Home > > Montague Keen - 26. dubna 2015

Montague Keen - 26. dubna 2015

IRSKO /ANGLIE

Žijete ve velmi zajímavé a vzrušující dobe. Prostrednictvím ley linií uvolnujete Energii/Pravdu. Vše vyplouvá na povrch.

Žili jste své životy, uvezneni v systému kontroly, který byl velmi dobre ukryt, a prezentoval se jako LÁSKA a SVETLO. Nic nemohlo být vzdálenejší pravde. Veronika a já jsme s vámi odhalovali, že Irsko bylo centrem vaší civilizace predtím, než bylo násilne prevzato Rímem. Všechny dukazy jsou zde:

JAK JE BIBLE IRSKOU KNIHOU - POZMENENOU A PREDELANOU BRITSKÝMI A RÍMSKÝMI PREKLADATELI

je kniha, kterou napsal CONOR MAC DARI.

"Bible je irská kniha z predrímské doby a byla ukradena bez souhlasu Irské církve IESA:“

"Podvod stále pokracuje a to velké tajemství je pred svetem velmi žárlive streženo rímskou církví a Brity, ale je streženo zejména pred irským lidem, který toho od techto dvou neblahých sil tolik vytrpel.“

„Je ohromující, jak to, co se ted zdá být jasne podvodné, mohlo unikat odhalení po tak dlouhou dobu.“

Vyžadovalo si to hluboký pohled na minulost Irska a na zlocinné intriky rímských a britských kneží a na vliv, který to melo na formování událostí se závažnými dusledky pro svetové dení. Aby se tato fakta skryla pre dalšími generacemi, uchýlili se k plánu FALŠOVÁNÍ DEJIN SVETA a nahradili je predivem LŽÍ a VÝMYSLu."

"Príslušníci jádra britské státnosti a vysocí hodnostári britské církve, stejne tak jako rímské církve v Británii a Irsku jsou si samozrejme této pravdy vedomi a tajemství svého podvodu peclive streží.“

"Dejiny Irska" od Thomasa Moore-a, slavného básníka a spisovatele - v této knize odhalil, že pri každém pokusu o získání informací a bádání o faktech se setkal s hradbou mlcení a s tutláním. Své dílo napsal za techto demotivujících podmínek.“

"I když zavedení Ježíše Spasitele a to, že on byl náhražkou za IESA, prineslo rímské církvi velké bohatství, vyžádalo si to velké a mimorádné úsilí, aby se svetu úspešne prezentovalo, že byl skutecnou historickou postavou.“

„Odhaduje se, že kvuli realizaci plánu vyvést v desátém a jedenáctém století mohamedány ze Sýrie, byly zmareny 2 miliony životu. Behem okupace tzv. SVATÉ ZEME križáky po dobu 87 let tam Rím pojmenoval místa, která jsou zminována v písmu, ale taková jména predtím ta místa nemela.“

"V té dobe delali vše, co považovali za potrebné anebo co jim dovolily okolnosti, aby pripravili pudu a umístili identifikacní údaje ohledne každé lokality, která byla vybrána, že bude MÍSTEM NAROZENÍ ANEBO MÍSTEM UDÁLOSTI TÝKAJÍCÍ SE VŠECH VYMYŠLENÝCH MÝTICKÝCH POSTAV, KTERÝM MEL BÝT PRIKLÁDÁN ZVLÁŠTNÍ VÝZNAM.“

ANGLIE

Dle bádání PETERa OfEngland:

Anglie je majetkem rímské církve od 15. kvetna 1213, presneji, anglikánská církev je katolickou koncesí.

Toto video je darem VŠEM Anglicanum pri príležitosti 800. výrocí toho, kdy vám byla vaše zeme ukradena.

Toto video ríká, že král John, ovlivnen templárskými šlechtici, predal suverenitu Anglie a Irska papežskému legátu Pandolfovi tím, že vydal „chartu trvalého poddání se Papeži Inocentu III“ v chrámu poblíž doverského hradu dne 15. kvetna 1213. Je to zapsáno ve svitku c. 66 Magny Charty.

Vezte také, že zeme predal a musel platit 10 000 stríbrných marek rocne- 7000 za Anglii a 3000 za Irsko, aby mohl zustat vládcem! Máte nejaké pochyby o tom, že Irsko je katolické? Nepochybujte o tom, že Anglii stále vlastní církev rímská - jak stanoví „dohoda o zmekcené koncesi“.

" Prohlášení v kánonu anglikánské církve uvádí VELMI PODROBNE, že je soucástí “ Jediné, svaté, katolické a apoštolské církve“ a jsou to ctyri charakteristiky takové Církve…ne nejaké církve, ale Církve. Maltézský kríž je znakem koncese. V církvi žádná významnejší není. Je to copyright a abyste kríž mohli používat, musíte za to zaplatit.

Peter také vysvetluje, proc na volební lístek nemáte nikdy psát X. Dle práva to znamená, že jste blázen, delikvent, nezletilý, cizinec, žebrák nebo sverená osoba anebo pod kuratelou z duvodu, že jste mentálne postiženi, mdlé mysli ci nezpusobilí k rešení svých záležitostí. Sverené osoby jsou, pokud jde o volby, psychiatrickými pacienty. Podívejte se na video. Never place a Cross - X - on a Ballot Paper (Nikdy nekrížkujte volební lístek).

Lidé se probouzejí. Tuto informaci poslala Veronice tento týden Alison. Dokazuje, že lidé delají svá vlastní bádání a jak vám vždy pripomínám, nic není, jak se zdá. Je cas, abyste se dovedeli o svých vlastních dejinách. Vše ve vašich životech bylo kontrolováno touto mocenskou strukturou. Každá zeme by mela hledat svou vlastní pravdu, svou vlastní historii. Najdete souvislosti - bez ohledu na to, kdy se to odehrálo. Všechny cesty vedou do Ríma.

Na Veroniku byl vyvíjen velký nátlak, aby se mnou nepracovala. Prosím, pokracujte ve své práci na ley liniích, uvolnujte všechnu jejich energii. Také posílejte lásku a svetlo trem centrum moci: Londýnu, Rímu a Washingtonu. Vaše svoboda je ve vašich rukách.

Chci podekovat mimorádnému médiu - paní z Belgie, která mi umožnila, že jsem mohl Veronice poslat k jejím narozeninám velkou kytici ružových ruží.

Temné síly slábnou. Útocí na všechny, kdo hledají pravdu a spravedlnost. Bez ohledu na rasu ci vyznání, potrebujete a zasloužíte si pravdu a spravedlnost. PRAVDA je všude kolem vás. Není skryta, protože oni nikdy nepredpokládali, že se probudíte. Je cas odhalit vše, co bylo skryté, aby lidstvo mohlo pokracovat v pravde a lásce.

Má drahá, tvá práce prinese ovoce. Nikdy o tom ani na okamžik nepochybuj. Probouzet mysle k pravde nikdy není lehký úkol. Mnozí se ješte stále pravdy bojí. Nastal cas na velkou zmenu. Bud pripravena.

Tvuj navždy oddaný Monty.Website: The Montague Keen Foundation

Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |