Home > > Montague Keen - 11. února, 2018

Montague Keen - 11. února, 2018

Deje se to, má drahá. Pred elitárskou Kabal se zavírají dvere. Vidíte, jak se vynoruje svetlo a odhaluje korupci. Svetlo svítí na poslední americkou administrativu. Mnoho lidí je šokováno z toho, co je odhalováno a také z toho, kolik toho je. Je treba celit faktum. Všechno je pravý opak toho, cemu vás naucili verit. Ver mi, že tohle je pouze první slupka cibule. V zásobe je ješte toho hodne. Pred mnoha lety jsem poukázal na to, že nic není, jak se zdá. Lhali vám absolutne o všem, zejména o náboženství, které je obrí rakovinou, ovládající životy lidí na Zemi.

Teprve si zacínáte uvedomovat, co bylo podniknuto s cílem znicit lidský život na Zemi. V zájmu toho, aby bylo zabráneno reprodukci lidí, je nicen testosteron. Deje se to všude na svete. Kabala zavedla transgenderizmus, aby zmátla vaše deti, které mají ovládnutou mysl. JE TO DÁBELSKÝ PLÁN, který znicí mnoho mladých životu. Kabala používá RAKOVINU, aby zabila miliony lidí. Prosím, zkoumejte to a pochopíte, že nicí lidstvo a že vy nic proti tomu nedeláte. Plní vám hlavu sportem, spolecenskými drby, televizí a samozrejme, nejúspešnejší léckou ze všech, PENEZI. Oni vlastní banky, takže je ovládají.

Lidé se musí naucit ríkat NE a odmítnout pomáhat pri zabíjení. Vše, co bylo provedeno se zámerem zabít vás, musí být odhaleno. Když vám nekdo rekne, že VY a VAŠE DETI musíte být ockováni, okamžite se od takových lidí odtáhnete. Oni jsou soucástí toho nicení. Neverte jim. Spolupracujte, podporujte se vzájemne a sdílejte znalosti, kdykoli je to možné. Kabala nemá problém najít slabé, bezpáterné lidi, aby za ne udelali špinavou práci. Je to práce, za kterou jednou draze zaplatí, že ji provedli. Dávejte pozor na to, komu sloužíte, protože ted již není nic skryto. Když budete ríkat, že to byla vaše práce, nebude to prijato jako omluva, protože víte, že to lidem škodí. Nezáleží na tom, jak malou roli jste hráli, je to soucást celku. Nikdy na to nezapomínejte.

Vezmete si svou moc zpátky. Meditujte, kdykoli je to možné, protože to vytvorí spojení s vaším Vyšším já, které vás pozvedne mimo systém kontroly, jež vás spoutává. Osvobodte svou mysl a zacnete znovu.

Podívejte se na ty, kdo napsali Bibli. KABALA JI NAPSALA STOVKY LET POTÉ, CO ŽIL TEN, KTERÉMU RÍKALI JEŽÍŠ a vy jste jejich pohádkám uverili a spolkli je i s navijákem. Stále z ní citujete, každý den, jakoby to byla pravda. Není. Je to oprátka na vašem krku. Pravda je všude kolem, jenom je treba se dívat. Když se clovek vrátí do života po živote, chvíli mu trvá, než se zorientuje v pravde, protože jsme byli bombardováni lžemi od narození do smrti. Lidstvo bylo temi lžemi zcela oklamáno, ale už tomu tak není. Pravda vás osvobodí z otroctví. Anunnakové se budou zodpovídat z toho, co lidstvu provedli.

Prosím, prevezmete odpovednost za své deti. Nedovolte, aby spadly do lécek, které jim Kabala nachystala. Školy deti nevzdelávají, s tím prestaly pred mnoha lety. Místo toho jim vymývají mozek lžemi iluminátu. Deti nemají ani potuchy o tom, že jsou mocné bytosti svetla, zažívající život na Zemi. To vše je z nich odstraneno v raném veku. Místo toho je ucí, že musí být závislé na Kabale ve všem, co k životu potrebují. NEUCÍ JE SAMOSTATNE MYSLET, aby zkoumaly prírodu, aby chápali, kdo a co jsou. Není to smutné? Vše, co bylo na Zemi dobré, bylo zniceno. MUŽE A BUDE TO OBNOVENO.

Vy, ano, vy všichni, se ted musíte stát architekty budoucnosti. Vezmete si zpátky vše, co vám vzali. Odstrante veškerou ZLOVOLNOU TECHNOLOGII, jako je HAARP na Aljašce. Antarktida musí být odhalena v pravém svetle. Mnoho lidí musí z funkcí odejít. Pamatujte si, že ŠPÍNA plave na povrchu a je težké ji odstranit. Je treba udelat velké zmeny a dobrí lidé musí být pripraveni se o to postarat, když to bude zapotrebí. Modlete se za to, aby bylo víc takových, jako je Donald Trump, který prijmul úkol chránit lidstvo.

Podívejte se na toto video: The Great Awakening Has Begun. American Intelligence Media. Thomas Paine. (Zacalo velké probuzení. Média amerických zpravodajcu. Od Thomase Paineho.)

My, kdo jsme zde, v posmrtném živote v bezpecí, chceme moc podekovat všem, kdo napsali Davidovi, dobré a laskavé duši, v case, kdy to potrebuje. Vaší laskavosti si cení víc, než si to dovedete predstavit. Dnes je tam David, zítra to mužete být vy. V Americe jsou nezákonne uvezneny tisíce lidí. Není to bezpecné místo. P. Trump musí vycistit justicní systém, protože páchne. Stujte pri sobe, již jste trpeli dost. Vezmete si zpátky svou moc. Zeme je VAŠE. Obnovte ji, aby mohla znovu vzkvétat. To je váš úkol. Vybrali jste si ho.

Má drahá, minulý týden bylo období velkého stresu. Musela jsi se s mnohým vyrovnat. Veci se rychle vyvíjí, takže musíš být vždy o krok vepredu. Kabala používá obvyklé triky. Zoufale se snaží o prežití.

Ty a David máte co na práci. Pamatuj, že ti je skoro 81 let, tak se trochu šetri. Nemužeš to všechno delat sama. Zazvoním, abys´vedela, že jsem s tebou.

Prosím, opatruj se. Jsi mi moc drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Zpráva od Veroniky Keen:

Prosím, postarejte se o to, aby se Davidovi McCannovi dostalo spravedlnosti. Ukažte zkorumpovanému justicnímu systému v Americe, že jej sledujeme. Mužeme to udelat tak, že budeme Davemu posílat pohledy nebo dopisy. Vezenské úrady ctou všechnu korespondenci, všeho si všímají. Dave je jedním z nás a my ho podporujeme. Mužeme se postarat o to, aby byla odhalena úplná pravda o tom, jak na nej byla pripravena lécka. Kdyby nebyl pro lidstvo duležitý, Kabala by se tolik nesnažila, aby ho zavrela.

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Mám Davidovo svolení, abych vás jeho jménem požádala o pomoc. Je vám velmi vdecný, že se o nej zajímáte. Uvízl v Americe; bez prátel, rodiny, nechodí za ním žádné návštevy.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Dave Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GoGetFunding).
Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |