Home > > Montague Keen - 27. srpna 2017

Montague Keen - 27. srpna 2017

Nezoufej, má drahá, bitva zesílila, ale není ztracena. Duvodem, proc to vypadá, že Kabal má stále nadvládu, je ten, že vlastní média. Ta vám reknou pouze to, co chtejí, abyste vedeli. Ujištuji vás, že oni si nikdy nepripustí, že ztrácejí svuj vliv na lidstvo. Všechno používají proti vám. Jejich právní systém je nastaven proti všem lidským bytostem. Slovo magie je v právních dokumentech používáno každý den. Kabal studovala cernou magii a ta jim dobre sloužila. Jsou v tom mistry. Používají ji proti vám každý den vašeho života. Ted, když jste si to uvedomili, vidíte to všude. Zaklínání je vyslovování zaklínadel, kdy jsou používána urcitá slova, která mají význam a sílu, o cemž jste se nikdy neucili. Neprijímejte jako pravdu to, co vám ríkají prostrednictvím médií. To všechno je propaganda, aby vás drželi pod kontrolou. Nemohu to dostatecne zduraznit.

Jejich trumfem je, že drží mladého muže Davida, který je životne duležitý pro to, aby bylo lidstvo osvobozeno zpod nadvlády a kontroly Kabal. Zašli hodne daleko, aby ho dostali do Kalifornie, kde všechno nachystali a pripravili scénu. V tomto zlocinu proti nemu hlavne operovaly tri zeme. Také ho pripravili o všechen majetek a prodali vše, co mel. Byli bezohlední. Jejich zámerem bylo znicit ho.

Mnoho z vás laskave reagovalo na naši výzvu o pomoc. Musíme pro nej získat právníka, který by ho zastupoval. Kabal požila triky, aby lidem zabránila dostat se na webové stránky odvolání. Dovolíte jim, aby vám zabránili pomoct osvobodit Davida, nevinného mladého muže, a on nemohl splnit své poslání v zájmu lidstva?

Vysvetlím vám, o co jde. Veronika, David a já jsme tri cásti jedné duše, jsme tri v jednom. V prubehu dejin jsme byli na Zemi vždy, kdy bylo treba uskutecnit zmeny. Bylo duležité, abych odešel k Duchu, abych mohl rídit operace z této strany života, zatímco David a Veronika spolecne pracují na Zemi. Nicméne, do cesty nám byly umísteny všemožné prekážky, aby bylo lidstvu zabráneno osvobodit se zpod tyranie vlády Kabal. Ale s vaší pomocí uspejeme.

Zoufale hledáme cestného právníka. Amerika je zcela pod kontrolou Kabal a v dusledku toho trpí. Kabal se snaží vyvolat v Americe obcanskou válku. Moc by je tešilo videt, jak se Americané vzájemne zabíjejí. Byl by to pro ne orgasmický zážitek. Zaznamenali by to jako další vítezství. Presne vedí, jak poštvat jednoho proti druhému. Mají v tom léta zkušeností a oni jsou v takové destrukci experty. Kdy se obycejní lidé naucí, že je zneužívají k tomu, aby byla Zeme predána do rukou Kabal? Denne to vidíte v televizi: všichni reportéri zpívají stejnou písen z partesu Kabaly. Ve skutecnosti zrazují svou vlastní rasu pro peníze. Jak mohou se sebou žít? Nemají vubec žádné svedomí?

Kabal se nepovedlo narušit zatmení Slunce. Byla to úžasná událost, kterou videlo mnoho lidí. Energie zatmení stále proudí dolu na Zemi. Mnoho z toho, co bylo pred vámi skryto, bude odhaleno. Kabal již nebude schopna skrývat své špinavé ciny. Do popredí vystoupí dobrí lidé, aby lidstvo zachránili pred vyhubením. Uvítejte je a spolupracujte s nimi, protože vy jste na Zemi, abyste zachránili lidskou rasu. Neotálejte.

Když budete stát spolecne, odoláte, když se rozdelíte, padnete. Sami sebe se ptejte, jak je možné, že 1% bylo schopno rozšírit se po Zemi jako rakovina a kontrolovat vaše vlády a vás.

Veronika doufala, že Leo Varadkar, který byl nedávno zvolen za premiéra Irska, by mohl pomoct dostat Davida z vezení. Ale on, jako všichni ostatní, je verný pouze svým pánum z Kabal. Dochází k tomu znovu a znovu. Varadkar nemel ani tolik slušnosti, aby odpovedel.

Irsko je tak pomýlené. Klaní se pred Kabal. Zvednou se nekdy Irové, aby se podívali, kým jsou a uvedomí si svou skutecnou historii? Jedna osoba v Irsku (ano, pouze jeden clovek se prihlásil, že Davidovi pomuže), D.E, vzala na sebe odpovednost, že pomuže. My v Duchu mu dekujeme. Ona jednoho dle pochopí duležitost toho, že se venovala Davidovu prípadu.

My v duchu jsme pripraveni vám pomoct. Spojíme se s temi z jiných planet, kterí jsou pripraveni vstoupit do akce, aby zajistili, že lidstvo prežije a bude vzkvétat ve svete bez Kabal. Až do nedávna jste zhola nic nevedeli o tom, jak Kabal vládne nad vašimi životy. V laboratorích vyvárejí nemoci, aby si pak mohli užívat energii vašeho utrpení. Dívají se, jak jim skocíte na každou lež, kterou vám reknou. Jsou to mistri propagandy. Ale jejich vláda na Zemi koncí. Tehdy jsou nejnebezpecnejší. Pokracují v útocích na Veroniku, na její pocítac a auto. Jsou to velmi nebezpecní neprátelé. David a Veronika to mohou dosvedcit.

Prosím, posílejte Davidovi lásku a modlitby. Trpí, protože Kabal vysílá nenávist. Nemáte ani potuchy, jak silná je energie nenávisti. Proto ji používají.

Láska je také mocná. Príjemce ji cítí a pomáhá rozpustit nenávist. Je ve vašem zájmu osvobodit Davida, protože z toho bude mít užitek celé lidstvo. Každá zeme vašeho sveta bude mít prospech z energie, která se uvolní, když on svou práci dokoncí. Proto zašla Kabal tak daleko, aby ho zavrela. Kdyby nebyl pro vás duležitý, neobtežovali by se. Videli jsme, jak chytre ho dostali do Ameriky. Aby se to stalo, spolupracovaly na tom tri zeme, protože pouze v Americe je možné ve stylu Hollywoodu predstírat, že se stal zlocin a dostat za to nekoho do vezení. Jedná se o zlocin, který se nikdy nestal. Predstírat takový zlocin ve Velké Británii by bylo velmi nesnadné.

Vy, mí prátelé, bojujete o své prežití. Kabal vyzývá k tretí svetové válce. Je jim jedno, kde to zacne. Nakonec, válka by odvrátila mysle lidí od Kabal a její dábelské nadvlády. Válka vydelává pro Kabal mnoho penez, jako vždycky. Vyrábejí bomby a pak sledují, jak se lidé vzájemne zabíjejí. Pro ne je to pouze hra.

Spolecne mužete zvítezit. Verte své vrozené síle a prežijete. Dívejte se na náboženství a rasy jako na zbrane, které jsou používány, aby vás rozdelily. Štvou vás jednoho proti druhému, tak se probudte.

Má drahá, deláš vše co je možné, abys´ splnila své poslání s Davidem. Víme, jak obrovské je to, proti cemu stojíte. Lidé se spojí, aby vám pomohli. Dochází k probouzení lidí.

Jsme s tebou, má drahá.

Tvuj navždy oddaný Monty.

Justice for Dave McCann. Irish man framed in California.
Legal Expenses Fundraising with GoGetFunding

(Spravedlnost pro Davida Mc Canna. Irský obcan uveznen v Kalifornii. Sbírka na pokrytí právních výloh.)


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |