Home > > Matthew Ward - 30. května 2017

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 30. května 2017S milujícími pozdravy od všech duší na této stanici, tady Matthew.
Nezaměřujte se prosím na smutné aspekty událostí, ale vytrvale vyzařujte své světlo, poslání, které jste si zvolili pro pomoc lidem, kteří se probudili duchovně a vědomě a nechali se inspirovat k přeměně světa na Zlatý věk.

Světlo je vědomí, informace v DNA vytváří celý život v tomto vesmíru. Před několika lety jsem o tomto tématu hovořil. [10. března 2009]
Nejen, že kolektivní vědomí způsobilo sestup planety do hluboké třetí hustoty a udržovalo ji tam po mnoho tisíciletí, ale v poslední době jí pomáhá z ní vystupovat. A protože Země miluje všechny své formy života, touží, aby duše neustále vyzařovaly své světlo do kolektivního vědomí, kde může nabídnout spícím duším „výtah“ do duchovního vědomí a buněčných změn, které potřebují k fyzickému pohybu do Zlatého věku.
Byl jsem dotázán, proč jsou tyto buněčné změny nezbytné, a věřím, že moje odpověď ukáže, proč je vaše pomoc při vytváření tohoto slavného věku tak velkolepým triumfem. Absorpce světla obnovuje DNA do jejího stavu před tím, než temné síly změnily buněčnou strukturu lidského lidstva“, aby je intelektuálně, duchovně a fyzicky zhlouplo. Pokud se dá něco nazvat „hříchem“, je to zásah do růstu duše a rozpor se všemi vesmírnými zákony. To přesně temné síly udělali celé civilizaci. Ve vyšších hustotách jsou buňky krystalické a jejich složení zahrnuje čistotu charakteru, duchovní jasnost a dlouhou fyzickou délku života bez všech nepohodlí. Naopak, uhlíkové buňky forem života třetí hustoty inklinují k základním charakteristikám spojeným se zlem, značně snížené síle mysli, silně oslabené vůli a množství fyzických, emocionálních a mentálních slabostí. Životy s těmito charakteristikami a slabinami, které dominují v tělech národů a odrážejí se v jejich myšlenkách, pocitech a chování, byly uloženy v buněčných vzpomínkách a přenášeny z generace na generaci.
Byla to právě ta ďábelská změna lidského nastavení před lety, která způsobila, že se osobnosti duší postupně spirálovitě stáčely směrem dolů z rovin světla do hluboké třetí hustoty, kde planetární loutky temných sil mohly snadno udržet masy v nevědomosti o jejich životě, původu ve světle, neomezeném potenciálu k manifestaci a neoddělitelnosti všech duší navzájem a boha. Vynořená se z této úrovně omezení, kdy vás temné síly ovládaly strachem, vyžadovalo hrdinské úsilí ze strany duší, které se znovu a znovu inkarnovaly se záměrem překonat temný vliv, a stále selhávaly. Většina z vás strávila mnoho stovek životů v tomto cyklu neúspěchů a tentokrát se vám to podařilo! Tím, že absorbujete světlo, kultivujete své božství a dostáváte se na své správné místo v naší vesmírné rodině.
*****
Také jsem požádal svou matku, aby zkopírovala část jedné z knih, která dává další pohled. [Illuminations for a New Era, 1995 - Matthew byl ještě v Nirváně, telepatické komunikační linky byly posíleny, aby zabránily pronikání temných sil do zpráv světelných bytostí, výňatek byl vysílán tím, co nazval „skupinovou myslí“. ” ]

Můžete mi říct něco o 12-vláknové DNA?

12-vláknová lidská DNA musí být obnovena, aby vás připravila na asimilaci světla. To je vyzařováno, aby se zvýšila vaše duchovní a vědomá spojení s vibracemi s vyšší hustotou. Při pádu dolů od počátku stvoření se původní 30-vláknová DNA inteligentních forem života snížila, dokud nedosáhla současné úrovně ve třetí hustotě.

DNA je substancí světla ve fyzickém těle na buněčné úrovni. Když se poprvé uskutečnila fyzičnost, tak dávno ve starověku, že na této úrovni nemůžeme pochopit kdy, existovala naprostá shoda s původními stavebními materiály Stvořitele, bez chyb a odchylek. Všechny materiály byly ze světla.

Vzhledem k tomu, že se materiály staly hustšími, aby se projevovaly spíše formou než pouze světlem a vědomím, byly nutné změny ve struktuře prvků DNA. Ve skladbě se staly pevnějšími, protože se zviditelnila a projevila hustší tělíska a látky pro stavbu. Nakonec se hustota stala takovou, že původní 30-vláknová DNA byla redukována pouze na jedno vlákno v nejprimitivnější formě života, kterou je možné produkovat, což byste mohli nazvat sub-životem. Nevíte o nich, protože na úrovni Země jsou zapotřebí alespoň dva prameny.

Sestup v hustotě byl dlouho ohniskem pozemského lidského života, a tak se vaše planeta naplnila lidmi, jejichž klesající počet řetězců DNA byl přirozeným výsledkem jejich vytvořeného záměru. Jakmile byl úmysl produkovat život s minimálními řetězci DNA naplněn, platí to samé i pro odpovídající zvyšování vláken, jak duše hledají vyšší formy projevu. To se nyní děje na Zemi, protože záměrem některých duší je vzestupovat, spíše než zůstat statické.

*****
Světlo a láska jsou tou samou energií a tato energie je nejsilnější silou ve vesmíru. Když je světlo v buňkách lidí silně sníženo, platí to i o jejich schopnosti lásky. Láska je klíčem k sebereflexi a transformaci světů.

Proto „vyzařování vašeho světla“ neocenitelně pomáhá Zemi a všem jejím formám života. Tímto způsobem se vaše buňky mění na krystalickou strukturu, která umožňuje expanzi DNA, a tak postupujete ve svém vlastním evolučním stavu. V průběhu věků silnější civilizace pomáhají slabším a tak životní formy dělají pokroky k opětovnému získání jejich původní DNA. Během procesu vzestupu Země, který ji vede do rovin se stále vyššími vibracemi, některé duše, které se inkarnovaly, mají buňky se čtyřmi řetězci DNA. Počet duší, které to dělají, roste.

Bylo nám řečeno, že ke změně ekonomiky budou existovat dva hlavní tahy, z nichž každý bude znamenat řadu kroků po odstranění iluminátských chapadel.

Jeden z tahů je demontáž Federálního rezervního systému, bankovního konsorcia vlastněného ilumináty a jeho pobočkou Internal Revenue Service. Daně z příjmů placené občany USA nejsou utráceny na projekty, které jim slouží, ale jdou do pokladny iluminátů. Dluh tohoto národa a dluhy všech zemí vůči Mezinárodnímu měnovému fondu budou upraveny tak, aby se vyloučily úvěry vytvořené ze vzduchu.

Nový měnový systém bude založen na drahých kovech, aby všechny národní měny umístily na stejný standard a eliminovaly nákup a prodej, který poškozuje ekonomiky zemí. Ilumináti těžce profitovali z obchodování s měnami, kontroly akciových trhů, daní a úrokových sazeb. Moudré a čestné řízení je nedílnou součástí reorganizace. Odpuštění dluhů bude provedeno na individuálním základě, nikoliv ve všech oblastech.

Druhý tah – obrovské, nelegálně a nemorálně získané bohatství iluminátů, bude využito k odstranění zbídačení. Finanční prostředky budou rozptýleny na důvěryhodné organizace, které budou dohlížet na jejich využití pro sanitaci, bydlení, školy, zdravotnická střediska, silnice a mosty, zemědělství, začínající malé podniky - vše potřebné k výraznému zvýšení životní úrovně zoufale chudých po celém světě. Také přírodní zdroje národů nyní v rukou iluminátů budou vráceny občanům.

Jednotlivci s morální a duchovní integritou, moudrostí a zkušenostmi zvládnou toto monumentální úsilí, až budou ilumináti mimo obraz.

Víra se vytváří opakováním stejných informací jedním, nebo více vnějšími zdroji - rodiči, vrstevníky, učiteli, náboženskými vůdci, vědci, vládními činiteli, mainstreamovými médii. Nakonec zjistíte, že informace nejsou úplné nebo přesné, a vaše přesvědčení se mění. Vědět je uvnitř, neustálá, všudypřítomná, nezpochybnitelná „správnost“ - spojování pravdy na úrovni duše a vašeho vědomí.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |