Home > > Matthew Ward - 31. prosince 2009

Suzy Ward - kanály Matthew Ward - 31. prosince 2009


Zvláštní mírová bdělost pro Blízký východ

Ahoj!

To, co následuje, je doplněním současné meditace Focus # 207: Převádění nebe na Zemi a zůstane v platnosti tak dlouho, dokud to situace na Blízkém východě bude vyžadovat.

Doporučuje se, abyste věnovali část svých modliteb a meditace na pomoc při dosahování kolektivní mise.

http://www.earthrainbownetwork.com/FocusArchives/home.htm

SPECIÁLNÍ MÍROVÁ HLÍDKA PRO BLÍZKÝ VÝCHOD

1. SHRNUTÍ

Současná globální situace je plná několika obtížných úkolů, které je třeba řešit mírumilovně a pro větší dobro všech, než budeme moci kolektivně postupovat směrem ke stanovení podmínek Zlaté éry míru, lásky a harmonie na Zemi. Nejdůležitější však je mezinárodní úsilí o zajištění spolupráce.

Jako spolutvůrci našeho osudu vedení naší duší, která zná vůli Stvořitele a pravý cíl naší existence v tomto fyzickém poli zkušeností, je na nás převzít odpovědnost, aby se všechny duše v našem kolektivním chápání vědomí duality brzy osvobodily od temného vlivu strachu, nenávisti a pronikajícího pocitu odloučení. Je v naší moci jako jedna globální duše uzavřít dveře temnému vlivu na naše duchovní bratry a sestry.

Všichni potřebují znát a cítit na úrovni duše, že je všechny bezpodmínečně milujeme, bez ohledu na to, jakými minulými zkušenostmi z učení prošly nebo které iniciovaly. Namísto jejich současných předsudků a zkresleného vnímání mohou slyšet písně míru a lásky vycházející z našich duší. Musíme uzdravit všechny předsudky vůči všem aktérům karmicky osvětlujících zážitků kdekoli na Zemi, včetně souseda vedle nás, aby se začal proces hojení. To je naše bezprostřední odpovědnost. Poté, skrze náročné pokorné uznání naší potřeby pomoci od našich nespočetných spojenců v jiných dimenzích života a na jiných místech v tomto vesmíru, zavřeme a zapečetíme symbolické dveře temné minulosti a otevřeme srdce a duše. Na celém světě spustíme změny pro mír, lásku a harmonii, které chceme společně dosáhnout, neboť takové je naše poslání, tady a teď ... pro nejvyšší dobro všech v jednotě.

______________________________________

Láska a Mír

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Překlad: DanaShare |