Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, December 7, 2012

SaLuSa, December 7, 2012

Cítíme, že Zemi zacíná obepínat klid, jelikož ti, co se pripravují na 12.12, jsou již uvolneni a prinášejí klid do svých životu. Až doposud zde byl urcitý stupen frustrace a dokonce i netrpelivosti kvuli zpoždením, které jste zažili. Díky tomu jste si uvedomili, že vaše okamžité Povznesení je nejduležitejší událostí ve vašich životech. To, co bude následovat, bude moci probíhat ve vyrovnanejší atmosfére a postupovat bez prekážek a zpoždení zpusobených vnejšími zásahy. To budou ideální podmínky, které nám dovolí zajistit, abyste si byli plne vedomi toho, co je naplánováno. Bez prehánení mužeme ríci, že to budou úžasné casy, až se postup zacne urychlovat. Jen vymanení se ze sevrení Temných zpusobí okamžitou zmenu postoje mezi lidmi.

Po Povznesení vaše životy již nebude ovlivnovat strach a vaším normálním postojem bude otevrené prijmutí ostatních. Po príliš dlouhou dobu jste si drželi své energie blízko u sebe, jelikož jste žili v nejistém svete, ve kterém jste nevedeli, komu mužete duverovat. Ti, kterí nesou vyšší energii nebudou mít žádný problém jeden druhého rozpoznat, jelikož budete doslova cítit energii ostatních lidí a budete vedet jestli jsou to lidé Lásky a Svetla. Taková byla vskutku zkušenost vetšiny lidí, kterí se zúcastnili nedávných konferencí v Sedone. Nemuseli zpochybnovat své pocity, proste okamžite vedeli. Ochutnání toho, co má prijít, umožnilo lidem vyjadrovat se otevrene a sdílet lásku, která mezi nimi vznikla. S tím pricházejí i všechny ostatní vlastnosti lásky a zejména péce a soucit jednoho k druhému.

Nekterí se budou stále ptát, jestli jsou pripraveni na Povznesení, jelikož nepatrný strach z následku toho, že nebudou pripraveni, stále existuje. Budte si jisti, že pokud se váš životní zájem soustreduje na Povznesení a vaším zámerem je tak ucinit, pak budete jiste povzneseni. Neocekává se od vás, že budete svatí, ale že budete jednoduše pocitovat jednotu všeho co je, a že budete delat, co bude ve vašich silách, abyste žili v harmonii se vším životem. Musíte mít životní cíle a nesmíte dovolit, aby vaše ctižádost vázla. Po Povznesení váš život prestane být tak hektický jako je ted, ale budete se stále vyvíjet a vaše cesta zdaleka neskoncí. Prozatím se netrapte tím, co pak budete delat, pockejte, až se uvelebíte v novém životním stylu a obeznámíte se s ním ve vyšších dimenzích. Mnozí jej nakonec budou spojovat s utopií a budou pocitovat, že je to vrchol spokojenosti a radosti. Ale jak zjistíte, je mnoho dalších úrovní, kam je možné jít. Nekterí z vás je navštíví už jen kvuli tomu, aby vedeli jaké to je.

Portály se otevírají do vyšších sfér tak, jak to bylo naplánováno pred dlouhou dobou. Zatímco jiné civilizace ve vašem vesmíru zvládají povznesení sami, abyste vy byli úspešní, budete muset prijmout pomoc. Je to kvuli velkoleposti toho, co má prijít, protože vy, kterí jste pripraveni, budete povzneseni najednou. Nemužete toho být soucástí aniž byste vedeli jaká ta zkušenost je, a tato zkušenost s vámi zustane po velmi dlouhou dobu. Uvidíte, že navzdory všem traumatum, a potížím, kterými jste prošli, Buh vám poskytne tu nejvyšší odmenu tak, jak slíbil. Podvedome jste celou dobu vedeli, jaký bude výsledek, a to vám dalo sílu, když se do vaší mysli vkrádali pochyby.

Jednou z okamžitých zmen po Povznesení bude rozpuštení náboženství, která byla založena na nepravde. Nemužete se posunout do vyšších dimenzí aniž byste se obrátili k pravde a to zpusobí, že všechno ostatní bude opušteno. Vetšina najde Boha uvnitr, ale pokud nekterí budou stále chtít se modlit a studovat dohromady, bude jim to umožneno v souladu se svobodnou vulí každé duše. S príchodem Mistru bude hodne úprav a odstranování, což pomuže privést lidi blíže k sobe. Vlastností nastávajících casu bude to, že lidé s podobnou vibrací se najdou a budou spolupracovat. Není mnoho duší, které nyní zají svuj osud, ale to se vyreší docela rychle. Jako na každé úrovni, na kterou se povznesete, vždy budou pokrocilejší duše, které vám poradí a ukážou vám cestu, která je pro vás nejlepší.

Jakmile se stanete plne vedomou bytostí, budete schopni prijmout složitejší výzvy. Zjistíte, že ve vašem vesmíru je mnoho mladších civilizací, které by vás rády prijaly kvuli vašim rozsáhlým zkušenostem. Jak jsme se zmínili již dríve, tato hra se jmenuje služba ostatním. Až budete mít Kristovo Vedomí a budete vševedoucí, budete schopni zvládnout jakýkoliv problém. Zároven budete všemocní a budete mít ohromnou tvorivou sílu. Mnohokrát vám bylo receno, že jste “Bohy ve výrobe“, takže tento vývoj by vás nemel vubec prekvapit. V soucasnosti takovéto predstavy mohou vypadat nereálne, ale pamatujte, že budete mít odpovídající úroven vedomí, abyste to zvládli.

Neopouštejte svou cestu, protože ješte nejste úplne doma a co se týká vašich posledních dnu, budte disciplinovaní. Není vubec nutné utíkat za poslední zkušeností pred Povznesením, protože se toho okamžite zas tak moc nezmení. Je to spíše otázka toho, jak se budete cítit jako jednotlivci a zmen uvnitr, ale to budete jiste vedet. Ve skutecnosti by bylo prekvapující, kdybyste si nevšimli rozdílného pocitu ve vašem fyzickém tele, jelikož to se zmení tak, aby se hodilo do vyšších vibrací. Nebudete již pocitovat následky znecištení nebo jakýchkoliv jiných toxinu a budete se cítit obnovení a plní energie. Pro odstranení ostatních problému, které si sebou prinesete, budou ve vetšine lokalit Mesta Svetla a ostatní pokrocilé metody lécení.

Já jsem SaLuSa ze Síriusu a jsem z pricházejících zmen stejne vzrušený jako vy. Víme, že jste ve stavu úžasu a údivu, že byste meli skutecne zažít Povznesení. Nicméne v soucasné dobe se pripravte na 12.12, uvolnete se a plne si to užijte.

Dekuji ti SaLuSo
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Překlad: Jiri - Nefrit.cz

< previous message | next message >


Share |