Home > > Montague Keen - 29. kvetna, 2016

Montague Keen - 29. kvetna, 2016

Všimnete si, jak se vaše vlády scházejí na ruzných schuzích v zoufalé snaze zacít tretí svetovou válku. Ve skrytu duše vedí, že je s nimi konec, že jsou odhaleni a že je videt, co jsou zac. Když padnou, budou vám vydáni na milost. Musíte zajistit, aby skutecne padli, pak skoncí zabíjení lidí. Nyní je cas, abyste prevzali odpovednost za své bližní a spolupracovali, abyste zajistili prežití lidstva. Nemužete si dovolit plýtvat casem, a premýšlet nad možnostmi. Nyní musíte podniknout akci, abyste zajistili své prežití.

Když odstraníte všechna omezení, kterými vás svázali vaši utiskovatelé, poprvé zažijete svobodu, skutecnou svobodu. Je mezi vámi mnoho takových, kterí jsou pripraveni vystoupit vpred a napomoct tomu, aby se život na Zemi vrátil do podoby, jak to vždy bylo zamýšleno. Když budou odhaleny a odstraneny banky a náboženství, pak pres noc zmizí všechny prekážky, které vám byly vloženy do cesty. Paraziti, kterí žijí z utrpení lidstva, ze Zeme utecou. Již se na to pripravili. Jejich ruzné frakce se snaží najít zpusob, jak zustat na Zemi. Jeden druhému neverí. Nyní poznali, že jenom bohatství jim tady prežití nezajistí. Žili z potu, utrpení a námahy lidstva a ted jsou vydání na milost tem, kdo trpeli pod jejich nadvládou. Kabala používala lidi jako OTROKY, aby jí sloužili a zabíjeli své bližní na její rozkaz. Kabala lidem na Zemi znicila život. Ted je na lidech, aby chránili a pecovali o Zemi a své bližní, kterí na ní žijí.

Mužete to dokázat a dokážete to. Jste v této dobe na Zemi, abyste zajistili její prežití. Sdílejte své znalosti a pravdu o tom, co se kolem vás deje. Odmítejte prijímat propagandu, kterou vám Kabala cpe horem dolem prostrednictvím televize a novin. Nikdy nezapomente, že Kabala vlastní všechny televizní stanice a noviny, Hollywood, atd. Po generace se pripravovali na prevzetí Zeme a vy se tomu ted snažíte zabránit. Nicemu, co ríkají nebo delají, nelze verit, bez ohledu na to, jak je to zabaleno aby to vypadalo hezky. Svítí na ne svetlo, takže ted mužete videt LŽI, které jim vycházejí z úst. Když jim reknete NE, je s nimi konec. Máte sílu, abyste ty parazity navždy odstranili, tak tu sílu použijte pro dobro všech. Oni nemají takovou sílu, jako vy a tak zarídili, že jste uverili, že PENÍZE a BOHATSTVÍ jsou moc. Ted sami uvidíte, že když reknete:“Ne, zmizte!“, nebudou mít jinou možnost, než ze Zeme odejít.

Na zacátku budou potíže, ale existují dobrí lidé se správným úsudkem, aby se mohli na tu situaci zamerit a pripravit. Pripravili VOLNOU ENERGII pro všechny a hydroponický zpusob pestování dobrých výživných potravin, bez škodlivých chemikálií, které vám vnutila Kabala k užívání a tak si zajistila, že vaše zdraví strádalo. Všechno, co je falešné a zkažené, bude odstraneno.

O deti se znovu bude starat a vést je rodina, ne stát. Deti již nebudou ve školách, které se podobají veznicím, kde je jejich myšlení kontrolováno uciteli, aby bez ptaní poslouchaly Kabalu. To,co ted vidíte ve vzdelávání a výchove, je kontrola a ovládání ze strany Kabaly, je to nicení svobodné vule a svobodného vyjádrení, aby me1a nad lidstvem plnou kontrolu.

Lékarská profese je zcela ovládána velkými farmaceutickými spolecnostmi. Zeptejte se, kde je vlastní...jsou to ti samí lidé, kterí vlastní banky, televizní stanice, noviny, potravinárskou výrobu, atd. Je cas podívat se po alternativních zpusobech pri rešení zdravotních problému, protože léky nejsou zpusobilé k tomu, aby je lidé jedli. Za každou cenu se jim vyhnete. Rozsah korupce by vás ohromil. Kabala nemá žádná omezení v tom, jak znicit lidský život na Zemi. Otevrete oci, protože dukazy jsou všude kolem vás. Od narození do smrti vás ovládá Kabala. Myslí si, že jste jejím majetkem. Chcete to? Chcete to pro vaše deti, vaše vnoucata a všechny príští generace?

Je to pro vás VELKÁ príležitost ríct Kabale: JIŽ VÁS VE SVÉM ŽIVOTE NECHCI. Odmítám být otrokem vašich bank a vašich náboženství. Je to tak jednoduché. Odmítnete hrát jejich hry. S okamžitou platností odmítnete žít podle jejich pravidel. Když jim rozhodne reknete NE, uvidíte, jak se scvrknou a padnou. Bez vás nemohou vládnout. Pamatujte, bez vaší podpory nejsou NICÍM.

Chce to odvahu, stát se Bytostí Svetla, ale když to udeláte, není již cesty zpátky. Tehdy se prestanete podílet na nicení svého dedictví a všeho, co jste a všeho, cím mužete být. Nedívejte se na dejiny, které vás ucila Kabala. Jdete zpátky do starých casu, abyste se ucili o vašem pravém já, vašem dedictví a o tom, co mužete ztratit, pokud neseberete odvahu a nepostavíte se na odpor. Mužete všechno získat, a nemáte co ztratit, krome otroctví. Kabala, které sloužíte, vás každým dnem otravuje vzduchem, který dýcháte, potravinami, které jíte, vodou, kterou pijte a chemikáliemi, které vám dají, když onemocníte. To je ve zkratce vše. Máme ješte neco dodat?

Veronika by chtela zmínit film, který ji poslali producenti. SHADE the MOTION PICTURE; film AMBELLY a BERMASE. Ten film zodpoví všechny vaše otázky. Vysvetluje, jak jste kontrolováni a kým. Prosím, podívejte se na tem film sdílejte ho.

Má drahá, vím a chápu, s cím se musíš vyrovnávat. Mohu ti ríct, že nic není jak se zdá. Tvé domnenky jsou správné. Je to príklad toho, jak daleko je Kabala ve svém zoufalství pripravena jít, aby se udržela u moci. Ale pravda zvítezí. Prisluhovaci Kabaly svesí hlavu v hanbe, když budou muset celit pravde. My, na této strane života, na veci dohlédneme. Obklopujeme vás láskou a ochranou.


Website: The Montague Keen Foundation
Preklad: Zelmira


Na zaslání príspevku Nadaci k porízení nového Centra v Irsku, mužete použít Paypal.
Jakýkoliv príspevek, i malý, s díky oceníme. Veronika Keen

Paypal

PS. Žiji v Londýne, Anglie. Je nutné zduraznit, že americké poštovní poukázky mohou být vyplaceny pouze ve Spojených státech, NEMOHOU být požity zde v Anglii.
Níže jsou uvedeny IBAN a BIC kódy :

IBAN; GB11NWBK60233682587809
BIC; NWBKGB2L


Share |