Home > > Matthew Ward - 29. prosince 2012

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 29. prosince 2012S láskyplnými pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew. 21. prosinec přišel, a odešel.

Naše milovaná pozemská rodino, něco naprosto mimořádného se stalo! Každý ve vašem světě by se s námi radoval, kdyby věděl, jak mocná energie byla na Zemi zakotvena v den Slunovratu a osvítila mnoho miliónů duší. Jsou mezi nimi i ti, kteří vůbec nevěděli o vzestupu Země, i ti, kteří váhají mezi oběma stranami, nebo ti, kteří mají sklon k temným způsobům. Třebaže nevědomky, všichni z nich posílili v kolektivním vědomí touhu a rozhodnutí napravit špatnosti vašeho světa.

Vždy tu byli jedinci, kteří výrazně pomáhali ostatním jakýmkoli způsobem. Ale nové je to, že Jednota všech, která je na úrovni duše, stoupá i do vědomí, kde se jemně vynořuje pocit spojitosti se všemi, kteří trpí.

Nedávný přísun světla vytvořil na úrovni duší jednotný záměr, že ve vašem světě musí být ukončeno násilí a zlepšen osud zbídačelých mas. Protože se myšlenky i činy v souladu s tímto záměrem spojují do kolektivního názoru, že to je možné provést, a budou provedeny rázné kroky k dosažení tohoto stavu.

Většina lidí na Zemi je ještě v různých stupních vědomí třetí hustoty, a na této úrovni jsou možnosti omezeny smysly, schopnostmi a naučenými znalostmi třetí hustoty.

Jejich srdečná tužba po mírovém a dobrém světě je reálná, ale omezenost jejich názorů vytvořila pochyby, že by se to kdy mohlo stát realitou. Všeobecně není znám vesmírný zákon, že víra vytváří realitu a ovlivňuje život každého člověka. Proto v převážné části vaší civilizace byl názor, že většinu hrozných situací ve vašem světě není možno vyřešit. Nyní uvědomělost na úrovni duše přesunuje myšlenky z „nemožné“ na „zkusme to“!

Země právě prochází nebeským oknem, kde těch posledních pár obláčků třetí hustoty je tak slabých, že jsou stěží viditelné, vedle jasnějších a silnějších oblaků čtvrté hustoty, kam temnota nemůže vstoupit. I když se všechny bytosti světla radují z tohoto slavného úspěchu, který nemá obdoby v předchozí historii vesmíru, neznamená to, že Země bude náhle přeměněna v ráj.

Temnota ovládala život na Zemi po celá tisíciletí, a stav vašeho světa dnes odpovídá stavu po dlouhodobé devastaci způsobené temnotou. Ta po sobě zanechala škodu způsobenou planetě i vliv, který měla na mnoho duší.

Pomoc ET je zapsána do kolektivního vědomí málo silně. Pozitivním aspektem v tomto případě je, že na vaší planetě jsou duše, a velmi brzy jich bude více, které se chopí iniciativy, aby změnily, co je třeba změnit.

Již vyšlo najevo velké množství korupce a podvodů, a v několika zemích již občané povstali, aby ukončili útlak. Tam, kde zvolené vlády nenaplňují potřeby občanů, narůstá hnutí obyčejných lidí k prosazení změn. Lidé těžce zasažení zničenou ekonomikou vynalezli důmyslné způsoby, jak se nejen vypořádat s těžkostmi, ale jak je překonat.

I když pomáhají mimozemšťané žijící mezi vámi, nesnižujte vaši roli. Vaše božské činy a neochvějnost ve světle jsou nezbytným atributem! Síla vašich modliteb, vizualizace zářivé Země, dělení se s potřebnými, podpora organizací zabývajících se ochranou životního prostředí i další cenná úsilí, jsou neocenitelné!

Během cesty dojde k návalům a útlumům aktivity, pokusům, omylům a chybným krokům, ale ty spíše posílí kolektivní rozhodnutí zůstat v kurzu k vytvoření mírového, zdravého a krásného světa, který chcete.

Je to váš svět a odpovědnost je na vás. Zatímco někteří pracovníci světla jsou nebo brzy budou ve vedoucích pozicích, většina z vás jsou ukazatelé cesty pro probouzející se duše a pro ty, kteří ještě toho bodu nedosáhli. Prostý život ve světle, jímž jste, je dostačující.

Převažující vibrace v úrovních, které se na planetě po věky nevyskytovaly, odpovídajícím způsobem zvýšily i vaše vibrační stupně. Světlo vaší pravé podstaty vyzařuje s větší intenzitou než kdy předtím. To příznivě ovlivňuje myšlení a cítění lidí, jejichž životů se dotýkáte, a plyne tak, aby pomohlo proměnit ve světlo zbytky negativity, ať jsou kdekoli.

Zákon „víra vytváří realitu“ musí být realistický v rámci svého prostředí.

Pokud kolektivní vědomí Země neobsahuje názor o proveditelnosti, nelze ho provést (např. levitace).

[9. září 2011: Země vzestoupí skrze „poslední“ vanoucí zářiče energie třetí hustoty, které se budou mísit s „prvními“ zářiči čtvrté hustoty. Nezpozorujete ze dne na den dynamický rozdíl.
Nadšení z přistání ET není sdíleno rozsáhlou většinou vaší společnosti. Skutečnost, že „mimozemšťané“ přicházejí na pomoc nebo již žijí na planetě, není v jejich názorovém systému. Navíc většina má o mimozemšťanech představu podle filmů, že jsou to obludné bytosti útočící na váš svět.

Původně byla za příchod a představení odpovědná Nejvyšší vesmírná rada, ale nyní to má na starosti Bůh. Bůh zbavil Radu těžké zodpovědnosti za rozhodnutí, kdy budou lidé Země psychicky připraveni, aby uviděli vesmírné lodě přistávající ve velkých počtech, aby přivítali nezvykle vyhlížející bytosti. Bůh řekne TEĎ!, až setkání bude vítáno, beze strachu. Těší se na tuto radostnou událost právě tak jako my všichni, kteří víme, že se blíží.

To, že se Bůh ujímá kormidla, je změnou oproti tomu, co jsme řekli v dřívějších sděleních. I na vrcholu vesmíru dochází ke změnám, právě tak jako ve vašich životech! To neznamená, že vám dáváme zavádějící informace. Říkáme vám to, co je známo v době našich sdělení, a pokud později dojde k významné změně, oznámíme to.

Někteří z vás se ptají, kde získáváme své informace. Něco z nich je vědění na úrovni naší duše, které se vynořilo sebeobjevováním, či vzpomínáním, a dalo by se nejlépe a nejstručněji označit jako „vesmírné vědění“. Nemáme o nic více vědění, než kterákoli jiná duše, prostě vývojem ducha a vědomí jsme pouze měli oproti méně vyvinutým duším více příležitostí si vzpomenout, co je v zásobárně vědění.

Naše informace o dění se Zemí a na Zemi pocházejí z mnoha zdrojů, a pokud informace z několika zdrojů souhlasí, pak se o ně s vámi podělíme.

Jedním zdrojem je Bůh, který nám řekl to, co jsme vám právě sdělili, že sám oznámí Vesmírné radě, kdy mají velitelé zavelet k přistání. Dalším zdrojem je Rada, a také náš dobrý přítel Hatonn, který je velitelem intergalaktické flotily a ředitelem komunikace mezi Zemí a ostatním vesmírem. Také jsme v kontaktu s jednotlivci v Nirváně, kteří sledují aktivity na Zemi a s civilizacemi, které jsou tak vyvinuty duchovně, intelektuálně a technologicky, že i na této stanici se jeví jak kouzelníci.

Máme přístup k záznamům Akáši, což je masové vědomí vesmíru a kolektivní vědomí Země, a víme, co je v potenciálu pozemského energetického pole. Právě v tomto poli se možnosti stávají pravděpodobnostmi a pravděpodobnosti se stávají jistotami, což závisí na množství energie vašeho kolektivního myšlení, cítění a činů v konkrétním potenciálním dění.

Od nynějška bude postup Země hladší než v průběhu několika minulých měsíců, kdy přirozené změny v seřazení planet způsobovaly silné vzmachy energie ve vaší sluneční soustavě, které posouvaly Zemi skokově vpřed, aby dosáhla brány čtvrté hustoty. Mnozí to pociťovali jako rozlaďující fyzické, emocionální či mentální anomálie, protože se vaše těla přizpůsobovala stále vzrůstajícím vibracím.

Nadále bude kombinace krystalové buněčné struktury a zesilující světlo během vzestupu Země umožňovat vašim tělům větší vyváženost. V jakýchkoli situacích budete schopni jednat s vyrovnaností, sebedůvěrou a vrozenou moudrostí.

Až na několik výjimek, vaši vědci již vidí světlo v kontextu astrofyziky a technologie, a náboženství vidí lásku jako součást duše. Pochopíte, že světlo vědy a láska duše jsou jedna a táž energie a nejmocnější síla ve vesmíru. Teď, když ve vašem světě tato energie proudí hojněji, než kdykoli od té doby, co byla Gaia a její planetární tělo stvořeny v Boží dokonalosti, mohou být rány jejích obyvatel a Země samy uzdraveny.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |