Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 8. dubna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 8. dubna, 2018

Od té doby, co jsem v r. 2004 zemrel, jsem nekolikrát kategoricky konstatoval, že IRSKO JE KLÍCEM, KTERÝ VŠE OTEVRE.

Julius Cézar napsal o zabíjení v Irsku víc, než vetšina ucencu. On napsal o tom víc, než o tom neco najdete ve vetšine knih od dvacátých let. Cézar byl u moci pred 2 000 lety, v r. 49 pr. n. l. Napsal: „Jaká to strašlivá genocida. Irové jsou znicený národ. Irové jsou znásilnený národ. Irové nevedí, že jejich vlastní ZEME JE CHRÁMEM.“ Psychika žádného národa nebyla od zacátku veku víc znásilnována, než psychika Iru. Oni vedí, že Irové mají hluboké duchovní jádro. Vedí, že Irové jsou romantici, milující Zemi. Jak toto irské hluboce ležící jádro kooptovat? Pustte na ne presvedcené athenisty (uctívace Bohyne Athény).“

Dnes Irsko zustává v podrucí Vatikánu. Kabala ustanovila do funkce premiéra Leo Varadkara, který dokoncí ZNICENÍ IRSKÉHO NÁRODA tím, že do zeme priveze 1 milion lidí z jiných kultur, aby naredili jejich DNA. Kabala se irské DNA bojí. Chemtrails rozprašují na Iry chemikálie, aby zustávali pod kontrolou a spali a tím pádem nevedeli, kdo jsou. Byl do nich naockován STRACH. Nekterí se pokouší zvednout hlavu, ale vždy podlehnou strachu a pak zacnou zranovat a být agresivní vuci každému, kdo se odváží posvítit si na skutecnou pravdu. Pak zapadnou zpátky do své díry neduvery, nenávisti a vzteku, který je drží pod kontrolou. Je treba je politovat, že jim chybí odvaha. Bojí se posunout do svetla, kde není místa pro hnev a nenávist.

To vše bude v r. 2018 odstraneno. Dobre víte o energetických zmenách, k nimž ted každý den dochází. Ti, co jsou naštvaní a bojí se, se spojí. Budou se snažit znicit ty, kterí se pokouší posunout lidstvo ke svetlu. Budou delat co nejvíc problému. Kabala využívá nerády k tomu, aby svetlu bránili postupovat. Clovek je akorát muže politovat. Prestože v živote neuspeli, cítí, že jsou duležití, když mohou nicit svetlo a bránit tomu, aby postupovalo. Chybí jim odvaha a schopnost být konstruktivními. Proto jde všechna jejich energie do toho, že jsou destruktivní. Uvítat svetlo chce odvahu.

Každý den jste bombardováni lžemi. Všechna televizních zpravodajství produkuje stejné lži po celém svete. Noviny to samé. Kdo rozhoduje o tom, které lži použijí každý den? Kdo je vlastní? Pokud chcete poznat pravdu, musíte ji hledat. Abyste prežili, je zapotrebí znát pravdu a žít ji.

Volání po tretí svetové válce jecivými, vystrašenými hlasy clenu Kabaly každým dnem sílí. Pokaždé, když je slyšíte, pripomente jim ZBRANE HROMADNÉHO NICENÍ. Znovu jim na to nenaletíte. TI SAMÍ LIDÉ TED CHTEJÍ TRETÍ SVETOVOU VÁLKU. Jste starší, a doufejme, moudrejší. Války nikdy nebyly rešením a nebude ani ted. Kabala žádá válku, ale nikdo jiný si to nepreje. Predtím, než na Zemi prišli paraziti, lidé na Zemi žili v míru.

Energie se šírí. Prináší touhu žít v míru a harmonii s bližními. Kabala nad vámi ztrácí kontrolu. Bojí se. Bez vás - jejich sluhu, nejsou nicím. Když je prestanete poslouchat, jsou vyrízeni a oni to vedí. Jejich cas rychle vyprchává. Jenom lidé, co nepremýšlejí, se je budou snažit udržet u moci.

Ti, co se v této dobe pustili do projektu, si musí být vedomi toho, že mnozí lidé budou použiti, aby jim v tom zabránili. Ty, má drahá, mužeš dosvedcit, že je tomu skutecne tak. Lidi slabého ducha lze snadno ovlivnit. Uverí každé lži, kterou jim predloží. Kabala tak funguje.

Léky jsou používány na znicení lidstva. Všechno, co vaše telo potrebujed, hledejte v prírode. Nikdy se nenechte ockovat. Vše je vytvoreno k tomu, aby odstranilo lidi ze Zeme. Proc prijímáte to, co vám ríká Kabala? Víte, o koho se jedná, kvuli nim je život na Zemi bojem. Vytvárejí peníze z niceho a banky se starají o to, abyste byli zcela pod jejich kontrolou. Kontrolují na Zemi všechno, co potrebujete k prežití. Rozširují VIRY, které vyrábí ve svých laboratorích, abyste trpeli a umírali. Strach a utrpení zaprícinené temito nemocemi je pro Kabalu kyslíkem, protože oni z vašeho strachu žijí. Oni lidi nenávidí a pohrdají jimi, dívají se na ne jako na sluhy, kterí jsou jim podrazeni.

Probudte se, prátelé, dívejte se na veci, jakými skutecne jsou, a ne jak vám ríkají, že jsou. Žili jste pod kletbou Kabaly tak dlouhou dobu, že je težké celit skutecnosti, že jste zustali oddeleni a uvezneni na své vlastní planete. Ted se probouzíte a vidíte veci v pravém svetle. Vidíte ty, co mají vše pod kontrolou, novými ocima, otevrenýma ocima a to, co vidíte, se vám nelíbí. Sami sebe se ptejte, jak jste mohli verit tak zlým lidem. Ale bylo to snadné, protože oni vládli a vy jste nic jiného nepoznali. Byli jste uvezneni v situaci kontroly a verili jste, že život na Zemi je takový.

Ve skutecnosti jste bytosti svetla, zažívající zkušenost života na Zemi. Nyní si berete svou moc od Kabaly zpátky a uvolnujete svetlo Zdroje, Všeho Co Je. Když tak ciníte, vše se stane krištálove cistým a bude vám ukázána NÁDHERA Zeme. Slunce bude svítit na všechno, co bylo pred vámi skryto. Lidstvo bude žít v míru. Vše se tak deje, navzdory všem tem, kdo se to pokouší zastavit a kdo útocí na lidi, kterí k tomu procesu patrí. Vezte, že bylo urceno, že tito lidé budou v této dobe na Zemi, aby plnili úkoly, potrebné k tomu, aby Zeme prešla do svetla. Spojte se a ucinte toto probuzení radostnou záležitostí pro všechny na Zemi.

Má drahá, jsem tak rád, že tvuj prítel našel signál, který byl vysílán do tvého obýváku pres telefonní koncovku. Zpusobovalo to chaos. Dali to tam v noci, aby ti to ublížilo. Nedelej si starosti ohledne té dvojice, která spojila síly, aby na tebe zaútocila. Podívej se na jejich prázdné životy. Nejsou schopni být konstruktivní, proto jsou destruktivní. Clovek je muže jen litovat. Takové zmarené životy. Modli se za ne.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Kontaktní informace:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GeGetFundung.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |