restrukturalizaci, která umožňuje fyzické přežití ve vyšších frekvencích, nebo si zvolit spící nepřipravenost. I když chcete, aby rodina a přátelé postupovali se Zemí, nikdo nemůže přesvědčit jiného, aby si to vybral. Spáči budou mít další příležitost, aby se probudili, takže ať je vaše srdce v tomto ohledu v klidu. A světlo, které vyzařujete, se dotýká druhých způsobem, kterým slova nemohou, takže ať je to váš dar těm, které milujete.

12. První zodpovědnosti každé duše v těchto bouřlivých časech divokých výkyvů energie je její Já, a je s tím dost práce. Může být obtížnější zůstat trpělivý, zvyšují se případy frustrující zapomnětlivosti, problémy se zrakem a sluchem, výkyvy nálady a záchvaty deprese. Existuje mnoho typů fyzických a emocionálních výzev, jak se vypořádat s tím, jak se elektrické systémy orgánů přizpůsobují postupně vyšším frekvencím. Obavy z těchto přirozených změn, či ještě horší pocit úzkosti z nich, přidává stres a zhoršuje podmínky. Změňte své myšlenky na optimismus a věřte, že vše je nyní normální. Zmírněte úzkost a nechte energie plynule projít tělem. Nicméně, ne všechno emocionální a fyzické nepohodlí může pocházet z energetické úpravy. Pokud se objeví příznaky onemocnění nebo prohloubí deprese, obraťte se na lékaře. Vyhněte se lékům na předpis, protože chemikálie v těchto lécích budou zasahovat do mechanismů samohojení těla; přírodní látky mohou mechanismy a řádné fungování posílit.

14. HATONN: Děkuji, Matthew, a dobrý večer, Suzy a čtenáři. Jsem tady na žádost Matouše, abych se vyjádřil k věrohodnosti větších lodí. Ano, plánujeme loď mnohem velikosti, než jakákoliv předchozí pozorování, aby se objevila 14. září a byla patrná na vaší obloze po několik dní. Posádka je připravena a nadšená z toho, že naše přítomnost bude nesporná. (viz. www.mythi.com.br )

Nic ale není neodvolatelné, pokud budou existovat závažné důvody pro zpoždění kvůli zajištění vaší bezpečnosti na Zemi. Síly na planetě nechtějí, abyste měli důkaz, že jsme tak blízko, nebo že dokonce existujeme. Rozhodujícím faktorem načasování je tedy bezpečnost.

Nepochybujte o tom, že jsme blízko, miliony a miliony z nás. Samozřejmě ne všichni z nás přistanou na vaší planetě, když přijde čas. Většina z nás pracuje mimo váš vizuální rozsah, aby pokračovala ve službě milované Zemi, aby mohla neustále pokračovat k její rovině planetárního původu v páté hustotě. Všichni přicházíme v míru a předpokládáme, že většina z vás přivítá nás a naši technologickou pomoc.

Plán na 14. října je pravdivý, ale věřte své intuici! Děkuji, Suzy, a dobrou noc.

SUZY: Děkuji, Hatonne! Matthew, budeme pokračovat?

14. Nemůžete iniciovat dialog s multidimenzionálními bytostmi, pokud se vaše telepatické komunikační spojení neotevřelo. A to se děje v případě, že v souladu se smlouvou o duši každého jednotlivce vzniká potřeba. Energie intenzivní dychtivosti však může blokovat zahajovací událost, proto je naším doporučením cítit se uvolněně v ujištění, že se to stane ve vhodnou dobu pro vás. Opakuji své varování, že kontakt chtějí navázat jak temné entity, tak světlo. Jakmile se otevře telepatický kanál, je nezbytné, abyste věděli, jak identifikovat temnou energii a jak chránit svou psychiku před zranitelností jejím pronikáním. Podrobné informace o tom jsou v jiných zprávách - přečtěte si je prosím, abyste byli znalým telepatickým komunikátorem se světelnými bytostmi. Pochopte prosím, že „slyšitelná“ konverzace s bytostmi v duchu nebo s fyzickými světy je jedna věc a „slyšení“ zpráv z vaší duše je zcela jiné - tato komunikace je vám vždy k dispozici!

15. Nyní se budu zabývat různými otázkami o tom, jak nejlépe se připravit na vzestup. Není třeba ani ezoterických studií, výletů do Himalájí, členství v duchovních skupinách, navštěvování vzdělávacích seminářů nebo workshopů, ani zakládání modlitebních rituálů. Pokud to ale tak chcete, následujte své srdce. Vězte, že mezi vámi a Bohem nebo se všemi ostatními dušemi v tomto vesmíru neexistuje žádné oddělení. Věřte své intuici, poselství ze své duše do vašeho vědomí. Nechť láska ve vaší duši vyzařuje do vesmíru. Láska, nejmocnější síla ve vesmíru, může být vyjádřena neomezenými způsoby, ale musí začínat soběstačností, která zahrnuje sebeúctu, sebehodnocení a sebedůvěru. Žijte v souladu s přírodou. Tiché časy v samotě - meditace, pokud budete chtít - jsou potravou pro duši. Hudba, která inspiruje nebo zklidňuje, a světlo v opravdovém úsměvu má nevyčíslitelné efekty pro vaše Já a ty, jejichž životů se dotýkáte. Odpusťte sobě a ostatním, pohlédněte na situaci z pohledu druhých, milujte krásné vzpomínky a pusťte ty, které jsou škodlivé. Lidé, kteří pracují pro mír, zachování životního prostředí, humánní zacházení se zvířaty, pomoc bezdomovcům, hladovým a nemocným jsou příklady světla a lásky v akci. Tyto motivace pocházejí z úrovně duše a obhájci a aktivisté reagují na poselství svých duší.

17. Hustota se vztahuje na potraviny, a to nejen na energetické roviny. Maso má nejnižší hustotou v potravinovém řetězci, kvůli nehumánnímu způsobu života a usmrcování zvířat. Energie traumatu zůstává v jejich těle, a protože energie nemůže být zvičena, těla masožravců absorbují úzkost zvířat. Největší světlo a živiny, které těla nejvíce potřebují, mají ovoce, zelenina a obilí. Tento druh stravy převažuje ve vyšších hustotách, kde je respektován život zvířat a také se s nimi zachází s větší úctou. Bylo by užitečné, abyste se začali přizpůsobovat.

18. Osoby, které se svou závislostí na návykových látkách nakládají pozitivně, mohou těžit z vyšších frekvencí a jejich léčení bude probíhat průběžně. Fyzické a emocionální slabosti a oslabení nemohou existovat ve vyšší hustotě cíle Země, ani třetí hustota závislostí.

19. Nemůžeme říci, kolik duší bude doprovázet Zemi celou cestu až k jejímu cíli, existuje mnoho neznámých proměnných: ustanovení původních smluv o duši, nedokončené smlouvy, pozměněné smlouvy, volby svobodné vůle, které ovlivňuje Já, a volby, které hluboce ovlivňují mnoho lidí.

20. Váš záměr žít ve zlatém věku je nejlepší způsobem, jak se ho dožít. Pokud se však ve vaší smlouvě rozhodnete jinak, můžete se těšit na návštěvy na této planetě. Zlatý věk je návrat kdysi běžného cestování mezi Nirvánou a Zemí a telepatická komunikace mezi obyvateli obou světů.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |