Home > > Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. cervence, 2018

Veronika Keen - channeluje Montague Keena - 22. cervence, 2018

Ti, kdo kuli pikle proti lidstvu, ted bojují o své vlastní prežití. Necekali, že by se nekdy ocitli v takovém postavení. Musíte za to podekovat p. Trumpovi. Odvážne delá to, co mu ríká jeho vlastní svedomí. I když se ho Kabala pokusila ve Skotsku zabít, zustal pevný a dal prednost lidstvu. Prosím, pamatujte na nej v modlitbách. Vzal si kvuli vám na bedra obrovský úkol. Jenom se musíte podívat na všechny ty lži v tisku a v televizi a uvidíte, jak Donald Trump Kabalu desí. Ti, kdo jsou probuzení a vedomí, ho podporují. Ti bez mozku jsou využíváni k tomu, že se snaží odvádet pozornost duležité práce, kterou delá pro prežití lidstva. Mnozí z vás budou šokováni, když se dovedí, kdo všechno se spiknul, aby vás znicil. Jak jsme mnohokrát upozornili, nic není jak se zdá být. P. Trump bude mluvit a pracovat se všemi vudci, kterí jsou pripraveni s ním pracovat na zajištení svetového míru. To se nikdy predtím nestalo. Podporte ho v jeho odvážné snaze zajistit mír pro všechny.

Tisk a televize, vlastnené Kabalou, vám nikdy o nicem nereknou pravdu. Hledejte pravdu sami. Jednom tak se ji dovíte. Propagandistická mašinerie, která se ho snaží odstranit, je ohromující. Vkládají do toho miliony dolaru. Sami sebe se ptejte, proc se ho Kabala tak bojí. Nikomu nepatrí, takže muže svobodne delat, co je pro lidstvo nejlepší. To je jeho priorita a to Kabalu desí. P. Trump je klícem k budoucnosti lidstva. Važte si toho klíce a chrante ho.

Kabala se velmi snaží vyrobit další pandemie, aby vás zabila co nejvíc. Vyhýbejte se jejím lékum a ockování. Když víte to, co je známo o ockování, neverte lékarum, kterí to stále doporucují. Nelze jim verit, protože oni poslouchají Kabalu. Musíte prevzít odpovednost a delat to nejlepší pro to, abyste chránili sami sebe. Nemáte ani tušení, co všechno bylo udeláno, aby vás ze Zeme odstranili. Strach je jejich nejúspešnejší zbraní. Je stále používán, aby se zajistilo, že je poslechnete. Všechna náboženství jsou založena na strachu. Nenajdete v nich ani slovo pravdy. Berou si od vás peníze a starají se, abyste je poslechli, zatímco provádejí své oblíbené krvavé rituály: satanistické zabíjení vašich detí. Proc nechcete videt toto barbarské chování?

Vaše strava je otrávená. V dnešní dobe jsou to hlavne geneticky modifikované potraviny. To nemuže lidskému telu prospívat. Brzy nebudete jejich potraviny potrebovat, protože nebudou k životu zapotrebí. Kabala vás ucinila závislými na tom, co vyrábí, aby vám zkrátila život. Budete šokování a také naštvaní, když se dovíte, co všechno Kabala zarídila, abyste trpeli a produkovali tak energii, kterou oni potrebují pro prežití na Zemi. Dokonce i dnes se Kabala snaží naredit vaší DNA, aby vás oslabila a vy jste nemohli bojovat za své prežití.

Vždy jsem vám ríkal, že oni budou bojovat o své prežití až do konce. Vidíte to ted denne. Svetovou válku, o kterou se snaží, p. Trump odmítá. On delá prátele, ne válku. Proto se Kabala zlobí a bojí se. Kabala nebyla ješte nikdy ohrožena. 2 000 let to šlo podle nich. Jediná vec, s kterou nepocítali, byla, že se lidé probudí a uvidí, co jim bylo provedeno. Videli jste, jak snadné pro Kabalu bylo, zmanipulovat masy v Anglii a Skotsku, aby pochodovaly proti Donaldu Trumpovi - jedinému, který je prišel zachránit. V Anglii se jim ríká dav k pronajmutí. Nikdy by se nemeli brát vážne.

Prosím, spojujte se se svým pravým já, s duchem, který zažívá zkušenost na Zemi. Váš duch žije ve vašem tele a presto je od nej zcela oddelen. Veronika vystoupila mnohokrát ze svého tela a sama se videla, jak sedí na židli. Meditujte kdykoli je to možné, protože to pomáhá snížit vliv všeho negativního kolem vás. Spojujte se se svými milovanými, kterí jsou v Duchu. Je dobré, abyste vedeli, že jsou tam pro vás stále. Jejich láska vás obklopuje a povzbuzuje vás, abyste dokoncili práci, kterou máte na Zemi udelat.

Veronika:
[Byla mi pripomenuta jedna konkrétní verejná seance, kdy se Monty zmaterializoval. Pozdravil me, chodil po místnosti a stále ke mne mluvil. Stále prede mnou, mluvil ke mne, pak vzal muj oblicej do svých rukou a políbil me. Stále hovoril, když krácel zpátky k médiu, Davidu Thompsonovi a dematerializoval se. Monty byl a stále je nejvýjimecnejší clovek, jakého jsem kdy mela cest poznat a milovat. Když máte ve svém živote lásku, máte vše. Nemužete si ji koupit a nikoho nemužete nutit, aby vás miloval. Když tam je, nedá se zaplatit penezi. ]

Dávejte si pozor, je mnoho lží, o kterých se píše, že jsou pravdou. Modlete se, abyste pravdu poznali, když ji uvidíte. Modlete se za všechny politiky, kterí bezostyšne lžou, aby byli odhaleni a aby své lži odvolali. Celá Evropská unie je žumpou lží a korupce. Lidé v dusledku techto lží trpí.

Amerika je ted v centru svetové pozornosti, odhaluje svetové verejnosti korupci. Není pred tím úniku. Nebylo dovoleno, aby byla Amerika prevzata a „oni“ se zlobí. Chteli svetovou válku a stále za ni bojují. Buh ochranuj Ameriku. Veronika a já jsme tam strávili mnoho štastných chvilek.

Nyní bojujete za své prežití. Budte silní a budte pevní ve své víre. Život ted bude na nejakou dobu težký. Kabala neprijme porážku lehce. Bude na ni reagovat. Vás je 99%, nikdy na to nezapomínejte. Až bude moc Kabaly odstranena, lidstvo si vezme vládu zpátky a zajistí mír, potraviny a prístreší pro všechny a také podporu, než se všechno usadí. Bytosti, které jsou lidem prátelsky naklonené, obklopují Zemi s veškerou pomocí, jakou potrebujete. Nepujdete po té ceste sami. Bude zabezpecena pomoc. O vše bude postaráno. Nejste sami.

Má drahá, vím, že je težké vyrovnat se se vším, co ti bylo provedeno a také tvým dvema prátelum. Co je vytesáno do kamene, nelze vymazat. Stane se to. Kabala ztrácí vládu. Také to bylo v plánu.

Má drahá Veroniko, budeme úspešní, nikdy o tom ani na vterinu nepochybuj.

Má láska te obklopuje.

Tvuj oddaný Monty.

Vzkaz od Dave McCanna
Chci vám podekovat za všechnu laskavost, kterou jste me projevili. Stali jste se mou rodinou. Prosím, modlete se, aby se u soudu 31. cervence ukázala pravda a jenom pravda. Dekuji, že se mnou sdílíte toto hrozné utrpení.

Kontakt:

Dave McCann,
MJ 03 A Pod 11,
Booking Number 1621184,
Prisoner ID 7076771,
P.O. Box 872,
Fresno, California, 93712, USA.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Mirka


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |