Home > > Montague Keen - 14. Zárí 2014

Montague Keen - 14. Zárí 2014

Nenechte se vlácet svými problémy, nechte se vést svými sny.

Vaše sny o spravedlivém svete pro všechny se stanou relitou, pres všechny prekážky které vám byly vloženy do cesty. Bude existovat spravedlnost pro všechny lidi bez domova. Když se více lidí spojí s Duchem, budeme schopni vylécit všechno špatné. Nyní probíhá velká kampan, aby ucinila lidi ješte více poddajnými. Delá se to vetšinou pomocí chemtrailsu. To zabranuje tomu, aby se mnozí probudili. To vysvetluje, proc je tolik lidí samolibých a proc prijímají bez otázek vraždy a hanobení detí.

Je to vaše velká príležitost, vytvorit svet, kde bude veškerý život cenen a respektován. Doposud jste byli vedeni k tomu, abyste prijali vš,e co vám je predkládáno. Když se probudí dostatecný pocet lidí k uvedomení si, že to mužete zmenit, udeláte to. Vyjdete z modelu strachu. Verte si, protože každým dnem se probouzí víc lidí a pridávají se k vám. Chce to odvahu, stát si za pravdou, vše zkoumat a prijímat rozhodnutí.

Na zemi jsou rasy, které se pokoušejí odvrátit vás z vaší duchovní cesty. Vzpomínám si,když jsme se poprvé, Veronika a já, pozdravili a mluvili s Duchem. Jak jsme byli vzrušeni. To se stane bežné, když se Duch objeví a my se k vám priblížíme. Tešíme se, že budeme odpovídat na vaše otázky, protože tolik z vás nemá žádnou predstavu o tom, jaký je život na tzv. Druhé Strane. Mohu vám ríct, že je úžasný! Úplne jiný než život na Zemi. Máte se na co tešit.

K tem zmenám dojde brzy.Ve skutecnosti již zacaly. Proto je vyvíjena tak velká snaha o prekroucení pravdy a útocí se na ty, kterí se odváží ji vyslovit. Je zajímavé videt, jak mnozí následují ty, kterí nejhlasiteji kricí, a neptají se, zda mluví pravdu. To delají ovce, byli jste ovcemi 2000 let. Je cas znovu se zacít tešit ze života na Zemi, nejenom ho pretrpet. Když vyjdete na svetlo, naucíte se, kdo opravdu jste, beze strachu. Myslete na ruži, jako na jemné poupe, které, jak roste,rozkvétá v nejkrásnejší kvet.Takové to bude pro vás. Vaše svetlo bude vším prosvítat.

Mír nelze získat válkou. Spojení lidstva pres lásku a duveru bude mít za následek mír. Ti, kdo zustávají uzamcení v trídienzionálním myšlení, nejsou schopni videt východisko, tak se snaží si to na druhých vynutit. Také bojují za svoji budoucnost. Nyní útocí na ty, kdo prímo mírí do svetla. Jak príslovecný HAD, používají lstivé metody, aby nepozorovane vklouzli. Pak se ukážou jejich pravé úmysly.

Ty, má drahá Veroniko, jsi byla dlouho tercem. Bylo to velmi težké. Komu veríš? To,co zažíváš,je oddelení tech, kterí se pohnuli ke svetlu od tech, kterí se všem snaží vnutit jejich 3d myšlení a zpusob života. Pro ty z vás, kdo jste postoupili do 4té a 5té dimenze,je stále težší komunikovat s temi, kterí jsou uvízlí ve 3D.

Doporucuji, abyste si znovu poslechli záznam prednášky, kterou mel Andrew Bartzis na Wolf Spirit Rádiu, YOUTUBE.Tato prednáška toho mnoho vysvetluje.Ptal jsem se Andrewa, zda si za tím, co bylo na prednášce, stojí. Když je tato prednáška opravdová, proc jsi se priklonil ke Kabale? Myslíš, že je ta prednáška úplne špatná? Mluvil jsi o Irsku a jeho duležitosti, atd. Dal jsi Veronice správnou informaci o D a on se ješte neprojevil.Rekl jsi, že se potrebuje lécit, aby si uvedomil, kým je a že se potrebuje spojit s kolektivní myslí, aby mohla probíhat volná výmena informací. Každý musí stát za pravdou, a ne se pred ní skrývat.

Moje drahá žena toho nedávna mnoho vytrpela. Probehl pokus o ukradení její energie a její frakvence temi, kdo prohlašovali, že patrí ke svetlu. Žádám, aby se vyhýbala setkávání s lidmi, krome s temi, kterým duveruje. Její práce ohledne Center bude pokracovat, ale prispeje jenom probuzený kolektiv, protože takový plne chápe, co bude zapotrebí, když dojde k Posunu, protože oni jsou soucástí budoucnosti. Ti, kdo jsou stále zadržováni ve 3D, budou pokracovat na jiné casové linii. Ti, kdo sdílejí tuto vizi budoucnosti to pochopí a budou pracovat s námi na vytvorení lepšího sveta pro všechny. Je smutné videt tolik lidí, kterí jsou stále jako ovce, príliš se bojí opustit stádo a obejmout svetlo.K vytvorení budoucnosti bez válek a nespravedlností jsou zapotrebí odvaha a síla.

Moje drahá, je duležité odpocívat a být s práteli. Varoval jse te, že zárí a ríjen budou velmi stresující a težké. Kabala používá vše co má v arzenálu, aby zabránila svetlu a útocí na všechny, kdo se odváží odhalit pravdu. My, v síti, jsme pro tebe vždy tady. Naše práce bude úspešná.

Vez, že jsi milována. Tvuj oddaný Monty


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |