Home > > Sheldan Nidle - 11. srpna, 2015

Sheldan Nidle - 11. srpna, 2015

2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik

Selamat Jaran! Pred 900 000 lety prišli na tuto živoucí planetu vaši predkové. Jako všichni noví kolonisté, na zacátku se vším souhlasili. Vznikl dnes ztracený kontinent Muror (Lemurie). Ve stejnou dobu kolonisté zrídili svá sídla v Agarthe (vnitrní Zemi). Tyto první kroky byly ucineny na památku znicené první kolonie, kterou znáte pod jménem Hybornea (Zeme severní polární oblasti). Tato zeme byla osídlena cca pred 2 miliony let. Tito kolonisté nakonec odešli na Mars a osídlili jeho vnitrní prostory cca pred jedním milionem let. Tito kolonisté použili Mars jako prestupní stanici za úcelem úspešné evakuace do slunecních soustav Galaktické Federace, na Lyru a Kentaurus. Podobný plán meli mít i Atlantané a jejich spolecníci. Když odešli z Gaii do Ageny v souhvezdí Kentaura pred cca 13 000 lety, po této hromadné migraci nás Nebesa poverila, abychom dohlíželi, a zasahovali pouze v prípade potreby. Vaše planeta (Gaia) byla na prechodnou dobu predána Anunnakum (zbývající vládnoucí skupine z Atlantidy), aby vládli až do urceného data obrody. Nebe vás chtelo pripravit na vaši príští roli v této galaxii.

Tento velmi krátký pohled do historie je potrebný, abyste lépe pochopili, kde se nyní na casové linii, která byla presne Nebem urcena, nacházíte. Historická data v Galaktické Federaci jsou urcována vztahem k velkému roku – t.j. 26 250 pozemských let v trvání cca 360 (+5) dnu. Tento kalendár byl dán mnoha starým národum jako Mayové, Egyptané a tibetská civilizace pred cca 8 000 lety anunnackým „pánem dat“, který byl napr. v Egypte znám jako buh „Tahuti“. Vzniklo to dle tajného predpisu a vycházelo z toho mnoho kalendáru. Stále to hlídáme a krátce predtím, než pristaneme, budeme muset ty kalendáre opravit. Ty záznamy jsou vlastne velmi presné. Jsou založeny na pohybech hvezd jako jsou Plejády a planet jako Venuše a Mars. Každé z techto teles má obežnou dráhu, kterou lze zmerit a z nich každý rok vypocítat urcité údaje. Tyto údaje odrážejí energie, sesbírané z množiny neustále se menících geometrických seskupení. Tato seskupení lze využít pro naplánování klícových momentu v živote a vývoji spolecností.

Je nutné dívat se na tuto galaxii jako na prýštící energie, které mohou být sesbírány temi, kdo rozumí významu techto geometrických výpoctu. Anunnakiové jich sesbírali mnoho, aby pozdeji tyto údaje pomíchali a tak pozmenili historii dle toho, jak si to jejich rada prála. Takže ty staré kalendáre, i když jsou docela presné, nemají schopnost zobrazovat to, co dávní strážci casu zamýšleli. Našim práním je obnovit tyto kalendáre a seznámit vás s vysoce presným strážcem casu Agarthanu. Pouze Agartha si udržela mnoho tradic, které byly zpocátku používány s posvátnou radostí Lemurany. Když konecne pristaneme, setkáte se se svými predky. Než dojde k této významné události, chceme vás oslovit a ukázat vám historii Lemurie (Muroru). Když se podrobne podíváte na jejich jazyk a zvyky, jasne uvidíte, jak Atlantané snížili vaše vedomí a zmenili vaši DNA. Posvátná doba úžasného znovu setkání pozemského a vnitrozemského lidstva je lákavá!

V souladu s touto historií jsme zhruba pred 25 lety zahájili první úkony ohledne mise prvního kontaktu. Nejdríve byly ucineny první kroky, aniž by bylo známo, jak Anunnakiové a jejich prisluhovaci s temito mnoha projekty naloží. Proto jsme hledali pomoc u tech, kterí si vroucne práli pomoct naši svaté veci. Nyní jsme ve finálních fázích prípravy událostí, které, když se budou manifestovat, navždy zmení váš svet. Vládci vašeho sveta (temná Kabala) dosáhli bodu, z nehož není návratu. Velká celosvetová skupina protivníku je odhodlána odebrat jim moc. Navíc, tato kabala momentálne nemá fondy na to, aby pokracovala. Když se to vezme v úvahu, blíží se ted doba, kdy muže být zverejneno mnoho potrebných oznámení. My jsme ve vašem jméne pripravili sérií akcí. Veríme, že vaši spojenci prijdou a premení tuto stávající temnotu na svetlo! To si vyžaduje, abyste se k nám pripojili tak, že použijete své vnitrní soustredení a budete si vizualizovat realitu, že spolecne budeme všechno manifestovat! Gosho ba shen! (síriánsky “akce pro všechny”).

Žehnáme vám! Jme vaši Nanebevstoupení Mistri! Zatímco frustrováni cekáte na den, kdy má k vám prijít požehnání, chceme k tomu neco poznamenat. Po pádu Anunnakiu v polovine devadesátých let minulého století, ti bývalí vazalové, kterí byli oddáni svým zlocinným plánum, odmítli odstoupit a umožnit vznik nové éry pod kontrolou mnoha tajných posvátných spolecností a mnoha starých rodin. Toto vzdorování Nebi trvalo deset let. Pak se jejich hnusné plány zacaly hroutit. Po dalších peti letech zacali naši požehnáni spojenci získávat navrch. Ta selhání dala znamení svetlu, že cas jeho rychlého nástupu konecne nastal. Rozhodli jsme se protlacit nekteré klícové záležitosti s našimi spojenci a dostali jsme predbežné datum ohledne našich dodávek. Zatím jsou tyto strategie v behu a ocekáváme, drazí, že ta data budou dodržena. Okolnosti nás ujištují o tom, že k finálním dodávkám brzy dojde.

Nejdrív si pripamatujme, proc byly založeny tyto fondy s ohromnými cástkami. Náš milovaný Mistr Saint Germain si tenkrát prál, aby nekterí, které vybral, disponovali urcitou sumou, dostatecnou k tomu, aby bylo možné zmenit zpusob rozdelování bohatství tohoto sveta. Takže bylo nejdríve treba zmenit zpusob chování té necitelné skupiny hnusných autokratu (temná Kabala). Léckou byl nový bankovní a monetární systém, který je mel behem nekolika staletí dovést do dokonalé pasti (vzestup podílového bankovnictví). Chvíle, kdy byla tato past poprvé pripravena sklapnout, nastala na zacátku tohoto tisíciletí a pak o patnáct let pozdeji. Další moment je mnohem výhodnejší a jak spolu mluvíme, je vše dokoncováno. Konecná fáze tohoto nebeského plánu má být spuštena a bude mít za následek konecnou porážku tech nejzbloudilejších a nejztracenejších duší.

V podivných dejinách této pozemské ríše jsou naši spojenci casto temi u moci ignorováni ci prehlíženi. Nejsvetejší bytost, hrabe Saint Germain, to ví a docela chytre vytvoril požehnaný plán, který, prestože trval dlouho- pres dve a pul století - je možné na jeho základe docílit kýžených výsledku. Když za nedlouho obdržíte požehnání, zaradujte se a s velkou oddaností provádejte vaše posvátné plány, abyste zmenili tuto realitu k lepšímu. Také si budte vedomi toho, že vaši spojenci jsou plne pripraveni vás chránit a pomáhat vám ve vašich cetných svatých snahách! Tato ríše se sjednotí s našimi bratranci z vnitrní Zeme. Spolecne zmeníme tuto realitu a tuto slunecní soustavu pro dobro lidstva a dle narízení Nebes. Proto se na nás všechny Gaia usmívá! Zustante soustredeni a budte pozitivní vuci tomu, co se má stát. Budoucnost lidstva Gaii brzy zacne!

Dnes jsme vám predali naše týdenní poselství. Je jisté, že na zemském povrchu dojde brzy k velké zmene. Temná kabala je na konci s dechem. Zatím probíhají mnohé speciální prípravy. V jejich dusledku provedeme poslední série operací, kterých výsledky budou známy, když probehnou. Nejbližší období pred námi je mimorádne radostné! Vezte, drazí, že bezbrehá Hojnost a nekonecná Prosperita Nebes vám skutecne patrí! At se tak stane! Selamat Gajun! Selamat Ja! (síriánsky Budte Jedním! A Budte v Radosti!)


Website: Planetary Activation Organization
Preklad: Zelmira
< previous message | next message >


Share |