Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 20. kvetna, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 20. kvetna, 2018

Tolik toho vychází na povrch, že je témer nemožné to všechno vstrebat. Nejduležitejší otázka, která vám vytanula v mysli je, komu mužete verit? Do popredí vystupují mnozí, kterí predstírají, že jsou duveryhodní, i když se vlastne zajímají pouze o to, co z toho budou mít, t.j kolik z toho získají. To je duvod, proc je lidstvo ve stavu, v jakém nyní je. Nyní si uvedomujete, že verit mužete jenom nekolika lidem. Nekterí lidé se o sebe postarali tak, že sedí na dvou židlích - jen tak pro jistotu. Kde jsu ti, kterí si stojí za tím, o cem si myslí, že je pravda? Musí sebrat odvahu, aby se verejne vyslovili. Všechny ty jejich reci nic neznamenají, pokud nemají odvahu vstát a ríct to nahlas. Dovolili, aby neprátelé lidstva TÉMER PREVZALI PLANETU a vás vyvraždili. Podívejte se na životy tech lidí. Jediné, co delají, je, že útocí na druhé. Co kdy dokázali? Jak byli v živote úspešní? Kabala je používá jako RAKOVINU, aby šírili její lži a strach ve snaze odvést vás pryc od svetla.

Ameriko, Kabala chce tvé zbrane! Je jim jedno, kolik nevinných životu obetují, aby zajistili, že vám budou odebrány zbrane. Používají silnou kontrolu mysli na nekolik ovlivnitelných lidí, které pak instruují, jak mají provést zabití nevinných detí, aby to zpusobilo co nejvíc rozruchu a zdešení. Nezáleží jim na tom, kolik lidí je pri tom zabito. Stejne se vás všech chtejí zbavit. Zoufale chtejí prevzít vládu nad Amerikou. Museli byste být slepí, abyste to nevideli. Kabala pokracuje v úsilí zbavt s p. Trumpa, protože on nehraje jejich hry. Videli jste, jak na p. Trumpa útocí? Svuj strach z nej ani neskrývají. On ke Kabale nepatrí. Delá z Ameriky bezpecnejší místo pro život a práci, a to proti vuli Kabaly.

Trump není dokonalý, ale ani být nemusí. Má správné úmysly a to je vše, ceho je zapotrebí. Inspirovali jsme ho, aby se podíval na vezení v Americe, které jsou ostudou a nejsou vhodná pro lidské bytosti. Amerika má zcela zkorumpovaný justicní systém, na který je treba se urcite podívat. Ve skutecnosti je justicní systém na celém svete zkorumpovaný, protože se zodpovídá pouze Kabale. Jenom príslušnící Kabaly se mohu stát soudci. To se týká všech míst na svete. Je to jenom jedna z cest, jak vás mít pod kontrolou.

Pokryli vše, co je potrebné pro prežití lidstva a nenechali nic náhode. Jste jim vydáni na milost, dokud se neprobudíte a nevezmete si moc zpátky. Oni vám ríkají, co máte ríkat a co si myslet. MYŠLENKOVÁ POLICIE odstranuje všechno, co nemá pod kontrolou a vy jim to dovolujete.

Povídáte, ale nekonáte. Ponížíli vás do pozice bezpáterných poslušných ovcí, vždy poslouchajících své pány. Víte, o koho se jedná. Meli byste se za sebe stydet, a jednoho dne se budete, o tom budte ujišteni.

Snažili jsme se vás povzbudit, abyste prevzali kontrolu nad svými životy a zjistili si, kým jste a proc jste v této dobe na Zemi. Vubec se nepodobáte lidem, kterí kráceli po Zemi predtím, než vládu prevzala Kabala. Lidé tehdy žili aktivní životy a žít 100 let bylo normou. Tešili se dobrému zdraví, bez léku, které nám dnes vnucují. Ale Kabala prevzala vaše zásobování potravinami, aby z vás udelala nemocné lidi, kterými dnes jste. Lhali vám o vaší historii, abyste nevedeli, kdo jste.

Lidské bytosti na Zemi sotva prežívají,protože jste Kabale dovolili, aby vám vše vzala. Ted si užívá všechno bohatství, které bylo kdysi vaše. Jsou to parazité, žijí z energie vašeho utrpení. Ucinili vás na nich závislými.

Vše, co vaše telo potrebuje, je dostupné, dodá to príroda. Lidské telo nikdy nemelo zápasit s léky, které dodává Kabala. Kdykoli je to možné, pestujte si vlastní ovoce a zeleninu, jak jsem to delal já, když jsem byl na Zemi. Je radost dívat se, jak to zraje. To jsou potraviny, které vás vyživí. Kabala kontroluje na Zemi vše již témer 2 000 let.

Náboženství bylo vytvoreno, aby ovládalo mysl a život lidí. Fungovalo to dobre, dokud jste se nazacali probouzet a uvedomovat si, že PRO KOMUNIKACI SE ZDROJEM NEPOTREBUJETE PROSTREDNÍKA. Uvedomili jste si, že se mužete spojovat prímo a nepotrebujete nikoho, aby vás zastupoval. Naucte se jednat prímo s Nejvyšší Bytostí. Použijte cokoliv, co je pro vás príjemné. To vám dá svobodu, abyste žili v souladu se svým svedomím. Verte mi, je to osvobozující.

Jakmile jsem se probudil, odmítl jsem patrit k nejakému náboženství, což mou pokrevní rodinu nahnevalo a ona delala vše možné, aby me prinutila žít dle jejich náboženství. Oženil jsem se, což zpusobilo další pozdvižení, ale já si pevne stál za svým presvedcením. Bohužel, o mnoho let pozdeji, to skoncilo rozvodem. O nekolik let pozdeji jsem mel velké štestí a poznal jsem Veroniku a oženil se s ní. S ní jsem poznal, co znamená láska; je to cisté štestí. Láska nikdy neumírá, nebot ji nedokáže znicit ani smrt. Proto stále svou vzájemnou lásku sdíléme.

Veronika byla vedena ke dvema videím, která vysvetlují srozumitelne to, co se vám snažím ríct. Je potreba prevzít odpovednost za svuj vlastní život. Parazité prevzali a zotrocili lidskou rasu, která ted vymírá. Mají pod kontrolou vaše zásobování potravinami, vzduch co dýcháte, životodárnou vodu, kterou potrebuje vaše telo. Zlo není to právé slovo, jak popsat to, co vám udelali. Dokud nereknete NE jedním mocným hlasem, budou pokracovat v tom, aby vás znicili. Opravdu to chcete? Všechny informace, které byste mohli potrebovat, jsou dostupné. Jenom to chce udelat si cas, abyste je našli a podle nich jednali.

P. Trump odhaluje pedofilii, která Kabale umožnuje žít na Zemi. Osvobodil tisíce detí, které byly zamceny v klecích, pripravené jako zásoba pro Kabalu. Prosím, podporujte ho. Nedelá veci podle predpisu, protože není politik. Je svobodný, aby delal svá vlastní rozhodnutí. P. TRUMP NEPATRÍ DO KLUBU PEDOFILU. Odmítl do nej vstoupit.

Rok 2018 prinese dukazy, které vámi otresou až do morku kostí. Bude pro vás težké uverit, že jsou všude u moci tak zlovolní lidé. Stali jste se jejich otroky a bláhove jste uverili jejich lžím. Veríte jim.

Ti, kdo si predsevzali odhalit takové zlo, jsou predmetem nejodpornejších urážek ze strany placených loutek s „velkou hubou“, které jsou všude. Ony samy nejsou schopné udelat cokoliv konstruktivního. Takoví lidé nepostoupí do svetla. Budou hnáni k odpovedností za své ciny a budou se za ne zodpovídat.

Otevrete svou mysl a zkoumejte, co Kabala udelala, aby 90% z vás odstranila ze Zeme. Když plne pochopíte její plány, najdete zpusob, jak se sami chránit.

Anunnakiové jsou stále na Zemi, i když je to dobre skryto. Zacínáte si být toho vedomi a také toho, jak jsou ruzne maskováni. Musíte se probudit a celit faktum. Nemáte casu nazbyt. Vaše budoucnost je ve vašich rukách, tak s ní zacházejte opatrne.

Má drahá, zašli až tak daleko, aby ti zpusobili problémy! Mají opravdu starosti. Ztrácejí pudu pod nohami, když p. Trump marí jejich plány a oni JSOU NA NEJ NAŠTVANÍ.

Brzy bude nalezeno rešení problému, s kterými se ted potýkáš.

Má drahá, nikdy te neopustím.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Rozhovor s bývalým clenem Iluminátu, informátorem Ronald Bernard and Sacha Stone

Poznámka od Veroniky
Prosím, podívejte se na dve videa, pomohou vám pochopit situaci, v níž se nacházíte.

Vzkaz od Davida:
Neprestává me dojímat skutecnost, že se mi ozývá tolik starstlivých a laskavých lidí. At vám Buh žehná.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana zadržovaného v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výdaju prostrednictvím GoGetFunding.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |