Home > > Matthew Ward - 30. prosince 2004

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 30. prosince 2004


2. ... Vzhledem k tomu, že jsem před mými současnými cestami vedl Nirvánovou službu přechodu duší, mělo se za to, že mohu být nápomocen s velkým množstvím předpokládaných příchodů. Proto jsem se sem vrátil před tímto masovým příchodem duší a mohu dát zprávy z první ruky. Mnozí přišli po katastrofě ve zdravém fyzickém stavu, protože jejich proces smrti byl okamžitý a nedošlo k žádnému traumatu, který by je psychicky doprovázel. Když viděli v Nirváně a intenzitě lásky rodinu a přátele, kteří je předcházeli o mnoho dříve, i když s mírným zmatkem ohledně rozumu, přijali to radostně. Aby se zabránilo traumatizaci těchto duší z důvodu jejich přechodu - to znamená zemětřesení a přílivová vlna, nikoli jejich smlouvy duší, byla pravda odhalena pomalu a ne tak, jak jsme to svědky. Jejich radost se změnila ve smutek, když slyšeli o masivní devastaci vlasti a truchlících rodinách, které tak nedávno opustili. Negativita zármutku však nemůže vydržet ve všezahrnující energii lásky v Nirváně, a jejich smutné pocity byly pozvednuty tím, že pochopili, že při tomto způsobu odchodu nejen plní své původní nebo pozměněné smlouvy o duši, ale také pomáhají Zemi přidáním se ke světlu.

3. ... Ti, kteří přišli s fyzickým zraněním, vstoupili do stanic, kde se vedoucí lékařský sbor a tým deseti lidí zabývají posílením éterických těl úzce spjatých s fyzickým tělem. Okamžitá léčba posílila éterická těla a v závislosti na závažnosti fyzického zranění, které určovalo stav éterického těla, tyto duše buď opustily zdravotnické stanice, nebo se stále zotavují s neustálou péčí ostražitých lékařských sester. Duše, které se vrátily k plné síle, byly sjednoceny s rodinou a přáteli a dostávají stejnou pomoc jako všechny příchozí ve zdravém stavu - opětovné zavedení do této říše, jak se postupně objevují vzpomínky na jiné životy. Vybírají počáteční bydliště a usazují se, a později se začnou zabývat rekreačními, vzdělávacími, cestovatelskými a pracovními příležitostmi.

4. ... Do Nirvány vstoupilo daleko méně lidí, kteří před přechodem věděli, co se děje na Zemi a jejich psychika byla odpovídajícím způsobem traumatizována. Speciálně vyškolení lékaři okamžitě zahájili léčbu, která byla přizpůsobena potřebám každého jednotlivce. V případech, kdy bylo těžce zraněno také fyzické tělo, zdravotnické týmy nejprve stabilizovaly a posílily éterická tělesa a pak tito lidé vstoupili do stanic dlouhodobé péče k psychickému uzdravení. Jak je uvedeno v podrobném vysvětlení v první knize, každý člověk je přivítán jménem a jeho životy jsou známy před příchodem, takže osobní léčba je také připravena předem. Duše je takřka osvobozena z éterického těla a psychiky bezprostředního minulého života Země, takže léčení, které jsem zmínil, se týká pouze těch těl a psychik, které to potřebují.

5. ... Rodinní příslušníci, kteří si přejí být sjednoceni, jsou. Ti, kteří si přejí být s dušemi, s nimiž je pouto silnější, mohou. Vzhledem k tomu, že se nově příchozí opět vidí s lidmi, se kterými sdíleli další životy, jsou tyto druhy setkání běžné. Noví obyvatelé stále v přechodu vědí, kteří členové rodiny jsou zde a naopak, a totéž platí pro duše, které vstoupily do nižších vrstev tohoto světa.

6. ... Ne všichni, kdo opustili Zemi, vstoupili do horních vrstev této vícevrstevné říše. To, že obrovské počty přišly náhle kvůli jedné přírodní katastrofě nezmění vesmírný zákon, který řídí, ve které části Nirvány bude duše pobývat. Energie myšlenek, pocitů, záměrů a činů po celý život automaticky přitahuje osobu do části Nirvány, kde registrace energie odpovídá tomuto životu. Ale bez ohledu na to, která část to je, jakákoliv léčba potřebná pro éterické tělo nebo psychiku je okamžitě poskytnuta ve vhodných zdravotnických stanicích.

7. ... Jedna událost nevyvolá změnu v rotaci Země. Nicméně, přitáhla pozornost ke změnám souvisejícím se vzestupem planety do lehčích hustot.

8. ... ET v této jinak zcela přírodní katastrofě neutralizovali sílu zemětřesení a zmenšili velikost a výšku tsunami. Snížili tak míru ničení a počet obětí. Bez jejich pomoci by zahynuly stovky tisíc lidí, což nebyl záměr Země. V mé poslední zprávě a v několika předchozích případech jsem zmínil, že geofyzikální události budou pokračovat, jak bude planeta uvolňovat kinetickou energii vyplývající z tisíciletí akumulace negativity. Před konečným přechodem do čtvrté hustoty ještě zemře mnoho lidí. Je nutné se na to duševně připravit.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |