Home > > Montague Keen - 3. prosince, 2017

Montague Keen - 3. prosince, 2017

Má drahá, již je to 13 dlouhých let, co krácíš touto cestou pod mým vedením. Pripojili se k tobe mnozí, a prestože se zdáli být pevní a cestní, videla jsi, jak jeden za druhým odpadávají. Nekterí se snažili jít po ceste pravdy smerem k osvícení po mnoho životu, ale nebyli dost silní, aby to dokoncili. Infiltrátori pricházejí v mnoha prestrojeních, používají lichotky a sílu presvedcování, aby je svedli z cesty, na kterou je zavedla jejich duše a na níž meli zustat. Jakmile jednou Temnota vloží nohu do dverí, presvedcí je, aby se vydali jiným smerem, a to je svede z jejich správné cesty. Deje se to stále a znovu. Vyžaduje si to velkou sílu charakteru, aby clovek vytrval na ceste osvícení.

David Icke nikdy nikomu nedovolil, aby ho svedl z cesty, prestože se o to mnozí snažili. Dnes ho vidíte, jak se objevuje, silnejší než kdy jindy. Mel odvahu držet se pravdy. Nikdy nepripustil, aby ho zlákali z jeho pravé cesty. Kéž by meli i druzí tak silný charakter.

Na Zemi vládnou pokrevní linie, pocházející z Annunakiu. Tahají za nitky loutek, které jsou zdánlive u moci. Infiltrovali se do života lidí nekdy tak, že vstoupili do plodu v deloze, takže se narodil další hybrid, který poslouchá pouze systém kontroly. Tak zvýšili své pocty na Zemi, aby dosáhli svého plánu na prevzetí.

Všude ve vašem svete podporují okultní praktiky a cernou magii. Nekterí vaši vudcové jsou reptiliáni v lidské podobe. Tito hybridi se tvárí jako lidí a infiltrovali se do všech lidských spolecností. Instituce, kterým veríte a uznáváte je, byly temito hybridy infiltrovány a tak jsou pod jejich kontrolou. Amerika je toho dokonalým príkladem: vzdelávací a právní systém jsou zcela pod kontrolou temných sil. Napríc vaším svetem jsou každý den a po celý den vysílány frekvence na kontrolu mysli. Zneužívání satanistických rituálu je toho soucástí. Jsou odpovedni za všechnu zkaženost ve vašem svete. Vzdelávací systém je zameren na špatné nesmerování studentu a udržování jich pod kontrolou.

Jsou používány elektronické paprsky, aby do vás pronikly a svedly vás z cesty. Také je používají, aby nám ublížily. Veronika to všechno zažila a byla temi paprsky zranena. Obetování lidí se deje všude ve vašem svete. Dukazy jsou všude. Proto mizí tolik detí a nikdo je již neuvidí. Jsou použity jako potrava pro nelidské bytosti, které žijí na Zemi. Je snadné je poznat, protože nejsou schopny lásky ani soucitu, což jsou vlastnosti lidí. Když neco chtejí, tak si to vezmou.

Ti z vás, kdo jdete ve svetle a sdílíte jej se všemi, s nimiž prijdete do kontaktu, máte obrovskou roli pri obnove svetla ve vašem svete. Když se vaše svetlo šírí vaším svetem, slouží jako maják pro druhé.

Kabal používá veškerou svou moc, aby tomu zabránila. Jakmile jednou okusíte svetlo a pocítíte, jak vás objímá jeho láska, již se nikdy nebudete chtít vrátit zpátky na temnou stranu. Predstavte si to, jako byste meli opustit nádherný den, plný slunce a krásy, kdy máte vše, co si prejete a meli byste se vrátit do temné veže, plné zla. Kdo by si neco takového prál? Proto tomu Kabal brání. Vedí, že jakmile jednou uvidíte svetlo, nikdy se nevrátíte pod jejich kontrolu a je s nimi konec. Je to boj, do kterého je nutno se pustit ted. Vy, 99% se musíte spojit pro dobro všech.

Modlete se, spojte se Bohem/Zdrojem a žádejte o vedení pro lidskou rasu, aby mohla na Zemi prežít. Požádejte také své prátele z jiných planet, aby prišli a pomohli a poradili. Zeme byla vezenskou planetou po dlouhou dobu. Svoboda, kterou probuzení prinese, vás ohromí. Na Zemi se bude slavit tak, jako nikdy predtím. Pomozte si vzájemne dosáhnout tuto svobodu. Osvobodte se z toho programu kontroly mysli, kdy vás ucili, že jste na Zemi proto, abyste jim sloužili a zabíjeli pro ne, kdykoliv vám reknou, abyste si oblékli uniformu a zabíjeli a rabovali jejich jménem. To musí prestat. To vše je soucástí programu, jak vás ovládat. Každý den vás vraždí. A to, že vás zabíjejí, pred vám tají.

Podívejte se na toto video na YouTube: The Hidden Weapons of Mass Depopulation (Tajné zbrane masové depopulace)

Dívejte se s láskou a soucitem. Opustte útocný postoj. Vaši bližní lidé jsou na stejné lodi jako vy. Když budete krácet spolecne, život bude pro všechny snadnejší.

Vy všichni, at cerní, bílí, žlutí; spolecne jste jedna bytost, kterou Kabal nicí, takže je ve vašem zájmu stát proti nepríteli spolecne jako jeden. Je to tak? Spolecne predstavujete mocnou sílu, s níž je nutno pocítat. Kabal vždy používala pravidlo “rozdeluj a panuj“, aby vás mela pod kontrolou a proto bylo pár jedincu schopno mít pod kontrolou tolik lidí. Prosím, premýšlejte o tom trochu.

Má drahá, fyzické útoky jsou pro tvé telo velmi težké, když se snažíš prežít, abys´ mohla dokoncit své dílo. Ošetrení funguje. To je to, co potrebuješ. Je zapotrebí, aby se vrátil David Mc Cann. Prosím, pomozte mu, jak jen mužete. Jednoho dne plne pochopíte, jak je duležitý jeho návrat. Naše práce bude dokoncena. V této težké dobe jsem v duchu s Tebou.

Tvuj navždy oddaný Monty

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding / Spravedlnost pro Davida McCanna, irského obcana, zadrženého v Kalifornii, Sbírka na právní výdaje


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |