Home > > Matthew Ward - 31.prosince 2003

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 31.prosince 2003


Když se váš svět otočí v milostném světle, vrátíte se ke svému právoplatnému místu v univerzální rodině nerozlučných duší ...!

Zemětřesení v Íránu?
2. Někteří věří nebo mají podezření, že se jedná o zemětřesení způsobené člověkem. To je logická myšlenka, protože technologie stojí za mnoha úmyslně ničivými událostmi po celá desetiletí. V tomto případě matka příroda potřebovala vypudit hluboké kapsy negativity, kam se nebylo možné dostat žádnými jinými prostředky. Proběhlo to ve spolupráci s mnoha tisíci, kteří zahynuli. Většina z nich požádala na úrovni duše, aby odešla božím zásahem, aby dosáhla plné karmické dokončení. Ačkoli některé smlouvy o duši byly dokončeny během fyzického života a lidé odešli v souladu s jejich zvolenou délkou života, podstatně větší počet byli žadatelé.!

3. Ačkoli šokem a zármutkem přeživších byla vytvořena nová negativita, masový odchod duší nabízí světelný přínos, který to přesahuje. Rádi odešli pomáhat Zemi z Nirvány a dalších světelných stanic při snižování kinetické energie, která se po tisíciletí hromadí. Mnoho duší udělalo to samé před několika lety a ještě před nimi, ale tyto události zbavily negativity jen částečně a dočasně. Účinky energetických frekvencí, samozřejmě, jsou bez omezení národních hranic. Úleva od zemského tlaku je cítil se po celém světě a zvláště na Středovýchodě, kde negativita byla vytvářena pro tisíciletí válkami, tyranskými zákony, uzurpátory, utrpením, strachem a zármutkem. Ve skutečnosti byly geologické podmínky, které činí tuto oblast zranitelnou vůči zemětřesením, vytvořeny negativitou akcí a reakcí.!

4. Je zřejmé, že počet zemětřesení i sopečných erupcí vzrůstá, a tato zvýšená aktivita signalizuje pozdní fáze očisty planet. Neví se, že škodlivé účinky přírodních katastrof značně zhoršuje technologie vyspělých civilizací, nejen ovlivňuje množství uvolněné energie a větší rozsah jejího rozptýlení. S touto technologií byla devastace po zemětřesení v Íránu téměř desetinásobná.!

5. ... Zapojení vědci si uvědomují, že účinky jejich úsilí v této fázi vývoje stále nelze přesně vypočítat. Jejich cílem nikdy nebude působit smrt vojenských jednotek pod velením temných sil. I když jsou pro temnou mysl životy postradatelné, nechtěli by ztratit kontrolu. Nejenže by nechtěli, aby jejich vědci riskovali nesprávný odhad, který by mohl zničit jejich vojáky, ale ztrátu životů a majetku v Íránu považují za nepříznivou pro jejich cíle dalšího dobývání a nadvlády. Počet obětí a následky zemětřesení shromáždily množství soucitu, shovívavosti a globální pomoci populaci Středovýchodu. V podstatě tato událost způsobila mnohem více světla než negativity.!

S: Smutné na tom je to, že přeživší o tom nemají představu - pro ně je velká ztráta života a jejich zármutek a utrpení naprosto ničivá tragédie s celoživotními následky.!

6. Vyšší účel nevysvětluji z nedostatku citlivosti k jejich pocitům. V lehčích frekvencích je energie emocí silnější než v hustotě Země. Můžeme cítit intenzivní zármutek této země, a zármutek celého světa. Také cítíme světlo, které vzrostlo světovou reakcí, včetně světla, které nyní radostně vytvořili duše, které odešly. Přejeme si, aby lidé pochopili, že tyto duše ochotně a nadšeně požádali o účast. Samozřejmě, že jejich rodiny budou trpět fyzickou nepřítomností svých milovaných, ale mohli by získat určitou úlevu, kdyby věděli, jak je masový odchod duší pro vás všechny účelný.!

7. Bez ohledu na to, jak byla Země lidstvem zneužívána, vždy jedná v jejich zájmu, nikdy v jejich neprospěch. Možná se to nezdá, když během krátké chvíle jedné takové události zemře mnoho tisíc lidí, ale kdyby Země neučinila kroky, aby uzdravila hrozné škody, které jí lidstvo způsobilo, sama by zemřela. A kde byste pak byli?!

8. … Traumatickými zážitky před fyzickou smrtí je ovlivněna jen psychika lidí, vyžaduje okamžité a někdy zdlouhavé léčení, je provincií každé postavy, nebo inkarnovaného života. Duše jsou věčné, ty se světlem generují světlo nepřetržitě a mohou ho nasměrovat na Zemi z Nirvány nebo z jakékoli jiné vysokovibrační stanice.!

9. … V poli potenciálu je situace blízko chaosu. Na jednom konci polarity jsou temní organizátoři, kteří iniciovali válku s očekáváním plné kontroly nad zemí, a na druhém jsou světelné síly s požadavkem míru. Energetická hybnost každé strany nemůže být omezena ve stázi. Když se v jakémkoli problému dosáhne polárních protikladů, zákony fyziky pohyb směřují k usmíření obou stran, neboli k rovnováze.!

10. … Vzhledem k houževnatosti temných sil je pole potenciálu stále rozšířené s prouděním, které zabraňuje jakémukoli realistickému určení konečného momentu toho, co začaly.!

14. … Pokud samotná výstraha vyvolává široký strach, temné síly nepotřebují samotný čin, aby vytvořily negativitu. Když straší příliš často, pozornost začíná opadat. Tehdy začínáme být ostražitější.!

15. Mnoho pokusů o další „9/11“ selhalo díky bdělosti a technologickým schopnostem bytostí na planetě i mimo ni. To není zasahování do vašich záležitostí nebo popírání svobodné vůle temných myslí, jednají v reakci na touhu kolektivní svobodné vůle po osvobození od teroristické činnosti. Terorismus v menším měřítku často způsobují podřadné loutky temných mistrů v souladu se signály naprogramovanými v mysli.!

21. … světlo, které je absorbováno vnímavými dušemi, mění buňky na krystalickou strukturu pro fyzické přežití ve vyšších vibračních úrovních a také zvyšuje duchovní jasnost a tím i evoluci duše. Ti, kdo odmítnou světlo, nebudou mít schopnost přežití. Když Země dosáhne vyšších úrovní, jejich těla zemřou a jejich duše automaticky přejdou na stanice, kde je jejich svobodná vůle po celý život energicky registrovala.!

31. Hromadné přistání ET? Víme, že plány jsou připravené, ale to není novinka. Vesmírnou rodinu není třeba nijak zvlášť připravovat. Veškerá příprava je nutná na Zemi - prostě dostatek světel lásky, které jsou schopny zajistit přivítání a bezpečnost přistávajících stran. I když jsou zde povzbudivé náznaky, neočekávejte žádné masové přistání na oslavu Nového roku.!

32. … Mnoho astrálních spojení probíhá během spánku, kdy je většina lidí považuje za sny. Někteří fyzicky pobývají v kosmických lodích.!

33. Příchozí frekvence na planetě otevírají tato spojení v rostoucím počtu. Lidé, kteří věřili v telepatickou komunikaci a dokáží takto komunikovat, o nich mluví s nadšením. Ti, kteří si nejsou jisti vlastní zkušeností, váhají. Čerství telepatičtí komunikátoři musí umět rozeznávat zdroje, které je kontaktovali. Musí požádat o ochranu Kristových světlem a trvat na tom, aby všechny zdroje, s nimiž jsou v kontaktu, byli světelné bytosti. Je to nezbytné, dokud není temnota poražena vzestupem Země do vyšších frekvencí, kde je daná duchovní jasnost.!

35. Víme, že některé kanály přijímají zprávy, že žijete v iluzi. To je pravda, ale je to stále mimo chápání lidské mysli. Co je pro vás skutečné, je to, co cítíte. Víte, že bolest smutku, zoufalství, beznaděje, hladu, války, zranění, strachu, mučení mysli a těla je skutečná! Tato realita pronikala životem na Zemi po celé věky a končí. Vybrali jste si být zde právě nyní, abyste to zařídili.!

36. Víte, že pocit radosti je také skutečný. Přivítání nového života, setkání s přáteli, nastavení a dosažení hodného cíle, obnovení zdraví, vidět vaše dítě sfouknout svíčky na narozeninový dort, vonící květy na ovocných stromech, ptačí píseň, cítit sůl na kraji moře, hrát si se štěňaty a koťaty a králíčky - tyto a všechny ostatní radostné příležitosti jsou skutečné. Přišli jste na Zemi, abyste cítili tuto radost a rozšířili ji po celém světě.!

37. Nyní žijte v těchto realitách, abyste pochopili a vybrali ty, které dávají radost, aby jejich světlo mohlo osvětlit všechny a odstranit bolestné skutečnosti. Udržet myšlenky v lásce vám přinese radost a efekt vlnění pomůže ostatním vytvořit si to pro sebe také, a tak dál a dál. Když se váš svět točí v milostném světle, dosáhnete duchovního růstu potřebného k tomu, abyste viděli „iluzi“ a budete se radovat ze svého vzestupu do jediné reality. Vrátíte se ke svému právoplatnému místu ve vesmíru neoddělitelných duší. To bude pro nás všechny nejlepší nový rok!

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Překlad: Dana


< previous message | next message >


Share |