Home > > Montague Keen - 15. ledna, 2017

Montague Keen - 15. ledna, 2017

Presne pred 13 lety jsem odešel do sveta ducha. Pro mne to byla nádherná zkušenost, když jsem byl privítán temi, kdo me inspirovali a vedli po celou dobu mého života na Zemi. Bylo duležité, abych presne videl, co bylo udeláno za úcelem vyhubení lidské rasy ze strany tech, kterí se infiltrovali do všech vlád, za použití záludných metod jako je vydírání, aby zajistili, že vaše vlády budou sloužit pouze jim a jejich zájmum. Ti co patrí ke Kabale, jsou experti v manipulování lidí. Mají léta praxe. Po mnoho let systematicky nicili vše dobré, co clovek potreboval k prežití na Zemi a pak vás prinutili, abyste platili za privilegium, že jsou na vás provádeny experimenty. Jejich vakcíny vás nezabíjely dostatecne rychle, takže ted do nich pridali víc rtute, aby ten proces urychlili. Také uvedli v platnost nové zákony, aby vás prinutili, že jim umožníte, aby do vás ockováním vpravili své jedy. Co jste s tím udelali? Pokorne jste to prijali?

Vše, co Kabala zarídila, abyste se naucili, je presný opak pravdy. Pan Trump zajistil, aby vám byla recena pravda, takže se na nej zamerila plná pozornost Kabaly, která se pokusila zabránit mu v tom, aby se stal prezidentem. Neskocte na lži, které se na vás valí ze všech stran. Kabala používá ty bez mozku, kterí udelají cokoliv, co se po nich chce, jenom když dostanou zaplaceno. Nemají dost inteligence, aby si uvedomili, že když ubližují svému bližnímu, ubližují také sobe.

Amerika se stále snaží o tretí svetovou válku. Jejich zoufalství je hmatatelné. Ti lidé, kterí volají po válce, nemají v úmyslu zustat v Americe. Mají své nové domy jinde, kde jsou bezpecní pred vydáním do USA, aby se nemuseli zodpovídat za zlociny proti lidem. Verí, že mohou uniknout pred svými zlými ciny proti americkému lidu. Príliš mnoho Americanu bylo použito jako potrava pro dela, která posloužila Kabale. Víte, že mladí Americané byli znovu a znovu používáni, aby bojovali ve válkách sloužících k tomu, aby byla Kabala bohatá a mocná. Znamená pro vás život tak málo? Kde je váš respekt vuci druhým lidským bytostem? Proc vždy uveríte lžím Kabaly, jako byly ZBRANE HROMADNÉHO NICENÍ, KTERÉ NIKDY NEEXISTOVALY? Jsou to TI SAMÍ LIDÉ, kterí chtejí tretí svetovou válku. Stále vám lžou a budou v tom pokracovat, dokud neprohlédnete jejich hru a neodmítnete ji hrát. Život je vzácný, važte si ho.

Hlavní hráci Kabaly odcházejí. Nikdy necekali, že budou odhaleni. Neverili, že jste natolik inteligentní, abyste si uvedomili, co jsou zac. Manipulují vámi od kolébky po hrob. Jste jejich loutky, vždy pripraveny poslechnout každý jejich pokyn. Bohatství vzniklo z vašeho potu, protože vy jste jejich poslušnými otroky. Štítí se vás a pohrdají vámi, a prece vás potrebují, abyste jim sloužili. Shazují vás, jakoby jste nic neznamenali., ale bez vás by na Zemi nemohli existovat. Tolik se jim líbí jejich ceremonie, kdy obetují vás a vaše bližní. Toto rituální obetování je velice rozšírené, ale v mnoha zemích zustává úspešne utajováno. V nejvetších zemích, kde k tomu dochází, bylo víko odkryto. Takové obetování se deje od doby, kdy se Kabala infiltrovala na Zemi a kdy se naucila, jak se živit lidskou krví, lidským masem a energií.

Kabala si nezaslouží vaší úctu. Je na case podívat se na vaše lidské bližní a prokázat nejakou úctu jim. Ve vaší televizi promítají hry kontrolující mysl; požadují, abyste naslouchali jenom jim, abyste verili jejich lžím a poslouchali jejich príkazy. JSOU ZOUFALÍ. BOJÍ SE VAŠÍ ODPLATY A ODHALENÍ JEJICH ZLOVOLNÝCH SKUTKU. Toto je významná doba, která se ted v Americe odehrává, protože tamní situace ovlivní celý svet. Zeptejte se sami sebe: jak mohou mít Americané tak ovládnutou mysl? Jak mohou být tak slepí, že nevidí korupci, jež je obklopuje? Posílejte jim vaši podporu a modlitby, aby sami uvideli pravdu a udelali, co je pro Ameriku a její lid nejlepší. At Buh žehná americkému lidu a vede ho, aby udelal, co je pro Ameriku a pro svet správné.

Verte si. Když se dostatecný pocet z vás rozhodne, že si prejete osvobodit se od Kabaly a že jste pripraveni znovu vybudovat život bez válek, chudoby a strachu, bude vám poskytnuta veškerá pomoc, kterou potrebujete.

Irové, prosím projevte 21. ledna Davidovi Ickemu "CEAD MILE FAILTE". Vezmete si k srdci jeho moudrá slova a vezmete si z nich ponaucení.

Zpráva od Veroniky
Opravdu jsem si nemyslela, že budu moct žít bez Montyho. Byl mi VŠÍM. Láska vyzarovala z jeho ocí, z jeho úsmevu. Jeho smích potešil všechny, kdo ho znali. Byla s ním taková legrace a mel úžasný smysl pro humor. Naplnil mou duši radostí. Postrádá ho každá bunka mé bytosti. Nemohla bych pokracovat, kdyby stále nebyl v duchu se mnou. Preji si, aby každý mohl poznat takovou lásku. Je to esence života. Když po pádu Kabaly vybudujeme nový život, láska znovu zaujme v živote cloveka své oprávnené místo a my se znovu propojíme s vesmírem tak, jako za starých dobrých casu.

MONTY
Má drahá, zkoumáš všechny možné cesty, nic nevynecháš. Budeš úspešná. Zkus nebýt smutná, má lásko. Nikdy te neopustím. Taková láska nemuže zemrít.

Tvuj oddaný Monty.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |