Home > > Montague Keen - 24. zárí 2017

Montague Keen - 24. zárí 2017

Mnozí jste zaznamenali ve vzduchu vzrušení a také ho pocitujete. Vítezství je na dosah a vy to cítíte. V duši víte a cítíte, že když se spojíte, abyste meditovali a modlili se, prináší to výsledky. Pokracujte, je to vaše zbran proti temným silám kontroly. Kabal již nemuže vládnout ze stínu. Byli odhaleni. Jejich loutky ve vládách ted ví, že byly identifikovány jako zrádci lidské rasy. Ptáte se, komu verit? Copak nevidíte, že spolecne jste silnejší než Kabal? Zabránili jste zmasakrování Ameriky, které Kabal naplánovala. Máte moc a schopnosti zabránit prevzetí Zeme. 1% vás nemuže premoci. Proti probuzenému lidstvu nemají šanci. Ted všechna sídla zla cítí, že jsou odhaleny a cítí se zranitelní. Již nemají vše pod kontrolou.

Vatikán se všemi svými tajnými kulty jako Opus Dei se bude zodpovídat Bohu/Zdroji a lidské rase. Budou odhaleny jeho zlé skutky. Vatikán podporuje pedofilii a chce, aby ji prijalo také lidstvo. Ale lidstvo nebude nikdy tolerovat takový zlocin páchaný na nevinných detech. Všichni jsme smrtelní. Po smrti každý sám za sebe celí následkum svých cinu, které spáchal za života. To, že jste poslouchali príkazy Vatikánu, není žádná omluva pro to, co jste provedli detem. Jenom a jenom vaše ciny jsou brány v potaz a ne dokola opakované výmluvy, že jste poslouchali rozkazy.

Pamatujte, že je zaznamenán každý laskavý skutek. Když se oprostíte od zlovolné moci náboženství a vlád, následujte své svedomí. Vezte, kým jste a proc jste na Zemi v této dobe velkých zmen. Je to nový zacátek. Pravda a spravedlnost jsou prvoradé a musí se jich dostat všem. Každý den vidíme, jak lidstvo sílí, když si lidé zacínají uvedomovat realitu, v jaké se nacházejí.

Lži, týkající se historie musí být odhaleny. Lži, týkající se náboženství musí být odhaleny. Ted bude prijímána pravda a jenom pravda. Musíte se pozorne dívat na ty, kdo byli považováni za velké myslitele a velké vedce, kterí vás krmili falešným ucením. Patrí ke Kabal a jsou placeni za to, aby vám podávali falešné informace, které jsou v souladu se lžemi Kabal. Znovu se podívejte na to, co vám bylo receno o revoluci v Rusku. Je to podobné tomu, co vidíte ve svete dnes: ti stejní lidé, stejná prání prevzít moc, i když dnes operují pod jinými jmény.

Stejní lidé vytvorili to, o cem vám rekli, že se jednalo o hladomor v Irsku. BYL TO HOLOKAUST, iniciovaný a rízený JEZUITY. Pro všechny, co hledají pravdu, jsou zde dukazy. Prestante verit jejich lžím. Dlužíte to sobe, abyste hledali pravdu, protože jste obklopeni morem lží.

Abyste se mohli posunout ke svetlu, musíte nejdrív zkoumat pravdu a podle ní žít. Vše, cemu vás naucili rodice, škola a vysoké školy bylo založeno na lžích, aby byla zajištena nadvláda Kabal. Má žena vyrustala v Irsku, takže až moc dobre ví, jak Vatikán kontroluje mysl Iru. Jeho zlovolný režim kontroly srdcí a myslí irského národa je zlocin. Vatikán to udelal i v mnoha jiných cástech sveta. Nicméne, jeho zlovolná nadvláda se rychle chýlí ke konci. Plný rozsah jeho kriminálních aktivit bude naplno odhalen všem.

Obe strany života vám chtejí podekovat za vaši podporu Davida McCanna. Spravedlnost zvítezí. Toto je vaše príležitost ukázat Kabal, že jim nedovolíte držet ho ve vezení. Pamatujte, že se v nem s pomocí Boží ocitnou všichni její clenové.

Justice for Dave McCann, Irish man framed in California | Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding (Spravedlnost pro Davida Mc Canna, irského obcana, zadržovaného v Kalifornii a sbírka na právní výdaje prostrednictvím GoGetFunding).

Cím víc se vás spojí v síle a presvedcení, tím víc kabalistické kontroly padne. Nemusíte bojovat, pouze odhalit pravdu a uvidíte, jak se budou schovávat. Nechce se jim ukázat pravdu o jejich cinech. Mysleli si, že jsou moc chytrí a že vy, smrtelníci, je nikdy nebudete podezírat. Považovali se za vám nadrazené. Ale jejich hra koncí, jsou odhalováni a tak není pochyb o tom, že jenom oni sami jsou odpovední za všechno zlo a zkaženost na Zemi.

Máte pred sebou velký úkol a odmena bude úžasná: odstranení veškeré zkaženosti. Obnova všeho, co lidstvo potrebuje k prežití: vzduchu, potravin, vody, základních životních potreb musí mít prednost. Najdete si vudce, jimž lze verit, kterí nejsou napojeni na náboženství ci politiku. Starý porádek, vládnutí za pomoci politických stran nelze prijmout, protože má na sobe príliš velkou zátež.

Veci byly zarízeny pred mnoha sty lety, aby se zajistilo, že tento prechod pujde hladce. Velcí jasnovidci minulosti, jako Nostradamus, to potvrdili. Uspejete a odstraníte všechny prekážky na své ceste. Tak to bylo zapsáno a tak to bude. Tešte se na budoucnost a udelejte z ní vše, co si prejete, aby budoucnost vypadala.

Má drahá, jsi na správné ceste. Vše se stane, když bude správný cas. Vcera jsi si vzpomnela na výrocí naší svatby, když jsme oslavili naší lásku. Byla tak cistá, tak nádherná, že ji nemuže znicit ani smrt. Naše láska pokracuje.

Navždy spolu. Tvuj oddaný Monty.

Poznámka od Veroniky

Prosím, podepište petici za Davida. Jsme vdecni, že jste si na to našli cas.

Free Dave McCann | RootsAction.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |